Tid
Hyrestagare
Kurs
Lokalbokningsaktivitet
Lokaler
Personal
Publik kommentar
Titel
v 5 Tors 2/2 v 5
10:00 - 12:00 Handelsrätt European and International Taxation - Direct Tax EC2:207 Bilbao Sigrid Hemels HARN59 L6 - VAT and arts
  Fre 3/2
10:00 - 12:00 Informatik Möte EC2:207 Bilbao Blerim Emruli, Markus Lahtinen, Miranda Kajtazi, Nam Aghaee, Nicklas Holmberg, Odd Steen, Osama Mansour Avstämningsmöte mastersprogrammet med programansvarig Paul Pierce.
v 6 Mån 6/2 v 6
13:15 - 16:00 Informatik Styrelsemöte EC2:207 Bilbao Anna Holmes, Betty Saenyi, Björn Svensson, Christina Keller, Linda Öberg, Markus Lahtinen, Nam Aghaee, Nicklas Holmberg, Osama Mansour Styrelsemöte
  Ons 8/2
13:15 - 15:00 Informatik Personalmöte EC2:207 Bilbao Anna Holmes, Avijit Chowdhury, Benjamin Weaver, Betty Saenyi, Björn Svensson, Blerim Emruli, Christina Keller, Gemza Ademaj, Linda Öberg, Markus Lahtinen, Mats Svensson, Miranda Kajtazi, Nam Aghaee, Nicklas Holmberg, Niki Chatzipanagiotou, Odd Steen, Osama Mansour, Paul Pierce, Saonee Sarker, Umberto Fiaccadori, Viktoria Svenby, Yujuan Zheng Personalmöte
  Tors 9/2
09:00 - 12:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Check-point Case, Supervision 2
11:15 - 16:00 Informatik Seminarium EC2:207 Bilbao Christina Keller, Osama Mansour Research in Information Systems and Informatics
13:00 - 15:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Check-point Case, Supervision 2
  Fre 10/2
09:15 - 15:00 Informatik Seminarium EC2:207 Bilbao Christina Keller, Osama Mansour Research in Information Systems and Informatics
13:00 - 16:00 Informatik Workshop EC2:115, EC2:241 Verona Anna Holmes Workshop Inspera - Digital Tentamen med Carina Carlsson.
v 7 Mån 13/2 v 7
09:00 - 12:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Check-point Case, Supervision 2
13:00 - 16:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Check-point Case, Supervision 2
  Ons 15/2
13:15 - 15:00 Informatik Möte EC2:241 Verona Anna Holmes, Björn Svensson, Linda Öberg, Miranda Kajtazi, Viktoria Svenby BSc Programme council meeting
  Tors 16/2
08:00 - 12:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Kick-off med handledare (kompletterande information ges i Canvas)
13:00 - 16:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Kick-off med handledare (kompletterande information ges i Canvas)
  Fre 17/2
08:00 - 12:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Kick-off med handledare (kompletterande information ges i Canvas)
09:00 - 12:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Check-point Case, Supervision 3
13:00 - 16:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Kick-off med handledare (kompletterande information ges i Canvas)
v 8 Mån 20/2 v 8
13:00 - 16:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Check-point Case, Supervision 3
  Tis 21/2
09:00 - 12:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Odd Steen Check-point Case, Supervision 3
11:00 - 16:00 Handelsrätt Miljörätt, Miljörätt, Naturvetenskap: Miljörätt EC2:207 Bilbao, EC2:307 Marie Appelstrand, Peter Gottschalk Handledning enligt särskilt schema
13:00 - 15:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Check-point Case, Supervision 3
16:00 - 00:00 Lunda Ekonomerna Projekt EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork eee
  Ons 22/2
06:00 - 00:00 Lunda Ekonomerna Projekt EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork eee
  Tors 23/2
06:00 - 00:00 Lunda Ekonomerna Projekt EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork eee
  Fre 24/2
08:00 - 12:00 Informatik Magisteruppsats EC2:069, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Kick-Off with the supervisors.
