Abonnér
 
Gå til forrige dag
Ons.  
Gå til neste dag

Tid Klasse, Pulje, Læringsgruppe Rom, Sengplass Innhold Lærer / Student Informasjon
u 39 Onsdag 23.09.2020 u 39
08:00 - 12:00 Grupperom 324 Elias Halvorsen Boukhouima
08:00 - 11:00 Grupperom 423 Irene Rød
08:15 - 10:00 Møterom 132 Vera Eilertsen Møte
08:30 - 11:30 BiS 20 C Auditorium 201, Auditorium 202 BSY-101 LUB2-Friske barn og unge Kristin Skaug Det grunnleggende i barn og unges vekst og utvikling gjennomgås samt tegn på skadelig barneomsorg og hva sykepleiere bør se etter.
08:30 - 14:15 Grupperom 425 Helle Bjørnstad
Helle
08:30 - 10:00 Klasserom 213 Marit Tømmerbakk
08:30 - 10:30 Møterom 131 Heidrun Hole
09:00 - 11:45 MALNA-100 Auditorium U01 Demens: symptomer, konsekvenser, behandling Peter Wetterberg
09:00 - 15:30 MASY-100 Ferdighetsrom 1, Ferdighetsrom 2, Rom 3 Ferdighetsrom, Rom 3B Ferdighetsrom, Rom 4 Ferdighetsrom , Simuleringsrom 1, Simuleringsrom 2 AHLR til barn, AHLR til voksne, Basal HLR nyfødt, Identifisering av akuttsituasjoner og initial behandling Marianne Trygg Solberg For gruppe 3 ab, 4 ab, 5 ab og 6 ab
Resten av klassen har studiedag
09:00 - 10:45 Videreutd. i Palliativ omsorg - H2020 Nettundervisning Kvalitativ metode Ådel Bergland
09:00 - 12:30 Grupperom 321 Kåre Kvangarsnes
Frekke fysiologiske folk
09:00 - 12:30 Grupperom 322 Cecilie Gran
09:00 - 12:00 Grupperom 323 Åse Håheim
09:00 - 15:00 Grupperom 421 Jenny Martine Sjøvik
09:00 - 16:00 Grupperom 422 Emilie Fredrikke Bæra
Emilie
09:00 - 13:00 Grupperom 424 Simen Alexander Steindal Simen og Anette
09:00 - 12:00 Møterom 231 Maria Berg Ekelund
10:00 - 11:30 Møterom 132 Ida Nyrud
11:00 - 11:45 Videreutd. i Palliativ omsorg - H2020 Nettundervisning ESAS Elise Ihler
11:00 - 12:00 Møterom 131 Irene Rød Intrevju med GE
11:00 - 12:00 Møterom 133 Astrid Kristine Lindblad Skjølsvik
11:30 - 12:00 BiS 20 C Auditorium 201, Auditorium 202 Klassens time
11:30 - 12:30 Grupperom 423 Kirsten Anne Tornøe veiledning
12:00 - 13:00 Møterom 132 Marte-Marie Wallander Karlsen
12:00 - 14:00 Møterom 134 Eirik Meisingset Johansen
12:15 - 13:30 Møterom 131 Cathrine Thøgersen Pettersen
12:30 - 15:30 BiS 20 C Auditorium 201, Auditorium 202 BSY-101 LUB 2 – Syke barn og unge relatert uhelse og PCS (pediatri). Tove Elisabet Børsting Sykdom og sykehusinnleggelse kan påvirke alle de grunnleggende behovene hos barn. Familieperspektivet og kommunikasjon er nøkkelen for å nå fram til barnet.
12:30 - 14:45 MALNA-100 Grupperom 321, Grupperom 322, Grupperom 323, Grupperom 324 Gruppearbeid med caseoppgaver Elisabeth Østensen
12:30 - 14:15 Videreutd. i Palliativ omsorg - H2020 Nettundervisning Arbeid i basisgruppene med læringsaktivitet 1 Karoline Skedsmo
12:30 - 13:30 Grupperom 423 Irene Rød
12:45 - 15:00 Møterom 332 Ella Karin Breivik
13:00 - 15:00 Grupperom 424 Kåre Kvangarsnes
13:20 - 15:15 Personalrom Anne Lene Sørensen
13:30 - 15:00 Gang mellom Kantine og Resepsjon Drop in - IT support
13:30 - 15:30 Grupperom 423 Åse Håheim
14:00 - 14:30 Møterom 131 Emerentze Stang Bunæs
14:15 - 18:00 Grupperom 425 Hans Andreas Netland Søderstrøm
14:45 - 19:00 Grupperom 324 Sara Fassihi
15:00 - 15:45 MALNA-100 Klasserom 211 Delirium Leiv Otto Watne
15:45 - 18:00 Møterom 131 Trine-Lise Jansen
17:00 - 19:00 Grupperom 424 Sara Fallås Alnæs

  Endret det siste døgnet.