Tid Kurs Delkurs Studentgrupp Undergrupp, Studentgrupp, Undergrupp Undervisningstyp Personal, Externa lärare Titel, Publik kommentar
v 3 Mån 2021-01-18 v 3
16:30 - 17:00 Knowledge Work and Organization E-vEAGMP, BUSN40-20H Hemtentamen Deadline re-take home exam
v 4 Fre 2021-01-29 v 4
08:00 - 12:00 Entreprenörskap och projektledning Tentamen ENTA70-20H Omtentamen
v 5 Tors 2021-02-04 v 5
08:00 - 08:30 Performance Meassurement and Management, Strategic Performance Meassurement and Management Examination E-vEAGAF, BUSN76-20H, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2 Omtillfälle hemtentamen BUSO66 inställd BUSO66 is cancelled
  Fre 2021-02-05
08:00 - 12:00 Management control E-vKand, FEKH61-20H Inställd, Omtentamen
08:00 - 08:30 Performance Meassurement and Management, Strategic Performance Meassurement and Management Examination E-vEAGAF, BUSN76-20H, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2 Deadline, Omtillfälle hemtentamen BUSO66 inställd BUSO66 is cancelled
v 6 Tors 2021-02-11 v 6
09:00 - 13:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, skriftlig tentamen FEKA90-21V Digital tentamen, Tentamen Digital tenta via Inspera. Individuell. Tillåtna hjälpmedel är penna, papper, miniräknare samt kurslitteraturen.
09:00 - 09:30 Strategisk marknadsföring Dugga FEKG21-21V Dugga
  Fre 2021-02-12
08:00 - 12:00 Corporate Finance Corporate Finance, tentamen E-vKand, FEKH81-20H Inställd, Omtentamen
08:00 - 12:00 Corporate Valuation Written exam E-vEAGAF, BUSO95-20H, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2 Omtentamen
13:00 - 17:00 Financial Accounting Skriftlig tentamen BScSem1, BScSem2, IBUA61-20H Digital tentamen, Omtentamen
14:00 - 14:30 Digital Marketing Tentamen E-vEAGIBT1, E-vEAGIBT2, vEAGIB, BUSO38-20H Inställd, Omtentamen
v 7 Mån 2021-02-15 v 7
09:00 - 09:30 Kandidatkurs i Strategic Management Tentamen FEKH10-21V Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift
09:00 - 09:30 Kandidatkurs i marknadsföring Dugga 1 FEKH20-21V Dugga
  Tis 2021-02-16
09:00 - 09:30 The Value of Brands in a Consumption society E-vEAGIBT2, vEAGIB, BUSN33-20H Inställd, Omtillfälle hemtentamen
  Ons 2021-02-17
08:30 - 09:00 Kandidatkurs i Strategic Management FEKH10-21V Deadline, Omtillfälle hemtentamen
  Tors 2021-02-18
13:00 - 13:45 Corporate Brand Management and Reputation Quiz vEAGIB, BUSN35-21V Dugga
  Fre 2021-02-19
14:00 - 18:00 Equity financing and governance Individual examination E-vEAGAF, BUSO81-20H, vEAGAF tr2 Omtentamen
23:30 - 00:00 The Value of Brands in a Consumption society E-vEAGIBT2, vEAGIB, BUSN33-20H Deadline, Inställd, Omtillfälle hemtentamen
v 8 Mån 2021-02-22 v 8
08:30 - 09:00 Understanding Consumption vEAGIB, BUSN26-21V Hemtentamen
12:00 - 12:30 Global Business and Sustainability vEAGIS, BUSO14-20H Inställd, Omtillfälle hemtentamen
  Tis 2021-02-23
11:30 - 12:00 Global Business and Sustainability vEAGIS, BUSO14-20H Deadline, Inställd, Omtillfälle hemtentamen
23:30 - 00:00 Understanding Consumption vEAGIB, BUSN26-21V Deadline, Hemtentamen
  Tors 2021-02-25
09:00 - 10:00 International Marketing BScSem1, BScSem2, IBUA21-20H Omtentamen
  Fre 2021-02-26
08:00 - 11:00 Corporate Finance Individuell dugga BScSem4, IBUG81-21V Dugga
v 9 Tors 2021-03-04 v 9
09:00 - 11:00 Research strategy Tentamen vEAGIB, BUSP37-21V Tentamen
v 10 Mån 2021-03-08 v 10
09:00 - 17:00 Strategisk organisering Individuell skriftlig tentamen FEKG11-21V Hemtentamen
  Tis 2021-03-09
