For English version of this page - click on "English" in the top right menu
Tid
Kurs
Delkurs
Studentgrupp, Studentgrupp, Undergrupp
Undervisningstyp
Platskommentar, Plats
Personal, Externa lärare
Kommentar, Publik kommentar
v 4 Fre 2023-01-27 v 4
14:00 - 18:00 Performance Meassurement and Management, Strategic Performance Meassurement and Management Examination, Individuell tentamen vEAGIS, vEAGAF tr1, BUSN76-22H, BUSO66-22H Digital tentamen, Omtentamen MA 8A, MA 8B
14:00 - 18:00 Project Management - A Business Perspective Exam E-vKand, FEKH13-22H Omtentamen, Online
v 5 Mån 2023-01-30 v 5
08:00 - 08:45 Entreprenörskap och projektledning Tentamen E-vKand, ENTA70-22H Omtentamen, Online
12:00 - 12:30 International Business to Business marketing FEKH24-22H Omprov, Online
  Tis 2023-01-31
14:00 - 18:00 Corporate Valuation, Management control Written Exam, Written exam E-vKand, vEAGAF tr2, BUSO95-22H, FEKH61-22H Digital tentamen, Omtentamen, Online MA 8A
  Fre 2023-02-03
08:00 - 12:00 Corporate Finance, Equity financing and governance Corporate Finance, tentamen, Individual examination E-vKand, vEAGAF tr2, BUSO81-22H, FEKH81-22H Digital tentamen, Omtentamen EC1:239
v 6 Ons 2023-02-08 v 6
08:00 - 10:00 Strategisk marknadsföring Dugga FEKG21-23V Digital tentamen MA 10, Hela
08:00 - 11:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
  Tors 2023-02-09
08:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, skriftlig tentamen FEKA90-23V Digital tentamen MA 10, Hela, MA 9, Hela Digital tenta på plats i sal. Säkerställ att du har en fungerande dator och att du kan hantera Safe Exam Browser (SEB). Anmälan krävs senast en vecka innan!
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
v 7 Ons 2023-02-15 v 7
08:00 - 11:00 Corporate Brand Management and Reputation Quiz vEAGIB, BUSN35-23V Digital tentamen MA 10E, MA 10F
08:00 - 10:00 Kandidatkurs i marknadsföring Dugga 1 FEKH20-23V Digital tentamen MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D
08:00 - 12:00 Kandidatkurs i redovisning Delkurs 1, Skriftlig tentamen FEKH60-23V Digital tentamen MA 10G, MA 10H, MA 10I, MA 10J
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
  Fre 2023-02-17
08:00 - 12:00 Financial Accounting Skriftlig tentamen BScSem1, IBUA61-22H Digital tentamen, Omtentamen MA 8A, MA 8B
14:00 - 18:00 Global Business and Sustainability, Global Business Responsibility Exam, Individuell skriftlig tentamen E-vKand, vEAGIS, BUSO14-22H, FEKH15-22H Digital tentamen, Omtentamen EC1:239 FEKH15 exam on paper, 2h.
v 8 Mån 2023-02-20 v 8
08:00 - 08:30 Corporate Social Responsibility E-vEAGMP Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift
08:30 - 09:00 Strategic Human Resource Management E-vEAGMP Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift
13:00 - 13:30 Entrepreneurship E-vKand, FEKH91-23V Hemtentamen, Utlämning av uppgift
14:00 - 17:00 Corporate Finance Individuell dugga BScSem4, IBUG81-23V Dugga Sparta:A, Sparta:B, Sparta:C
  Tis 2023-02-21
12:30 - 13:00 Entrepreneurship E-vKand, FEKH91-23V Deadline, Hemtentamen, Inlämning
  Tors 2023-02-23
10:00 - 11:00 International Marketing Skriftlig tentamen BScSem1, IBUA21-22H Omtentamen, Online
  Fre 2023-02-24
10:00 - 12:00 The Value of Brands in a Consumption society Individual examination E-vEAGIBT2, BUSN33-22H Digital tentamen, Omtentamen EC1:239
15:30 - 16:00 Strategic Human Resource Management E-vEAGMP Inlämning, Omtillfälle hemtentamen
19:30 - 20:00 Corporate Social Responsibility E-vEAGMP Inlämning, Omtillfälle hemtentamen
v 9 Ons 2023-03-01 v 9
08:00 - 12:00 Innovation and Management Control Skriftlig tentamen vEAGAF tr1, BUSO62-23V Digital tentamen MA 8A, MA 8B
14:00 - 14:30 Research strategy vEAGIB, BUSP37-23V Hemtentamen, Utlämning av uppgift
