v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/2 
2LA006
J3:07 Sune Bergströms Aula, Solna
Introduktion
Introduktion till Moment 1, MDBI
Kliniska diagnostiska metoder
-
10:00
08:30
2LA006
J3:07 Sune Bergströms Aula, Solna
Föreläsning
Patologi
Kliniska diagnostiska metoder
-
12:00
10:00
2LA006
J3:07 Sune Bergströms Aula, Solna
Introduktion
Diagnostisk Radiologi (dr)
Kliniska diagnostiska metoder
-
13:15
13:00
2LA006
J3:07 Sune Bergströms Aula, Solna
Föreläsning
Ultraljud (dr)
Kliniska diagnostiska metoder
-
14:00
13:15
2LA006
J3:07 Sune Bergströms Aula, Solna
Föreläsning
Slätröntgen och Datortomografi (dr)
Kliniska diagnostiska metoder
-
15:00
14:15
2LA006
J3:07 Sune Bergströms Aula, Solna
Föreläsning
DT (radiologi)
Kliniska diagnostiska metoder
-
16:00
15:15
2LA006
J3:07 Sune Bergströms Aula, Solna
Föreläsning
DT hjärta (fysiologi)
Kliniska diagnostiska metoder
-
17:00
16:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/2 
2LA006
Zoom
Föreläsning
MR (radiologen)
Kliniska diagnostiska metoder
Föreläsning via Zoom. Sal Halldin är bokad på SÖS. Där kan ni koppla upp er och lyssna på föreläsningen om ni vill.
Föreläsare: Nikalaos Kartalis
08:45
08:00
2LA006
Zoom
Föreläsning
MR Hjärta (fysiologen)
Kliniska diagnostiska metoder
-
Föreläsning via Zoom, se länk i Canvas. Föreläsningssal Halldin på SÖS finns bokat för er ifall ni vill sitta där.
10:00
09:00
2LA006
Halldin (SÖS), hiss P, plan 0
Föreläsning
Ekokardiografi (KF)
Kliniska diagnostiska metoder
Jonas Jenner
12:00
10:00
2LA006
Halldin (SÖS), hiss P, plan 0
Föreläsning
EKG Introduktion (kf)
Kliniska diagnostiska metoder
-
Rekommenderat att närvara vid denna föreläsning för att kunna hänga med i efterföljande seminarium.
13:30
13:00
2LA006
Fysiologen, SÖS. Hiss I, plan 3
Seminarium
EKG-tagning (KF)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
-
14:30
13:45
2LA006
Fysiologen, SÖS. Hiss I, plan 3
Seminarium
EKG-tagning (KF)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 2
-
14:30
13:45
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid Klinisk fysiologi
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
14:30
13:45
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid Klinisk fysiologi
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
15:30
14:45
2LA006
Fysiologen, SÖS. Hiss I, plan 3
Seminarium
EKG-tagning (KF)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
-
15:30
14:45
2LA006
Fysiologen, SÖS. Hiss I, plan 3
Seminarium
EKG-tagning (KF)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 4
-
15:30
14:45
2LA006
Fysiologen, SÖS. Hiss I, plan 3
Seminarium
EKG-tagning (KF)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 5
-
16:30
15:45
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid Klinisk fysiologi
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
-
16:30
15:45
2LA006
Fysiologen, SÖS. Hiss I, plan 3
Seminarium
EKG-tagning (KF)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
16:30
15:45
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/2 
2LA006
Halldin (SÖS), hiss P, plan 0
Laboration
Ekokardiografi (KF)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
Jonas Jenner
10:00
08:15
2LA006
Halldin (SÖS), hiss P, plan 0
Seminarium
EKG-seminarium 1 (kf)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
-
Föreläsare: Marie Backman och Leila Kanni
12:00
10:00
2LA006
Halldin (SÖS), hiss P, plan 0
Seminarium
EKG-seminarium 2 (kf)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
-
16:00
13:00
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid Klinisk fysiologi
Kliniska diagnostiska metoder
-
17:00
16:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/2 
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Undervisningen sker digitalt
Klinisk kemi – Baskunskap
Kliniska diagnostiska metoder
Frida Duell och Adrian Kimiaei.
