Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Aug  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-20 - 2019-01-20

Tid Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Undergrupp Platskommentar, Lokal Externa lärare, Personal Kurs Titel, Publik kommentar
12:00 - 18:00 EC2:063 Tomas Sjö
14:00 - 18:00 Organisation Omtentamen FEKA90-18V, FEKG21-18V Gasque Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning, Strategisk marknadsföring
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö
14:00 - 18:00 Omtentamen FEKG51-18V, IBUA61-17H, vEGIBU Gasque Financial Accounting, Finansiell planering och ekonomisk analys
10:00 - 12:00 EC1:Craf Julienne Stewart-Sandgren
13:00 - 15:00 Quiz BUSN20-18H, E-vEAGIBT1 EC2:109, EC3:108, EC3:207 Ulf Elg, Veronika Tarnovskaya International Marketing and Strategy
12:00 - 18:00 Tentamen FEK-PED EC1:239 Tomas Sjö Kandidatkurs i marknadsföring
14:00 - 18:00 Dugga FEKH20-18H Sp 01A, Sp 01B Kandidatkurs i marknadsföring
12:00 - 18:00 Ext Redovisning o Räkenskapsanalys Tentamen FEK-PED EC1:239 Tomas Sjö Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Ext Redovisning o Räkenskapsanalys Tentamen FEKA90-18H MA 10, MA 9 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning
08:00 - 12:00 Dugga, Tentamen FEKG21-18H, FEKH10-18H MA 10 Kandidatkurs i Strategic Management, Strategisk marknadsföring
08:00 - 09:00 Quiz BUSN30-18H EC1:136, EC1:137 Sofia Ulver Consumer Culture Theory and Consumer Insights
08:00 - 14:00 Tentamen FEK-PED EC1:239 Tomas Sjö Strategisk marknadsföring
08:00 - 14:00 Tentamen FEK-PED EC1:239 Tomas Sjö Perspectives on Accounting
08:00 - 12:00 Tentamen BUSO74-18H, vEAGAF MA 9 Perspectives on Accounting
08:00 - 14:00 Tentamen FEK-PED EC1:239 Tomas Sjö Strategic Management
08:00 - 12:00 Tentamen BUSN11-18H, BUSN21-18H, E-vEAGIBT1, vEAGIS MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D, MA 9E Strategic Brand Management, Strategic Management
08:00 - 12:00 EC1:239 Madeleine Forsberg
09:00 - 13:00 EC1:137 EFL, Tentamen i Marknadsföring
12:00 - 18:00 Tentamen FEK-PED EC1:239 Tomas Sjö Strategisk organisering
14:00 - 18:00 Tentamen FEKG11-18H MA 10 Strategisk organisering
08:00 - 14:00 Organisation Tentamen FEK-PED EC1:138 Tomas Sjö Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Pedagogiskt stöd
08:00 - 12:00 Organisation Tentamen FEKA90-18H MA 10, MA 9 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning
10:00 - 11:00 Dugga MGTN36-18H, vEAGMA EC3:210 Gert Paulsson Function of Management
14:00 - 18:00 Dugga, Tentamen FEKG25-18H, FEKH20-18H Sp 01A, Sp 01B, Sp 01C Global strategic marketing, Kandidatkurs i marknadsföring
08:00 - 12:00 Tentamen BUSO97-18H, FEKH11-18H, FEKH60-18H MA 10 Business Policy, Corporate Valuation, Kandidatkurs i redovisning
08:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö
14:00 - 18:00 Tentamen IBUA10-18H Sp 01A, Sp 01B Introduction to international Business
13:00 - 14:00 Dugga MGTN36-18H, vEAGMA EC3:207 Gert Paulsson Function of Management
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö
14:00 - 18:00 Tentamen BUSN10-18H, BUSO71-18H, vEAGAF, vEAGIS Sp 01 Accounting and Management Control, Corporate Governance in Theory and Practice
12:00 - 18:00 EC1:239 Tentamen pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Ext Redovisning o Räkenskapsanalys Omtentamen FEKA90-18H IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5, IMV:6, IMV:7 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö
14:00 - 18:00 Omdugga, Tentamen BUSN30-18H, FEKG21-18H, FEKH80-18H Sp 01 Consumer Culture Theory and Consumer Insights, Kandidatkurs i finansiering, Strategisk marknadsföring BUSN30 CANCELLED
16:00 - 17:00 Dugga MGTN36-18H, vEAGMA EC3:207 Gert Paulsson Function of Management
08:00 - 12:00 Omtentamen BUSN11-18H, BUSN21-18H, BUSO74-18H, E-vEAGIBT1, FEKH10-18H, vEAGAF, vEAGIS Ed22, Ed25, Ed26 Kandidatkurs i Strategic Management, Perspectives on Accounting , Strategic Brand Management, Strategic Management BUSN21 CANCELLED
