For English version of this page - click on "English" in the top right menu
Tid
Kurs
Delkurs
Studentgrupp, Studentgrupp, Undergrupp
Undervisningstyp, Tentaaktivitet
Platskommentar, Plats
Personal, Externa lärare
Kommentar, Publik kommentar
URL
v 34 Mån 2023-08-21 v 34
14:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning, Management Control Systems Ekonomistyrning, Ekonomistyrning, Individuell skriftlig tentamen, Salstentamen (individuell) BScSem2, IBUA62-23V, FEKA90-23V Digital tentamen, Uppsamlingsprov MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D, MA 9E
v 35 Mån 2023-08-28 v 35
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Föreläsning, Introduktion Kårhusets Aula Mattias Haraldsson Föreläsning 1: Kursintroduktion, kl 14.00. Rekommenderad läsning: Alla sidor i Modul: Kursinformation samt Marton et al: kapitel 1-3 Material publiceras i Modul Föreläsningar och lektioner, sidan Föreläsning 1
  Tis 2023-08-29
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Mattias Haraldsson Föreläsning 2: Redovisningens roller & Dubbel bokföring, Material publiceras kl. 08.00, Se Modul Föreläsningar och lektioner. Föreläsningen består av liveföreläsning samt filmer. Föreläsning 2 är översiktlig och sveper över Marton et al: kapitel 1-5.Fokus ligger på kapitel 3, 4 och 5 till och med 5.2.  Filmmaterial ca 2,5 timmar.
  Ons 2023-08-30
10:00 - 13:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Micael Jönsson Föreläsning 3. Löpande bokföring berör bl.a., bokföring av fakturor med moms, personalkostnader & preliminär skatt. Material publiceras ca kl. 08.00. Se Modul Föreläsningar och lektioner. Föreläsningen består av en liveföreläsning samt filmade genomgångar av uppgifter. Föreläsningen utgår ifrån Marton et al: kapitel 5 uppgift 2 och 3, Marton et al ö-bok: uppgift 5.29. Filmmaterial ca 1,5 timme.
14:00 - 17:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Räknestuga Sparta A-D, Hela Mattias Haraldsson, Micael Jönsson, Niklas Sandell Kom till sal för att läsa och räkna, själv eller tillsammans. Fördel? Det finns lärare att diskutera redovisning med!
  Tors 2023-08-31
12:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Räknestuga Sparta A-D, Hela Mattias Haraldsson, Micael Jönsson, Niklas Sandell Kom till sal för att läsa och räkna, själv eller tillsammans. Fördel? Det finns lärare att diskutera redovisning med!
  Fre 2023-09-01
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H.1 Lektion MA 2 Mattias Haraldsson Lektion 4 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (också lösningar publiceras) dagen innan.
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H.2 Lektion MA 4 Micael Jönsson Lektion 4 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (också lösningar publiceras) dagen innan.
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H.3 Lektion MA 5 Alexander Hedlund Lektion 4 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (också lösningar publiceras) dagen innan.
13:00 - 00:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Online, Övning FUPP 1: Löpande bokföring, frivillig, ger poäng till tenta. Publiceras 13.00, 4 h på dig från att du startar provet. 00.00 stängs provet oavsett när du startat, Se Modul FUPPar
v 36 Mån 2023-09-04 v 36
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Micael Jönsson Föreläsning 5. Bokslut, rapporter och regler. Material publiceras ca kl. 08.00. Se Modul Föreläsningar och lektioner nr 5. Föreläsningen behandlar i huvudsak Marton et al: kapitel 6.1-6.3, kapitel 7.1-7.6, kapitel 8, 11 samt 13-14. Obs! Allt behöver inta läsas till denna föreläsning. Vidare ingår en film med en genomgång av övningsverktyget bokslutstablå med fokus på interimsposter (uppg 5), se också Marton et al: kapitel 6.3 och Marton et al ö-bok: s. 73-80.
  Tis 2023-09-05
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Mattias Haraldsson Föreläsning 6: Värdering av tillgångar och skulder. Anläggningstillgångar, omsättningstillgångar samt lång- och kortfristiga skulder. Material publiceras ca kl. 08.00. Se Modul Föreläsningar och lektioner, Föreläsning 6. Föreläsningen består av liveföreläsning på plats samt filmer. Föreläsningen behandlar Marton et al: kapitel 6.4-6.7, Marton et al ö-bok: 5.28, 6.21, 6.24, 6.26, 6.33 uppg. 6 a)och 9. Filmmaterial ca 1,5 timmar.
  Ons 2023-09-06
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Niklas Sandell Föreläsning 7. Företagsbeskattning, obeskattade reserver och eget kapital. Material publiceras ca kl. 08.00. Se Modul Föreläsningar och lektioner, Föreläsning 7. Föreläsningen består av en liveföreläsning på plats samt filmer. Föreläsningen behandlar Marton et al: kapitel 6.8, 6.9 och 7.7. och uppgifter: uppgift 6 b), 10 och 11 samt Marton ö-bok: 6.48, 6.49, 7.8. Filmmaterial ca 2 timmar.
12:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Räknestuga Sparta A-D, Hela Mattias Haraldsson, Micael Jönsson, Niklas Sandell Kom till sal för att läsa och räkna, själv eller tillsammans. Fördel? Det finns lärare att diskutera redovisning med!
  Tors 2023-09-07
12:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Online, Workshop Bokföringsuppgift del 1, Ej på plats, via Zoom Obligatoriskt examinationsmoment. Kl 12:00 hålls en kortare Zoom-föreläsning där bokföringsuppgiften introduceras i sin helhet. Vid denna tidpunkt publiceras även materialet. Det är viktigt att ha bildat en grupp så att arbetet kan inledas redan på torsdagen.
  Fre 2023-09-08
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H.1 Lektion MA 1 Mattias Haraldsson Lektion 8 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (också lösningar publiceras) publiceras dagen innan.
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H.2 Lektion MA 4 Micael Jönsson Lektion 8 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (också lösningar publiceras) publiceras dagen innan.
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H.3 Lektion MA 6 Alexander Hedlund Lektion 8 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (också lösningar publiceras) publiceras dagen innan.
13:00 - 00:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Online, Övning FUPP 2: Bokslut, frivillig, ger poäng till tenta. Publiceras 13.00, 4 h på dig från att du startar provet. 00.00 stängs provet oavsett när du startat, Se Modul FUPPar Visa bokningsinformation
v 37 Mån 2023-09-11 v 37
08:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Workshop MA 10, Hela, MA 9, Hela Alexander Hedlund, Caroline Hellström, Mattias Haraldsson, Micael Jönsson, Niklas Sandell Bokföringsuppgiften del 1 forts. Idag fortsätter arbetet med bokföringsuppgiften del 1 på plats i sal. Obs! Obligatorisk närvaro mellan 09-15
  Tis 2023-09-12
08:00 - 11:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Föreläsning LUX Aula, Hela Micael Jönsson Föreläsning 9. Nyckeltal och kassaflödesanalys. Material publiceras ca kl. 08.00. Se Modul Föreläsningar och lektioner, Föreläsning 9. Föreläsningen består av liveföreläsning på plats samt filmer. Föreläsningen och filmer behandlar Marton et al: kap. 9, 12.1-12.3, 15-17 och uppgift 12 och 13. Filmmaterial ca 2 timmar.
  Ons 2023-09-13
08:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Workshop MA 10, Hela, MA 9, Hela Alexander Hedlund, Caroline Hellström, Mattias Haraldsson, Micael Jönsson, Niklas Sandell Bokföringsuppgiften fortsätter genom att del 2 introduceras. Del 2 ska färdigställas under dagen. Obs! Obligatorisk närvaro mellan 09-15. Inlämning senast 23.59.
  Tors 2023-09-14
09:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Räknestuga MA 8, Hela Mattias Haraldsson, Micael Jönsson, Niklas Sandell Kom till sal för att läsa och räkna, själv eller tillsammans. Fördel? Det finns lärare att diskutera redovisning med!
  Fre 2023-09-15
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H.1 Lektion MA 1 Mattias Haraldsson Lektion 10 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (också lösningar publiceras) dagen innan.
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H.2 Lektion MA 2 Micael Jönsson Lektion 10 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (också lösningar publiceras) dagen innan.
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H.3 Lektion MA 3 Alexander Hedlund Lektion 10 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (också lösningar publiceras) dagen innan.
13:00 - 00:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Online, Övning FUPP 3: Räkenskapsanalys, frivillig, ger poäng till tenta. Publiceras 13.00, 4 h på dig från att du startar provet. 00.00 stängs provet oavsett när du startat, Se Modul FUPPar
v 38 Mån 2023-09-18 v 38
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Mattias Haraldsson Föreläsning 11: Kursavslutning och extenta. Inget material publiceras innan. Se Modul Föreläsningar och lektioner, sidan Föreläsning 11. Föreläsningen består och en livaföreläsning på plats som rundar av kursen, tipsar inför tentan .
13:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-23H Räknestuga Sparta A-D, Hela Mattias Haraldsson, Micael Jönsson, Niklas Sandell Kom till sal för att läsa och räkna, själv eller tillsammans. Fördel? Det finns lärare att diskutera redovisning med!
  Ons 2023-09-20
08:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, skriftlig tentamen FEKA90-23H Digital tentamen MA 10, Hela, MA 9, Hela Digital tenta på plats i sal. Säkerställ att du har en fungerande dator och att du kan hantera Safe Exam Browser (SEB). Tillåtna hjälpmedel: penna, papper och miniräknare. Anmälan krävs senast en vecka innan!
