Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2019-01-01 - 2019-08-31

Tid Delkurs Undervisningstyp Student el undergrupp Lokal, Lokaldel, Platskommentar Externa lärare, Personal Kurs Titel, Publik kommentar
14:00 - 18:00 Tentamen MGTN36-18H, vEAGMA Sp 01C, Sp 01D Function of Management Exam
08:00 - 12:00 Tentamen BUSN64-18H, vEAGAF, vEAGIS Ed25, Ed26 Strategic Cost Management
09:00 - 13:00 EC1:138 EFL
12:00 - 18:00 EC2:063 Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Omtentamen FEKG61-18H Gasque Redovisning och Finansiell analys
14:00 - 18:00 Tentamen BUSN14-18H, vEAGIS Ed25 Global Business and Sustainability
08:00 - 12:00 Tentamen BUSN61-18H, vEAGAF EC1:134, EC1:135 International Accounting
14:00 - 18:00 Corporate Finance, tentamen, Marknadsföring, skriftlig tentamen, Skriftlig tentamen Omtentamen BScSem2, FEKA90-18H, FEKH81-18H, IBUA61-18H MA 9 Corporate Finance, Financial Accounting, Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Exam, Tentamen Omtentamen ENTA70-18H, FEKH13-18H, vKand Sp 01A Entreprenörskap och projektledning, Project Management - A Business Perspective
10:00 - 12:00 Omtentamen MGTN36-18H, vEAGMA Alfa1:3004 Magnus Nilsson Function of Management
14:00 - 18:00 Individuell skriftlig tentamen, Written Exam Omtentamen BUSO98-18H, FEKH61-18H, vEAGAF EC1:137 Management control, Theory of Corporate Finance The exam FEKH61, Management control, is cancelled.
08:00 - 12:00 Examination Omtentamen BUSN76-18H, vEAGAF, vEAGIS EC1:138 Performance Meassurement and Management
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
08:00 - 12:00 Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, skriftlig tentamen Tentamen FEKA90-19V MA 10, MA 9 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning
08:00 - 12:00 Dugga, Tentamen Dugga, Tentamen FEKG21-19V, FEKH10-19V MA 10 Kandidatkurs i Strategic Management, Strategisk marknadsföring
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
08:00 - 12:00 Exam Omtentamen BUSN64-18H, vEAGAF, vEAGIS EC1:137, EC1:138 Strategic Cost Management
08:00 - 12:00 Individuell dugga Dugga BScSem4, IBUG81-19V Sp 01A, Sp 01B Corporate Finance
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Dugga 1 Dugga, Tentamen FEKH20-19V Sp 01A, Sp 01B Kandidatkurs i marknadsföring
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Individuell skriftlig tentamen Tentamen BUSO35-19V, E-vEAGIBT1 MA 9A, MA 9B, MA 9C Sustainability and Marketing Ethics
14:00 - 18:00 Individuellt prov Tentamen BScSem4, IBUG91-19V MA 10A, MA 10B, MA 10C Innovation and Entrepreneurship
14:00 - 18:00 Tentamen Omtentamen BUSN14-18H, BUSN61-18H, vEAGAF, vEAGIS EC1:137 Global Business and Sustainability, International Accounting The exam for BUSN14 is cancelled
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Individuell skriftlig tentamen Tentamen FEKG11-19V MA 10, MA 9A, MA 9B Strategisk organisering
14:00 - 18:00 Quiz Dugga BUSN35-19V, E-vEAGIBT1 MA 8 Corporate Brand Management and Reputation
08:00 - 12:00 Organisation, Organisation, skriftlig tentamen Tentamen FEKA90-19V MA 10, MA 9 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning
08:00 - 12:00 Quiz Tentamen FEKG25-19V, vKand MA 8A, MA 8B Global strategic marketing
12:00 - 18:00 EC2:163 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Individuell skriftlig tentamen, Written exam Tentamen BUSO85-19V, FEKH11-19V, vEAGAF, vKand MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D Business Policy, Corporate Risk Management
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Dugga 2, Examination, Skriftlig tentamen, Skriftlig tentamen, Written exam Omtentamen, Tentamen BUSN26-19V, BUSN76-18H, BUSO71-18H, E-vEAGIBT1, FEKH20-19V, FEKH60-19V, vEAGAF Vic:2C, Vic:2D, Vic:3-hela Accounting and Management Control, Kandidatkurs i marknadsföring, Kandidatkurs i redovisning, Performance Meassurement and Management, Understanding Consumption
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Individuell skriftlig tentamen, Individuellt skriftligt prov, Kandidatkurs i finansiering, tentamen Tentamen BScSem4, BUSO72-19V, FEKH80-19V, IBUG81-19V, vEAGAF Sp 01, Sp 04, Sp 05 Accounting and Management Control for Innovation and Professional Service, Corporate Finance, Kandidatkurs i finansiering
08:00 - 12:00 Dugga, Exam, Individuell skriftlig tentamen, Tentamen Omdugga, Omtentamen BUSN11-18H, BUSO74-18H, FEKG21-19V, FEKH10-19V, vEAGAF, vEAGIS Ed22, Ed25, Ed26 Kandidatkurs i Strategic Management, Perspectives on Accounting , Strategic Management, Strategisk marknadsföring
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, skriftlig tentamen Omtentamen FEKA90-19V MA 9 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning
09:00 - 13:00 EC1:138 EFL Tenta extern redovisning
08:00 - 12:00 Ekonomistyrning, Ekonomistyrning, Individuell skriftlig tentamen Tentamen FEKA90-19V MA 10, MA 9 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Tentamen Tentamen FEKG51-19V MA 10 Finansiell planering och ekonomisk analys
08:00 - 12:00 Individuell skriftlig tentamen Omtentamen FEKG11-19V MA 9 Strategisk organisering