08:45 - 09:00 Leadership E-vEAGMP, BUSN47-21V Hemtentamen, Utlämning av uppgift
  Ons 2021-03-10
09:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation, Organisation, skriftlig tentamen FEKA90-21V Hemtentamen
  Tors 2021-03-11
12:00 - 16:00 International Business: Knowledge Frontiers in International Business International Business knowledge- Individuell hemtentamen BScSem6, IBUH11-21V Hemtentamen Claudio Fassio
  Fre 2021-03-12
09:00 - 09:30 Digital Accounting vEAGAF tr1, vEAGAF tr2, BUSO67-21V Hemtentamen, Utlämning av uppgift
14:30 - 15:00 Leadership E-vEAGMP, BUSN47-21V Deadline, Hemtentamen
v 11 Mån 2021-03-15 v 11
07:30 - 08:00 Leadership and Change Management, Managing and Developing Organizations FEKH45-21V, FEKH46-21V Hemtentamen, Utlämning av uppgift
  Tis 2021-03-16
14:00 - 18:00 Kandidatkurs i redovisning Skriftlig tentamen FEKH60-21V Tentamen
15:30 - 16:00 Digital Accounting vEAGAF tr1, vEAGAF tr2, BUSO67-21V Deadline, Hemtentamen
17:30 - 18:00 Leadership and Change Management, Managing and Developing Organizations FEKH45-21V, FEKH46-21V Hemtentamen, Inlämning Hand in part 1
  Ons 2021-03-17
09:00 - 09:45 International Business Strategy International Business Strategy-tentamen BScSem6, IBUH12-21V Digital tentamen
09:00 - 09:30 Kandidatkurs i marknadsföring Dugga 2 FEKH20-21V Dugga
09:00 - 09:30 Social Innovation in Theory and Practice, Social Innovation in Theory and Practice SASE, ENTA80-20H Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift
  Tors 2021-03-18
11:30 - 12:00 Leadership and Change Management, Managing and Developing Organizations FEKH45-21V, FEKH46-21V Hemtentamen, Inlämning Hand in part 2
13:00 - 13:30 Entrepreneurship E-vKand, FEKH91-21V Hemtentamen
  Fre 2021-03-19
08:00 - 11:00 Corporate Risk Management Individuell skriftlig tentamen E-vEAGAF, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2, BUSO85-21V Digital tentamen
09:00 - 13:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, skriftlig tentamen FEKA90-21V Digital tentamen, Omtentamen
09:00 - 16:00 Innovation and Entrepreneurship Individuellt prov BScSem4, IBUG91-21V Hemtentamen
14:00 - 14:30 Global strategic marketing Quiz E-vKand, FEKG25-21V Hemtentamen
14:00 - 14:30 Strategisk marknadsföring Dugga FEKG21-21V Omdugga
v 12 Mån 2021-03-22 v 12
08:00 - 09:00 Innovation and Management Control vEAGAF tr1, BUSO62-21V Hemtentamen, Utlämning av uppgift
23:30 - 00:00 Accounting and Financial Communication E-vEAGAF, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2, BUSO73-21V Hemtentamen, Inlämning
  Tis 2021-03-23
08:00 - 11:00 Corporate Finance Individuellt skriftligt prov BScSem4, IBUG81-21V Digital tentamen
09:00 - 12:00 Kandidatkurs i finansiering Kandidatkurs i finansiering, tentamen FEKH80-21V Tentamen
13:00 - 13:30 Entrepreneurship E-vKand, FEKH91-21V Deadline, Hemtentamen
15:30 - 16:00 Global strategic marketing Quiz E-vKand, FEKG25-21V Deadline, Hemtentamen
17:30 - 18:00 Innovation and Management Control vEAGAF tr1, BUSO62-21V Hemtentamen, Inlämning
  Ons 2021-03-24
08:30 - 09:00 Social Innovation in Theory and Practice, Social Innovation in Theory and Practice SASE, ENTA80-20H Deadline, Omtillfälle hemtentamen
11:45 - 12:00 Global Business and Sustainability BUSN14-20H Hemtentamen Magnus Johansson
  Tors 2021-03-25
11:45 - 12:00 Global Business and Sustainability BUSN14-20H Deadline, Hemtentamen Magnus Johansson
v 13 Tis 2021-03-30 v 13