  Tors 2023-09-21
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H Föreläsning, Introduktion Kårhusets Aula Alexander Paulsson
  Fre 2023-09-22
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Stefan Sveningsson
v 39 Mån 2023-09-25 v 39
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Alexander Paulsson
  Tis 2023-09-26
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Stefan Sveningsson
  Ons 2023-09-27
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.2 Seminarium EC1:134 Tanya Kolyaka
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.1 Seminarium EC1:138 Alexander Paulsson
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.4 Seminarium EC1:134 Tanya Kolyaka
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.5 Seminarium EC1:138 Nadja Sörgärde
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.6 Seminarium EC1:134 Stefan Sveningsson
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.7 Seminarium Alfa1:1010 Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.10 Seminarium EC1:131 Tanya Kolyaka
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.3 Seminarium EC1:138 Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.8 Seminarium EC1:134 Nadja Sörgärde
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.9 Seminarium Alfa1:1010 Stefan Sveningsson
  Tors 2023-09-28
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Nadja Sörgärde
  Fre 2023-09-29
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Nadja Sörgärde
v 40 Mån 2023-10-02 v 40
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.2 Seminarium EC1:134 Tanya Kolyaka
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.1 Seminarium EC1:138 Alexander Paulsson
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.4 Seminarium EC1:134 Tanya Kolyaka
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.5 Seminarium EC1:138 Nadja Sörgärde
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.6 Seminarium EC1:134 Stefan Sveningsson
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.7 Seminarium EC2:109 Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.10 Seminarium EC1:131 Tanya Kolyaka
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.3 Seminarium EC1:138 Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.8 Seminarium EC1:134 Nadja Sörgärde
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.9 Seminarium Alfa1:1010 Stefan Sveningsson
  Tis 2023-10-03
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Jens Rennstam
  Ons 2023-10-04
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Stefan Sveningsson
  Tors 2023-10-05
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H Föreläsning LUX Aula, Hela Anna Jonsson
  Fre 2023-10-06
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.2 Seminarium EC1:134 Tanya Kolyaka
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.1 Seminarium EC1:138 Alexander Paulsson
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.4 Seminarium EC1:134 Tanya Kolyaka
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.5 Seminarium EC1:138 Nadja Sörgärde
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.6 Seminarium EC1:134 Stefan Sveningsson
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.7 Seminarium Alfa1:1010 Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.10 Seminarium EC1:131 Tanya Kolyaka
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.3 Seminarium EC1:138 Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.8 Seminarium EC1:134 Nadja Sörgärde
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.9 Seminarium Alfa1:1010 Stefan Sveningsson
v 41 Mån 2023-10-09 v 41
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Mats Alvesson TOPIC: Mats Alvesson's Zoom Meetings WHEN: Oct 9, 2023 10-12 AM Stockholm LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/67011295068
  Tis 2023-10-10
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Mats Alvesson Oct 10, 2023 10-12 AM Stockholm LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/65874382507
  Ons 2023-10-11
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.2 Seminarium EC1:134 Tanya Kolyaka
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.1 Seminarium EC1:138 Alexander Paulsson
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.4 Seminarium EC1:134 Tanya Kolyaka
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.5 Seminarium EC1:138 Nadja Sörgärde
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.6 Online, Seminarium Roland Paulsen Detta seminarium äger rum online. Se till att ha Zoom på din dator och logga sen in här när seminariet ska starta: https://lu-se.zoom.us/j/7245313494
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.7 Seminarium EC2:109 Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.10 Seminarium EC1:131 Tanya Kolyaka
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.3 Seminarium EC3:Karlssonsalen (EC3:108) Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.8 Seminarium EC1:134 Nadja Sörgärde
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H.9 Online, Seminarium Roland Paulsen Detta seminarium äger rum online. Se till att ha Zoom på din dator och logga sen in här när seminariet ska starta: https://lu-se.zoom.us/j/7245313494
  Tors 2023-10-12
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Alexander Paulsson
  Fre 2023-10-13
09:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation, Organisation, skriftlig tentamen FEKA90-23H Hemtentamen
v 42 Mån 2023-10-16 v 42
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Föreläsning, Introduktion Kårhusets Aula Elin Funck, Micael Jönsson Föreläsning 1: Kursintroduktion. Information om kursens struktur och innehåll. Läsanvisning: Almqvist m fl (2022) "Boken om ekonomistyrning" kap 1-4, 14 samt artikel av Davila
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Elin Funck Föreläsning 2: Resultatplanering. Läsanvisning: Almqvist m fl: kapitel 9.1-9.3
  Tis 2023-10-17
09:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Johan Dergård Föreläsning 3: Prestationsmätning. Delkursens tredje föreläsning handlar om nyckeltal. Vi introducerar också delkursens första inlämningsuppgift som är ett grupparbete och handlar om prestationsmätning. Vid detta tillfälle får också alla som vill ha hjälp att gå med i en arbetsgrupp. Läsanvisning: Almqvist m fl Almqvist m fl (2022) "Boken om ekonomistyrning" kap 5 och 6; Ittner och Larcker (2003) "Coming up short on non-financial measures".
  Ons 2023-10-18
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Frågestund, Online Johan Dergård Vid detta tillfälle besvaras frågor kring inlämningsuppgift 1 i prestationsmätning. Länk till zoom-rum finns under moduler.