v 10 Tis 2023-03-07 v 10
08:00 - 10:00 Understanding Consumption Individuell examination vEAGIB, BUSN26-23V Digital tentamen MA 10A, MA 10B
08:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Strategisk organisering Individuell skriftlig tentamen FEKG11-23V Digital tentamen MA 10, Hela
  Ons 2023-03-08
08:30 - 09:00 Leadership E-vEAGMP, BUSN47-23V Hemtentamen, Utlämning av uppgift Stefan Sveningsson
09:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation, Organisation, skriftlig tentamen FEKA90-23V Hemtentamen
  Fre 2023-03-10
08:00 - 10:00 Global strategic marketing Quiz E-vKand, FEKG25-23V Digital tentamen MA 8A, MA 8B
08:00 - 12:00 International Business: Knowledge Frontiers in International Business International Business knowledge- Individuell hemtentamen BScSem6, IBUH11-23V Digital tentamen MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
11:30 - 12:00 Research strategy vEAGIB, BUSP37-23V Hemtentamen, Inlämning
14:30 - 15:00 Leadership E-vEAGMP, BUSN47-23V Hemtentamen, Inlämning Stefan Sveningsson
v 11 Mån 2023-03-13 v 11
08:00 - 08:30 Managing and Developing Organizations E-vKand, FEKH45-23V Hemtentamen, Utlämning av uppgift
  Tis 2023-03-14
08:30 - 09:00 Knowledge Work and Organization E-vEAGMP, BUSN40-22H Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift
14:00 - 16:00 Kandidatkurs i marknadsföring Dugga 2 FEKH20-23V Digital tentamen MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D
18:30 - 19:00 Managing and Developing Organizations E-vKand, FEKH45-23V Deadline, Hemtentamen
  Ons 2023-03-15
08:30 - 09:00 Organizational Development E-vEAGMP Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift
  Tors 2023-03-16
08:00 - 16:00 Digital Accounting vEAGAF tr1, BUSO67-23V Hemtentamen
08:00 - 08:30 Leadership and Change Management E-vKand, FEKH46-23V Hemtentamen, Utlämning av uppgift
13:00 - 13:30 Innovation and Entrepreneurship BScSem4, IBUG91-23V Hemtentamen, Utlämning av uppgift
  Fre 2023-03-17
12:30 - 13:00 Innovation and Entrepreneurship BScSem4, IBUG91-23V Deadline, Hemtentamen
16:30 - 17:00 Knowledge Work and Organization E-vEAGMP, BUSN40-22H Inlämning, Omtillfälle hemtentamen
18:30 - 19:00 Leadership and Change Management E-vKand, FEKH46-23V Deadline, Hemtentamen
v 12 Mån 2023-03-20 v 12
08:30 - 09:00 Managing Creativity and Inovation E-vEAGMP Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift
12:00 - 18:00 EC2:063 Pedagogiskt stöd
14:00 - 17:00 Corporate Finance Individuellt skriftligt prov BScSem4, IBUG81-23V Tentamen MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D, MA 9E
14:00 - 18:00 Corporate Restructurings vEAGAF tr2, BUSO84-23V Digital tentamen MA 10I, MA 10J
16:30 - 17:00 Organizational Development E-vEAGMP Inlämning, Omtillfälle hemtentamen
  Tis 2023-03-21
08:00 - 12:00 Kandidatkurs i finansiering Kandidatkurs i finansiering, tentamen FEKH80-23V Tentamen Sparta:C, Sparta:D
08:00 - 14:00 EC2:109 Pedagogiskt stöd
09:00 - 09:45 International Business Strategy International Business Strategy-tentamen BScSem6, IBUH12-23V Digital tentamen
12:00 - 18:00 EC2:063 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Kandidatkurs i redovisning Delkurs 2, Skriftlig tentamen FEKH60-23V Digital tentamen MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D
23:30 - 00:00 Accounting and Financial Communication E-vEAGAF, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2, BUSO73-23V Hemtentamen, Inlämning
  Ons 2023-03-22
08:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, skriftlig tentamen FEKA90-23V Digital tentamen, Omtentamen MA 9, Hela Digital tenta på plats i sal. Säkerställ att du har en fungerande dator och att du kan hantera Safe Exam Browser (SEB). Anmälan krävs senast en vecka innan!