08:00 - 17:00 Financial accounting and risk management E-vEAGAF, BUSO78-20H, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2 Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov
v 14 Tis 2021-04-06 v 14
14:00 - 17:00 Corporate Finance Individuell dugga BScSem4, IBUG81-21V Omdugga
  Fre 2021-04-09
09:00 - 11:00 Research strategy Tentamen E-vEAGIBT1, E-vEAGIBT2, vEAGIB, BUSP37-21V Omtentamen
13:00 - 17:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning, Ekonomistyrning, Individuell skriftlig tentamen FEKA90-21V Tentamen
14:00 - 18:00 Finansiell planering och ekonomisk analys Tentamen FEKG51-21V Digital tentamen
v 15 Ons 2021-04-14 v 15
09:00 - 17:00 Strategisk organisering Individuell skriftlig tentamen FEKG11-21V Omtillfälle hemtentamen
  Fre 2021-04-16
09:00 - 12:00 Corporate Valuation Written exam E-vEAGAF, BUSO95-20H, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2 Digital tentamen, Uppsamlingsprov
09:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation, Organisation, skriftlig tentamen FEKA90-21V Omtillfälle hemtentamen
v 16 Tors 2021-04-22 v 16
13:00 - 17:00 Strategic Management Exam vEAGIS, BUSN11-20H Hemtentamen, Uppsamlingsprov
  Fre 2021-04-23
09:00 - 09:30 Digital Accounting vEAGAF tr1, vEAGAF tr2, BUSO67-21V Hemtentamen, Utlämning av uppgift
09:00 - 09:45 International Business Strategy International Business Strategy-tentamen BScSem6, IBUH12-21V Digital tentamen, Omtentamen
09:00 - 12:00 Kandidatkurs i finansiering Kandidatkurs i finansiering, tentamen FEKH80-21V Omtentamen
v 17 Mån 2021-04-26 v 17
07:30 - 08:00 Corporate Social Responsibility E-vEAGMP, BUSN43-20H Hemtentamen, Uppsamlingsprov
08:30 - 09:00 Understanding Consumption Individuell examination E-vEAGIBT1, E-vEAGIBT2, vEAGIB, BUSN26-21V Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift
09:00 - 09:30 Kandidatkurs i marknadsföring Dugga 1 FEKH20-21V Omdugga
10:00 - 10:30 Kandidatkurs i marknadsföring Dugga 2 FEKH20-21V Omdugga
14:00 - 18:00 Kandidatkurs i redovisning Skriftlig tentamen FEKH60-21V Omtentamen
  Tis 2021-04-27
08:00 - 11:00 Corporate Risk Management Individuell skriftlig tentamen E-vEAGAF, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2, BUSO85-21V Omtentamen
15:30 - 16:00 Digital Accounting vEAGAF tr1, vEAGAF tr2, BUSO67-21V Deadline, Hemtentamen
23:00 - 00:00 Understanding Consumption Individuell examination E-vEAGIBT1, E-vEAGIBT2, vEAGIB, BUSN26-21V Deadline, Omtillfälle hemtentamen
  Fre 2021-04-30
16:30 - 17:00 Corporate Social Responsibility E-vEAGMP, BUSN43-20H Deadline, Hemtentamen, Uppsamlingsprov
v 18 Mån 2021-05-03 v 18
07:30 - 08:00 Leadership and Change Management, Managing and Developing Organizations Written exam, Written exam E-vKand, FEKH45-21V, FEKH46-21V Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift The re-exam for FEKH45 is cancelled
14:00 - 17:00 Corporate Finance Individuellt skriftligt prov BScSem4, IBUG81-21V Digital tentamen, Omtentamen
14:00 - 14:30 Global strategic marketing Quiz E-vKand, FEKG25-21V Omtillfälle hemtentamen
16:00 - 20:00 Brands and branding in dynamic world E-vKand, FEKH23-21V Hemtentamen
  Tis 2021-05-04
12:00 - 16:00 International Business: Knowledge Frontiers in International Business International Business knowledge- Individuell hemtentamen BScSem6, IBUH11-21V Omtillfälle hemtentamen Claudio Fassio
17:30 - 18:00 Leadership and Change Management, Managing and Developing Organizations Written exam, Written exam E-vKand, FEKH45-21V, FEKH46-21V Inlämning, Omtillfälle hemtentamen Hand in part 1 The re-exam for FEKH45 is cancelled