08:00 - 12:00 Individuell skriftlig tentamen, Individuellt prov Omtentamen BScSem4, BUSO97-18H, IBUG91-19V, vEAGAF Ed25 Corporate Valuation, Innovation and Entrepreneurship
08:00 - 12:00 Digital tentamen, Omtentamen BUSO35-19V, E-vEAGIBT1 EC1:239 Tomas Sjö Sustainability and Marketing Ethics
08:00 - 14:00 EC2:109 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd, omtenta
08:00 - 12:00 Individuell dugga, Individuell skriftlig tentamen, Written exam Omdugga, Omtentamen BScSem4, BUSO85-19V, FEKH11-19V, IBUG81-19V, vEAGAF, vKand MA 8A, MA 8B Business Policy, Corporate Finance, Corporate Risk Management
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Quiz Omtentamen FEKG25-19V, vKand EC1:138 Global strategic marketing, Understanding Consumption BUSN26 exam cancelled
14:00 - 18:00 Organisation, Organisation, skriftlig tentamen Omtentamen FEKA90-19V Gasque Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning
08:00 - 12:00 Dugga 1, Dugga 2, Individuell skriftlig tentamen, Individuellt skriftligt prov, Kandidatkurs i finansiering, tentamen, Skriftlig tentamen Omdugga, Omtentamen BScSem4, BUSO72-19V, FEKH20-19V, FEKH60-19V, FEKH80-19V, IBUG81-19V, vEAGAF Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D Accounting and Management Control for Innovation and Professional Service, Corporate Brand Management and Reputation, Corporate Finance, Kandidatkurs i finansiering, Kandidatkurs i marknadsföring, Kandidatkurs i redovisning BUSN35 exam cancelled
09:00 - 13:00 EC1:138 Omtentamen EFL- extern redovisning
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Exam, Salstentamen (individuell), Skriftligt prov Tentamen BScSem2, BScSem4, FEKH13-19V, IBUA62-19V, IBUG11-19V, vKand MA 10A, MA 9 Cross-cultural Teams and Project management, Management Control Systems, Project Management - A Business Perspective
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
08:00 - 12:00 Individuell skriftlig tentamen Tentamen FEKG61-19V MA 10 Redovisning och Finansiell analys
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
08:00 - 12:00 Ekonomistyrning, Ekonomistyrning, Individuell skriftlig tentamen Omtentamen FEKA90-19V MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning
12:00 - 16:00 Omtentamen BUSO35-19V Johan Jansson Sustainability and Marketing Ethics EC1:239
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Tentamen Omtentamen FEKG51-19V Sp 01 Finansiell planering och ekonomisk analys
09:00 - 13:00 EC1:138 EFL Tenta ekonomistyrning
08:00 - 12:00 Omtentamen BUSN61-18H, BUSN64-18H, BUSO98-18H EC1:239 International Accounting, Strategic Cost Management, Theory of Corporate Finance Re-exam for MSc in Accounting and Finance courses: BUSN61, BUSN64 and BUSO98
14:00 - 18:00 Omtentamen BUSO72-19V, FEKH11-19V, vEAGAF, vKand Alfa1:1010 Accounting and Management Control for Innovation and Professional Service, Business Policy 2nd Re-exam BUSO72
08:00 - 12:00 Omtentamen BUSO85-19V Håkan Jankensgård Corporate Risk Management EXAM CANCELLED
08:00 - 12:00 Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, skriftlig tentamen, Skriftlig tentamen Omtentamen BScSem1, ENTA70-18H, FEKA90-19V, IBUA61-18H, vKand Sp 01 Entreprenörskap och projektledning, Financial Accounting, Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning
14:00 - 18:00 Corporate Finance, tentamen, Exam, Individuell skriftlig tentamen, Skriftligt prov Omtentamen BScSem4, FEKG11-19V, FEKH13-19V, FEKH81-18H, IBUG11-19V, vKand Sp 01 Corporate Finance, Cross-cultural Teams and Project management, Project Management - A Business Perspective, Strategisk organisering
08:00 - 12:00 Individuellt prov, Marknadsföring, Marknadsföring, skriftlig tentamen, Written Exam Omtentamen BScSem4, FEKA90-19V, FEKH61-18H, IBUG91-19V Sp 01 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning, Innovation and Entrepreneurship, Management control
14:00 - 18:00 Individuell skriftlig tentamen Omtentamen FEKG61-19V MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E Redovisning och Finansiell analys
08:00 - 12:00 Dugga, Ekonomistyrning, Ekonomistyrning, Individuell skriftlig tentamen, Salstentamen (individuell) Omtentamen BScSem2, FEKA90-19V, FEKG21-19V, IBUA62-19V Sp 01 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning, Management Control Systems, Strategisk marknadsföring
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Dugga 1, Dugga 2, Individuellt skriftligt prov, Kandidatkurs i finansiering, tentamen, Organisation, Organisation, skriftlig tentamen, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtentamen BScSem4, FEKA90-19V, FEKH10-19V, FEKH20-19V, FEKH60-19V, FEKH80-19V, IBUG81-19V Sp 01 Corporate Finance, Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning, Kandidatkurs i Strategic Management, Kandidatkurs i finansiering, Kandidatkurs i marknadsföring, Kandidatkurs i redovisning
14:00 - 18:00 Skriftlig tentamen, Tentamen Omtentamen BScSem1, BScSem2, FEKG51-19V, IBUA10-18H MA 9 Finansiell planering och ekonomisk analys, Introduction to international Business