2018-08-20 - 2019-01-20   1, Hus G (Paradis), Hus G 119, 40 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 13:00 Tentamen HusG:109, HusG:119, HusG:133
11:00 - 12:00 Introduktion HusG:119
13:00 - 15:00 Introduktionsmöte HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
15:00 - 17:00 Introduktion HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:119
08:00 - 10:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 15:00 Lektion HusG:119
10:00 - 12:00 Lektion HusG:119
13:00 - 15:00 Lektion HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119 Idrottspsyk. färdigheter
15:00 - 17:00 Föreläsning HusG:119
09:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
08:00 - 10:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
15:00 - 17:00 Föreläsning HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140, HusG:417
08:00 - 10:00 Föreläsning HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119, HusG:138, HusG:139
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119, HusG:138, HusG:139
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140
15:00 - 17:00 Lektion HusG:119
13:00 - 15:00 Lektion HusG:119
10:00 - 12:00 Lektion, Seminarium, Workshop HusG:119
13:00 - 15:00 Lektion, Seminarium, Workshop HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Lektion HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
08:00 - 10:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:119
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 16:00 Seminarium HusG:119
08:00 - 10:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:30 - 20:00 HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140
08:00 - 20:00 HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
13:00 - 15:00 Lektion HusG:119
08:00 - 10:00 Lektion HusG:119
10:00 - 12:00 Lektion HusG:119
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140 Obligatoriskt.
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140 Obligatoriskt.
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
13:00 - 16:00 Lektion HusG:119
10:00 - 16:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140 Obligatoriskt.
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140 Obligatoriskt.
10:00 - 13:00 Lektion HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
17:00 - 19:00 HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
13:00 - 14:30 Seminarium HusG:119 Group A
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140 Obligatoriskt.
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140 Obligatoriskt.
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusM:128
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
10:00 - 12:00 Handledning HusG:109, HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140 Obligatoriskt.
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140 Obligatoriskt.
09:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:119, HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
09:00 - 13:30 HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140
13:30 - 20:00 HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 15:00 Lektion HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
17:00 - 20:00 HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
09:00 - 12:00 Lektion HusG:119
10:00 - 13:00 Övning HusG:119 Emotion
13:00 - 17:00 Omprov HusG:119, HusG:133
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140 Obligatoriskt.
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140 Obligatoriskt.
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 15:00 HusG:119 Vad gör beteendevetare? Bil i sråd med SSR.
17:00 - 19:00 HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140 Obligatoriskt.
09:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
10:00 - 12:00 Tentamensgenomgång HusG:119
09:00 - 12:00 Lektion HusG:119
13:00 - 16:00 Lektion HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 17:00 Tentamen HusG:109, HusG:119, HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
15:00 - 17:00 Introduktion HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 15:00 Film HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
12:00 - 14:00 Seminarium HusG:119
14:00 - 16:00 Seminarium HusG:119
09:00 - 11:00 Föreläsning HusG:119
11:00 - 13:00 Film HusG:119
13:00 - 16:00 Föreläsning HusG:119
17:00 - 20:00 HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:119
10:00 - 13:00 Föreläsning HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 17:00 Omprov HusG:109, HusG:119, HusG:133
10:00 - 12:00 Handledning HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140
13:00 - 15:00 Handledning HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140
10:00 - 12:00 Handledning HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140
13:00 - 15:00 Handledning HusG:119, HusG:138, HusG:139, HusG:140
13:00 - 17:00 Omprov HusG:119
09:00 - 15:00 Datorlaboration HusG:119
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:119
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:119
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:119
09:00 - 15:00 Examination HusG:119 Examination grupp C
09:00 - 12:00 Examination HusG:119