  Ons 2021-05-05
13:30 - 14:00 Global strategic marketing Quiz E-vKand, FEKG25-21V Deadline, Omtillfälle hemtentamen
  Tors 2021-05-06
11:30 - 12:00 Leadership and Change Management, Managing and Developing Organizations Written exam, Written exam E-vKand, FEKH45-21V, FEKH46-21V Inlämning, Omtillfälle hemtentamen Hand in part 2 The re-exam for FEKH45 is cancelled
  Fre 2021-05-07
09:00 - 16:00 Innovation and Entrepreneurship Individuellt prov BScSem4, IBUG91-21V Omtillfälle hemtentamen
10:00 - 10:30 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring, Marknadsföring, skriftlig tentamen FEKA90-21V Digital tentamen
12:00 - 16:00 Redovisning och Finansiell analys Individuell skriftlig tentamen FEKG61-21V Digital tentamen
v 19 Ons 2021-05-12 v 19
09:00 - 13:00 Management Control Systems Salstentamen (individuell) BScSem2, IBUA62-21V Tentamen
v 20 Mån 2021-05-17 v 20
08:00 - 09:00 Innovation and Management Control E-vEAGAF, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2, BUSO62-21V Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift
10:00 - 10:45 Cross-cultural Teams and Project management BScSem4, IBUG11-21V Digital tentamen Digital exam duration is only 40 minutes. As soon as you start the exam you have 40 minutes to complete the exam. No extension is allowed!
13:00 - 17:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ekonomistyrning, Ekonomistyrning, Individuell skriftlig tentamen FEKA90-21V Omtentamen
  Tis 2021-05-18
17:30 - 18:00 Innovation and Management Control E-vEAGAF, vEAGAF tr1, vEAGAF tr2, BUSO62-21V Deadline, Omtillfälle hemtentamen
  Ons 2021-05-19
14:00 - 18:00 Finansiell planering och ekonomisk analys Tentamen FEKG51-21V Digital tentamen, Omtentamen
v 21 Mån 2021-05-24 v 21
09:00 - 09:30 Business Ethics and sustainability BScSem4, IBUG41-21V Hemtentamen, Utlämning av uppgift
  Tis 2021-05-25
09:00 - 09:30 Leadership E-vEAGMP, BUSN47-21V Omhemprov, Utlämning av uppgift
  Ons 2021-05-26
14:00 - 18:00 Equity financing and governance Individual examination E-vEAGAF, vEAGAF tr1, BUSO81-20H, vEAGAF tr2 Digital tentamen, Uppsamlingsprov
14:00 - 14:30 Global strategic marketing Quiz E-vKand, FEKG25-21V Omtillfälle hemtentamen
  Fre 2021-05-28
13:30 - 14:00 Global strategic marketing Quiz E-vKand, FEKG25-21V Deadline, Omtillfälle hemtentamen
14:30 - 15:00 Leadership E-vEAGMP, BUSN47-21V Deadline, Omhemprov
16:30 - 17:00 Business Ethics and sustainability BScSem4, IBUG41-21V Deadline, Hemtentamen
v 22 Tors 2021-06-03 v 22
07:30 - 08:00 Organisation and Leadership BScSem2, IBUA41-21V Hemtentamen, Utlämning av uppgift
  Fre 2021-06-04
16:30 - 17:00 Organisation and Leadership BScSem2, IBUA41-21V Deadline, Hemtentamen
v 33 Tis 2021-08-17 v 33
08:00 - 12:00 Entreprenörskap och projektledning, Financial Accounting, Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, Ext Redovisning o Räkenskapsanalys, skriftlig tentamen, Skriftlig tentamen, Tentamen E-vKand, BScSem1, IBUA61-20H, ENTA70-20H, FEKA90-21V Digital tentamen, Distans, Omtentamen, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
09:00 - 17:00 Strategisk organisering Individuell skriftlig tentamen FEKG11-21V Distans, Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
14:00 - 14:45 Cross-cultural Teams and Project management BScSem4, IBUG11-21V Omtentamen, Uppsamlingsprov Remember to sign up! Digital exam duration is only 40 minutes. As soon as you start the exam you have 40 minutes to complete the exam. No extension is allowed!