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
  Fre 2023-03-24
08:00 - 10:00 Digital Marketing Skriftlig tentamen E-vEAGIBT1, E-vEAGIBT2, vEAGIB, BUSO38-22H Digital tentamen, Omtentamen MA 9A
08:00 - 10:00 Strategisk marknadsföring Dugga FEKG21-23V Digital tentamen, Omtentamen MA 8, Hela
08:00 - 11:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
16:30 - 17:00 Managing Creativity and Inovation E-vEAGMP Inlämning, Omtillfälle hemtentamen
v 13 Tis 2023-03-28 v 13
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 17:00 Corporate Brand Management and Reputation Quiz vEAGIB, BUSN35-23V Digital tentamen, Omtentamen MA 9A
14:00 - 18:00 Kandidatkurs i redovisning Delkurs 1, Skriftlig tentamen FEKH60-23V Digital tentamen, Omtentamen MA 9C
v 14 Mån 2023-04-03 v 14
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Finansiell planering och ekonomisk analys Tentamen FEKG51-23V Digital tentamen MA 10, Hela
  Tis 2023-04-04
08:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning, Ekonomistyrning, Individuell skriftlig tentamen FEKA90-23V Digital tentamen MA 10, Hela, MA 9, Hela
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
  Ons 2023-04-05
14:00 - 17:00 Corporate Finance Individuell dugga BScSem4, IBUG81-23V Omdugga MA 9A, MA 9B, MA 9C
14:00 - 18:00 Strategic Management Exam vEAGIS, BUSN11-22H Digital tentamen, Uppsamlingsprov EC1.235
v 15 Tors 2023-04-13 v 15
08:00 - 12:00 Financial accounting and risk management Individuell tentamen E-vEAGAF, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2, BUSO78-22H Hemtentamen, Uppsamlingsprov
  Fre 2023-04-14
14:00 - 18:00 Corporate Governance in Theory and Practice, Innovation and Management Control Skriftlig tentamen, Written exam vEAGIS, vEAGAF tr1, BUSN10-22H, BUSO62-23V Digital tentamen, Omtentamen, Uppsamlingsprov MA 9C
v 16 Mån 2023-04-17 v 16
14:00 - 18:00 Corporate Valuation Written exam E-vEAGAF, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2, BUSO95-22H Digital tentamen, Uppsamlingsprov MA 9B
  Tis 2023-04-18
09:00 - 09:45 International Business Strategy International Business Strategy-tentamen BScSem6, IBUH12-23V Digital tentamen, Omtentamen
14:00 - 16:00 Kandidatkurs i marknadsföring Dugga 1, Dugga 2 FEKH20-23V Digital tentamen, Omtentamen MA 10D, MA 10E, MA 10F
  Tors 2023-04-20
09:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation, Organisation, skriftlig tentamen FEKA90-23V Omtillfälle hemtentamen
14:00 - 18:00 Strategisk organisering Individuell skriftlig tentamen FEKG11-23V Digital tentamen, Omtentamen MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, MA 10I
v 17 Mån 2023-04-24 v 17
14:00 - 18:00 Corporate Restructurings vEAGAF tr2, BUSO84-23V Digital tentamen, Omtentamen MA 9E
14:00 - 16:00 Global strategic marketing Quiz E-vKand, FEKG25-23V Digital tentamen, Omtentamen MA 9A
14:00 - 18:00 International Business: Knowledge Frontiers in International Business International Business knowledge- Individuell hemtentamen BScSem6, IBUH11-23V Digital tentamen, Omtentamen MA 9D
14:00 - 16:00 Understanding Consumption Individuell examination vEAGIB, BUSN26-23V Digital tentamen, Omtentamen MA 9C
  Tis 2023-04-25
14:00 - 16:00 Brands and branding in dynamic world Individuell inlämningsuppgift E-vKand, FEKH23-23V Digital tentamen MA 8A, MA 8B
  Tors 2023-04-27
14:00 - 18:00 Corporate Financial Tactics and Strategies, Strategic corporate finance Examination, Examination E-vEAGAF, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2, BUSO87-22H, BUSN95-22H Digital tentamen, Uppsamlingsprov MA 8A
v 18 Tis 2023-05-02 v 18
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 17:00 Corporate Finance Individuellt skriftligt prov BScSem4, IBUG81-23V Omtentamen MA 10A, MA 10B, MA 10C
14:00 - 18:00 Kandidatkurs i finansiering Kandidatkurs i finansiering, tentamen FEKH80-23V Omtentamen MA 10D, MA 10E
14:00 - 18:00 Kandidatkurs i redovisning Delkurs 2, Skriftlig tentamen FEKH60-23V Digital tentamen, Omtentamen MA 8A, MA 8B
  Ons 2023-05-03
08:00 - 12:00 Digital Marketing, Performance Meassurement and Management, Strategic Performance Meassurement and Management Examination, Individuell tentamen, Skriftlig tentamen vEAGIS, E-vEAGIBT1, E-vEAGIBT2, vEAGIB, vEAGAF tr1, BUSN76-22H, BUSO38-22H, BUSO66-22H Digital tentamen, Uppsamlingsprov EC1:239 BUSO38 only 2h!
