2018-08-20 - 2019-01-20   1, Eden, Eden 235, 46 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 12:00 Ed:235
13:00 - 16:00 Ed:235
09:00 - 12:00 Ed:235
13:00 - 16:00 Ed:235
09:00 - 12:00 Ed:235
13:00 - 16:00 Ed:235
10:00 - 12:00 Introduktionsmöte Ed:235
11:00 - 13:00 Introduktionsmöte Ed:235
13:00 - 14:00 Introduktionsmöte Ed:235
14:00 - 16:00 Föreläsning Ed:235
10:00 - 12:00 Introduktionsmöte Ed:235
14:00 - 16:00 Ed:235
10:00 - 13:00 Föreläsning Ed:235
13:00 - 15:00 Introduktionsmöte Ed:235
15:00 - 16:00 Biblioteksundervisning Ed:235
15:00 - 16:00 Biblioteksundervisning Ed:235
15:00 - 16:00 Biblioteksundervisning Ed:235
15:00 - 16:00 Biblioteksundervisning Ed:235
15:00 - 16:00 Biblioteksundervisning Ed:235
15:00 - 16:00 Biblioteksundervisning Ed:235
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:235
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:235
15:00 - 18:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
10:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
12:00 - 13:00 Ed:235 STVA12
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:235
15:00 - 16:00 Ed:235 STVA12
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:235
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:235 Lek och kamratskap
16:00 - 18:00 Ed:235
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:235
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:235
13:00 - 14:00 Seminarium Ed:235
14:00 - 15:00 Seminarium Ed:235
15:00 - 16:00 Seminarium Ed:235
16:00 - 17:00 Seminarium Ed:235
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:235
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:235
15:00 - 18:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
10:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:235
09:00 - 11:00 Föreläsning Ed:235
14:00 - 17:00 Ed:235
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:235 Minne
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:235
17:00 - 19:00 Ed:235
10:00 - 11:00 Mentorsträff Ed:235
11:00 - 12:00 Mentorsträff Ed:235
13:00 - 14:00 Ed:235
08:00 - 10:00 Seminarium Ed:235
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:235
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:235
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:235
18:00 - 20:00 Ed:235
10:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:235
18:30 - 21:00 Ed:222.2, Ed:235, Ed:236
08:00 - 11:00 Seminarium Ed:235
10:00 - 11:30 Information Ed:235
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:235
08:00 - 10:00 Seminarium Ed:235
13:00 - 14:00 Mentorsträff Ed:235
14:00 - 16:00 Seminarium Ed:235
10:00 - 12:00 Information Ed:235
15:00 - 18:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
13:00 - 15:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
15:00 - 17:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:235
13:00 - 16:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:235
09:00 - 17:00 Ed:230, Ed:235, Ed:236
09:00 - 15:00 Ed:230, Ed:235, Ed:236
12:00 - 13:00 Ed:235
15:00 - 18:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:235
09:00 - 11:00 Seminarium Ed:235
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:235
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:235
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:235
10:00 - 12:00 Ed:235 STVA22
13:00 - 14:00 Introduktionsmöte Ed:235
14:00 - 16:00 Föreläsning Ed:235
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:235
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:235
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:235
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:235
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:235
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:235, Ed:236
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:235
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:235
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:235
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:235
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
13:00 - 16:00 Föreläsning Ed:235
08:00 - 12:00 Seminarium Ed:235
13:00 - 15:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
13:00 - 15:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
09:00 - 17:00 Ed:235
08:00 - 17:00 Seminarium Ed:137, Ed:222.2, Ed:235, HusG:101
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:235
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:235
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:235
10:00 - 12:00 Examination Ed:235
10:00 - 12:00 Introduktionsmöte Ed:235
13:00 - 15:00 Ed:235
09:00 - 16:00 Ed:230, Ed:235, Ed:236
09:00 - 16:00 Ed:230, Ed:235, Ed:236
18:00 - 20:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
09:00 - 12:00 Ed:235
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:235
18:00 - 20:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
08:00 - 15:00 Seminarium Ed:235
09:00 - 16:00 Seminarium Ed:235
10:00 - 17:00 Seminarium Ed:235
08:00 - 09:00 Ed:235
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:235
12:00 - 13:00 Ed:235
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:235
08:00 - 10:00 Ed:235
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:235
12:00 - 16:00 Ed:235
12:00 - 13:00 Ed:235 STANCE
18:00 - 20:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
18:00 - 20:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:235
10:00 - 15:00 Övning Ed:235
18:00 - 20:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:235
18:00 - 20:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:235
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:235
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:235
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:235
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:235
17:00 - 19:00 Seminarium Ed:235
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:235
12:00 - 16:30 Ed:235
18:00 - 20:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
08:00 - 13:00 Ed:235
18:00 - 20:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
10:00 - 11:00 Introduktionsmöte Ed:235
11:00 - 12:00 Introduktionsmöte Ed:235
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:222.1, Ed:235
10:00 - 12:00 Ed:235
13:00 - 18:00 Ed:137, Ed:222.2, Ed:235, Ed:366
18:00 - 20:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
08:00 - 12:00 Ed:137, Ed:222.1, Ed:235, Ed:366, Ed:367
13:00 - 15:00 Ed:235 SGEL23
18:00 - 20:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:235
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:235
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:235
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
12:00 - 15:00 Ed:235 MSc. Human Ecology Seminar, MSc. Human Ecology Seminar
15:00 - 17:00 Föreläsning Ed:235
18:00 - 20:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
18:00 - 20:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
18:00 - 20:00 Föreläsning/Seminarium Ed:235
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:235
18:00 - 20:00 Seminarium Ed:235
09:00 - 11:00 Seminarium Ed:235
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:235
13:00 - 17:00 Ed:235
18:00 - 20:00 Seminarium Ed:235
09:00 - 11:00 Seminarium Ed:235
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:235
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:230, Ed:235, Ed:236
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:230, Ed:235, Ed:236
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:230, Ed:235
18:00 - 20:00 Seminarium Ed:235
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:230, Ed:235, Ed:236
18:00 - 20:00 Seminarium Ed:235
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:235, Ed:236