Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
Tentamenslänk
v 40 Mån 2023-10-02 v 40
08:00 - 12:00 1TY016
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan TH T5
13:00 - 17:00 1TY016
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan TH T5
  Tis 2023-10-03
08:00 - 12:00 1TY016
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan TH T5
13:00 - 17:00 1TY016
Valfri plats
Eget arbete
Inlämning
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan TH T5
Inlämning uppgift VINR - SENAST kl. 18.00.
  Ons 2023-10-04
08:30 - 12:00 1TY016
S 114, http://ki.se/medarbetare/s-114
Seminarium
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan Annsofi Johannsen
Michelle Lau
TH T5
VINR
13:00 - 15:00 1TY016
4Y, http://ki.se/medarbetare/4y
Grupparbete
Introduktion
Folkhälsa
Se Canvas
Parodontologi 4
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan
Annsofi Johannsen
Michelle Lau
TH T5
14:00 - 15:00 1TY016
1TY017
1TY018
1TY019
Plan 9, (ANA 8)
Möte
P-råd för stud.repr/lärare
Annsofi Johannsen TH T5
Rum Yalow.
  Tors 2023-10-05
08:00 - 11:30 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 1
08:00 - 12:00 1TY017
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 2 Georgios Tsilingaridis TH T5 - grupp E
KUT-kliniken plan 8
13:00 - 17:00 1TY017
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 2 Georgios Tsilingaridis TH T5 - grupp D
KUT-kliniken plan 8
13:30 - 17:00 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 1
  Fre 2023-10-06
08:00 - 12:00 1TY016
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Folkhälsa
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan TH T5
08:00 - 12:00 1TY017
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 2 Georgios Tsilingaridis TH T5 - grupp C
KUT-kliniken plan 8
13:00 - 17:00 1TY016
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Folkhälsa
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan TH T5
13:00 - 17:00 1TY017
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 2 Georgios Tsilingaridis TH T5 - grupp B
KUT-kliniken plan 8
v 41 Mån 2023-10-09 v 41
08:00 - 12:00 1TY016
Valfri plats
Grupparbete
Inläsningstid
Folkhälsa
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan TH T5
13:00 - 17:00 1TY016
Valfri plats
Grupparbete
Inläsningstid
Folkhälsa
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan TH T5
  Tis 2023-10-10
08:00 - 12:00 1TY016
Valfri plats
Grupparbete
Inläsningstid
Folkhälsa
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan TH T5
13:00 - 17:00 1TY016
Valfri plats
Grupparbete
Inläsningstid
Folkhälsa
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan TH T5
  Ons 2023-10-11
08:00 - 12:00 1TY016
Valfri plats
Grupparbete
Inläsningstid
Folkhälsa
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan TH T5
13:00 - 17:00 1TY016
Valfri plats
Grupparbete
Inläsningstid
Folkhälsa
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan TH T5
  Tors 2023-10-12
08:00 - 11:30 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 2
13:30 - 17:00 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 2
  Fre 2023-10-13
08:00 - 12:00 1TY016
1TY019
Valfri plats
Självstudier
Patientfall
Se Canvas
Parodontologi 4
Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1
TH T5
Evidens och risk
13:00 - 17:00 1TY016
1TY019
Valfri plats
Självstudier
Patientfall
Se Canvas
Parodontologi 4
Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1
TH T5
Evidens och risk
v 42 Mån 2023-10-16 v 42
09:00 - 12:00 1TY017
Rappesalen, https://ki.se/medarbetare/rappesalen
Seminarium
Patientfall
Se Canvas
Obligatorisk
Pedodonti 2 Georgios Tsilingaridis TH T5
13:00 - 17:00 1TY016
Valfri plats
Eget arbete
Inlämning
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan TH T5
Inlämning Folkhälsa uppgift SENAST kl. 18.00.
  Tis 2023-10-17
09:00 - 12:00 1TY016
1TY017
S 104, http://ki.se/medarbetare/s-104
Seminarium
Folkhälsa
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning
Annsofi Johannsen
Michelle Lau
TH T5 - grupp 1.
13:00 - 16:00 1TY016
1TY017
S 104, http://ki.se/medarbetare/s-104
Seminarium
Folkhälsa
Se Canvas
Professionell utveckling och interprofessionell samverkan
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning
Annsofi Johannsen
Michelle Lau
TH T5 - grupp 2.
