Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 18 Mån 2024-04-29 v 18
09:00 - 09:15 1SJ038
S 415, https://medarbetare.ki.se/s-415
Introduktion Omvårdnad och behandling av personer med sår Anne Friman Kursintroduktion 1SJ038 VT24.
Sal 415 + Zoom.
09:15 - 12:00 1SJ038
S 415, https://medarbetare.ki.se/s-415
Föreläsning Omvårdnad och behandling av personer med sår Anne Friman
Susanne Dufva
Anne Friman: Sårläkningsprocessen,
Svårläkta sår-uppkomstmekanismer,
Huvudgrupper av Förband,
Susanne Duvfa: Charcotfot och fotsår hos personer med diabetes.
Att förbereda: Lindholm (2018) s.25-39, 75-195
Sal 415 + Zoom.
13:00 - 14:15 1SJ038
S 415, https://medarbetare.ki.se/s-415
Föreläsning Omvårdnad och behandling av personer med sår Susanne Dufva Omv. och beh. av personer med maligna tumörsår
Att förbereda: Lindholm (2018) s.199-207.
Sal 415 + Zoom.
14:30 - 16:00 1SJ038
S 415, https://medarbetare.ki.se/s-415
Föreläsning Omvårdnad och behandling av personer med sår Anna Sahlqvist, leg. ssk NKS, Solna
Omvårdnad och behandling hos
barn med brännskador.
Akuta – kirurgiska sår.
Att förbereda: Lindholm (2018) s.41-60
Sal 415 + Zoom.
  Ons 2024-05-01
00:00 - 00:00 Första maj
  Sön 2024-05-05
17:30 - 18:30 1SJ038
S 415, https://medarbetare.ki.se/s-415
Föreläsning Omvårdnad och behandling av personer med sår Anne Friman
Susanne Dufva
v 19 Tis 2024-05-07 v 19
09:00 - 12:00 1SJ038
S 415, https://medarbetare.ki.se/s-415
Föreläsning Omvårdnad och behandling av personer med sår Eila Sterner
Susanne Dufva
Trycksår prevention- behandling.
Att förbereda: Lindholm (2018) s.125-173.
Inkontinensassocierad dermatit.
Att förbereda: Lindholm (2018) s.142-143.
Sal 415 + Zoom.
13:00 - 14:15 1SJ038
S 415, https://medarbetare.ki.se/s-415
Föreläsning Omvårdnad och behandling av personer med sår Åsa Grundström, leg Dietist
Sal 415 + Zoom. Nutritionens betydelse för sårläkning.
Att förebereda: Lindholm (2018) s.144, 252-258.
14:30 - 16:00 1SJ038
S 415, https://medarbetare.ki.se/s-415
Föreläsning Omvårdnad och behandling av personer med sår Anne Friman
Susanne Dufva
Sårbedömning/val av förband utifrån TIMERS
Att förbereda: Artikel i Canvas.
Sal 415 + Zoom.
  Ons 2024-05-08
09:00 - 10:00 1SJ038
S 415, https://medarbetare.ki.se/s-415
Föreläsning
Obligatorisk
Omvårdnad och behandling av personer med sår Klas Telander, leg. ssk Lohmann & Rauscher
Debridering med Debrisoft. Att förbereda: Lindholm (2018) s.160-162, 287-296.
Sal 415.
10:15 - 11:30 1SJ038
S 415, https://medarbetare.ki.se/s-415
Föreläsning
Obligatorisk
Omvårdnad och behandling av personer med sår Susanne Dufva Lindholm (2018) s.283-290
Debridering – autolytisk, skarp, hypoklorit/hypoklorsyra. Att förbereda: Lindholm (2018) s.283-290.
Sal 415.
12:30 - 15:00 1SJ038
S 415, https://medarbetare.ki.se/s-415
Föreläsning
Obligatorisk
Omvårdnad och behandling av personer med sår ConvaTec, Henrik Klasa
Avelle – behandling med negativt tryck med förband
Att förbereda: Lindholm (2018) s.322-328.
Sal 415.
  Tors 2024-05-09
00:00 - 00:00 Kristi himmelsfärdsdag
v 20 Sön 2024-05-19 v 20
00:00 - 00:00 Pingstdagen
v 22 Tis 2024-05-28 v 22
09:00 - 12:00 1SJ038
S 215, https://medarbetare.ki.se/s-215
Seminarium
Obligatorisk
Omvårdnad och behandling av personer med sår Anne Friman
Susanne Dufva
Hygien vid sårbehandling, Lokal smärtlindring, Sårrengöring. Att förbereda: Lindholm (2018) s.283-290.
Sårinfektion/biobörda
Antibiotikabehandling/ antiseptiska preparat. Att förbereda: Lindholm (2018) s.217-243.
Sal 215.
13:00 - 15:00 1SJ038
S 215, https://medarbetare.ki.se/s-215
Seminarium
Obligatorisk
Omvårdnad och behandling av personer med sår
Utställning – förband och produkter. Sal 215.
  Ons 2024-05-29
09:00 - 12:00 1SJ038
S 415, https://medarbetare.ki.se/s-415
Seminarium
Obligatorisk
Omvårdnad och behandling av personer med sår Anne Friman
Susanne Dufva
Seminarium: evidensbaserade sårbehandlingsprinciper/preventiva åtgärder för att förhindra recidiv.
Att förbereda: gruppindelning.
13:00 - 16:00 1SJ038
S 414
S 415, https://medarbetare.ki.se/s-415
Färdighetsträning
Obligatorisk
Omvårdnad och behandling av personer med sår Anne Friman
Susanne Dufva
Färdighetsträning: Dopplermätning/
Lindningsteknik. Sal 415 kl.13.00-13.30. Sal 414 kl 13.00-16-00.
v 23 Tors 2024-06-06 v 23
00:00 - 00:00 Sveriges nationaldag
v 25 Fre 2024-06-21 v 25
00:00 - 00:00 Midsommarafton
  Lör 2024-06-22
00:00 - 00:00 Midsommardagen