Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2016-01-01 - 2016-08-31

Tid Undervisningstyp Student el undergrupp Lokaldel, Platskommentar Externa lärare, Personal Kurs Titel, Publik kommentar
10:00 - 12:00 Lektion HARN58-16V EC2:109 Cécile Brokelind European and International Taxation - Direct Tax L1 Introduction to method and main theory of the course
10:00 - 13:00 Seminarium HARN58-16V EC2:109 Cécile Brokelind European and International Taxation - Direct Tax S1 Corporate legal structure and tax planning
10:00 - 13:00 Seminarium HARN58-16V EC2:109 Cécile Brokelind European and International Taxation - Direct Tax S2 EEIG:s, partnerships and joint ventures
10:00 - 12:00 Lektion HARN58-16V EC2:109 Cécile Brokelind European and International Taxation - Direct Tax L2
12:00 - 12:30 Seminarium HARN58-16V, HARN59-16V EC2:109 Cécile Brokelind, Oskar Henkow European and International Taxation - Direct Tax, European and International Taxation - Indirect Tax Feedback on the exam
10:00 - 13:00 Seminarium HARN58-16V EC2:109 Cécile Brokelind European and International Taxation - Direct Tax S5 Case law study
12:00 - 15:00 Seminarium HARN58-16V EC2:163 Cécile Brokelind European and International Taxation - Direct Tax S6 Case law study
13:00 - 15:00 Lektion HARN58-16V EC2:163 Jérôme Monsénégo European and International Taxation - Direct Tax L3
10:00 - 13:00 Seminarium HARN58-16V EC2:109 Jérôme Monsénégo European and International Taxation - Direct Tax S4
10:00 - 12:00 Lektion HARN58-16V EC2:163 Magnus Brokelind European and International Taxation - Direct Tax L2 Debt/Equity
10:00 - 13:00 Seminarium HARN58-16V EC2:069 Magnus Brokelind European and International Taxation - Direct Tax S3 Holdings
13:00 - 15:00 Lektion HARN58-16V EC2:109 Jesper Johansson European and International Taxation - Direct Tax L4 Overview of alternatives
10:00 - 13:00 Seminarium HARN58-16V EC2:063 Jesper Johansson European and International Taxation - Direct Tax S7 Subsidiary versus permanent establishment
10:00 - 13:00 Seminarium HARN58-16V EC2:109 Jesper Johansson European and International Taxation - Direct Tax S8 Intangible rights,E commerce, allocation of profits
14:00 - 16:00 Lektion HARN58-16V EC2:163 Karolina Tetłak European and International Taxation - Direct Tax L5 Presentation of BEPS
13:00 - 16:00 Seminarium HARN58-16V EC2:109 Karolina Tetłak European and International Taxation - Direct Tax S9 Case study
12:00 - 17:00 Seminarium HARN58-16V EC2:055 Karolina Tetłak European and International Taxation - Direct Tax S10 Case study
23:45 - 00:00 Inlämning HARN58-16V European and International Taxation - Direct Tax
09:00 - 16:00 Seminarium HARN58-16V EC2:163 European and International Taxation - Direct Tax S11 Seminar for papers, opposition and defense
23:45 - 00:00 Inlämning HARN58-16V European and International Taxation - Direct Tax Delivery of final exam paper