  Ons 2023-10-18
09:00 - 12:00 1TY017
Rappesalen, https://ki.se/medarbetare/rappesalen
Seminarium
Etik
Patientfall
Se Canvas
Obligatorisk
Pedodonti 2 Georgios Tsilingaridis TH T5
Barnkonventionen.
13:00 - 17:00 1TY016
1TY019
Valfri plats
Självstudier
Patientfall
Se Canvas
Parodontologi 4
Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1
TH T5
  Tors 2023-10-19
08:00 - 11:30 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 1
08:00 - 12:00 1TY017
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 2 Georgios Tsilingaridis TH T5 - grupp E
KUT-kliniken plan 8
13:00 - 17:00 1TY017
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 2 Georgios Tsilingaridis TH T5 - grupp F
KUT-kliniken plan 8
13:30 - 17:00 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 1
  Fre 2023-10-20
08:00 - 12:00 1TY016
1TY019
Valfri plats
Självstudier
Patientfall
Se Canvas
Parodontologi 4
Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1
TH T5
13:00 - 17:00 1TY017
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 2 Georgios Tsilingaridis TH T5 - grupp C
KUT-kliniken plan 8
13:00 - 17:00 1TY016
1TY019
Valfri plats
Självstudier
Patientfall
Se Canvas
Parodontologi 4
Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1
TH T5
v 43 Mån 2023-10-23 v 43
08:00 - 12:00 1TY016
1TY019
Valfri plats
Självstudier
Patientfall
Se Canvas
Parodontologi 4
Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1
TH T5
Evidens och risk
13:00 - 17:00 1TY016
1TY019
Valfri plats
Självstudier
Patientfall
Se Canvas
Parodontologi 4
Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1
TH T5
Evidens och risk
14:15 - 18:15 1TY016
1TY019
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination Gerodonti
Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1
Emelie Boberg
Nivetha Gavriilidou
Papper och penna / Pen and paper
  Tis 2023-10-24
08:00 - 12:00 1TY016
1TY019
Valfri plats
Självstudier
Patientfall
Se Canvas
Parodontologi 4
Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1
TH T5
Evidens och risk
13:00 - 17:00 1TY016
Valfri plats
Eget arbete
Inlämning
Patientfall
Se Canvas
Parodontologi 4 TH T5
Inlämning eget patientfall "Evidens och risk" SENAST kl. 23.59.
  Ons 2023-10-25
08:30 - 12:00 1TY016
S 104, http://ki.se/medarbetare/s-104
Seminarium
Patientfall
Se Canvas
Parodontologi 4 Annsofi Johannsen TH T5
Evidens, risk, behandling.
13:00 - 17:00 1TY017
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 2 Georgios Tsilingaridis TH T5 - grupp A
KUT-kliniken plan 8
13:00 - 14:00 1TY016
1TY017
1TY018
1TY019
Plan 9, (ANA 8)
Möte
P-råd för stud.repr/lärare
Annsofi Johannsen TH T5
Rum Yalow.
13:00 - 17:00 1TY019
Valfri plats
Eget arbete
Inlämning
Patientfall
Se Canvas
Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1 TH T5
Inlämning eget tobaksfall
SENAST kl. 23.59.
  Tors 2023-10-26
08:00 - 11:30 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 1
Kl. 10.30: Mitterminssamtal
13:30 - 17:00 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 2
  Fre 2023-10-27
08:00 - 12:00 1TY017
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 2 Georgios Tsilingaridis TH T5 - grupp B
KUT-kliniken plan 8
08:00 - 12:00 1TY017
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Pedodonti 2 TH T5
13:00 - 17:00 1TY017
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 2 Georgios Tsilingaridis TH T5 - grupp D
KUT-kliniken plan 8
13:00 - 17:00 1TY017
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Pedodonti 2 TH T5
v 44 Mån 2023-10-30 v 44
08:00 - 12:00 1TY017
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Pedodonti 2 TH T5
13:00 - 17:00 1TY017
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Pedodonti 2 TH T5
  Tis 2023-10-31
09:00 - 12:00 1TY019
Rappesalen, https://ki.se/medarbetare/rappesalen
Seminarium
Se Canvas
Obligatorisk
Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1 Emelie Boberg TH T5
Fiktivt case.
12:00 - 13:00 1TY016
Rappesalen, https://ki.se/medarbetare/rappesalen
Information
Se Canvas
Jonas Erdenborg TH T5
Fackförbund info: arbetsmarknad, lön.
Lunchmacka ingår.