-
- Klinisk kemi baskunskap
- grundläggande metod principer
- grundläggande statistiska begrepp
SÖS studenter deltar via Zoom i Årsta aulan på SÖS.
11:30
08:00
2LA006
Studenttorget, SÖS
Praktisk undervisning
Kliniska diagnostiska metoder
Doris Lund-Egloff
Venprovtagning, se separat schema i Canvas och studentmail.
14:30
13:00
2LA006
*
Självstudier
Inläsningstid
Kliniska diagnostiska metoder
-
INLÄSNING klinisk kemi
16:30
14:30
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/2 
2LA006
Zoom
Undervisning
TBL
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
Frida Duell och Adrian Kimiaei
-
TBL Klinisk kemi #1 – Baskunskap
Zoomlänk i Canvas.
11:30
08:00
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Föreläsning
Anemier och trombocytopeni
Kliniska diagnostiska metoder
Soheir Beshara
13:45
13:00
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Grupparbete
Egen diff (KK)
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
-
14:45
13:45
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Grupparbete
Labbvisning
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
-
14:45
13:45
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Grupparbete
Plot/Blodstatus (klinisk kemi)
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
14:45
13:45
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Grupparbete
Egen diff (KK)
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
-
15:30
14:45
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Grupparbete
Plot/Blodstatus (klinisk kemi)
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
-
Labbvisning (KK)
15:30
14:45
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Grupparbete
Labbvisning
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
Labbvisning (KK)
15:30
14:45
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Grupparbete
Labbvisning
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
-
16:30
15:45
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Grupparbete
Egen diff (KK)
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
16:30
15:45
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Grupparbete
Plot/Blodstatus (klinisk kemi)
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
-
16:30
15:45

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/2 
2LA006
F47, Forskningsgatan plan 4, Huddinge sjukhus
Praktisk undervisning
Obduktion (patologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
-
Obduktionslokaler på Huddinge sjukhus.
Föreläsare: Monika Klimkow
12:00
08:45
2LA006
Zoom-länk se moduler
Föreläsning
Patologi
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
Zuzana Potacov
-
09:30
09:00
2LA006
*
Självstudier
Inläsningstid
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
12:00
09:30
2LA006
Se schema i Canvas
Seminarium
Möta döden (patologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
-
16:30
13:00
2LA006
*
Självstudier
Inläsningstid
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
16:30
13:30
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/2 
2LA006
J3:04 Torsten N Wiesel, Solna
Föreläsning
Röntgenremissen (dr)
Kliniska diagnostiska metoder
-
Föreläsare: Lennart Blomqvist
08:30
08:00
2LA006
J3:04 Torsten N Wiesel, Solna
Föreläsning
Genomlysning/intervention (radiologi)
Kliniska diagnostiska metoder
-
Föreläsare: Linn Smith
09:00
08:30
2LA006
J3:04 Torsten N Wiesel, Solna
Föreläsning
Strålskydd (DR)
Kliniska diagnostiska metoder
-
Föreläsare: Evelin Mattsson
10:00
09:15
2LA006
J3:04 Torsten N Wiesel, Solna
Föreläsning
Nuklearmedicinsk diagnostik (dr)
Kliniska diagnostiska metoder
-
Föreläsare Antonios Tzortzakakis
11:00
10:15
2LA006
J3:04 Torsten N Wiesel, Solna
Föreläsning
Neuroradiologi (dr)
Kliniska diagnostiska metoder
-
Föreläsare: Mikael Skorpil
12:00
11:15
2LA006
J3:04 Torsten N Wiesel, Solna
Föreläsning
Skelettradiologi (dr)
Kliniska diagnostiska metoder
-
Föreläsare: Zlatan Alagic
13:45
13:00
2LA006
Inspelad föreläsning
Föreläsning
Thorax (radiologi)
Kliniska diagnostiska metoder
-
Föreläsare: Jimmy Yu
Inspelad föreläsning, finns i Canvas.