  Tors 2023-10-19
11:30 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Inlämning Prestationsmätning, Inlämning av inlämningsuppgift 1 Prestationsmätning via Canvas
13:00 - 17:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Micael Jönsson Föreläsning 4: Vid delkursens fjärde föreläsning introducerar vi budgetens innebörd och syfte. Vi fortsätter därefter behandla budgetens roll i ekonomistyrningen med fokus på själva budgetprocessen. Inlämningsuppgift 2 "Budgetering" introduceras. Läsanvisning: Almqvist m fl (2022) "Boken om ekonomistyrning" kap 7 och 8.
  Fre 2023-10-20
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H.1 Lektion MA 1 Micael Jönsson Lektion 5 för grupp A: Vid delkursens första lektion går vi igenom en budgetuppgift med fokus på sambandet mellan resultat, likviditet och balans. Uppgiften finns under moduler.
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H.2 Lektion MA 2 Alexander Hedlund Lektion 5 för grupp B: Vid delkursens första lektion går vi igenom en budgetuppgift med fokus på sambandet mellan resultat, likviditet och balans. Uppgiften finns under moduler.
v 43 Mån 2023-10-23 v 43
13:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Räknestuga MA 7 Elin Funck, Johan Dergård, Micael Jönsson Fokus på räknestugan är att ni ska arbeta med Inlämningsuppgift 2, budgeteringsuppgiften. Vi lärare finns tillgängliga och besvarar de frågor ni har inför att ni ska lämna in ert arbete. Även frågor på övningsuppgifter besvaras. Vi rekommenderar starkt att ni använder denna tid till att arbeta med er inlämningsuppgift och tar hjälp av oss lärare med de eventuella frågor och svårigheter som uppstår.
  Tis 2023-10-24
11:30 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Inlämning Budgetuppgift, Inlämning av inlämningsuppgift 2 Budgetering via Canvas
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Elin Funck Föreläsning 6: Vid delkursens femte föreläsning introducerar vi kalkylering på kort sikt med fokus på kostnadstyper och produktkalkylering. Läsanvisning: Almqvist m fl (2022) "Boken om ekonomistyrning" kap 9
  Ons 2023-10-25
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Elin Funck Föreläsning 7: Vid detta tillfälle tar vi upp självkostnadskalkylering och ABC.
  Tors 2023-10-26
13:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Räknestuga MA 7 Elin Funck, Johan Dergård, Micael Jönsson Kom till sal för att läsa och räkna, själv eller tillsammans. Fördel? Det finns lärare att diskutera produktkalkyler med!
  Fre 2023-10-27
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H.1 Lektion MA 4 Micael Jönsson Lektion 8 för grupp A: Vid delkursens andra lektion går vi igenom en produktkalkyleringsuppgifter med fokus på självkostnadskalkyler. Uppgifterna finns under moduler.
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H.2 Lektion MA 6 Alexander Hedlund Lektion 8 för grupp B: Vid delkursens andra lektion går vi igenom en produktkalkyleringsuppgifter med fokus på självkostnadskalkyler. Uppgifterna finns under moduler.
v 44 Mån 2023-10-30 v 44
14:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, skriftlig tentamen FEKA90-23H Digital tentamen, Omtentamen MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F Digital tenta på plats i sal. Säkerställ att du har en fungerande dator och att du kan hantera Safe Exam Browser (SEB). Tillåtna hjälpmedel: penna, papper och miniräknare. Anmälan krävs senast en vecka innan!
  Tis 2023-10-31
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Elin Funck Föreläsning 9: Vid detta tillfälle tar vi upp bidrags-, steg- och målkostnadskalkylering. Läsanvisning: Almqvist m fl (2022) "Boken om ekonomistyrning" kap 9 och 10:4.
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Elin Funck Föreläsning 10: Standardkostnader, internpriser och avvikelseanalys Inlämningsuppgiften i kalkylering lämnas ut. Läsanvisning: Almqvist m fl (2022) "Boken om ekonomistyrning" kap 11-12
  Ons 2023-11-01
13:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Räknestuga Sparta A-D, Hela Elin Funck, Johan Dergård, Micael Jönsson Kom till sal för att läsa och räkna, själv eller tillsammans. Fördel? Det finns lärare att diskutera produktkalkyler med! Även möjligt att ställa frågor kring inlämningsuppgiften i kalkylering.
  Tors 2023-11-02
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Micael Jönsson Föreläsning 11: På denna föreläsning går vi igenom grunderna i investeringskalkylering. Läsanvisning: Almqvist m fl (2022) "Boken om ekonomistyrning" kap 10.
  Fre 2023-11-03
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H.1 Lektion MA 1 Micael Jönsson Lektion 12 för grupp A: Vid delkursens tredje lektion går vi igenom en investeringskalkyleringsuppgifter med fokus pay-back och nuvärdemetoden. Uppgifterna finns under moduler.
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H.2 Lektion MA 6 Alexander Hedlund Lektion 12 för grupp B: Vid delkursens tredje lektion går vi igenom en investeringskalkyleringsuppgifter med fokus pay-back och nuvärdemetoden. Uppgifterna finns under moduler.
v 45 Mån 2023-11-06 v 45
09:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Räknestuga Sparta A-D, Hela Elin Funck, Johan Dergård, Micael Jönsson Kom till sal för att läsa och räkna, själv eller tillsammans. Fördel? Det finns lärare att diskutera kalkyler med! Även möjligt att ställa frågor kring inlämningsuppgiften i kalkylering.
