Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Aug  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-20 - 2019-01-20

Tid Undervisningstyp Platskommentar, Lokal Titel, Publik kommentar
v 36 Må 2018-09-03 v 36
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Introduktion till delkurs 10:3. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Introduktion, forts. Oblig
  Ti 2018-09-04
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Prenatal och tidig fysisk utveckling
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Barnets neuropsykologiska utveckling
  On 2018-09-05
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Psykisk hälsa hos barn och ungdomar
  To 2018-09-06
10:00 - 13:00 Seminarium HusM:124 OBLIGATORISKT
  Fr 2018-09-07
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 KBT I
v 37 Må 2018-09-10 v 37
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Samspelet mellan den fysiska miljön och lärandet i skolan. Fördelning av gruppuppgifter. Oblig
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 Gruppbehandling med KBT
  Ti 2018-09-11
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Komunikation inom neuron
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Emotionsreglering
  On 2018-09-12
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 ACT and Mindfulness Based Cognitive Behavioural Approaches. Te 7 och te 9 tillsammans
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Psykologers yrkespraktik
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124 EBPP, en introduktion
  To 2018-09-13
10:00 - 13:00 Föreläsning/Seminarium HusM:124
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Socialpsykologi, kap 14
15:00 - 16:00 HusM:124
  Fr 2018-09-14
08:00 - 10:00 Lektion HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning, Seminarium HusM:124 2. Psykodynamisk terapi. Te 7 och te 9 tillsammans
13:00 - 15:00 Film HusM:124 Levenson. Te 7 och te 9 tillsammans
v 38 Må 2018-09-17 v 38
09:00 - 13:00 Övning HusM:123, HusM:124 Konflikthantering
13:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124 Fallformulering (utdelning av material för seminarium)
  Ti 2018-09-18
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 PDT IV
13:00 - 14:00 Föreläsning HusM:124 Introduktion: seminarium/gruppaktivitet EMOTIONER. Oblig
15:00 - 17:00 Film HusM:124 McWilliams. Te 7 och te 9 tillsammans
  On 2018-09-19
13:00 - 14:00 Föreläsning HusM:124 Redovisning gruppaktivitet - emotionsreglering. Oblig
  To 2018-09-20
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124
  Fr 2018-09-21
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:124
12:00 - 16:00 HusM:124
v 39 Må 2018-09-24 v 39
09:00 - 14:00 Föreläsning/Seminarium HusM:124
  Ti 2018-09-25
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Självrättfärdigande
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124
  On 2018-09-26
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 G12
13:00 - 15:00 HusM:124
  To 2018-09-27
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 G13-14
  Fr 2018-09-28
10:00 - 13:00 Lektion HusM:124 OBLIGATORISKT
13:00 - 15:00 HusM:124
v 40 Må 2018-10-01 v 40
13:00 - 14:00 Föreläsning HusM:124 Introduktion: gruppaktivitet. Oblig
  Ti 2018-10-02
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Tonåringar och deras föräldrar
13:00 - 14:00 Föreläsning HusM:124 Redovisning gruppaktivitet - anknytning. Oblig
  On 2018-10-03
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Motorik och Sensorik
  To 2018-10-04
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 Psykofarmaka och droger- lärare Thord Hallin
  Fr 2018-10-05
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Förbättringsarbete i organisationer
v 41 Må 2018-10-08 v 41
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:124
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:124
  Ti 2018-10-09
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 O1-3, underlag för uppsats delas ut
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 O10
  On 2018-10-10
10:00 - 13:00 Lektion HusM:124
13:00 - 15:00 Lektion HusM:124
  To 2018-10-11
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 5. Fenomenologi och hermeneutik
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 6. Tematisk analys
  Fr 2018-10-12
10:00 - 12:00 HusM:124 PSP uppsatsseminarium
13:00 - 16:00 Övning HusM:124 Personlighetstest GruppC
v 42 Må 2018-10-15 v 42
08:00 - 12:00 HusM:124 te10 CH+KL
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 Våld, terrorism och tortyr: barn och ungdomar i fokus
  Ti 2018-10-16
10:00 - 13:00 Lektion HusM:124
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 Migration, krig och katastrof ur utvecklingspsykologiskt perspektiv
  On 2018-10-17
08:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Kulturens påverkan på individ och organisation
13:00 - 17:00 Övning HusM:124 Kultur
  To 2018-10-18
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Gruppteori 2
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 O4
  Fr 2018-10-19
09:00 - 12:00 Övning HusM:124 Gruppövning: Träning med begåvningstest Grupp A
v 43 Må 2018-10-22 v 43
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Psykoterapi, evidens och praktikens utmaningar
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Gruppkreativitet: reflektion görs i förväg.