14:45
14:00
2LA006
Inspelad föreläsning
Föreläsning
Buk/uro (dr)
Kliniska diagnostiska metoder
-
Föreläsare: Aristeidis Grigoriadis
Inspelad föreläsning, se Canvas
16:15
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/3 
2LA006
Högalid (SÖS)
Seminarium
Välja bildmetod (radiologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
-
10:00
08:00
2LA006
Högalid (SÖS)
Seminarium
Välja bildmetod (radiologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
-
12:00
10:00
2LA006
Maria (SÖS) Hiss P, plan 1
Seminarium
Neuroradiologi (dr)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
12:00
10:00
2LA006
Maria (SÖS) Hiss P, plan 1
Seminarium
Thorax (radiologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
-
15:00
13:00
2LA006
Högalid (SÖS)
Seminarium
Välja bildmetod (radiologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
15:00
13:00
2LA006
Zoom
Möte
Frågestund
Kliniska diagnostiska metoder
Eli Westerlund
-
Ni kan logga in på zoom och fråga om kursövergripande frågor.
16:30
16:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/3 
2LA006
Studenttorget SÖS
Seminarium
EKG-seminarium 3 (kf)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
-
Föreläsare: Leila Kanni och Marie Backman
12:00
08:00
2LA006
Studenttorget SÖS
Föreläsning
Spirometri (fysiologi)
Kliniska diagnostiska metoder
-
Inspelad föreläsning. Den ligger i Canvas under modulen KF/Föreläsningar. Gentz är bokad om ni vill sitta där.
14:30
13:00
2LA006
Studenttorget SÖS
Seminarium
Spirometri (fysiologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
-
15:45
14:30
2LA006
Studenttorget SÖS
Föreläsning
Arbetsprov/Ergo (KF)
Kliniska diagnostiska metoder
Magnus Lundin
-
17:00
16:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/3 
2LA006
Ihre (SÖS)
Föreläsning
Myokardischemi (kf)
Kliniska diagnostiska metoder
-
Föreläsning hålls av Adrian Gonon på Huddinge sjukhus. Ni kommer se föreläsningen på SÖS digitalt.
09:00
08:00
2LA006
Ihre (SÖS)
Seminarium
Kärldiagnostik (fysiologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
-
Det finns en inspelad föreläsning i canvas som ni ska ha sett innan ni kommer till detta seminarium.
10:30
09:00
2LA006
Ihre (SÖS)
Seminarium
Kärldiagnostik (fysiologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
-
12:00
10:30
2LA006
Ihre (SÖS)
Undervisning
TBL
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
-
TBL EKG
16:00
13:00

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/3 
2LA006
F47, Forskningsgatan plan 4, Huddinge sjukhus
Undervisning
Obduktion (patologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
-
12:00
08:45
2LA006
Tanto (SÖS)
Seminarium
Thorax (radiologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
-
12:00
10:00
2LA006
Mosebacke, hiss G, plan 8
Seminarium
Buk/uro (dr)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
12:00
10:00
2LA006
Mosebacke, hiss G, plan 8
Seminarium
Buk/uro (dr)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
-
15:00
13:00
2LA006
Tanto (SÖS)
Seminarium
Thorax (radiologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
15:00
13:00
2LA006
Se schema i Canvas
Seminarium
Möta döden (patologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
-
16:30
13:00
2LA006
Inspelad föreläsning
Föreläsning
Leverdiagnostik (kk)
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
Uwe Joachim Tietge
17:00
16:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/3 
2LA006
Svartsjön Novum 4A (Huddinge)
Föreläsning
KM/KIT
Kliniska diagnostiska metoder
-
Introduktion till KM
08:45
08:00
2LA006
Svartsjön Novum 4A (Huddinge)
Föreläsning
Arbetsrutiner, metoder och material (KM/KIT)
