Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
Tentamenslänk
v 1 Fre 2023-01-06 v 1
00:00 - 00:00 Trettondedag jul
v 3 Mån 2023-01-16 v 3
09:00 - 10:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Course Info/Roll-Call
Obligatorisk
Nicolas Pillon
10:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Heart
Nicolas Pillon
13:00 - 15:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Project info
Ilke Sen
Nicolas Pillon
  Tis 2023-01-17
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Heart
Nicolas Pillon
  Ons 2023-01-18
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Cirkulation
Nicolas Pillon
  Tors 2023-01-19
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Cirkulation
Nicolas Pillon
13:00 - 15:00 1BI046
Distans
Självstudier
Prepare for lab ECG
Self-study
  Fre 2023-01-20
09:00 - 11:00 1BI046
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
ECG
Obligatorisk
Integrering av praktiska moment Nicolas Pillon Group 1-2
11:00 - 13:00 1BI046
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
ECG
Obligatorisk
Integrering av praktiska moment Nicolas Pillon Group 3-4
14:00 - 16:00 1BI046
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
ECG
Obligatorisk
Integrering av praktiska moment Nicolas Pillon Group 5-6
v 4 Mån 2023-01-23 v 4
09:00 - 16:00 1BI046
Distans
Självstudier
Prepare for lab Cardiology
Project work
Self-study
  Tis 2023-01-24
09:00 - 11:00 1BI046
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
Cardiology
Obligatorisk
Integrering av praktiska moment Nicolas Pillon Group 3-4
11:00 - 13:00 1BI046
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
Cardiology
Obligatorisk
Integrering av praktiska moment Nicolas Pillon Group 5-6
14:00 - 16:00 1BI046
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
Cardiology
Obligatorisk
Integrering av praktiska moment Nicolas Pillon Group 1-2
  Ons 2023-01-25
09:00 - 12:00 1BI046
Distans
Självstudier
Prepare for autonomous nervous system
13:00 - 16:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Autonomous Nervous System
Elisabet Stener-Victorin
  Tors 2023-01-26
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Respiration
Johanna Lanner
v 5 Mån 2023-01-30 v 5
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Digestion
Duarte Ferreira
  Tis 2023-01-31
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Digestion
Duarte Ferreira
  Ons 2023-02-01
09:00 - 12:00 1BI046
Wretlindsalen, https://medarbetare.ki.se/salen-wretlind
Föreläsning
Respiration
Johanna Lanner
  Tors 2023-02-02
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Digestion - integrative problems
Duarte Ferreira
  Fre 2023-02-03
09:00 - 16:00 1BI046
Valfri plats
Eget arbete
Project work
Prepare for labs Glucometry/Respiration
v 6 Mån 2023-02-06 v 6
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Endocrinology and Reproduction
Qiaolin Deng
  Tis 2023-02-07
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Endocrinology and Reproduction
Qiaolin Deng
  Ons 2023-02-08
09:00 - 12:00 1BI046
Nils Ringertz, https://medarbetare.ki.se/biomedicum-2
Föreläsning
Endocrinology and Reproduction
Qiaolin Deng
  Tors 2023-02-09
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Energy balance, metabolism and thermoregulation
Jorge Ruas
  Fre 2023-02-10
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Energy balance, metabolism and thermoregulation
Jorge Ruas
13:00 - 15:00 1BI046
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
*Lab Glucometry
Obligatorisk
Nicolas Pillon *Lab Glucometry, setup - groups 1-6
v 7 Mån 2023-02-13 v 7