  Ons 2023-11-01
08:00 - 12:00 1TY017
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Pedodonti 2 TH T5
13:00 - 17:00 1TY017
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Pedodonti 2 TH T5
  Tors 2023-11-02
08:00 - 11:30 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 2
Kl. 11.00: Mitterminssamtal
13:30 - 17:00 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 2
Kl. 15.00: Mitterminssamtal.
  Fre 2023-11-03
08:00 - 11:30 1TY016
1TY017
1TY018
1TY019
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
TH T5
12:00 - 00:00 Allhelgonaafton
  Lör 2023-11-04
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
v 45 Mån 2023-11-06 v 45
08:15 - 11:15 1TY017
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination Pedodonti 2 Georgios Tsilingaridis Papper och penna / Pen and paper
13:00 - 16:00 1TY016
4Y, http://ki.se/medarbetare/4y
Föreläsning
Introduktion
Se Canvas
Cariologi 3 Emelie Boberg TH T5
  Tis 2023-11-07
08:00 - 12:00 1TY016
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Inlämningsuppgift
Cariologi 3 TH T5
13:00 - 17:00 1TY016
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Inlämningsuppgift
Cariologi 3 TH T5
  Ons 2023-11-08
08:00 - 12:00 1TY016
Valfri plats
Eget arbete
Inlämning
Se Canvas
Cariologi 3 TH T5
Inlämning kariesuppgift 1 SENAST kl. 12.00.
13:00 - 17:00 1TY016
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Cariologi 3 TH T5
  Tors 2023-11-09
08:00 - 11:30 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 1
12:30 - 13:30 1TY017
Sundström
Bryggan
Seminarium
Patientseminarium
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 1
Patient kl. 13.30
13:30 - 17:00 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 1
  Fre 2023-11-10
08:00 - 12:00 1TY016
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Cariologi 3 TH T5
13:00 - 17:00 1TY016
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Cariologi 3 TH T5
v 46 Mån 2023-11-13 v 46
08:00 - 12:00 1TY016
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Inlämningsuppgift
Cariologi 3 TH T5
13:00 - 17:00 1TY016
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Inlämningsuppgift
Cariologi 3 TH T5
  Tis 2023-11-14
08:00 - 12:00 1TY016
Valfri plats
Eget arbete
Inlämning
Se Canvas
Cariologi 3 TH T5
Inlämning kariesuppgift 2 SENAST kl. 13.00.
13:00 - 17:00 1TY016
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Cariologi 3 TH T5
  Ons 2023-11-15
09:00 - 12:00 1TY016
S 104, http://ki.se/medarbetare/s-104
Seminarium
Se Canvas
Cariologi 3 Emelie Boberg TH T5
13:00 - 17:00 1TY016
1TY017
1TY018
1TY019
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
TH T5
  Tors 2023-11-16
08:00 - 11:30 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 2
12:30 - 13:30 1TY017
Sundström
Bryggan
Seminarium
Patientseminarium
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 2
Patient kl. 13.30
13:30 - 17:00 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 2
  Fre 2023-11-17
08:00 - 17:00 1TY016
1TY017
1TY018
1TY019
Valfri plats
Självstudier
Riksstämma
Inläsningstid
TH T5
Riksstämma i Umeå.
v 47 Mån 2023-11-20 v 47
09:00 - 10:00 1TY018
ZOOM
Introduktion
Se Canvas
Obligatorisk
Vetenskapsteori Sebastian Malmqvist TH T5
13:00 - 17:00 1TY018
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Vetenskapsteori TH T5
  Tis 2023-11-21
08:00 - 12:00 1TY018
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Vetenskapsteori TH T5
13:00 - 17:00 1TY018
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Vetenskapsteori TH T5
  Ons 2023-11-22
09:00 - 12:00 1TY018
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium
Se Canvas
Vetenskapsteori Sebastian Malmqvist TH T5 - grupp 1
13:00 - 16:00 1TY018
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium
Se Canvas
Vetenskapsteori Sebastian Malmqvist TH T5 - grupp 2
  Tors 2023-11-23
08:00 - 11:30 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 1
12:30 - 13:30 1TY017
Sundström
Bryggan
Seminarium
Patientseminarium
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 1
Patient kl. 13.30
13:30 - 17:00 1TY017
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - risk och prognosbedömning Michelle Lau TH T5 - grupp 1
  Fre 2023-11-24
08:00 - 12:00 1TY018
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Inlämningsuppgift
Vetenskapsteori TH T5
13:00 - 17:00 1TY018
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Inlämningsuppgift
Vetenskapsteori TH T5