Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 3 Mån 2024-01-15 v 3
08:40 - 09:00 2BU018
Zoom
Introduktion Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Anna Stäke Kursintroduktion
Länk till Zoom finns i Canvas.
09:00 - 12:00 2BU018
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Karin Hjortswang och Poonam Ejhed
Akut omhändertagande av det nyfödda barnet.
Länk till Zoom finns i Canvas.
13:00 - 14:20 2BU018
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Jenny Svedenkrans Cirkulationsomställning.
Länk till Zoom finns i Canvas.
14:40 - 16:00 2BU018
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Cecilia Hedman
Gästföreläsare
Familjestöd i samband med krisreaktioner.
Länk till Zoom finns i Canvas.
v 6 Mån 2024-02-05 v 6
09:00 - 10:20 2BU018
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Malin Kjellberg Neonatal andningsvård.
Länk till Zoom finns i Canvas.
10:40 - 12:00 2BU018
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Rolf Zetterström Nyföddhetsscreening med PKU-prov.
Länk till Zoom finns i Canvas.
13:00 - 14:20 2BU018
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Veronica Starke
Gästföreläsare
Hypoglykemi.
Länk till Zoom finns i Canvas.
14:40 - 16:00 2BU018
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Anna Gudmundsdottir Hyperbilirubinemi och ljusbehandling.
Länk till Zoom finns i Canvas.
v 7 Ons 2024-02-14 v 7
00:00 - 00:00 Idrottsdag
v 11 Mån 2024-03-11 v 11
09:00 - 12:00 2BU018
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Pyrola Bäcke
Gästföreläsare
Siri Lilliesköld
Barn- och familjecentrerad vård och hud-mot-hudvård.
Länk till Zoom finns i Canvas.
13:00 - 14:20 2BU018
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Emma Olsson
Gästföreläsare
Smärta och smärtskattning.
Länk till Zoom finns i Canvas.
14:40 - 16:00 2BU018
Zoom
Föreläsning Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Lotten Jonasson Carlsson
Gästföreläsare
NIDCAP
Länk till Zoom finns i Canvas.
v 12 Fre 2024-03-22 v 12
09:00 - 12:00 2BU018
Zoom
Workshop Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Anna Stäke
Ylva Thernström Blomqvist
Delexamination 3: Halva gruppen. Utvecklingsstödjande barn- och familjecentrerad vård.
Länk till Zoom finns i Canvas.
13:00 - 16:00 2BU018
Zoom
Workshop Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Anna Stäke
Ylva Thernström Blomqvist
Delexamination 3: Halva gruppen. Utvecklingsstödjande barn- och familjecentrerad vård.
Länk till Zoom finns i Canvas.
v 13 Fre 2024-03-29 v 13
00:00 - 00:00 Långfredag
  Sön 2024-03-31
00:00 - 00:00 Påskdagen
v 14 Mån 2024-04-01 v 14
00:00 - 00:00 Annandag påsk
v 18 Ons 2024-05-01 v 18
00:00 - 00:00 Första maj
v 19 Tors 2024-05-09 v 19
00:00 - 00:00 Kristi himmelsfärdsdag
v 20 Sön 2024-05-19 v 20
00:00 - 00:00 Pingstdagen