Tid
Kurs
Undervisningstyp
Lokal
Lärare
Studentgrupp
Information till student
v 33 Tis 2022-08-16 v 33
08:00 - 12:00 Upprop TP55 ED1
12:00 - 17:00 Eget arbete TP55 ED1
  Ons 2022-08-17
08:15 - 10:00 TNA001 Föreläsning K4 Claes Algström ED1
KTS1
MT1
10:15 - 11:00 TNA001 Se kommentar TP55 ED1 Mattefadder
11:15 - 12:00 TNA001 Lektion TP55 Michael Hörnquist ED1
13:15 - 15:00 Se kommentar TP55 Mujtaba Khedri ED1 Klassföreståndartid
15:15 - 16:00 TNA001 Lektion TP55 Michael Hörnquist ED1
16:15 - 17:00 Eget arbete TP55 ED1
  Tors 2022-08-18
08:15 - 10:00 TNA001 Föreläsning K4 Claes Algström ED1
KTS1
MT1
10:15 - 11:00 TNA001 Se kommentar TP55 ED1 Mattefadder
11:15 - 12:00 TNA001 Lektion TP55 Michael Hörnquist ED1
13:15 - 15:00 TNA001 Se kommentar TP55 ED1 Mattefadder
15:15 - 16:00 TNA001 Lektion TP55 Michael Hörnquist ED1
16:15 - 17:00 Eget arbete TP55 ED1
  Fre 2022-08-19
08:15 - 10:00 TNA001 Föreläsning K4 Claes Algström ED1
KTS1
MT1
10:15 - 11:30 TNA001 Examination TP55 ED1 Diagnostiskt prov

Instruktioner för Möbius:
https://sway.office.com/0MdJdAYGbvYxCx88
11:30 - 12:00 Eget arbete TP55 ED1
13:15 - 14:00 TNA001 Lektion TP55 Michael Hörnquist ED1
14:15 - 15:00 TNA001 Se kommentar TP55 ED1 Mattefadder
15:15 - 17:00 TNA001 Föreläsning K4 Claes Algström ED1
KTS1
MT1
Gasqueföreläsning
 
KurskodKursnamn