Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 51 Mån 2023-12-18 v 51
13:00 - 14:00 1RS054
Zoom
https://ki-se.zoom.us/j/65924518537?pwd=eGpIWVJtOVlnQ2R5cm1XOFZGaUNzQT09
Introduktion
Obligatorisk
Specifik omvårdnad 2 Parvin Tavakol Olofsson Kursintroduktion
  Tis 2023-12-19
09:00 - 12:00 1RS054
S 403, https://medarbetare.ki.se/s-403
https://medarbetare.ki.se/s-403
Föreläsning Specifik omvårdnad 2 Karin Sharma
Parvin Tavakol Olofsson
Kulturella aspekter
  Ons 2023-12-20
09:00 - 12:00 1RS054
S 403, https://medarbetare.ki.se/s-403
https://medarbetare.ki.se/s-403
Föreläsning Specifik omvårdnad 2 Karin Sharma
Parvin Tavakol Olofsson
Genusperspektiv
  Tors 2023-12-21
09:00 - 12:00 1RS054
S 403, https://medarbetare.ki.se/s-403
https://medarbetare.ki.se/s-403
Föreläsning Specifik omvårdnad 2 Karin Sharma
Parvin Tavakol Olofsson
Kris och bemötande