Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2020-08-24 - 2021-02-28

Tid Kurs, Delkurs Studentgrupp Undergrupp, Studentgrupp Undervisningstyp Platskommentar Personal, Externa lärare
v 36 Må 2020-08-31 v 36
08:00 - 10:00 Företag och samhälle - Ett dynamiskt perspektiv, EOSE07, e-turkos Introduktionsmöte
10:00 - 12:00 Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv E-grön, EKHA61-20H Föreläsning, Introduktionsmöte
10:00 - 11:30 Alfa1:1010 Andrés Palacio
12:00 - 14:00 Economics of Innovation E-ob, EKHM71 Föreläsning, Introduktionsmöte
14:00 - 16:00 Population Aging and the Welfare State SASE13 Föreläsning, Introduktionsmöte
  Ti 2020-09-01
08:00 - 10:00 Econometrics II E-ob, EKHM66 Föreläsning, Introduktionsmöte
10:00 - 12:00 Development of Emerging Economies E-ob, EKHM61 Introduktionsmöte Martin Andersson
12:00 - 14:00 Colonialism and Economic Change in Africa, Asia and Latin America EOSE02, e-turkos Föreläsning, Introduktionsmöte
12:00 - 14:00 Sveriges ekonomiska och sociala historia E-grön, EKHA23-20H Introduktionsmöte Erik Bengtsson, Tobias Karlsson
  On 2020-09-02
12:00 - 14:00 The Global Economy and Long-term Economic Growth E-ob, EKHM64 Introduktionsmöte Jaco Zuijderduijn
16:00 - 18:00 Econometrics I E-ob, EKHM65 Introduktionsmöte
  To 2020-09-03
12:00 - 14:00 The Rise of Europe and the Atlantic Economy EOSE01, e-turkos Föreläsning, Introduktionsmöte Jaco Zuijderduijn
v 40 To 2020-10-01 v 40
10:00 - 12:00 Swedish Economic Development SASE10 Föreläsning, Introduktionsmöte
v 45 Må 2020-11-02 v 45
12:00 - 14:00 Färdighetsträning 2 - Konsten att skriva och rapportera EOSE08, e-turkos Föreläsning, Introduktionsmöte St Alg 128
14:00 - 16:00 Research Design E-ob, EKHM73 Introduktionsmöte, Undervisning St Alg 128
14:00 - 16:00 The Global South - Comparative Economic Development since 1945 EOSE03, e-turkos Föreläsning, Introduktionsmöte Spole Andrés Palacio
  Ti 2020-11-03
10:00 - 12:00 China and the Asia Pacific E-ob, EKHM70 Introduktionsmöte, Undervisning Spole
12:00 - 14:00 Economic Growth in Modern Europe, North America and the OECD Club EOSE04, e-turkos Föreläsning, Introduktionsmöte Spole
14:00 - 16:00 Population and Living Standards E-ob, EKHM72 Föreläsning, Introduktionsmöte EC1:136 Ingrid van Dijk
  Fr 2020-11-06
14:00 - 16:00 Economic Growth over Time and Space E-ob, EKHM63 Föreläsning, Introduktionsmöte EC1:136
v 46 Må 2020-11-09 v 46
10:00 - 12:00 Tillväxt, stagnation och ojämlikhet i Afrika E-grön, EKHB21 Föreläsning, Introduktionsmöte Alfa1:2064