14:30 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Inlämning Kalkylering, Inlämning av inlämningsuppgift 3 Kalkylering via Canvas
  Tis 2023-11-07
13:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning FEKA90-23H Räknestuga Sparta A-D, Hela Elin Funck, Johan Dergård, Micael Jönsson Kom till sal för att läsa och räkna, själv eller tillsammans. Fördel? Det finns lärare att diskutera ekonomistyrning med!
  Ons 2023-11-08
08:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning, Management Control Systems Ekonomistyrning, Ekonomistyrning, Individuell skriftlig tentamen, Salstentamen (individuell) IBUA62-23V, FEKA90-23H Digital tentamen MA 10, Hela, MA 9, Hela IBUA62 re-exam- go to MA 9!
  Tors 2023-11-09
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Föreläsning, Introduktion Kårhusets Aula Johan Anselmsson, Peter Svensson
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Johan Anselmsson
  Fre 2023-11-10
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Johan Gromark
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Johan Gromark
v 46 Mån 2023-11-13 v 46
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Gästföreläsning, Obligatoriskt, Online Johan Anselmsson Mercedes
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Johan Anselmsson
  Tis 2023-11-14
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Tommy Shih
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Micco Grönholm
  Ons 2023-11-15
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Tommy Shih
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Tommy Shih
  Tors 2023-11-16
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Gästföreläsning, Obligatoriskt, Online Johan Anselmsson Munters
15:00 - 17:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Johan Anselmsson
  Fre 2023-11-17
09:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation, Organisation, skriftlig tentamen FEKA90-23H Omtillfälle hemtentamen
v 47 Tis 2023-11-21 v 47
07:30 - 08:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Inlämning
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Case, Obligatoriskt, Seminarium EC3:Karlssonsalen (EC3:108) Clara Gustafsson
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Case, Obligatoriskt, Seminarium EC3:Tegstamsalen (EC3:109) Johan Gromark
11:00 - 13:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Case, Obligatoriskt, Seminarium EC3:Karlssonsalen (EC3:108) Clara Gustafsson
11:00 - 13:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Case, Obligatoriskt, Seminarium EC3:Tegstamsalen (EC3:109) Johan Gromark
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Case, Obligatoriskt, Seminarium EC3:Karlssonsalen (EC3:108) Clara Gustafsson
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Case, Obligatoriskt, Seminarium EC3:Tegstamsalen (EC3:109) Johan Gromark
  Ons 2023-11-22
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Peter Svensson
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Peter Svensson
v 48 Tis 2023-11-28 v 48
07:30 - 08:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Inlämning
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Case, Obligatoriskt, Seminarium EC3:Karlssonsalen (EC3:108) Sofia Ulver
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Case, Obligatoriskt, Seminarium EC3:Tegstamsalen (EC3:109) Carys Egan-Wyer
11:00 - 13:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Case, Obligatoriskt, Seminarium EC3:Karlssonsalen (EC3:108) Sofia Ulver
11:00 - 13:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Case, Obligatoriskt, Seminarium EC3:Tegstamsalen (EC3:109) Carys Egan-Wyer
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Case, Obligatoriskt, Seminarium EC3:Karlssonsalen (EC3:108) Sofia Ulver
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring FEKA90-23H Case, Obligatoriskt, Seminarium EC3:Tegstamsalen (EC3:109) Carys Egan-Wyer
  Tors 2023-11-30
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring, Marknadsföring, skriftlig tentamen FEKA90-23H Digital tentamen MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D
v 49 Mån 2023-12-04 v 49
09:00 - 09:30 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Introduktion, Online Craig Mitchell
09:30 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Frågestund, Online Craig Mitchell
10:00 - 13:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Gästföreläsning LUX Aula, Hela Craig Mitchell, Solomon Akele Abebe
14:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Gästföreläsning, Online
  Tis 2023-12-05
08:00 - 08:30 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Eget arbete, Online, Undervisning
  Ons 2023-12-06
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC1:138 Ziad El-Awad
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC3:Karlssonsalen (EC3:108) Solomon Akele Abebe
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC2:109 Tanya Kolyaka
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC2:163 Solomon Akele Abebe
15:00 - 17:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC2:163 Solomon Akele Abebe
23:30 - 00:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Inlämning
  Tors 2023-12-07
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC1:131 Ziad El-Awad
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC3:Tegstamsalen (EC3:109) Håkan Lagerquist
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC3:Tegstamsalen (EC3:109) Håkan Lagerquist
17:30 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Inlämning
  Fre 2023-12-08
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC1:135 Solomon Akele Abebe
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC2:063 Tanya Kolyaka
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC2:069 Håkan Lagerquist
