Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar
v 5 Tis 2023-01-31 v 5
08:30 - 10:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Respirationsfysiologi 3-6
Jessica Norrbom
10:30 - 12:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Respirationsfysiologi 3-6
Jessica Norrbom
13:15 - 16:15 2TL052
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk övning
Respiration
Jessica Norrbom Grupp 1-8 gruppövning
Respiration
Frågestund - diskussion
  Ons 2023-02-01
10:30 - 12:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Digestionsorganens anatomi 1+2
Zakaryah Abdulkarim
13:15 - 15:00 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Digestionsorganens anatomi 3+4
Zakaryah Abdulkarim
  Tors 2023-02-02
08:30 - 10:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Digestionsorganens struktur 1 + 2
Harald Severin
10:30 - 12:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Digestionsorganens struktur 3+4
Harald Severin
13:15 - 15:00 2TL052
Distans. Förinspelad föreläsning
Genomgång
Preparatgenomgång 5
Respiration, digestion
v 6 Mån 2023-02-06 v 6
08:30 - 10:15 2TL052
Cesar , http://ki.se/medarbetare/gustaf-retzius
Föreläsning
Digestionsfysiologi 1 + 2
Carl Johan Sundberg
10:30 - 12:15 2TL052
Cesar , http://ki.se/medarbetare/gustaf-retzius
Föreläsning
Digestionsfysiologi 3 + 4
Carl Johan Sundberg
13:00 - 15:00 2TL052
Cesar , http://ki.se/medarbetare/gustaf-retzius
Föreläsning
Tema: Käkled
Nikolaos Christidis
  Tis 2023-02-07
08:30 - 10:15 2TL052
Cesar , http://ki.se/medarbetare/gustaf-retzius
Föreläsning
Digestionsfysiologi 5 + 6
Carl Johan Sundberg
10:30 - 11:15 2TL052
Cesar , http://ki.se/medarbetare/gustaf-retzius
Föreläsning
Tuggning-Sväljning
Carl Johan Sundberg
11:30 - 12:15 2TL052
Cesar , http://ki.se/medarbetare/gustaf-retzius
Föreläsning
Temperatur reglering
Carl Johan Sundberg
13:00 - 17:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
  Ons 2023-02-08
08:30 - 17:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
  Tors 2023-02-09
08:30 - 10:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Urinorganens struktur
Björn Meister
10:30 - 12:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Njurfysiologi - Vätskebalans 1 + 2
Mattias Carlström
13:00 - 17:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
  Fre 2023-02-10
08:30 - 10:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Njurfysiologi - Vätskebalans 3 + 4
Mattias Carlström
10:30 - 12:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Njurfysiologi - Vätskebalans 5 + 6
Mattias Carlström
13:00 - 17:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
v 7 Mån 2023-02-13 v 7
08:30 - 11:45 2TL052
Valfri plats
Självstudier
12:00 - 13:45 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Kvinnliga genitalorganens struktur
Björn Meister
14:00 - 15:45 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Manliga genitalorganens struktur
Björn Meister
  Tis 2023-02-14
08:30 - 10:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Endokrina organens struktur 1 + 2
Björn Johansson
10:30 - 12:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Endokrina organens struktur 3 + 4
Björn Johansson
13:15 - 15:00 2TL052
Distans. Förinspelad föreläsning
Genomgång
Histologi Kvinnliga Genitalia
Histologi Manliga Genitalia
Demonstration
  Ons 2023-02-15
00:00 - 00:00 Idrottsdag
  Tors 2023-02-16
08:15 - 12:45 2TL052
Skrivsal Widerströmska, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-widerstromska
Examination Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Digital tentamen
13:15 - 15:00 2TL052
Distans. Förinspelad föreläsning
Genomgång
Endokrina organ
Urinorgan
Preparatgenomgång 6
  Fre 2023-02-17
08:15 - 11:15 2TL049
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye Digital tentamen
rest1
08:30 - 17:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Rest 1 tentamen PU1 2TL049:
Kl. 8.15-11.15 i sal Skrivsal ANA23, campus Flemingsberg.
v 8 Mån 2023-02-20 v 8
08:30 - 10:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Endokrinologi 1 + 2
Elisabet Stener-Victorin
10:30 - 12:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Endokrinologi 3 - 4
Elisabet Stener-Victorin
13:00 - 17:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
  Tis 2023-02-21
08:30 - 10:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Endokrinologi 5 + 6
Elisabet Stener-Victorin
10:30 - 12:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Endokrinologi 7 + 8
Elisabet Stener-Victorin
13:15 - 14:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Repetition - Histologi
Björn Meister
  Ons 2023-02-22
08:30 - 12:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
14:15 - 19:00 2TL051
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination Cell- och molekylärbiologi
Embryologi
Digital tentamen
  Tors 2023-02-23
08:00 - 12:00 2TL049
4Y, http://ki.se/medarbetare/4y
Seminarium
Resttillfälle
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye Rest 2
08:30 - 17:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Resttillfälle 2, PU 1 2TL049:
Samtalsmetodik
Kl. 8-12, sal 4Y, campus Flemingsberg.