  Tors 2023-05-04
08:00 - 12:00 Redovisning och Finansiell analys Individuell skriftlig tentamen FEKG61-23V Digital tentamen MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D
08:00 - 14:00 EC1:134 Pedagogiskt stöd
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 16:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring, Marknadsföring, skriftlig tentamen FEKA90-23V Digital tentamen MA 10, Hela, MA 9, Hela
14:00 - 17:00 EC1:138 Pedagogiskt stöd
  Fre 2023-05-05
08:00 - 16:00 Digital Accounting Individuell skriftlig tentamen vEAGAF tr1, BUSO67-23V Omtillfälle hemtentamen
v 19 Mån 2023-05-08 v 19
08:30 - 09:00 Leadership E-vEAGMP, BUSN47-23V Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift
  Tis 2023-05-09
14:00 - 17:00 Research Methods for International business Individuella uppgifter BScSem4, IBUG99-23V Digital tentamen MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D
  Ons 2023-05-10
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Finansiell planering och ekonomisk analys Tentamen FEKG51-23V Digital tentamen, Omtentamen MA 9, Hela
14:30 - 15:00 Leadership E-vEAGMP, BUSN47-23V Inlämning, Omtillfälle hemtentamen
  Tors 2023-05-11
08:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning, Ekonomistyrning, Individuell skriftlig tentamen FEKA90-23V Digital tentamen, Omtentamen MA 9, Hela
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 16:00 Cross-cultural Teams and Project management Skriftligt prov BScSem4, IBUG11-23V Digital tentamen MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D
  Fre 2023-05-12
08:00 - 12:00 Global Business and Sustainability, Strategic management accounting and control Exam, Final Exam vEAGIS, E-vEAGAF, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2, BUSO77-22H, BUSO14-22H Uppsamlingsprov EC1:239
v 20 Mån 2023-05-15 v 20
13:00 - 13:30 Innovation and Entrepreneurship Individuellt prov BScSem4, IBUG91-23V Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift
  Tis 2023-05-16
12:30 - 13:00 Innovation and Entrepreneurship Individuellt prov BScSem4, IBUG91-23V Inlämning, Omtillfälle hemtentamen
v 21 Mån 2023-05-22 v 21
08:00 - 08:30 Business Ethics and sustainability BScSem4, IBUG41-23V Hemtentamen, Utlämning av uppgift
12:00 - 18:00 EC1:239 Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Management Control Systems Salstentamen (individuell) BScSem2, IBUA62-23V Digital tentamen MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D
  Tors 2023-05-25
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Finansiell planering och ekonomisk analys Tentamen FEKG51-23V Digital tentamen, Omtentamen MA 9, Hela
16:30 - 17:00 Business Ethics and sustainability BScSem4, IBUG41-23V Deadline, Hemtentamen
v 22 Ons 2023-05-31 v 22
14:00 - 19:00 Corporate Valuation, Företagsvärdering NEKN95-2001, Written exam NEKMp3, vEAGAF tr2, BUSO95-22H, NEKN95-23V Digital tentamen, Omtentamen Alfa1:1010 BUSO95 exam 14-18
  Tors 2023-06-01
08:00 - 08:30 Organisation and Leadership BScSem2, IBUA41-23V Hemtentamen, Utlämning av uppgift
  Fre 2023-06-02
16:30 - 17:00 Organisation and Leadership BScSem2, IBUA41-23V Deadline, Hemtentamen
v 33 Tis 2023-08-15 v 33
14:00 - 16:00 Cross-cultural Teams and Project management, Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring, Marknadsföring, skriftlig tentamen, Skriftligt prov E-vKand, BScSem4, IBUG11-23V, FEKA90-23V Digital tentamen, Omtentamen, Uppsamlingsprov MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D
14:00 - 16:00 Introduction to international Business, Kandidatkurs i marknadsföring, Strategisk marknadsföring Dugga, Dugga 1, Dugga 2, Skriftlig tentamen BScSem1, IBUA10-22H, FEKH20-23V, FEKG21-23V Digital tentamen, Uppsamlingsprov MA 9E, MA 9F
14:00 - 17:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
  Ons 2023-08-16
08:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, skriftlig tentamen FEKA90-23V Digital tentamen, Uppsamlingsprov MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D Digital tenta på plats i sal. Säkerställ att du har en fungerande dator och att du kan hantera Safe Exam Browser (SEB). Anmälan krävs senast en vecka innan!
