2018-08-20 - 2019-01-20   1, Hus G (Paradis), Hus G 133, 40 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 13:00 Tentamen HusG:109, HusG:119, HusG:133
10:00 - 15:00 Introduktion HusG:133
15:00 - 17:00 Introduktion HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
13:00 - 15:00 Introduktion HusG:133
10:00 - 16:00 Seminarium HusG:133 EXAKT TID: 10:45 - 11:45. OBLIGATORISKT.
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:133 Obligatoriskt
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
08:00 - 10:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 16:00 Föreläsning HusG:133
08:00 - 10:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 16:00 Föreläsning HusG:109, HusG:133, HusG:138, HusG:139, HusG:140, HusR:148, Sh:10
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133
08:00 - 10:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 15:00 Möte HusG:133 SI-möte 2 med Hanna Olsson och Hanna Lönnebo
10:00 - 12:00 Lektion HusG:133
13:00 - 15:00 Lektion HusG:133
09:00 - 12:00 Debatt, Seminarium HusG:133
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133
19:00 - 19:30 Inlämning HusG:133
09:00 - 12:00 Undervisning HusG:133, Sh:11, Sh:20, Sh:21 Övning: Sociala problem - perspektiv och intervention
13:00 - 15:00 Lektion HusG:133
09:00 - 13:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 17:00 Examination HusG:133
10:00 - 12:00 Lektion HusG:133
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
13:00 - 16:00 Introduktion HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133 Emotion och motivation
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
10:00 - 13:00 Lektion HusG:133 OBLIGATORISKT
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
13:00 - 15:00 Lektion HusG:133
15:00 - 17:00 Lektion HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
11:00 - 13:00 Lektion HusG:133
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133 OBLIGATORISKT
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:133 OBLIGATORISKT
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133 Group B
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133 Group A
10:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 17:00 Examination HusG:133
09:00 - 12:00 Introduktion HusG:133
13:00 - 16:00 Föreläsning HusG:133
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusG:133
13:00 - 15:00 Handledning HusG:133 Workshop. INSTÄLLT PGA SJUKDOM!
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 16:00 Föreläsning HusG:133 Barn och unga Grupp Lund 2
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133
08:00 - 10:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Lektion HusG:133
13:00 - 16:00 Lektion HusG:133
10:00 - 13:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 15:30 Seminarium HusG:133
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 17:00 Omprov HusG:119, HusG:133
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133 OBLIGATORISKT
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:133 OBLIGATORISKT
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133 OBLIGATORISKT
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:133 OBLIGATORISKT
10:00 - 12:00 Handledning HusG:133, HusG:138, HusG:139
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133 INSTÄLLT
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:133 INSTÄLLT
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 17:00 Tentamen HusG:109, HusG:119, HusG:133
10:00 - 12:00 Introduktion HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:133
15:00 - 17:00 Lektion HusG:133
10:00 - 13:00 Föreläsning HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
10:00 - 12:00 Handledning HusG:133
13:00 - 15:00 Handledning HusG:133
10:00 - 12:00 Lektion HusG:133
10:00 - 12:00 Handledning HusG:133, HusG:138
13:00 - 15:00 Handledning HusG:133, HusG:138
10:00 - 13:00 Föreläsning HusG:133
10:00 - 12:00 Handledning HusG:133, HusG:138
13:00 - 15:00 Handledning HusG:133, HusG:138
13:00 - 17:00 Omprov HusG:109, HusG:119, HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:133
13:00 - 15:00 Lektion HusG:133
09:00 - 15:00 Examination HusG:133 Examination grupp D
09:00 - 16:00 Seminarium HusG:133
13:00 - 15:00 HusG:133