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC1:135 Solomon Akele Abebe
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC3:Karlssonsalen (EC3:108) Håkan Lagerquist
15:00 - 17:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC1:135 Solomon Akele Abebe
15:30 - 17:30 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC1:134 Jörgen Adolfsson
23:30 - 00:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Inlämning
v 50 Mån 2023-12-11 v 50
09:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Handledning, Online
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Workshop EC1:135 Jörgen Adolfsson
  Tis 2023-12-12
09:00 - 14:30 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Handledning, Online
  Ons 2023-12-13
08:00 - 08:30 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Eget arbete, Online, Undervisning
12:00 - 13:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Föreläsning Kårhusets Aula Hanna Glad
  Tors 2023-12-14
08:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning, Ekonomistyrning, Individuell skriftlig tentamen FEKA90-23H Digital tentamen, Omtentamen MA 9, Hela
08:00 - 08:30 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Eget arbete, Online, Undervisning
23:30 - 00:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Inlämning
  Fre 2023-12-15
23:30 - 00:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Inlämning
v 51 Mån 2023-12-18 v 51
09:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Handledning, Online
  Tis 2023-12-19
09:00 - 14:30 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Handledning, Online
v 1 Fre 2024-01-05 v 1
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring, Marknadsföring, skriftlig tentamen FEKA90-23H Digital tentamen, Omtentamen MA 8, Hela
v 2 Mån 2024-01-08 v 2
10:00 - 17:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Online, Presentation
23:30 - 00:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Inlämning
  Ons 2024-01-10
09:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Handledning, Online
  Tors 2024-01-11
09:00 - 14:30 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Handledning, Online
  Fre 2024-01-12
17:30 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning FRIS FEKA90-23H Inlämning
v 3 Mån 2024-01-15 v 3
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Föreläsning, Introduktion Kårhusets Aula Mattias Haraldsson Föreläsning 1: Kursintroduktion, kl 14.00. Rekommenderad läsning: Alla sidor i Modul: Kursinformation samt Marton et al: kapitel 1-3 Material publiceras i Modul Föreläsningar och lektioner, sidan Föreläsning 1
  Tis 2024-01-16
15:00 - 17:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Föreläsning Kårhusets Aula Mattias Haraldsson Föreläsning 2: Ekonomens roller och Dubbel bokföring, Material publiceras kl. 08.00, Se Modul Föreläsningar och lektioner. Föreläsningen består av liveföreläsning samt filmer. Att jobba med idag är avsnitt 3.5, hela kap 4 samt avsnitt 5.1 och 5.2 i huvudboken. Varva med uppgifter i övningsboken. Ämnet behandlas fortfarande på en övergripande nivå. Till er hjälp finns också filmer (ca 1,5 timme) där de grundläggande sambanden, dubbelbokföring och kontologik behandlas.
  Ons 2024-01-17
10:00 - 13:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Föreläsning Kårhusets Aula Micael Jönsson Föreläsning 3. Löpande bokföring berör bl.a., bokföring av fakturor med moms, personalkostnader & preliminär skatt. Material publiceras ca kl. 08.00. Se Modul Föreläsningar och lektioner. Föreläsningen består av en liveföreläsning samt filmade genomgångar av uppgifter. Föreläsningen utgår ifrån Marton et al: kapitel 5 uppgift 2 och 3, Marton et al ö-bok: uppgift 5.29. Filmmaterial ca 1,5 timme.
14:00 - 17:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Räknestuga Sparta A-D, Hela Mattias Haraldsson, Micael Jönsson, Niklas Sandell Kom till sal för att läsa och räkna, själv eller tillsammans. Fördel? Det finns lärare att diskutera redovisning med!
  Tors 2024-01-18
13:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Räknestuga Sparta A-D, Hela Mattias Haraldsson, Micael Jönsson, Niklas Sandell Kom till sal för att läsa och räkna, själv eller tillsammans. Fördel? Det finns lärare att diskutera redovisning med!
  Fre 2024-01-19
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V.1 Lektion MA 1 Mattias Haraldsson Lektion 4 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (lösningar publiceras i efterhand) dagen innan.
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V.2 Lektion MA 2 Micael Jönsson Lektion 4 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (lösningar publiceras i efterhand) dagen innan.
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V.3 Lektion MA 3 Alexander Hedlund Lektion 4 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (lösningar publiceras i efterhand) dagen innan.
13:00 - 00:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Online, Övning FUPP 1: Löpande bokföring, frivillig, ger poäng till tenta. Publiceras 13.00, 4 h på dig från att du startar provet. 00.00 stängs provet oavsett när du startat, Se Modul FUPPar
v 4 Mån 2024-01-22 v 4
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Föreläsning Kårhusets Aula Micael Jönsson Föreläsning 5. Bokslut, rapporter och regler. Material publiceras ca kl. 08.00. Se Modul Föreläsningar och lektioner nr 5. Föreläsningen behandlar i huvudsak Marton et al: kapitel 6.1-6.3, kapitel 7.1-7.6, kapitel 8, 11 samt 13-14. Obs! Allt behöver inta läsas till denna föreläsning. Vidare ingår en film med en genomgång av övningsverktyget bokslutstablå med fokus på interimsposter (uppg 5), se också Marton et al: kapitel 6.3 och Marton et al ö-bok: s. 73-80.