13:00 - 16:00 Informatik Magisteruppsats EC2:069, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Kick-Off with the supervisors.
v 9 Mån 27/2 v 9
08:00 - 12:00 Informatik Magisteruppsats EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Kick-Off with the supervisors.
08:00 - 18:00 Informatik IT-arkitektur och mjukvarusystem EC2:241 Verona Björn Svensson
13:00 - 16:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Kick-Off with the supervisors.
  Tis 28/2
08:00 - 18:00 Informatik IT-arkitektur och mjukvarusystem EC2:241 Verona Björn Svensson
  Ons 1/3
08:00 - 10:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork RP Seminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
08:00 - 18:00 Informatik IT-arkitektur och mjukvarusystem EC2:241 Verona Björn Svensson
10:00 - 12:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork RP Seminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
12:00 - 14:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork RP Seminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
14:00 - 16:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork RP Seminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
  Tors 2/3
08:00 - 10:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork RP Seminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
10:00 - 12:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork RP Seminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
12:00 - 14:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork RP Seminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
14:00 - 16:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork RP Seminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
v 10 Mån 6/3 v 10
08:00 - 18:00 Informatik IT-arkitektur och mjukvarusystem EC2:241 Verona Björn Svensson
10:00 - 12:00 Informatik EC2:207 Bilbao Miranda Kajtazi with Gemza Ademaj Story-telling
  Tis 7/3
10:15 - 12:00 Informatik Möte EC2:241 Verona Björn Svensson, Christina Keller, Linda Öberg, Nicklas Holmberg Ledningsgruppsmöte
  Ons 8/3
08:00 - 10:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour RP Seminar
10:00 - 12:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour RP Seminar
12:00 - 14:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:242 Cork Osama Mansour RP Seminar
13:15 - 15:00 Informatik Möte EC2:207 Bilbao Benjamin Weaver, Björn Svensson, Linda Öberg, Markus Lahtinen, Miranda Kajtazi, Nam Aghaee, Paul Pierce, Viktoria Svenby GuKom Möte
14:00 - 16:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:242 Cork Osama Mansour RP Seminar
  Tors 9/3
08:00 - 10:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour RP Seminar
10:00 - 12:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour RP Seminar
12:00 - 14:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour RP Seminar
14:00 - 16:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour RP Seminar
v 11 Tis 14/3 v 11
09:00 - 12:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Check-point Case, Supervision 4
13:00 - 16:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Check-point Case, Supervision 4
  Ons 15/3
12:00 - 16:00 Informatik Business and Artificial Intelligence EC2:207 Bilbao Blerim Emruli
  Tors 16/3
09:00 - 12:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Check-point Case, Supervision 4
13:00 - 16:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Check-point Case, Supervision 4
  Fre 17/3
09:00 - 12:00 Informatik Business and Artificial Intelligence EC2:207 Bilbao Blerim Emruli
v 12 Mån 20/3 v 12
09:00 - 12:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Feed-back, Mandatory, Supervision 5
13:00 - 16:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Feed-back, Mandatory, Supervision 5
  Tis 21/3
09:00 - 12:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Feed-back, Mandatory, Supervision 5
13:00 - 16:00 Informatik Business Decision Management EC2:241 Verona Nicklas Holmberg, Odd Steen Feed-back, Mandatory, Supervision 5
  Ons 22/3
13:15 - 16:00 Informatik Styrelsemöte EC2:207 Bilbao Anna Holmes, Betty Saenyi, Björn Svensson, Carla Böhme, Christina Keller, Linda Öberg, Markus Lahtinen, Nam Aghaee, Nicklas Holmberg, Osama Mansour Styrelsemöte
  Tors 23/3
11:15 - 16:00 Informatik Seminarium EC2:207 Bilbao Christina Keller, Osama Mansour Research in Information Systems and Informatics
  Fre 24/3
09:15 - 15:00 Informatik Seminarium EC2:207 Bilbao Christina Keller, Osama Mansour Research in Information Systems and Informatics
v 13 Mån 27/3 v 13
09:00 - 11:00 Informatik Design Science Research in Information Systems EC2:207 Bilbao, EHL:Online Osama Mansour DSR products and outcomes by Professor Matti Rossi from Aalto University, Finland Hybrid lecture, given both on campus and online.
