2018-08-20 - 2019-01-20   0, Hus R (Paradis), Hus R:240, 57 Anpassa Prenumerera
Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
12:00 - 16:00 HusM:224, HusR:236, HusR:240
09:00 - 12:00 Introduktion HusR:240
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:240
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:240
15:00 - 17:00 Föreläsning HusR:240
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Spädbarnspsykologi I. Oblig
12:00 - 13:00 HusR:240 Utbytesstudier
13:00 - 16:00 Lektion HusR:240
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Föreläsning: Andersen & Kaspersens bok kapitel 6 och Susanna Johanssons artikel (2011) "Juridifiering som institutionell förändring:"
13:00 - 17:00 Lektion HusR:240
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Minnesfunktioner, kap 8
13:00 - 15:00 Seminarium HusR:240
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:240
16:00 - 18:00 Gruppundervisning HusR:240 SI Session
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:240
15:00 - 17:00 Föreläsning HusR:240
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Kommunikation mellan neuron
13:00 - 14:00 Föreläsning HusR:240
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Föreläsning: Andersen & Kaspersens bok kapitel 3,14,15
13:00 - 16:00 Seminarium HusR:240
10:00 - 12:00 Seminarium HusR:240
13:00 - 15:00 Seminarium HusR:240
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
13:00 - 16:00 Lektion HusR:240
16:00 - 18:00 Gruppundervisning HusR:240 SI Session
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:240
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:331, HusR:240 Seminar 1
09:00 - 11:00 Föreläsning HusR:240
11:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
13:00 - 16:00 Seminarium HusR:240
10:00 - 12:00 HusR:240 Bokat som alt till PSYK11
13:00 - 15:00 HusR:240 Bokat som alt till PSYK11
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
13:00 - 16:00 Föreläsning HusR:240
16:00 - 18:00 Gruppundervisning HusR:240 SI Session
09:00 - 11:00 Föreläsning HusR:240 Utvecklingspsykologi, kap 12 och 13
13:00 - 16:00 Seminarium HusR:240
11:00 - 13:00 HusR:240
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:331, HusR:240 Seminar 2
11:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
10:00 - 14:00 Seminarium HusR:240
09:00 - 12:00 Film, Föreläsning HusR:240
16:00 - 18:00 Gruppundervisning HusR:240 SI Session
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:240 Chesney-Linds bok kapitel 4,5. Andersen & Kaspersens bok kapitel 31
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
15:00 - 17:00 Lektion HusR:240 OBLIGATORISKT
08:00 - 10:00 Föreläsning HusR:240 Chesney-Linds bok kapitel 9, 10, Epilogue + UNCRC
11:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
13:00 - 15:00 Seminarium HusR:240
09:00 - 11:00 Seminarium HusR:240
11:00 - 13:00 Seminarium HusR:240
15:00 - 20:00 HusR:240
08:00 - 20:00 HusR:240
08:00 - 20:00 HusR:240
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
16:00 - 18:00 Gruppundervisning HusR:240 SI Session
09:00 - 12:00 Seminarium HusR:240
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:240 Andersen & Kaspersens bok kapitel 19 och Dowdneys bok part one.
10:00 - 12:00 Seminarium HusR:240
12:00 - 13:00 HusR:240
09:00 - 12:00 Handledning HusM:225, HusM:226, HusR:240
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:240 Dowdneys bok part two. Introduktion till Hagedorns bok (kapitel 1)
15:00 - 17:00 Lektion HusR:240
09:00 - 12:00 Rollspel, Seminarium HusR:240
12:00 - 13:00 HusR:240 Kickoff Uppsamling
09:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
13:00 - 15:00 Gruppundervisning HusR:240 SI Session, SI Session Global Studies, SIMP17
15:00 - 17:00 Lektion HusR:240
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Kapitel 9 i Är Rättvisan Rättvis? samt presentation av olika perspektiv på diskriminering.
12:00 - 13:00 HusR:240
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:240
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:331, HusR:240 Seminar 4
13:00 - 17:00 Seminarium HusR:240
08:00 - 10:00 Föreläsning HusR:240
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 SPSS Föreläsning om Statistik del 1. Läsning: Statistisk verktygslåda 1, Djurfeldt et.al. kap 1 & 2 Brå (2008) Den nationella skolundersökningen om brott 1995-2005. Teknisk rapport.