Kliniska diagnostiska metoder
KM/KIT i Huddinge
09:30
08:45
2LA006
Svartsjön Novum 4A (Huddinge)
Föreläsning
Klinisk virologi-Arbetsflöde och metodologi
Kliniska diagnostiska metoder
-
KM/KIT i Huddinge
10:30
09:45
2LA006
Svartsjön Novum 4A (Huddinge)
Föreläsning
Antibiotika introduktion
Kliniska diagnostiska metoder
Christian Giske
-
KM/KIT Huddinge
11:15
10:30
2LA006
Svartsjön Novum 4A (Huddinge)
Föreläsning
Sepsis, Endokardit
Kliniska diagnostiska metoder
-
KM/KIT Huddinge
12:00
11:15
2LA006
Valfri plats
Föreläsning
STD (KM/KIT)
Kliniska diagnostiska metoder
Volkan Özenci
Inspelad föreläsning
13:30
13:00
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Kliniska diagnostiska metoder
-
14:00
13:30
2LA006
Valfri plats
Föreläsning
Svampinfektion (KM/KIT)
Kliniska diagnostiska metoder
Volkan Özenci
Inspelad föreläsning
14:30
14:00
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Kliniska diagnostiska metoder
-
15:00
14:30
2LA006
Valfri plats
Föreläsning
Parasitologi (KM/KIT)
Kliniska diagnostiska metoder
Silvia Botero Kleiven
Inspelad föreläsning
15:30
15:00
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Kliniska diagnostiska metoder
-
16:30
15:30
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/3 
2LA006
Zoom
Föreläsning
Klinisk immunologi - Autoimmunitet
Kliniska diagnostiska metoder
-
Se Zoomlänk i Canvas
09:00
08:15
2LA006
Zoom
Föreläsning
Klinisk immunologi - Allergi
Kliniska diagnostiska metoder
-
Se Zoomlänk i Canvas
10:00
09:15
2LA006
Zoom
Föreläsning
Transfusionsmedicin
Kliniska diagnostiska metoder
-
Se Zoomlänk i Canvas
11:00
10:15
2LA006
Zoom
Föreläsning
Transfusionsmedicin
Kliniska diagnostiska metoder
-
Se Zoomlänk i Canvas
12:00
11:15
2LA006
Zoom
Laboration
Transfusionsmedicin
Kliniska diagnostiska metoder
-
Datorlabb Transfusion
14:30
13:00
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Kliniska diagnostiska metoder
-
16:30
14:30
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/3 
2LA006
Birkeaulan Huddinge, F-huset, plan 5
Föreläsning
Hepatit
Kliniska diagnostiska metoder
Matti Sällberg
-
KM/KIT Huddinge
08:45
08:00
2LA006
Birkeaulan Huddinge, F-huset, plan 5
Föreläsning
Övre och nedre Luftvägsinfektioner (KM/KIT)
Kliniska diagnostiska metoder
Karin Blomqvist
-
KM/KIT Huddinge
09:30
08:45
2LA006
Birkeaulan Huddinge, F-huset, plan 5
Föreläsning
Urinvägsinfektioner (UVI)
Kliniska diagnostiska metoder
Volkan Özenci
-
KM/KIT Huddinge
10:30
09:45
2LA006
Birkeaulan Huddinge, F-huset, plan 5
Föreläsning
Sårinfektioner
Kliniska diagnostiska metoder
-
KM/KIT Huddinge
11:15
10:30
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Kliniska diagnostiska metoder
-
12:00
11:15
2LA006
Valfri plats
Föreläsning
Tarminfektioner
Kliniska diagnostiska metoder
Volkan Özenci
-
Inspelad föreläsning
13:30
13:00
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Kliniska diagnostiska metoder
-
14:00
13:30
2LA006
Valfri plats
Föreläsning
Borrelios CNS infektioner
Kliniska diagnostiska metoder
Alexandros Petropoulos
-
Inspelad föreläsning
14:30
14:00
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Kliniska diagnostiska metoder
-
15:00
14:30
2LA006
Valfri plats
Föreläsning
Borrelia
Kliniska diagnostiska metoder
Alexandros Petropoulos
-
Inspelad föreläsning
15:30
15:00
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Kliniska diagnostiska metoder
-
16:30
15:30
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/3 
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Kliniska diagnostiska metoder
-
09:00
08:00
2LA006
Svartsjön Novum 4A (Huddinge)
Seminarium
TBL
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
