2018-08-20 - 2019-01-20   1, Hus R (Paradis), Hus R:148, 25 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
09:00 - 17:00 HusR:148 SI-mentorsträning
09:00 - 17:00 HusR:148 SI-mentorsträning
13:00 - 15:00 HusR:148 Möte CSSA
13:00 - 14:00 Introduktion HusR:148
10:00 - 12:00 HusR:148 Slutseminarium
13:00 - 16:00 Undervisning HusR:148, Sh:14, Sh:22, Sh:28, Sh:32, Sh:33, Sh:38, Sh:39 Digitala interventioner B
09:30 - 12:00 Föreläsning HusR:148 Introduktion till kurs 2, samtalsmetodik för psykologe. Introduktion till samtalsövning 1 och 2
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusR:148 Vad är teori? Hur används teorier?
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium HusR:148, Sh:33, Sh:34 Vad är teori? Hur används teorier?
14:00 - 15:00 Genomgång HusR:148 Vad är teori? Hur används teorier?
13:00 - 15:00 Gruppundervisning HusR:148 SI Session
10:00 - 12:00 Gruppundervisning HusR:148 SI Session
08:30 - 12:30 Litteraturseminarium HusR:148
13:00 - 17:00 Litteraturseminarium HusR:148
13:00 - 15:00 HusR:148 Handledarmöte
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusR:148 Om teorier och fakta objektivitet
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium HusR:148, Sh:33, Sh:34 Om teorier och fakta objektivitet
14:00 - 15:00 Genomgång HusR:148 Om teorier och fakta objektivitet
13:00 - 15:00 Gruppundervisning HusR:148 SI Session
13:00 - 16:00 Föreläsning HusG:109, HusG:133, HusG:138, HusG:139, HusG:140, HusR:148, Sh:10
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusR:148 Klassiker 1: Marx och Durkheim
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium HusR:148, Sh:33, Sh:34 Klassiker 1: Marx och Durkheim
14:00 - 15:00 Genomgång HusR:148 Klassiker 1: Marx och Durkheim
15:00 - 17:00 HusR:148 Mingel med masterstudenter
09:00 - 16:00 HusR:148 SOCH-TISS Research Workshop
13:00 - 15:00 Gruppundervisning HusR:148 SI Session
13:00 - 15:00 HusR:148
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusR:148 Klassiker II: Weber och Simmel
12:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium HusR:148, Sh:33, Sh:34 Klassiker II: Weber och Simmel
14:00 - 15:00 Genomgång HusR:148 Klassiker II: Weber och Simmel
10:00 - 12:00 Gruppundervisning HusR:148 SI Session
10:00 - 12:00 Gruppundervisning HusR:148 SI Session
10:00 - 12:00 Gruppundervisning HusR:148 SI Session
10:00 - 12:00 Gruppundervisning HusR:148 SI Session, SI session Global Studies SIMP17
13:00 - 15:00 Gruppundervisning HusR:148 SI Session
13:00 - 15:00 HusR:148 Organiseringsgruppen
13:00 - 15:00 Gruppundervisning HusR:148 SI Session
09:00 - 11:00 HusR:148 Ladok-möte
09:00 - 17:00 HusR:148 COST-ansökan
09:00 - 13:00 HusR:148 COST-ansökan
09:00 - 15:00 HusR:148
10:00 - 12:00 Gruppundervisning HusR:148 SI Session
10:00 - 12:00 Gruppundervisning HusR:148 SI Session
14:00 - 16:00 HusR:148 Handledarmöte
09:00 - 12:00 HusR:148
11:00 - 13:00 HusR:148
13:00 - 15:00 Introduktion HusR:148 Introduction
16:00 - 18:00 HusR:148
10:00 - 13:00 HusR:148
10:00 - 12:00 Lektion HusR:148 Lecture: What is leadership and how can leadership be studied.
13:00 - 15:00 HusR:148
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:148 Föreläsning: What makes a good leader?
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:148 Föreläsning: Leadership in change
13:00 - 15:00 Seminarium HusR:148 Stud seminar: Role requirements; the ad experience
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:148
13:00 - 15:00 HusR:148
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:148 Föreläsning: Management within professional organizations
13:00 - 15:00 HusR:148 Lokala skyddskommittén
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:148 1 Föreläsning: Diversity Management
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:148 Student seminar: Diversity in focus
10:00 - 12:00 HusR:148 Graduate School Midterm Seminar, Social Studies of Gender Midterm Thesis Proposal Seminar
13:00 - 15:00 Seminarium HusR:148 Prel Seminar: Dialogue with managers
14:00 - 16:00 HusR:148 Handledarmöte
10:00 - 12:00 Lektion HusR:148 Lecture: Reform and change process
13:00 - 15:00 HusR:148 "Analysseminarium"
10:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusR:148
13:00 - 15:00 Lektion HusR:148, Sh:10, Sh:12, Sh:14, Sh:31, Sh:32 Dialogcafé
09:00 - 11:00 HusR:148 Bokcirkel
13:00 - 15:00 HusR:148
13:00 - 15:00 HusR:148 Möte CSSA
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:148 Föreläsning
13:00 - 15:00 Seminarium HusR:148 Seminarium
15:00 - 16:00 Drop-in HusR:148 Drop-in paperhandledning
09:00 - 17:00 HusR:148
13:00 - 16:00 HusR:148
10:00 - 17:00 Workshop HusR:148
09:00 - 15:00 Övning HusG:138, HusG:139, HusR:148, Sh:10, Sh:12, Sh:21, Sh:28, Sh:32, Sh:38 Lektion 25 Fältforum/fallövning
10:00 - 13:00 Föreläsning HusR:148 Social work
10:00 - 13:00 HusR:148 Kursmöte SOPM21/SOAN63, Kursmöte SOPM21/SOAN63
10:00 - 12:00 HusR:148 Doktorandmöte
12:00 - 14:00 HusR:148 Kursmöte SOPM21
11:00 - 13:00 Avslutningscermoni HusR:148
10:00 - 12:00 HusR:148 Ansökningsseminarium
09:00 - 15:00 Examination HusR:148 Examination grupp E
09:00 - 16:00 Seminarium HusR:148 Paperseminarium