  Fre 2023-02-24
08:30 - 17:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
v 9 Mån 2023-02-27 v 9
08:15 - 12:45 2TL052
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Examination Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 2 Papper och penna / Pen and paper
  Tis 2023-02-28
08:30 - 09:45 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Introduktion till dissektioner
Obligatorisk
Tobias Karlsson Observera att närvaro vid såväl introduktionsföreläsning och
vid visning av preparat är obligatoriskt för att få delta i dissektioner!
10:00 - 12:30 2TL052
BZ-607AB
BZ-608AB
Dissektionssal 1
Dissektionssal 2
Grupparbete
Visning av preparat
Obligatorisk
Tobias Karlsson Grupp 1-2 kl.10.00 till kl.11.00
Grupp 3-4 kl.10.30 till kl.11.30
Grupp 5-6 kl.11.00 till kl.12.00
Grupp 7-8 kl.11.30 till kl.12.30
13:30 - 14:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Hals 1
Kaj Fried
14:30 - 15:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Hals 2
Kaj Fried
  Ons 2023-03-01
09:15 - 10:00 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Hals 3
Kaj Fried
10:15 - 11:00 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Hals 4
Kaj Fried
11:15 - 12:00 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Hals 5
Kaj Fried
13:00 - 13:45 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Hals 6
Kaj Fried
14:00 - 14:45 2TL052
BZ-608AB
Föreläsning
Kursrådsmöte
  Tors 2023-03-02
09:00 - 11:15 2TL052
BZ-607AB
BZ-608AB
Grupparbete
lärarledda gruppstudier Osteologi
12:00 - 12:45 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Hals 7
Kaj Fried
13:00 - 13:45 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Huvud 1
Kaj Fried
  Fre 2023-03-03
09:00 - 11:15 2TL052
BZ-607AB
BZ-608AB
Grupparbete
Ej lärarledda gruppstudier Osteologi
11:15 - 17:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
v 10 Mån 2023-03-06 v 10
09:15 - 10:00 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Huvud 2
Kaj Fried
10:15 - 11:00 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Huvud 3
Kaj Fried
11:15 - 12:00 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Huvud 4
Kaj Fried
  Tis 2023-03-07
08:30 - 09:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Huvud 5
Zakaryah Abdulkarim
09:30 - 10:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Huvud 6
Zakaryah Abdulkarim
10:30 - 11:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Huvud 7
Zakaryah Abdulkarim
11:30 - 12:15 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Huvud 8
Zakaryah Abdulkarim
13:00 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
  Ons 2023-03-08
08:30 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
  Tors 2023-03-09
08:30 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
14:15 - 19:15 2TL051
Skrivsal Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Digital tentamen
  Fre 2023-03-10
08:30 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
v 11 Mån 2023-03-13 v 11
09:00 - 12:00 2TL052
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Dissektionssal 1
Dissektionssal 2
Grupparbete
Hals 2
Dissektion
13:00 - 16:00 2TL052
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Dissektionssal 1
Dissektionssal 2
Grupparbete
Hals 3
Dissektion
  Tis 2023-03-14
13:00 - 16:00 2TL052
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Dissektionssal 1
Dissektionssal 2
Grupparbete
Huvud 1
Dissektion
  Ons 2023-03-15
13:00 - 16:00 2TL052
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Dissektionssal 1
Dissektionssal 2
Grupparbete
Huvud 2
Dissektion
  Tors 2023-03-16
09:00 - 12:00 2TL052
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Dissektionssal 1
Dissektionssal 2
Grupparbete
Huvud 3
Dissektion
  Fre 2023-03-17
09:00 - 12:00 2TL052
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Dissektionssal 1
Dissektionssal 2
Grupparbete
Huvud 4
Dissektion
v 12 Mån 2023-03-20 v 12
08:15 - 12:45 2TL052
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Examination Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Papper och penna / Pen and paper
  Tis 2023-03-21
08:15 - 11:15 2TL049
S 311 Urban, https://medarbetare.ki.se/s-311-urban
S 301 Ursula , https://kib.ki.se/pa-biblioteket/datorer-it/boka-datorsalar-undervisning
Resttentamen Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye rest2
08:30 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Eget arbete
Inläsning
Rest 2 tentamen PU1 2TL049:
Kl. 8.15-11.15 i sal Urban/Ursula, Alfred Nobels Allé 23, campus Flemingsberg.
  Ons 2023-03-22
13:00 - 15:45 2TL052
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Dissektionssal 1
Dissektionssal 2
Grupparbete
Huvud Hals
Dissektionsrepetition
  Tors 2023-03-23
08:30 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Eget arbete
Inläsning
  Fre 2023-03-24
09:00 - 14:00 2TL052
BZ-607AB
BZ-608AB
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Dissektionssal 1
Dissektionssal 2
Examination
Examination - Anatomi: Huvud/Hals
Anatomi: Huvud/Hals
v 13 Mån 2023-03-27 v 13
08:30 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Eget arbete
Inläsning

  Ändrade inom de senaste 2 dagarna.