Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 36 Tis 2024-09-03 v 36
08:40 - 09:00 2BU018
2QA337
Zoom
Introduktion Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Anna Stäke Kursintroduktion
Länk till Zoom finns i Canvas.
09:00 - 12:00 2BU018
2QA337
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Karin Hjortswang och Poonam Ejhed
Gästföreläsare
Akut omhändertagande av det nyfödda barnet.
Länk till Zoom finns i Canvas.
13:00 - 14:20 2BU018
2QA337
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Anna Gudmundsdottir Hyperbilirubinemi och ljusbehandling.
Länk till Zoom finns i Canvas.
14:40 - 16:00 2BU018
2QA337
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Malin Kjellberg Neonatal andningsvård.
Länk till Zoom finns i Canvas.
v 39 Tis 2024-09-24 v 39
09:00 - 10:20 2BU018
2QA337
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Lotten Jonasson Carlsson
Gästföreläsare
NIDCAP
Länk till Zoom finns i Canvas.
10:40 - 12:00 2BU018
2QA337
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Emma Olsson
Gästföreläsare
Smärta och smärtskattning.
Länk till Zoom finns i Canvas.
13:00 - 14:20 2BU018
2QA337
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Veronica Starke
Gästföreläsare
Hypoglykemi.
Länk till Zoom finns i Canvas.
14:40 - 16:00 2BU018
2QA337
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Jenny Svedenkrans Cirkulationsomställning.
Länk till Zoom finns i Canvas.
v 40 Ons 2024-10-02 v 40
00:00 - 00:00 Idrottsdag
v 42 Tis 2024-10-15 v 42
09:00 - 10:20 2BU018
2QA337
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Rolf Zetterström Nyföddhetsscreening med PKU-prov.
Länk till Zoom finns i Canvas.
10:40 - 12:00 2BU018
2QA337
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Anna Stäke Graviditet, förlossning och eftervård.
Länk till Zoom finns i Canvas.
13:00 - 16:00 2BU018
2QA337
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Pyrola Bäcke
Gästföreläsare
Siri Lilliesköld
Föreläsning
Barn- och familjecentrerad vård och hud-mot-hudvård.
Länk till Zoom finns i Canvas.
v 43 Fre 2024-10-25 v 43
09:00 - 12:00 2BU018
2QA337
Zoom
Workshop Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Anna Stäke
Ylva Thernström Blomqvist
Delexamination 3: Halva gruppen. Utvecklingsstödjande barn- och familjecentrerad vård.
Länk till Zoom finns i Canvas.
13:00 - 16:00 2BU018
2QA337
Zoom
Workshop Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Anna Stäke
Ylva Thernström Blomqvist
Delexamination 3: Halva gruppen. Utvecklingsstödjande barn- och familjecentrerad vård.
Länk till Zoom finns i Canvas.
v 44 Lör 2024-11-02 v 44
00:00 - 00:00 Alla helgons dag