Nu +12 månader   Webbprogrammerare, HT17-61020, Kalmar, HT17 Anpassa Prenumerera
Schema
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/4 
1DV50E, NGWEC, VT19-P2193, HT17-61020, Johan Leitet, Mats Loock, Workshop, Grupp 3
15:00
13:15
1DV50E, NGWEC, VT19-P2193, HT17-61020, Johan Leitet, Mats Loock, Workshop, Grupp 4
17:00
15:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/4 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/5 
1DV50E, NGWEC, VT19-P2193, HT17-61020, Johan Leitet, Mats Loock, Workshop, Grupp 3
15:00
13:15
1DV50E, NGWEC, VT19-P2193, HT17-61020, Johan Leitet, Mats Loock, Workshop, Grupp 4
17:00
15:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/5 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/6 
1DV611, NGWEC, VT19-P2210-2211, HT17-61019, HT17-61020, Ma412K Datorsal, Tobias Ohlsson, Redovisning, https://cloud.timeedit.net/hcly/web/student/ri101417X05Z04Q5ZY6g2Q50y7076Y54803gQY6Q.html
12:00
10:15
1DV611, NGWEC, VT19-P2210-2211, HT17-61019, HT17-61020, Ma412K Datorsal, Tobias Ohlsson, Redovisning
15:00
13:15
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/6 
NGDVK, NGIAC, NGUDM, NGWEC, HT18-62002, HT18-62003, HT16-61008, HT16-61009, HT16-61015, HT16-61016, HT17-61019, HT17-61020, Kalmar slott, Information, Gröna salen, https://www.kalmarslott.se/
15:00
14:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/6 

 
Information
 
Redovisning
 
Workshop