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö
08:00 - 14:00 Ekonomistyrning Tentamen FEK-PED EC1:239 Tomas Sjö Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning Pedagogiskt stöd
08:00 - 12:00 Ekonomistyrning Tentamen FEKA90-18H MA 10, MA 9 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning
12:00 - 18:00 EC2:063 Tentamen FEKG51 pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Tentamen FEKG51-18H MA 10 Finansiell planering och ekonomisk analys
08:00 - 12:00 Omtentamen FEKG11-18H, IBUA62-18V, vEGIBU Sp 01 Management Control Systems, Strategisk organisering
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
09:00 - 13:00 EC2:163 EFL, Tentamen Organisation
12:00 - 18:00 EC1:239 Caroline Hellström, Mattias Haraldsson
14:00 - 16:00 Omtentamen, Tentamen FEKG25-18H, FEKH15-18H, vKand EC1:137, EC1:138 Global Business Responsibility, Global strategic marketing
09:00 - 10:00 Dugga MGTN36-18H, vEAGMA EC1:131, EC1:134 Gert Paulsson Function of Management
14:00 - 18:00 Organisation Omdugga, Omtentamen FEKA90-18H, FEKH20-18H, IBUA10-18H, vEGIBU Sp 01, Sp 04, Sp 05 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning, Introduction to international Business, Kandidatkurs i marknadsföring
08:00 - 12:00 Omtentamen BUSO97-18H, FEKH60-18H, vEAGAF MA 9A, MA 9B, MA 9C Corporate Valuation, Kandidatkurs i redovisning
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
08:00 - 12:00 Marknadsföring Tentamen FEKA90-18H MA 10, MA 9 Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning
08:00 - 14:00 Alfa1:3004 Tomas Sjö Tentamen med pedagogiskt stöd
10:00 - 16:00 Hemtentamen, Omtentamen BUSN31-18H From Consumer Insight to Innovation
10:30 - 12:30 EC1:237
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Omtentamen, Tentamen FEKG61-18H, FEKH11-18H MA 10 Business Policy, Redovisning och Finansiell analys
10:30 - 12:30 EC1:237
08:00 - 09:00 Dugga MGTN36-18H, vEAGMA EC3:207 Gert Paulsson Function of Management
08:00 - 12:00 Tentamen ENTA70-18H, FEKH13-18H, vKand Gasque Entreprenörskap och projektledning, Project Management - A Business Perspective
10:30 - 12:30 EC1:237
10:30 - 12:30 EC1:237
10:30 - 12:30 EC1:237
09:00 - 13:00 EC1:134 EFL Tentamen
10:30 - 12:30 EC1:237
08:00 - 12:00 Omtentamen BUSN10-18H, BUSO71-18H, vEAGAF, vEAGIS EC1:137, EC1:138 Accounting and Management Control, Corporate Governance in Theory and Practice
08:00 - 12:00 Omtentamen, Tentamen FEKG51-18H, FEKH80-18H, FEKH81-18H, IBUA61-18H, vEGIBU, vKand MA 10 Corporate Finance, Financial Accounting, Finansiell planering och ekonomisk analys, Kandidatkurs i finansiering
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
10:30 - 12:30 EC1:237
08:00 - 12:00 Tentamen BUSO98-18H, FEKH61-18H, vEAGAF Gasque Management control, Theory of Corporate Finance
08:00 - 14:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
10:30 - 12:30 EC1:237
10:30 - 12:30 EC1:237
12:00 - 18:00 EC1:239 Tomas Sjö Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Ekonomistyrning Omtentamen, Tentamen BUSN76-18H, FEKA90-18H, FEKH15-18H, vEAGAF, vEAGIS MA 10 Global Business Responsibility, Grundkurs i företagsekonomi och företagsledning, Performance Meassurement and Management
08:00 - 12:00 Omtentamen FEKG51-18H Ed22 Finansiell planering och ekonomisk analys
10:30 - 12:30 EC1:237
14:00 - 18:00 Tentamen MGTN36-18H, vEAGMA Sp 01C, Sp 01D Function of Management Exam
08:00 - 12:00 Tentamen BUSN64-18H, vEAGAF, vEAGIS Ed25, Ed26 Strategic Cost Management
09:00 - 13:00 EC1:138 EFL
12:00 - 18:00 EC2:063 Pedagogiskt stöd
14:00 - 18:00 Omtentamen FEKG61-18H Gasque Redovisning och Finansiell analys
14:00 - 18:00 Tentamen BUSN14-18H, vEAGIS Ed25 Global Business and Sustainability
08:00 - 12:00 Tentamen BUSN61-18H, vEAGAF EC1:134, EC1:135 International Accounting