2018-08-20 - 2019-01-20   1, Eden, Eden 236, 64 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
14:00 - 20:00 Ventilationsseminarium Ed:222.1, Ed:236
09:00 - 10:00 Ed:236
10:00 - 12:00 Introduktion Ed:236
13:00 - 15:00 Introduktion Ed:236
15:00 - 16:00 Introduktion Ed:236
16:00 - 18:00 Föreläsning Ed:236
09:00 - 10:00 Introduktionsmöte Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
15:00 - 16:00 Mentorsträff Ed:236
08:30 - 11:30 Föreläsning, Introduktion Ed:236, Sh:10, Sh:20, Sh:23, Sh:30, Sh:31, Sh:33, Sh:34, Sh:35 Introduktion
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:236
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning Ed:236
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning Ed:236
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning Ed:236
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning Ed:236
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning Ed:236
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning Ed:236
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning Ed:236
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning Ed:236
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
15:00 - 17:00 Föreläsning Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
12:00 - 13:00 Ed:236 STVA12
13:00 - 14:00 Ed:236 STVA12
14:00 - 15:00 Ed:236 STVA12
15:00 - 17:00 Film Ed:236
10:00 - 12:00 Diagnostiskt prov Ed:222-hela, Ed:236 Kunskapsprov. Kl 10.00 grupp 1, 2 och 3. Kl. 10.20 grupp 4, 5 och 6. Kl. 10.40 grupp 7, 8 och 9. Kl. 11.00 grupp 10 + studenter från tidigare terminer. Obs! ingen akademisk kvart. (Provet skrivs i både sal Ed222 och sal Ed236 samtidigt.)
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
15:00 - 16:00 Mentorsträff Ed:236
17:00 - 20:00 Ed:236
08:00 - 10:00 Seminarium Ed:236
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:236
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:236
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:236
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236 ... till representantioner, logiska funktioner, expertis
12:00 - 16:00 Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236 Introduktion till kurs 14. Oblig
08:00 - 10:00 Seminarium Ed:236
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:236
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:236
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:236
10:00 - 12:00 Seminarium, Workshop Ed:236
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:236
13:00 - 15:00 Seminarium, Workshop Ed:236
09:00 - 12:00 Diskussion, Film, Seminarium Ed:236
15:00 - 18:00 Ed:236 Professorskollegiet
18:30 - 21:00 Ed:222.2, Ed:235, Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:236
16:30 - 20:30 Ed:236
08:00 - 10:00 Föreläsning Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
11:00 - 12:00 Mentorsträff Ed:236
13:00 - 14:00 Mentorsträff Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
13:00 - 15:00 Ed:230, Ed:236
09:00 - 10:00 Introduktionsmöte Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:236
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236 Kognitiva sjukdomar
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236 Traumatisk hjärnskada: dynamik, träning och rehabilitering
09:00 - 17:00 Ed:230, Ed:235, Ed:236
09:00 - 15:00 Ed:230, Ed:235, Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
14:00 - 16:00 Föreläsning Ed:236
17:00 - 19:00 Ed:236
10:15 - 12:00 Föreläsning Ed:236 Socialt arbete på 41:an
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
15:00 - 17:00 Ed:236
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:236
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
15:00 - 17:00 Föreläsning Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:236
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:236 FKV
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:235, Ed:236
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:236
08:00 - 17:00 Ed:236
09:00 - 16:00 Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:236
13:00 - 16:00 Lektion Ed:236
15:00 - 17:00 Gästföreläsning Ed:236
15:00 - 17:00 Gästföreläsning Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:236
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:236
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
12:00 - 13:00 Diagnostiskt prov Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:236
10:00 - 12:00 Introduktionsmöte Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
09:00 - 16:00 Ed:230, Ed:235, Ed:236
09:00 - 16:00 Ed:230, Ed:235, Ed:236
13:15 - 14:00 Diagnostiskt prov Ed:236
08:00 - 10:00 Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
12:00 - 16:00 Ed:236
08:00 - 10:00 Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
12:00 - 13:00 Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
15:00 - 16:00 Ed:236
08:00 - 11:00 Seminarium Ed:236
11:00 - 14:00 Seminarium Ed:236
14:00 - 17:00 Seminarium Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:236
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
09:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
15:00 - 16:00 Mentorsträff Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:236
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:236 Torsdagsseminarium
08:00 - 10:00 Föreläsning Ed:236
10:00 - 12:00 Gästföreläsning Ed:236
08:00 - 13:00 Ed:136, Ed:137, Ed:236
09:00 - 11:00 Seminarium Ed:236
11:00 - 13:00 Seminarium Ed:236
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:236
08:00 - 10:00 Seminarium Ed:236
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:236
12:00 - 13:00 Mentorsträff Ed:236
09:00 - 12:00 Introduktionsmöte Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
10:00 - 12:00 Introduktionsmöte Ed:236
12:30 - 13:00 Information Ed:236
13:00 - 15:00 Introduktionsmöte Ed:236
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:236
15:00 - 17:00 Föreläsning Ed:236
17:00 - 22:00 Ed:137, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
14:15 - 15:00 Diagnostiskt prov, Omprov Ed:236
08:00 - 13:00 Ed:236
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning Ed:236
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning Ed:236
09:00 - 13:00 Seminarium Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
18:00 - 20:00 Föreläsning/Seminarium Ed:236
13:00 - 17:00 Seminarium Ed:236
17:00 - 22:00 Ed:129-hela, Ed:131, Ed:132, Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:230, Ed:236
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:236
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
15:00 - 17:00 Föreläsning Ed:236
15:00 - 17:00 Föreläsning Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
10:00 - 12:00 Föreläsning Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:236
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:236
08:00 - 13:00 Ed:236
13:00 - 15:00 Föreläsning Ed:236
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:236
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:236
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:230, Ed:235, Ed:236
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:230, Ed:235, Ed:236
08:00 - 10:00 Ed:236
10:00 - 13:00 Ed:236
13:00 - 18:00 Ed:236
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:230, Ed:235, Ed:236
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:235, Ed:236