  Tis 28/3
09:00 - 12:00 Informatik Design Science Research in Information Systems EC2:207 Bilbao, EHL:Online Osama Mansour Student presentations and discussions on DSR products and outcomes Hybrid lecture, given both on campus and online.
  Ons 29/3
13:15 - 15:00 Informatik Personalmöte EC2:207 Bilbao Anna Holmes, Avijit Chowdhury, Benjamin Weaver, Betty Saenyi, Björn Svensson, Blerim Emruli, Christina Keller, Gemza Ademaj, Linda Öberg, Markus Lahtinen, Mats Svensson, Miranda Kajtazi, Nam Aghaee, Nicklas Holmberg, Niki Chatzipanagiotou, Odd Steen, Osama Mansour, Paul Pierce, Saonee Sarker, Umberto Fiaccadori, Viktoria Svenby, Yujuan Zheng Personalmöte
v 14 Mån 3/4 v 14
10:00 - 12:00 Informatik EC2:207 Bilbao Miranda Kajtazi with Markus Lahtinen Research Presentation
  Tis 4/4
08:00 - 10:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Midway seminarium enligt särskild kallelse från handledare.
10:00 - 12:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Midway seminarium enligt särskild kallelse från handledare.
12:00 - 14:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Midway seminarium enligt särskild kallelse från handledare.
14:00 - 16:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Midway seminarium enligt särskild kallelse från handledare.
  Ons 5/4
08:00 - 10:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Midway seminarium enligt särskild kallelse från handledare.
10:00 - 12:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Midway seminarium enligt särskild kallelse från handledare.
12:00 - 14:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Midway seminarium enligt särskild kallelse från handledare.
14:00 - 16:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Midway seminarium enligt särskild kallelse från handledare.
  Tors 6/4
12:00 - 00:00 Skärtorsdag
  Fre 7/4
00:00 - 00:00 Långfredag
  Lör 8/4
00:00 - 00:00 Påskafton
  Sön 9/4
00:00 - 00:00 Påskdagen
v 15 Mån 10/4 v 15
00:00 - 00:00 Annandag påsk
  Ons 12/4
08:00 - 10:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Midway seminar
10:00 - 12:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Midway seminar
12:00 - 14:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Midway seminar
14:00 - 16:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Midway seminar
  Tors 13/4
08:00 - 10:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Midway seminar
10:00 - 12:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Midway seminar
12:00 - 14:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Midway seminar
14:00 - 16:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Midway seminar
v 17 Mån 24/4 v 17
09:00 - 11:00 Informatik Design Science Research in Information Systems EC2:207 Bilbao, EHL:Online Osama Mansour Action Design Research by Associate Professor Amir Haj-Bolouri. Hybrid lecture, given both on campus and online
  Tis 25/4
09:00 - 12:00 Informatik Design Science Research in Information Systems EC2:207 Bilbao, EHL:Online Osama Mansour Student presentations and discussions on ADR and exercises Hybrid lecture, given both on campus and online.