  Tis 2024-01-23
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Föreläsning Kårhusets Aula Mattias Haraldsson Föreläsning 6: Värdering av tillgångar och skulder. Anläggningstillgångar, omsättningstillgångar samt lång- och kortfristiga skulder. Material publiceras ca kl. 08.00. Se Modul Föreläsningar och lektioner, Föreläsning 6. Föreläsningen består av liveföreläsning på plats samt filmer. Föreläsningen behandlar Marton et al: kapitel 6.4-6.7, Marton et al ö-bok: 5.28, 6.21, 6.24, 6.26, 6.33 uppg. 6 a)och 9. Filmmaterial ca 1,5 timmar.
  Ons 2024-01-24
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Föreläsning Kårhusets Aula Niklas Sandell Föreläsning 7. Företagsbeskattning, obeskattade reserver och eget kapital. Material publiceras ca kl. 08.00. Se Modul Föreläsningar och lektioner, Föreläsning 7. Föreläsningen består av en liveföreläsning på plats samt filmer. Föreläsningen behandlar Marton et al: kapitel 6.8, 6.9 och 7.7. och uppgifter: uppgift 6 b), 10 och 11 samt Marton ö-bok: 6.48, 6.49, 7.8. Filmmaterial ca 2 timmar.
12:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Räknestuga Sparta A-D, Hela Mattias Haraldsson, Micael Jönsson, Niklas Sandell Kom till sal för att läsa och räkna, själv eller tillsammans. Fördel? Det finns lärare att diskutera redovisning med!
  Tors 2024-01-25
12:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Online, Workshop Obligatoriskt examinationsmoment. Kl 12:00 hålls en kortare Zoom-föreläsning där bokföringsuppgiften introduceras i sin helhet. Vid denna tidpunkt publiceras även materialet. Det är viktigt att ha bildat en grupp så att arbetet kan inledas redan på torsdagen.
  Fre 2024-01-26
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V.1 Lektion MA 5 Mattias Haraldsson Lektion 8 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (lösningar publiceras i efterhand) publiceras dagen innan.
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V.2 Lektion MA 2 Micael Jönsson Lektion 8 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (lösningar publiceras i efterhand) publiceras dagen innan.
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V.3 Lektion MA 3 Alexander Hedlund Lektion 8 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (lösningar publiceras i efterhand) publiceras dagen innan.
13:00 - 00:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Online, Övning FUPP 2: Bokslut, frivillig, ger poäng till tenta. Publiceras 13.00, 4 h på dig från att du startar provet. 00.00 stängs provet oavsett när du startat, Se Modul FUPPar Visa bokningsinformation
v 5 Mån 2024-01-29 v 5
08:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Workshop MA 10, Hela, MA 9, Hela Alexander Hedlund, Caroline Hellström, Mattias Haraldsson, Micael Jönsson, Niklas Sandell Bokföringsuppgiften del 1 forts. Idag fortsätter arbetet med bokföringsuppgiften del 1 på plats i sal. Obs! Obligatorisk närvaro mellan 09-15. Inlämning del 1 senast 23.59.
  Tis 2024-01-30
08:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Workshop MA 10, Hela, MA 9, Hela Alexander Hedlund, Caroline Hellström, Mattias Haraldsson, Micael Jönsson, Niklas Sandell Bokföringsuppgiften fortsätter genom att del 2 introduceras. Del 2 ska färdigställas under dagen. Obs! Obligatorisk närvaro mellan 09-15. Inlämning senast 23.59.
  Ons 2024-01-31
09:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Föreläsning Kårhusets Aula Micael Jönsson Föreläsning 9. Nyckeltal och kassaflödesanalys. Material publiceras ca kl. 08.00. Se Modul Föreläsningar och lektioner, Föreläsning 9. Föreläsningen består av liveföreläsning på plats samt filmer. Föreläsningen och filmer behandlar Marton et al: kap. 9, 12.1-12.3, 15-17 och uppgift 12 och 13. Filmmaterial ca 2 timmar.
  Tors 2024-02-01
13:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Räknestuga Sparta A-D, Hela Mattias Haraldsson, Micael Jönsson, Niklas Sandell Kom till sal för att läsa och räkna, själv eller tillsammans. Fördel? Det finns lärare att diskutera redovisning med!
  Fre 2024-02-02
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V.1 Lektion MA 1 Mattias Haraldsson Lektion 10 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (lösningar publiceras i efterhand) dagen innan.
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V.2 Lektion MA 2 Micael Jönsson Lektion 10 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (lösningar publiceras i efterhand) dagen innan.
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V.3 Lektion MA 3 Alexander Hedlund Lektion 10 genomförs i tre parallella grupper. Se ”Personer” i Canvas avseende vilken grupp ni tillhör. Vi byter inte mellan grupper. Genomgång görs av repetitionsuppgifter. Uppgifterna publiceras i modulen Föreläsningar och lektioner (lösningar publiceras i efterhand) dagen innan.