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:240
16:00 - 18:00 Gruppundervisning HusR:240 SI Session
09:00 - 12:00 Workshop HusR:240
13:00 - 15:00 Gruppundervisning HusR:240 SI Session, SI Session Global Studies, SIMP17
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Lagets struktur I
12:00 - 15:00 Workshop HusR:240 Academic Writing
15:00 - 17:00 Handledning HusR:240
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:240 SPSS Föreläsning om Statistik del 2. Läsning: Statistisk verktygslåda 1, Djurfeldt et.al kap 3 & 4
09:00 - 16:00 Eget arbete HusR:240 Writing Retreat
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 SPSS Föreläsning om Statistik del 3. Statistisk verktygslåda 1, Djurfeldt et.al kap 5-9
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Auktoritet/ sympati
13:00 - 15:00 HusR:240
15:30 - 18:00 HusR:240 SASNET Panel discussion, Populism and Right wing politics in India
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Idag ingen Föreläsning utan istället, egna eller i grupp, förberedelser inför föreläsningen den 6/11 kl.13.00-15.00
09:00 - 12:00 Seminarium HusR:240
08:00 - 18:00 HusR:240 Programme Conclave
09:00 - 11:00 Föreläsning HusR:240
13:00 - 15:00 Föreläsning/Seminarium HusR:240
09:00 - 12:00 Seminarium HusR:240
13:00 - 16:00 Seminarium HusR:240
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Andersen & Kaspersens bok kap. 29,30. Hagedorns bok kap. 5,6,7,8,9 + Conclusion
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusR:240
13:00 - 15:00 Föreläsning, Introduktion HusR:240
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusR:240
13:00 - 17:00 Seminarium HusR:240
09:00 - 12:00 Seminarium HusR:240
13:00 - 16:00 Seminarium HusR:240
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusR:240
15:00 - 17:00 Lektion HusR:240
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Föreläsning: Forss bok kap.3,4 och Hydéns bok kap. 7
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:240
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusR:240
13:00 - 15:00 Föreläsning HusR:240 Kris och sorg
09:00 - 12:00 Seminarium HusR:240
13:00 - 16:00 Seminarium HusR:240
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Föreläsning: Sandberg & Faugerts bok kap.3,4,5
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusR:240
13:00 - 17:00 HusR:240 Graduate School Midterm Seminar, Social Studies of Gender Midterm Thesis Proposal Seminar
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Föreläsning: Sandberg & Faugerts bok kap.6,7 och Forss bok kap.5,6
13:00 - 16:00 HusR:240 SADVS Midterm Seminar, Midterm Seminar for Development Studies
09:00 - 12:00 Seminarium HusR:240
13:00 - 16:00 Seminarium HusR:240
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusR:240
15:00 - 17:00 Föreläsning HusR:240
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusR:240
13:00 - 15:00 Film HusR:240
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusR:240
13:00 - 15:00 Film HusR:240
09:00 - 12:00 Föreläsning/Seminarium HusR:240
10:00 - 12:00 Workshop HusR:240
13:00 - 15:00 Workshop HusR:240
15:00 - 17:00 Workshop HusR:240
10:00 - 12:00 Workshop HusR:240
13:00 - 15:00 Workshop HusR:240
15:00 - 17:00 Workshop HusR:240
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Kvalitativ eller kvantitativ metod i utvärderingen?
14:00 - 15:00 Möte HusR:236, HusR:240 "Fieldwork fika"
10:00 - 12:00 Seminarium HusR:240
13:00 - 15:00 Seminarium HusR:240
15:00 - 17:00 Seminarium HusR:240
09:00 - 12:00 Workshop HusR:240
13:00 - 16:00 Workshop HusR:240
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240 Forskningsetik, källkritik och plagiering
10:00 - 12:15 Föreläsning HusR:240 Repetition och genomgång av utvärderingsarbetet. Kursutvärdering
14:00 - 15:00 Möte HusR:236, HusR:240 "Fieldwork fika"
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
10:00 - 12:00 Föreläsning HusR:240
13:00 - 16:00 Konferens, Posterpresentation HusR:236, HusR:240
09:00 - 12:00 Seminarium HusR:240
13:00 - 16:00 Seminarium HusR:240
09:00 - 15:00 Seminarium HusM:128, HusR:240
10:00 - 12:00 HusR:240 Final Internship Seminar
13:00 - 15:00 HusR:240 Final Internship Seminar
10:00 - 12:00 HusR:240 Final Internship Seminar
13:00 - 15:00 HusR:240 Final Internship Seminar