Volkan Özenci och Robert Dyrdak
-
medarbetare.ki.se
16:30
09:00

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/3 
2LA006
F47, Forskningsgatan plan 4, Huddinge sjukhus
Praktisk undervisning
Obduktion (patologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
12:00
08:45
2LA006
Zoom-länk se moduler
Föreläsning
Patologi
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
Zuzana Potacov
-
09:30
09:00
2LA006
Mosebacke, hiss G, plan 8
Seminarium
Neuroradiologi (dr)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
-
12:00
10:00
2LA006
Tanto (SÖS)
Seminarium
Skelettradiologi (dr)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
-
12:00
10:00
2LA006
Mosebacke, hiss G, plan 8
Seminarium
Neuroradiologi (dr)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
-
15:00
13:00
2LA006
Årstafrun, SÖS
Seminarium
Skelettradiologi (dr)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
-
15:00
13:00
2LA006
Se schema i Canvas
Seminarium
Möta döden (patologi)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
16:30
13:00
2LA006
Inspelad föreläsning
Föreläsning
Leverdiagnostik (kk)
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
Uwe Joachim Tietge
17:00
16:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/3 
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Föreläsning
Lipider (Klinisk kemi)
Kliniska diagnostiska metoder
-
Christian Löwbeer
Introduktion och frågestund, Lever (klinisk kemi)
09:00
08:15
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Diskussion
Frågestund
Kliniska diagnostiska metoder
-
Frågestund av den förinspelade föreläsningen Lever.
09:15
09:00
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Grupparbete
Lever och anemi/leukemi (klinisk kemi)
Kliniska diagnostiska metoder
-
12:00
09:30
2LA006
Klinfys konferensrum, SÖS. Hiss I, plan 3
Seminarium
Skelettradiologi (dr)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
-
15:00
13:00
2LA006
Studierum D, SÖS
Seminarium
Buk/uro (dr)
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
MDBI VT23 SÖS grupp 3
MDBI VT23 SÖS grupp 4
Savas Kesen
15:00
13:00
2LA006
Zoom
Möte
Frågestund
Kliniska diagnostiska metoder
-
Ni kan logga in på zoom och fråga om kursövergripande frågor. Detta är med Eli Westerlund.
16:30
16:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/3 
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Föreläsning
Njure (KK)
Kliniska diagnostiska metoder
-
09:00
08:15
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Föreläsning
Endokrinologi (kk)
Kliniska diagnostiska metoder
Inga Bartuseviciene
-
Integrerad föreläsning och aktivitet i endokrinologi.
11:45
09:15
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Grupparbete
Klinisk Kemi
Kliniska diagnostiska metoder
-
Njure, inläsning, frågestund samt patientnära analyser.
16:45
12:45
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/3 
2LA006
*
Föreläsning
Protein/Inflammation (KK)
Kliniska diagnostiska metoder
Christian Löwbeer
Föreläsning Proteiner/Inflammation.
09:00
08:15
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Grupparbete
Protein/Inflammation (KK)
Kliniska diagnostiska metoder
Christian Löwbeer
Doris Lund-Egloff
11:30
09:15
2LA006
Birke 1, Forskningsg. Huddinge. Plan 5
Undervisning
TBL
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
TBL - radiologen. SÖS och HS studenter tillsammans.
16:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/3 
2LA006
Zoom
Undervisning
TBL
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
TBL 2 - Hemostas (klinisk kemi)
Via Zoom: länk finns i kursrummet i Canvas.
Gentz finns bokad för er ifall ni vill sitta där.
