Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 3 Tis 2024-01-16 v 3
08:40 - 09:00 2QA309
Zoom
Introduktion
Obligatorisk
Anna Stäke Kursintroduktion.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
09:00 - 10:20 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Erik Borgström
Akut omhändertagande.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
10:40 - 12:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Mattias Kjellberg
Omhändertagande av extremt underburna barn.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
13:00 - 16:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Johannes van Den Berg & Mattias Kjellberg
Transporter av nyfödda barn.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
v 6 Tis 2024-02-06 v 6
09:00 - 12:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Linda Wallström
Andningsvård på Neonatal intensivvårdsavdelning.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
13:00 - 14:20 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Veronica Starke
Omvårdnad av de extremt underburna barnen.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
14:40 - 16:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Anne Elwin
Nutrition och vätskebalans.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
v 7 Ons 2024-02-14 v 7
00:00 - 00:00 Idrottsdag
v 8 Tis 2024-02-20 v 8
09:00 - 10:20 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Pyrola Bäcke
Omvårdnad vid hypotermibehandling.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
10:40 - 12:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Jerker Westlund
ECMO.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
13:00 - 16:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Kajsa Bohlin Blennow
Hjärtmissbildningar och hjärtsjukdomar.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
v 10 Tis 2024-03-05 v 10
09:00 - 11:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Helene Engstrand Lilja
Neonatal kirurgi.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
11:20 - 12:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Helena Wigander
Omvårdnad neonatal kirurgi.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
13:00 - 14:20 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Helena Wigander
Omvårdnad neonatal kirurgi.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
14:40 - 16:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Emelie Alsheim
GBS infektioner.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
v 11 Tis 2024-03-12 v 11
09:00 - 12:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Pyrola Bäcke & Siri Lilliesköld
Barn- och familjecentrerad vård/ Hud-mot-hud vård.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
13:00 - 14:20 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Anna Axelin
Close collaboration, likheter/ skillnader med NIDCAP.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
14:40 - 16:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Charlotte Sahlén Helmer
Hur kan man utveckla omvårdnaden på Neo med utgångspunkt i NIDCAP?

Zoomlänk publiceras i Canvas.
v 13 Fre 2024-03-29 v 13
00:00 - 00:00 Långfredag
  Sön 2024-03-31
00:00 - 00:00 Påskdagen
v 14 Mån 2024-04-01 v 14
00:00 - 00:00 Annandag påsk
v 16 Tis 2024-04-16 v 16
09:00 - 12:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Emma Olsson
Neonatal smärta.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
13:00 - 16:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Victoria Karlsson
Neonatal omvårdnad vid smärta och stress.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
v 17 Fre 2024-04-26 v 17
09:00 - 12:00 2QA309
Zoom
Workshop
Obligatorisk
Anna Stäke Delexamination 5: Smärta

Obs! Halva gruppen skall delta. Se gruppindelning i Canvas.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
13:00 - 16:00 2QA309
Zoom
Workshop
Obligatorisk
Anna Stäke Delexamination 5: Smärta

Obs! Halva gruppen skall delta. Se gruppindelning i Canvas.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
v 18 Mån 2024-04-29 v 18
09:00 - 12:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Ulrika Ådén
Hur går det sen? Neonatalt uppföljningsprogram.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
13:00 - 14:20 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Jenny Rydell
BVC uppföljning och stöd för prematurfödda barn.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
14:40 - 16:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Åsa Lundvall
Det prematurfödda barnet i skolans värld.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
  Ons 2024-05-01
00:00 - 00:00 Första maj
v 19 Tors 2024-05-09 v 19
00:00 - 00:00 Kristi himmelsfärdsdag
v 20 Sön 2024-05-19 v 20
00:00 - 00:00 Pingstdagen
v 21 Tis 2024-05-21 v 21
09:00 - 10:20 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Therese Kjellin
Palliativ vård.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
10:40 - 12:00 2QA309
Zoom
Föreläsning
Obligatorisk
Gästföreläsare Familjestöd i samband med dödsfall och krisreaktion.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
v 22 Tors 2024-05-30 v 22
09:00 - 11:00 2QA309
Zoom
Workshop
Obligatorisk
Anna Stäke Delexamination 7: Palliativ vård och familjestöd i samband med krisreaktioner.

Obs! Se gruppindelning i Canvas. Grupp 3 skall delta.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
11:15 - 13:15 2QA309
Zoom
Workshop
Obligatorisk
Anna Stäke Delexamination 7: Palliativ vård och familjestöd i samband med krisreaktioner.

Obs! Se gruppindelning i Canvas. Grupp 1 skall delta.

Zoomlänk publiceras i Canvas.
14:00 - 16:00 2QA309
Zoom
Workshop
Obligatorisk
Anna Stäke Delexamination 7: Palliativ vård och familjestöd i samband med krisreaktioner.

Obs! Se gruppindelning i Canvas. Grupp 2 skall delta.

Zoomlänk publiceras i Canvas.