14:00 - 18:00 Project Management - A Business Perspective Exam E-vKand, FEKH13-20H Distans, Omtentamen, Uppsamlingsprov exam 14:00-14:45, Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
15:00 - 15:30 International Business to Business marketing E-vKand, FEKH24-20H Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
  Ons 2021-08-18
09:00 - 16:00 Innovation and Entrepreneurship Individuellt prov BScSem4, IBUG91-21V Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
09:00 - 09:45 International Business Strategy International Business Strategy-tentamen BScSem6, IBUH12-21V Digital tentamen, Distans, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
09:00 - 09:30 Kandidatkurs i Strategic Management Tentamen FEKH10-21V Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information.
10:00 - 10:30 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Marknadsföring, Marknadsföring, skriftlig tentamen FEKA90-21V Digital tentamen, Distans, Omdugga, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
12:00 - 16:00 Redovisning och Finansiell analys Individuell skriftlig tentamen FEKG61-21V Digital tentamen, Distans, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
14:00 - 17:00 Corporate Finance Corporate Finance, tentamen E-vKand, FEKH81-20H Digital tentamen, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
  Tors 2021-08-19
08:00 - 12:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning, Management Control Systems Ekonomistyrning, Ekonomistyrning, Individuell skriftlig tentamen, Salstentamen (individuell) BScSem2, FEKA90-21V, IBUA62-21V Digital tentamen, Distans, Omtentamen, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
10:00 - 10:30 Strategisk marknadsföring Dugga FEKG21-21V Digital tentamen, Distans, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
14:00 - 18:00 Brands and branding in dynamic world E-vKand, FEKH23-21V Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
  Fre 2021-08-20
08:00 - 12:00 Management control Written Exam E-vKand, FEKH61-20H Digital tentamen, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
08:30 - 09:00 Kandidatkurs i Strategic Management Tentamen FEKH10-21V Deadline, Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov
09:00 - 18:00 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Organisation, Organisation, skriftlig tentamen FEKA90-21V Distans, Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
14:00 - 17:00 Corporate Finance Individuellt skriftligt prov BScSem4, IBUG81-21V Digital tentamen, Distans, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
14:00 - 14:30 Global strategic marketing Quiz E-vKand, FEKG25-21V Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
14:00 - 17:00 Kandidatkurs i finansiering Kandidatkurs i finansiering, tentamen FEKH80-21V Digital tentamen, Distans, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
14:00 - 14:30 Kandidatkurs i marknadsföring Dugga 1 FEKH20-21V Digital tentamen, Distans, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
14:00 - 18:00 Kandidatkurs i redovisning Skriftlig tentamen FEKH60-21V Digital tentamen, Distans, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
14:30 - 15:00 International Business to Business marketing E-vKand, FEKH24-20H Deadline, Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov
15:00 - 15:30 Kandidatkurs i marknadsföring Dugga 2 FEKH20-21V Digital tentamen, Distans, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
v 34 Mån 2021-08-23 v 34
10:00 - 11:00 Introduction to international Business Skriftlig tentamen BScSem1, IBUA10-20H Digital tentamen, Distans, Omtentamen, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
14:00 - 18:00 Finansiell planering och ekonomisk analys Tentamen FEKG51-21V Digital tentamen, Distans, Uppsamlingsprov Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam.
  Tis 2021-08-24
15:30 - 16:00 Global strategic marketing Quiz E-vKand, FEKG25-21V Deadline, Omtillfälle hemtentamen, Uppsamlingsprov