15:00 - 16:00 Seminarium HusM:124 Metodseminarium 4: att fungera i team
16:00 - 17:00 Seminarium HusM:124 Skriv projektplan i par
  Ti 2018-10-23
08:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Minne 1
  On 2018-10-24
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 O5-6
  To 2018-10-25
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 O7
  Fr 2018-10-26
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 O9+11
v 44 Må 2018-10-29 v 44
08:00 - 10:00 Föreläsning HusM:124 Fenomenologiskt perspektiv
10:00 - 13:00 Lektion HusM:124 OBLIGATORISKT
  Ti 2018-10-30
08:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Språk
  On 2018-10-31
09:00 - 13:45 HusM:124, HusP:036 Experiment
  To 2018-11-01
08:00 - 10:00 HusM:124
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Problemlösning och imagery
12:00 - 13:00 Laboration HusM:124 Introduktion till delkurs 3b kognitiv lab.
v 45 Må 2018-11-05 v 45
10:00 - 12:00 Lektion HusM:124
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124
  Ti 2018-11-06
10:00 - 12:00 Lektion HusM:124 Psykometri. Oblig
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 4. Forskningsmetodik, kval
  On 2018-11-07
09:00 - 10:00 Föreläsning HusM:124 Tentagenomgång DK1
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Ledarskap
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Introd., Föreläsning: K1-2, ul
  Fr 2018-11-09
08:00 - 10:00 Seminarium HusM:124 Auktoritet/ sympati Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:124 Auktoritet/ sympati Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:124 Auktoritet/ sympati Grupp 3
v 46 Må 2018-11-12 v 46
08:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124, HusP:006, HusP:007, HusP:013 Samtalsövn 2
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124
  Ti 2018-11-13
10:00 - 12:00 Grupparbete HusM:124 Grupparbete/handledning
  On 2018-11-14
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124
  To 2018-11-15
13:00 - 15:00 Laboration HusM:123, HusM:124 Prestation Grupp 1 & 2
  Fr 2018-11-16
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Psykoterapiforskning
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Psykoterapiforskning
v 47 Må 2018-11-19 v 47
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 NEO-PI tolkning. Oblig (eget genomförande klart!)
13:00 - 15:00 Lektion HusM:124
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124
  Ti 2018-11-20
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 K8-9, u2
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 ASC mysticism a: 10,13 14 take home exam
  On 2018-11-21
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Familjeterapi
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 Familjeterapi
  To 2018-11-22
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Våld i nära relationer
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Utveckling i vuxen ålder
  Fr 2018-11-23
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Inför klientmöte 3 och 4. Oblig
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124 Rekommendationer - utlåtandeskrivning. Oblig
v 48 Må 2018-11-26 v 48
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:123, HusM:124 Förberedande: familjeterapi och våld i nära relationer. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 K10-11
15:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124
  Ti 2018-11-27
10:00 - 12:00 HusM:124 si
14:00 - 18:00 HusM:124
  On 2018-11-28
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:123, HusM:124 Gruppövning familjeterapi. Oblig
13:00 - 16:00 Seminarium HusM:123, HusM:124 Gruppövning familjeterapi. Oblig
v 49 Må 2018-12-03 v 49
09:00 - 10:00 Föreläsning HusM:124 Introduktion till delkurs 7:2. Oblig
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Centrala begrepp
12:00 - 13:00 HusM:124 Bil
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124
  On 2018-12-05
08:00 - 14:00 HusM:124
  To 2018-12-06
09:00 - 10:00 Föreläsning HusM:124 Stereotyphot och ledarskap
10:00 - 12:00 Seminarium HusM:124 Artikeldiskussion i mindre grupper (Connect then lead)
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Personlighetspsykologiska frågeställningar
  Fr 2018-12-07
08:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Emotion
v 50 Må 2018-12-10 v 50
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:124, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041 Grupp A-E samlas i M124
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124
  Ti 2018-12-11
09:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Barn
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Tonår
  To 2018-12-13
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Vuxenanknytning
13:00 - 15:00 Seminarium HusM:124, HusP:008, HusP:013, HusP:035 Vuxenanknytning
  Fr 2018-12-14
08:00 - 10:00 Studieteknik HusM:124
10:00 - 12:00 Studieteknik HusM:124
v 51 Må 2018-12-17 v 51
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Psykisk hälsa/ohälsa
13:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 Introduktion till kurs 4
  Ti 2018-12-18
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Brottsbalken (BrB): straffrätt
  On 2018-12-19
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)/Patientdatalagen (PDL), journalföring
14:00 - 16:00 Handledning HusM:124
  To 2018-12-20
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 HSL/Tvångsvård i psykiatrin: LPT, LRV, LRU
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Socialtjänstlagen (SoL)/Tvångsvård i socialtjänsten: LVU, LVM
v 2 Ti 2019-01-08 v 2
09:00 - 12:00 Seminarium HusM:124 Psykoterapiforskning PDT. Oblig
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 psi pro/con p:3-30-31
  On 2019-01-09
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Förhållningssätt och interventioner
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 Förhållningssätt och interventioner
  Fr 2019-01-11
08:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Ätstörningar och kroppssyndrom
14:00 - 16:00 Föreläsning HusM:124 Förvaltningslagen (FL), Patientsäkerhetslagen (PSL)/Det professionella ansvaret, etik
v 3 Må 2019-01-14 v 3
10:00 - 12:00 Föreläsning HusM:124 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)/PSL/PDL: Sekretess, tystnadsplikt
  Ti 2019-01-15
13:00 - 15:00 Föreläsning HusM:124 psi class discussion take home exam
  On 2019-01-16
08:00 - 17:00 Föreläsning HusM:109, HusM:124 Examinations/oppositionsseminarier
  To 2019-01-17
08:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124, HusM:138 Examinations/oppositionsseminarier
  Fr 2019-01-18
08:00 - 17:00 Föreläsning HusM:124, HusM:138 Examinations/oppositionsseminarier