  Ons 26/4
13:15 - 15:00 Informatik Möte EC2:241 Verona Anna Holmes, Björn Svensson, Linda Öberg, Miranda Kajtazi, Viktoria Svenby BSc Programme council meeting
  Sön 30/4
12:00 - 00:00 Valborgsmässoafton
v 18 Mån 1/5 v 18
00:00 - 00:00 Första maj
  Tis 2/5
10:15 - 12:00 Informatik Möte EC2:241 Verona Björn Svensson, Christina Keller, Linda Öberg, Nicklas Holmberg Ledningsgruppsmöte
  Ons 3/5
08:00 - 10:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Förseminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
10:00 - 12:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Förseminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
12:00 - 14:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Förseminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
13:15 - 15:00 Informatik Möte EC2:207 Bilbao Benjamin Weaver, Björn Svensson, Linda Öberg, Markus Lahtinen, Miranda Kajtazi, Nam Aghaee, Paul Pierce, Viktoria Svenby GuKom Möte
14:00 - 16:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Förseminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
  Tors 4/5
08:00 - 10:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Förseminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
10:00 - 12:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Förseminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
12:00 - 14:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Förseminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
14:00 - 16:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Förseminarium enligt särskild kallelse från handledare (obligatoriskt)
v 19 Mån 8/5 v 19
10:00 - 12:00 Informatik EC2:207 Bilbao Miranda Kajtazi with Björn Svensson Story-telling
  Tis 9/5
13:00 - 16:00 Informatik Managing Digitalisation, Managing Digitalisation EC2:241 Verona Nam Aghaee Supervision for project
  Ons 10/5
08:00 - 10:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Preseminar
10:00 - 12:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Preseminar
12:00 - 14:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Preseminar
14:00 - 16:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Preseminar
  Tors 11/5
08:00 - 10:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Preseminar
10:00 - 12:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Preseminar
12:00 - 14:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Preseminar
14:00 - 16:00 Informatik Magisteruppsats EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:242 Cork Osama Mansour Preseminar
v 20 Mån 15/5 v 20
12:00 - 16:00 Informatik Design Science Research in Information Systems EC2:207 Bilbao, EHL:Online Christina Keller, Osama Mansour
  Tis 16/5
09:00 - 14:00 Informatik Design Science Research in Information Systems EC2:207 Bilbao, EHL:Online Christina Keller, Osama Mansour Final paper seminar Hybrid lecture, given both on campus and online.
13:00 - 15:00 Informatik Managing Digitalisation, Managing Digitalisation EC2:241 Verona Nam Aghaee Supervision for poster show
  Tors 18/5
00:00 - 00:00 Kristi himmelsfärdsdag
v 21 Mån 22/5 v 21
08:00 - 10:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Slutseminarium enligt särskild kallelse.
10:00 - 12:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Slutseminarium enligt särskild kallelse.
12:00 - 14:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Slutseminarium enligt särskild kallelse.
14:00 - 16:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Slutseminarium enligt särskild kallelse.
  Tis 23/5
08:00 - 10:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Slutseminarium enligt särskild kallelse.
10:00 - 12:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Slutseminarium enligt särskild kallelse.
12:00 - 14:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Slutseminarium enligt särskild kallelse.
14:00 - 16:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Slutseminarium enligt särskild kallelse.
  Ons 24/5
08:00 - 10:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Slutseminarium enligt särskild kallelse.
10:00 - 12:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:207 Bilbao, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Osama Mansour Slutseminarium enligt särskild kallelse.
12:00 - 14:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Slutseminarium enligt särskild kallelse.
13:15 - 16:00 Informatik Styrelsemöte EC2:207 Bilbao Anna Holmes, Betty Saenyi, Björn Svensson, Carla Böhme, Christina Keller, Linda Öberg, Markus Lahtinen, Nam Aghaee, Nicklas Holmberg, Osama Mansour Styrelsemöte
14:00 - 16:00 Informatik Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen EC2:063, EC2:109, EC2:115, EC2:241 Verona, EC2:242 Cork Slutseminarium enligt särskild kallelse.
  Lör 27/5
00:00 - 00:00 Pingstafton
  Sön 28/5
00:00 - 00:00 Pingstdagen
v 22 Mån 29/5 v 22
10:00 - 12:00 Informatik EC2:207 Bilbao Miranda Kajtazi with Betty Saenyi Story-telling
  Ons 31/5
13:15 - 15:00 Informatik Personalmöte EC2:207 Bilbao Anna Holmes, Avijit Chowdhury, Benjamin Weaver, Betty Saenyi, Björn Svensson, Blerim Emruli, Christina Keller, Gemza Ademaj, Linda Öberg, Markus Lahtinen, Mats Svensson, Miranda Kajtazi, Nam Aghaee, Nicklas Holmberg, Niki Chatzipanagiotou, Odd Steen, Osama Mansour, Paul Pierce, Saonee Sarker, Umberto Fiaccadori, Viktoria Svenby, Yujuan Zheng Personalmöte

  Ändrade inom de senaste 8 timmarna.