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Musculoskeletal system
Nicolas Pillon
13:00 - 16:00 1BI046
Peter Reichard, https://medarbetare.ki.se/peter-reichard
Föreläsning
Musculoskeletal system
Nicolas Pillon
  Tis 2023-02-14
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Musculoskeletal system
Nicolas Pillon
  Ons 2023-02-15
00:00 - 00:00 Idrottsdag
  Tors 2023-02-16
09:00 - 11:00 1BI046
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
Respiration
Nicolas Pillon Group 5-6
11:00 - 13:00 1BI046
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
Respiration
Nicolas Pillon Group 1-2
14:00 - 16:00 1BI046
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
Respiration
Nicolas Pillon Group 3-4
  Fre 2023-02-17
09:00 - 11:00 1BI046
Ragnar Granit, https://medarbetare.ki.se/biomedicum-3
Föreläsning
Exercise physiology
Nicolas Pillon
v 8 Mån 2023-02-20 v 8
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Renal physiology and acid-base balance
Mattias Carlström
  Tis 2023-02-21
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Renal physiology and acid-base balance
Mattias Carlström
  Ons 2023-02-22
13:00 - 16:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Föreläsning
Renal physiology and acid-base balance
Mattias Carlström
  Tors 2023-02-23
09:00 - 16:00 1BI046
Distans
Självstudier
Project work
Self Study
Glucose lab analysis / Prepare for lab Ergometry / Project work
  Fre 2023-02-24
09:00 - 12:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Praktisk övning
*Lab Glucometry
Obligatorisk
Nicolas Pillon *Lab Glucometry, coding workshop - groups 1-3-5
13:00 - 16:00 1BI046
Scheelesalen, https://medarbetare.ki.se/scheelesalen
Praktisk övning
*Lab Glucometry
Obligatorisk
Nicolas Pillon *Lab Glucometry, coding workshop - groups 2-4-6
v 9 Mån 2023-02-27 v 9
09:00 - 12:00 1BI046
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
Ergometry
Obligatorisk
Integrering av praktiska moment Nicolas Pillon Group 4-6
13:00 - 16:00 1BI046
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
Ergometry
Obligatorisk
Integrering av praktiska moment Nicolas Pillon Group 1-3
  Tis 2023-02-28
09:00 - 16:00 1BI046
Distans
Självstudier
Self study
  Ons 2023-03-01
09:00 - 16:00 1BI046
Distans
Självstudier
Self study
  Tors 2023-03-02
09:00 - 15:00 1BI046
Biomedicum Rum B0317
Biomedicum, rum C0335
Seminarium
Project Presentations
Obligatorisk
Nicolas Pillon
  Fre 2023-03-03
09:00 - 12:00 1BI046
Biomedicum, rum C0335
Biomedicum B0313
Seminarium
Project Presentations
Obligatorisk
Nicolas Pillon
12:00 - 15:00 1BI046
Biomedicum Rum B0317
Biomedicum, rum C0335
Seminarium
Project Presentations
Obligatorisk
Nicolas Pillon
v 10 Mån 2023-03-06 v 10
13:00 - 16:00 1BI046
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Quiz
Integrative Quiz 1
Nicolas Pillon
  Tis 2023-03-07
13:00 - 16:00 1BI046
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Quiz
Integrative Quiz II
Nicolas Pillon
  Fre 2023-03-10
08:15 - 11:15 1BI046
KTH-HL2017-2018
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Examination Integrering av kursens ämensområden Nicolas Pillon Digital tentamen
v 14 Fre 2023-04-07 v 14
00:00 - 00:00 Långfredag
  Sön 2023-04-09
00:00 - 00:00 Påskdagen
v 15 Mån 2023-04-10 v 15
00:00 - 00:00 Annandag påsk
v 17 Ons 2023-04-26 v 17
08:15 - 12:15 1BI046
Skrivsal Enter, https://medarbetare.ki.se/enter
Examination Nicolas Pillon Digital tentamen
v 18 Mån 2023-05-01 v 18
00:00 - 00:00 Första maj
v 20 Tors 2023-05-18 v 20
00:00 - 00:00 Kristi himmelsfärdsdag
v 21 Sön 2023-05-28 v 21
00:00 - 00:00 Pingstdagen