12:00
08:00
2LA006
Studenttorget SÖS
Seminarium
Klinisk fysiologi
Obligatorisk
Kliniska diagnostiska metoder
16:00
13:00

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
2LA006
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Examination
Kliniska diagnostiska metoder
Eli Westerlund
Digital tentamen
exam.timeedit.com
12:15
08:15
2LA006
Skrivsal Enter, https://medarbetare.ki.se/enter
Examination
Kliniska diagnostiska metoder
Eli Westerlund
Digital tentamen
exam.timeedit.com
13:45
08:15
2LA006
Skrivrum 3 BZ
Examination
Kliniska diagnostiska metoder
Eli Westerlund
Digital tentamen
exam.timeedit.com
13:45
08:15
2LA006
Skrivrum 4 BZ
Examination
Kliniska diagnostiska metoder
Eli Westerlund
Digital tentamen
exam.timeedit.com
13:45
08:15
2LA006
Valfri plats
Föreläsning
Medicinsk Psykologi
Klinisk konsultation och undersökning
Förinspelad föreläsning med tillhörande övningar, finns i canvas: Moment 2/medicinsk psykologi
14:30
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
2LA006
Ihre (SÖS)
Introduktion
Introduktion till Medicinsk Diagnostik (KKU)
Klinisk konsultation och undersökning
10:00
08:30
2LA006
Ihre (SÖS)
Föreläsning
Hjärta/kärl/BT
Klinisk konsultation och undersökning
Statusföreläsning
12:30
10:30
2LA006
Ihre (SÖS)
Föreläsning
Lungstatus (kku)
Klinisk konsultation och undersökning
14:30
13:30
2LA006
Valfri plats
Eget arbete
Utbildning basala hygienrutiner
Obligatorisk
Klinisk konsultation och undersökning
Uppgiften finns i Canvas. Se deadline i Canvas.
16:30
15:30
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
2LA006
KTC
Praktisk övning
Hjärtstatus
Obligatorisk
Klinisk konsultation och undersökning
Ni ska vara ombytta till statusövningarna.
09:45
08:15
2LA006
KTC
Praktisk övning
Lungstatus (kku)
Obligatorisk
Klinisk konsultation och undersökning
Ni ska vara ombytta till statusövningarna.
11:45
10:15
2LA006
Årsta aulan (SÖS)
Föreläsning
AT/Lumfkörtlar/Thyr (KKU)
Klinisk konsultation och undersökning
14:15
12:30
2LA006
KTC
Praktisk övning
AT/Lumfkörtlar/Thyr (KKU)
Obligatorisk
Klinisk konsultation och undersökning
Ni ska vara ombytta till statusövningarna.
16:45
14:30
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
2LA006
Ihre (SÖS)
Föreläsning
Bukstatus (kku)
Klinisk konsultation och undersökning
09:45
08:30
2LA006
KTC
Praktisk övning
Bukstatus (kku)
Obligatorisk
Klinisk konsultation och undersökning
MDBI VT23 SÖS grupp 1
MDBI VT23 SÖS grupp 2
MDBI VT23 SÖS grupp 3
Ni ska vara ombytta till statusövningarna.
11:15
10:15
2LA006
KTC
Praktisk övning
Bukstatus (kku)
Obligatorisk
Klinisk konsultation och undersökning
MDBI VT23 SÖS grupp 4
MDBI VT23 SÖS grupp 5
MDBI VT23 SÖS grupp 6
Ni ska vara ombytta till statusövningarna.
12:15
11:15
2LA006
Ihre (SÖS)
Föreläsning
Neurostatus (kku)
Klinisk konsultation och undersökning
14:45
13:15
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Klinisk konsultation och undersökning
16:30
14:45
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
2LA006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Klinisk konsultation och undersökning
-
Inläsningstid medicinsk psykologi
12:00
08:30
2LA006
Halldin (SÖS), hiss P, plan 0
Praktisk undervisning
Medicinsk Psykologi
Obligatorisk
Klinisk konsultation och undersökning
Andrea McNicholas, Kristin Waldelind
-
Anamnesövningar/rollspel.
Varje grupp delas till 3pers/grupp, indelningen sker på plats i Halldin innan start.
16:30
13:00