08:00 - 12:00 Corporate Finance, Project Management - A Business Perspective Exam, Individuellt skriftligt prov E-vKand, BScSem4, FEKH13-22H, IBUG81-23V Uppsamlingsprov MA 9F
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
09:00 - 09:45 Entreprenörskap och projektledning Tentamen ENTA70-22H Online, Uppsamlingsprov
12:00 - 18:00 EC1:135 Pedagogiskt stöd
13:00 - 13:30 Innovation and Entrepreneurship BScSem4, IBUG91-23V Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov, Utlämning av uppgift
14:00 - 18:00 Financial Accounting Skriftlig tentamen BScSem1, IBUA61-22H Digital tentamen, Uppsamlingsprov MA 9A
14:00 - 18:00 Kandidatkurs i finansiering Kandidatkurs i finansiering, tentamen FEKH80-23V Uppsamlingsprov MA 9E, MA 9F
14:00 - 18:00 Corporate Restructurings, Kandidatkurs i redovisning Delkurs 1, Skriftlig tentamen vEAGAF tr2, BUSO84-23V, FEKH60-23V Digital tentamen, Uppsamlingsprov MA 9B
  Tors 2023-08-17
08:00 - 12:00 Kandidatkurs i redovisning Delkurs 2, Skriftlig tentamen FEKH60-23V Digital tentamen, Uppsamlingsprov MA 10D
08:00 - 14:00 EC1:138 Pedagogiskt stöd
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
12:30 - 13:00 Innovation and Entrepreneurship BScSem4, IBUG91-23V Deadline, Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov
14:00 - 18:00 Brands and branding in dynamic world, Finansiell planering och ekonomisk analys, International Business: Knowledge Frontiers in International Business, Management control Individuell inlämningsuppgift, International Business knowledge- Individuell hemtentamen , Tentamen, Written Exam E-vKand, BScSem6, FEKH61-22H, FEKH23-23V, FEKG51-23V, IBUH11-23V Digital tentamen, Uppsamlingsprov MA 9, Hela FEKH61 Cancelled
  Fre 2023-08-18
08:00 - 12:00 Global Business Responsibility, Global strategic marketing, Research Methods for International business, Strategisk organisering Individuell skriftlig tentamen, Individuell skriftlig tentamen, Individuella uppgifter, Quiz E-vKand, BScSem4, FEKH15-22H, FEKG11-23V, FEKG25-23V, IBUG99-23V Digital tentamen, Omtentamen, Uppsamlingsprov MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D FEKH15 cancelled FEKG25 Cancelled
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
09:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation, Organisation, skriftlig tentamen FEKA90-23V Hemtentamen, Uppsamlingsprov
v 34 Mån 2023-08-21 v 34
08:00 - 08:30 Business Ethics and sustainability BScSem4, IBUG41-23V Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov, Utlämning av uppgift
12:00 - 18:00 EC1:135 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning, Management Control Systems Ekonomistyrning, Ekonomistyrning, Individuell skriftlig tentamen, Salstentamen (individuell) BScSem2, IBUA62-23V, FEKA90-23V Digital tentamen, Uppsamlingsprov MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D, MA 9E
  Tis 2023-08-22
09:00 - 09:45 International Business Strategy International Business Strategy-tentamen BScSem6, IBUH12-23V Digital tentamen, Online, Uppsamlingsprov
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Corporate Finance, Redovisning och Finansiell analys Corporate Finance, tentamen, Individuell skriftlig tentamen E-vKand, FEKH81-22H, FEKG61-23V Digital tentamen, Omtentamen, Uppsamlingsprov MA 9, Hela FEKH81 cancelled
  Ons 2023-08-23
08:00 - 08:30 Organisation and Leadership BScSem2, IBUA41-23V Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov, Utlämning av uppgift
  Tors 2023-08-24
16:30 - 17:00 Business Ethics and sustainability BScSem4, IBUG41-23V Deadline, Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov
16:30 - 17:00 Organisation and Leadership BScSem2, IBUA41-23V Inlämning, Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov