2018-08-20 - 2019-01-20   1, Eden, Eden 137, 14 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 12:00 Ed:137
08:00 - 18:00 Ed:137, Ed:222.2, Ed:230 Uppsatsseminarier
08:00 - 18:00 Ed:137, Ed:222.2, Ed:230, Ed:366 Uppsatsseminarier
08:00 - 18:00 Ed:137, Ed:222.2, Ed:230, Ed:366 Uppsatsseminarier
09:00 - 15:00 Ed:137
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:137
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137, Ed:230
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:137
12:00 - 14:00 Ed:137
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:137
09:00 - 13:00 Seminarium Ed:137
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137, Ed:222.2
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:137
17:00 - 18:00 Ed:137
08:00 - 12:00 Ed:137, Ed:230, Ed:366
12:00 - 13:00 Ed:137
18:00 - 20:00 Seminarium Ed:137
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137, Ed:222.2
12:00 - 17:00 Ed:137
09:00 - 18:00 Examination, Seminarium Ed:137, Ed:366
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:137
17:00 - 18:30 Ed:137
09:00 - 10:00 Ed:137
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137, Ed:222.2
16:00 - 18:00 Ed:137
14:30 - 16:00 Ed:137
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137, Ed:366
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:137
09:00 - 15:00 Eget arbete Ed:136, Ed:137
09:00 - 15:00 Eget arbete Ed:136, Ed:137
13:00 - 16:00 Grupparbete Ed:137
09:00 - 10:30 Ed:137
12:00 - 13:00 Ed:137
13:00 - 15:00 Ed:137
08:00 - 17:00 Seminarium Ed:137, Ed:222.2, Ed:235, HusG:101
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:137
14:00 - 18:00 Ed:136, Ed:137, Ed:366 Rollspel FKVB22
13:00 - 14:00 Introduktionsmöte Ed:137
15:00 - 16:00 Ed:137 LUPEF
13:00 - 15:00 Ed:137
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:137
08:00 - 13:00 Ed:137
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:137
08:00 - 09:00 Ed:137
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:137
12:00 - 16:00 Ed:137
12:00 - 17:00 Ed:136, Ed:137
12:00 - 17:00 Ed:136, Ed:137
13:00 - 15:00 Ed:137
08:00 - 13:00 Ed:136, Ed:137, Ed:236
08:00 - 12:00 Ed:136, Ed:137
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:137
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:137
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:137, Ed:222.2
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:137
09:00 - 12:00 Seminarium Ed:137
13:00 - 18:00 Ed:137, Ed:222.2, Ed:235, Ed:366
08:00 - 12:00 Ed:137, Ed:222.1, Ed:235, Ed:366, Ed:367
13:00 - 16:00 Seminarium Ed:137
17:00 - 22:00 Ed:137, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:236
10:00 - 13:00 Examination, Omtentamen, Seminarium Ed:137
14:00 - 16:00 Ed:137
09:00 - 16:00 Självstudier Ed:136, Ed:137
17:00 - 22:00 Ed:129-hela, Ed:131, Ed:132, Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:230, Ed:236
09:00 - 12:00 Ed:137
09:00 - 16:00 Ed:137
09:00 - 17:00 Handledning Ed:137
09:00 - 16:00 Handledning Ed:137
08:00 - 10:00 Seminarium Ed:137
10:00 - 12:00 Seminarium Ed:137
13:00 - 15:00 Seminarium Ed:137
15:00 - 17:00 Seminarium Ed:137
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:222.2, Ed:230, Ed:235, Ed:236
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:230, Ed:235
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:230, Ed:235, Ed:236
08:00 - 18:00 Ed:136, Ed:137, Ed:222.1, Ed:235, Ed:236