13:00 - 00:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Online, Övning FUPP 3: Räkenskapsanalys, frivillig, ger poäng till tenta. Publiceras 13.00, 4 h på dig från att du startar provet. 00.00 stängs provet oavsett när du startat, Se Modul FUPPar
v 6 Mån 2024-02-05 v 6
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Föreläsning Kårhusets Aula Mattias Haraldsson Föreläsning 11: Kursavslutning och extenta. Inget material publiceras innan. Se Modul Föreläsningar och lektioner, sidan Föreläsning 11. Föreläsningen består och en livaföreläsning på plats som rundar av kursen, tipsar inför tentan .
  Tis 2024-02-06
13:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys FEKA90-24V Räknestuga Sparta A-D, Hela Mattias Haraldsson, Micael Jönsson, Niklas Sandell Kom till sal för att läsa och räkna, själv eller tillsammans. Fördel? Det finns lärare att diskutera redovisning med!
  Tors 2024-02-08
14:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, skriftlig tentamen FEKA90-24V Digital tentamen Skrivsal MA 10, Skrivsal MA 9 Digital tenta på plats i sal. Säkerställ att du har en fungerande dator och att du kan hantera Safe Exam Browser (SEB). Tillåtna hjälpmedel: penna, papper och miniräknare. Anmälan krävs senast en vecka innan!
  Fre 2024-02-09
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V Föreläsning, Introduktion Kårhusets Aula Alexander Paulsson
v 7 Mån 2024-02-12 v 7
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V Föreläsning LUX Aula, Hela Stefan Sveningsson
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V Föreläsning LUX Aula, Hela Alexander Paulsson
  Tis 2024-02-13
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V Föreläsning Kårhusets Aula Stefan Sveningsson
  Ons 2024-02-14
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.1 Seminarium EC1:134 Håkan Lagerquist
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.2 Seminarium EC1:131 Johan Jönsson
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.3 Seminarium EC1:134 Håkan Lagerquist
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.4 Seminarium EC1:131 Johan Jönsson
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.5 Seminarium EC1:134 Magnus Larsson
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.6 Seminarium EC1:131 Stefan Sveningsson
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.7 Seminarium Alfa1:1010 Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.10 Seminarium Alfa1:1010 Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.8 Seminarium EC1:134 Magnus Larsson
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.9 Seminarium EC1:131 Stefan Sveningsson
  Tors 2024-02-15
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V Föreläsning Kårhusets Aula Nadja Sörgärde
  Fre 2024-02-16
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V Föreläsning Kårhusets Aula Nadja Sörgärde
v 8 Mån 2024-02-19 v 8
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.2 Seminarium V:O2 Johan Jönsson
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.6 Seminarium V:N1 Stefan Sveningsson
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.4 Seminarium V:N2 Johan Jönsson
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.9 Seminarium V:N1 Stefan Sveningsson
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.5 Seminarium V:N2 Magnus Larsson
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.7 Seminarium V:R2 Olof Hallonsten
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.1 Seminarium V:O1 Håkan Lagerquist
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.10 Seminarium V:P1 Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.8 Seminarium V:Brandsalen Magnus Larsson
15:00 - 17:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.3 Seminarium V:P2 Håkan Lagerquist
  Tis 2024-02-20
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V Föreläsning Kårhusets Aula Jens Rennstam
  Ons 2024-02-21
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V Föreläsning Kårhusets Aula Stefan Sveningsson
  Tors 2024-02-22
13:00 - 15:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V Föreläsning Kårhusets Aula Anna Jonsson
  Fre 2024-02-23
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.1 Seminarium V:N1 Håkan Lagerquist
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.2 Seminarium V:O2 Johan Jönsson
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.3 Seminarium V:N2 Håkan Lagerquist
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.4 Seminarium V:O2 Johan Jönsson
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.5 Seminarium V:N1 Magnus Larsson
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.6 Seminarium V:O2 Stefan Sveningsson
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.7 Seminarium V:R2 Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.10 Seminarium V:R2 Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.8 Seminarium V:N1 Magnus Larsson
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.9 Seminarium V:O2 Stefan Sveningsson
v 9 Mån 2024-02-26 v 9
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.1 Seminarium EC1:134 Håkan Lagerquist
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V Föreläsning, Online Mats Alvesson
  Tis 2024-02-27
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V Föreläsning, Online Mats Alvesson
  Ons 2024-02-28
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.1 Seminarium EC1:134 Håkan Lagerquist
08:00 - 10:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.2 Seminarium EC1:135 Johan Jönsson
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.3 Seminarium EC1:134 Håkan Lagerquist
10:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.4 Seminarium EC1:138 Johan Jönsson
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.5 Seminarium EC1:134 Magnus Larsson
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.6 Seminarium EC3:Tegstamsalen (EC3:109) Stefan Sveningsson
12:00 - 14:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.7 Seminarium Alfa1:1010 Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.10 Seminarium Alfa1:1010 Olof Hallonsten
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.8 Seminarium EC1:134 Magnus Larsson
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation FEKA90-24V.9 Seminarium EC3:Tegstamsalen (EC3:109) Stefan Sveningsson