2018-08-20 - 2019-01-20   1, Hus G (Paradis), Hus G 109, 40 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
10:15 - 15:30 HusG:109, HusG:335 Provföreläsning
10:00 - 15:30 HusG:109, HusG:335 Provföreläsning
09:00 - 13:00 Tentamen HusG:109, HusG:119, HusG:133
14:00 - 15:00 HusG:109
14:00 - 16:00 HusG:109
10:00 - 12:00 Introduktion HusG:109
13:00 - 15:00 Introduktion HusG:109
10:00 - 12:00 Lektion HusG:109
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
13:00 - 15:00 Lektion HusG:109
10:00 - 12:00 Lektion HusG:109
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:119
13:00 - 15:00 Lektion HusG:109
09:00 - 12:00 Lektion HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:109
10:00 - 12:00 Lektion HusG:109
13:00 - 15:00 Lektion HusG:109
15:00 - 17:00 Föreläsning HusG:109
08:00 - 10:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Lektion HusG:109
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
13:00 - 15:00 Lektion HusG:109
15:00 - 17:00 Föreläsning HusG:109
08:00 - 10:00 Studieteknik HusG:109
10:00 - 12:00 Lektion HusG:109
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
13:00 - 15:00 Lektion HusG:109
15:00 - 18:00 Föreläsning HusG:109
08:00 - 10:00 Seminarium HusG:109
08:00 - 10:00 Seminarium HusG:109
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:109
08:00 - 10:00 Seminarium HusG:109
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
15:00 - 17:00 Lektion HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:109
18:00 - 20:00 HusG:109 PIL
10:00 - 13:00 Lektion HusG:109
13:00 - 16:00 Föreläsning HusG:109, HusG:133, HusG:138, HusG:139, HusG:140, HusR:148, Sh:10
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:109
08:00 - 10:00 Seminarium HusG:109
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
09:00 - 12:00 Presentation HusG:109
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:119
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
09:00 - 12:00 Presentation HusG:109
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:109
10:00 - 12:00 Lektion HusG:109
13:00 - 15:00 Lektion HusG:109
11:00 - 13:00 Lektion HusG:109 OBLIGATORISKT
13:00 - 15:00 Introduktion HusG:109
10:00 - 12:00 Lektion HusG:109
16:00 - 17:00 HusG:109
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
09:15 - 10:30 Seminarium HusG:109
10:45 - 12:00 Seminarium HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
17:00 - 19:00 HusG:109
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
08:00 - 10:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 16:00 Lektion HusG:109
10:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:109
13:45 - 14:30 HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Lektion HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 13:00 Lektion HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Handledning HusG:109, HusG:119
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:109
15:00 - 17:00 Seminarium HusG:109
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
14:00 - 15:00 Mentorsträff HusG:109
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:109
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:109
10:00 - 16:00 Seminarium HusG:109
08:00 - 10:00 Introduktion HusG:109
10:00 - 12:00 Introduktion HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning/Övning HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Handledning HusG:109 Workshop.
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
18:00 - 21:00 HusG:109 PIL
10:00 - 12:00 Film HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
08:00 - 10:00 Lektion HusG:109
10:00 - 12:00 Handledning HusG:109
13:00 - 15:00 Handledning HusG:109
10:00 - 12:00 Lektion HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Handledning HusG:109
13:00 - 15:00 Handledning HusG:109
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Lektion HusG:109
17:00 - 19:00 HusG:109
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
16:00 - 18:00 HusG:109
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
08:00 - 10:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109 OBLIGATORISKT SEMINARIUM!
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:109 OBLIGATORISKT SEMINARIUM!
09:00 - 12:00 Föreläsning, Handledning HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning HusG:109 Obligatoriskt.
12:00 - 13:00 Mentorsträff HusG:109, HusG:133
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning HusG:109 Obligatoriskt.
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:109
13:00 - 17:00 Tentamen HusG:109, HusG:119, HusG:133
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
16:00 - 18:00 HusG:109
13:00 - 15:00 Föreläsning HusG:109
09:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 15:00 HusG:109
13:00 - 15:00 Seminarium HusG:109
10:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109 Extra föreläsning
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
09:00 - 12:00 Föreläsning HusG:109
13:00 - 17:00 Omprov HusG:109, HusG:119, HusG:133
09:00 - 12:00 Seminarium HusG:109, Sh:28 Professionella bedömningar och argumentation Grupp Lund 1, fältgrupperna 1-5
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:109, Sh:28 Professionella bedömningar och argumentation Grupp Lund 1, fältgrupperna 7 -13
09:00 - 15:00 Handledning HusG:109
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:109
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:109
10:00 - 12:00 Seminarium HusG:109
13:00 - 16:00 Seminarium HusG:109
09:00 - 15:00 Examination HusG:109 Examination grupp B
13:00 - 14:00 Tentamensgenomgång HusG:109
08:00 - 16:00 HusG:109