Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
Tentamenslänk
v 3 Mån 2023-01-16 v 3
10:00 - 12:00 1QA047
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning
Upprop Introduktion
Obligatorisk
Allmän farmakologi Funda Orhan
Lilly Schwieler
13:00 - 15:00 1QA047
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning
Upprop Introduktion
Allmän farmakologi Funda Orhan
Lilly Schwieler
  Tis 2023-01-17
09:00 - 12:00 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Allmän Farmakologi och blod- gruppövning grupp 1-12
Allmän farmakologi Inger Johansson
13:00 - 15:00 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Allmän Farmakologi och blod- gruppövning grupp 1-12
Allmän farmakologi Inger Johansson
  Ons 2023-01-18
09:00 - 11:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Receptorfarmakologi - Tranduktionsmekanismer
Allmän farmakologi Carl-Fredrik Bowin
13:00 - 15:00 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Seminarie - TBL
Allmän farmakologi Lilly Schwieler
  Tors 2023-01-19
09:00 - 12:30 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Farmakokinetik-Farmakodynamik
Obligatorisk
Allmän farmakologi Funda Orhan
Inger Johansson
Lilly Schwieler
GRUPPÖVNING 1A
  Fre 2023-01-20
09:00 - 12:30 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Farmakokinetik-Farmakodynamik
Obligatorisk
Allmän farmakologi Funda Orhan
Inger Johansson
Lilly Schwieler
GRUPPÖVNING 1B
v 4 Mån 2023-01-23 v 4
09:00 - 10:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Anestesimedel
Allmän farmakologi Malin Jonsson Fagerlund
  Ons 2023-01-25
09:00 - 12:00 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Perifer neurotransmission
Allmän farmakologi Göran Engberg
  Tors 2023-01-26
09:00 - 12:00 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Perifer neurotransmission
Allmän farmakologi Göran Engberg
  Fre 2023-01-27
09:00 - 12:00 1QA047
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk övning
Laboration: Lokalanestetika
Obligatorisk
Allmän farmakologi Funda Orhan
Lilly Schwieler
Xueqi Li
Yiran Zheng
13:00 - 15:30 1QA047
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk övning
Laboration: Ögon
Obligatorisk
Allmän farmakologi Funda Orhan
Lilly Schwieler
Xueqi Li
Yiran Zheng
v 5 Mån 2023-01-30 v 5
09:00 - 10:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Neuropsykofarmakologi
Allmän farmakologi Lilly Schwieler Beroende framkallande läkemedel
  Tis 2023-01-31
09:00 - 10:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Neuropsykofarmakologi
Allmän farmakologi Lilly Schwieler Medel vid Parkinson sjd och övriga degenerativa sjd
11:00 - 12:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Neuropsykofarmakologi
Allmän farmakologi Lilly Schwieler ANTIDEPRESSIVA MEDEL
  Ons 2023-02-01
09:00 - 10:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Neuropsykofarmakologi
Allmän farmakologi Lilly Schwieler Anxiolytika, hypnotika och antiepileptika
11:00 - 12:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Neuropsykofarmakologi
Allmän farmakologi Sophie Erhardt ANTIPSYKOTISKA MEDEL
v 6 Mån 2023-02-06 v 6
09:00 - 10:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Migrän, Antiemetika
Allmän farmakologi Sophie Erhardt
11:00 - 12:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Opioidanalgetika
Allmän farmakologi Max Bell
  Tors 2023-02-09
09:00 - 12:00 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Neurotransmission & neuropsykofarmakologi
Obligatorisk
Allmän farmakologi Funda Orhan
Göran Engberg
Lilly Schwieler
GRUPPÖVNING 2A
  Fre 2023-02-10
09:00 - 12:00 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Neurotransmission & neuropsykofarmakologi
Obligatorisk
Allmän farmakologi Funda Orhan
Göran Engberg
Lilly Schwieler
GRUPPÖVNING 2B
v 7 Mån 2023-02-13 v 7
09:00 - 12:00 1QA047
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Dugga
Dugga 1
Allmän farmakologi Funda Orhan
Göran Engberg
Lilly Schwieler
13:00 - 15:30 1QA047
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk övning
Laboration: Betablockad
Obligatorisk
Allmän farmakologi Funda Orhan
Lilly Schwieler
Xueqi Li
  Tis 2023-02-14
09:00 - 10:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Kardiovaskulär farmakologi
Allmän farmakologi Duarte Ferreira
11:00 - 12:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Kardiovaskulär farmakologi(KF) - Hjärtsvikt
Allmän farmakologi Duarte Ferreira
  Ons 2023-02-15
00:00 - 00:00 Idrottsdag
09:00 - 10:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Kardiovaskulär farmakologi - Ischemi
Allmän farmakologi Duarte Ferreira
11:00 - 12:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Kardiovaskulär farmakologi-Hypertoni
Allmän farmakologi Duarte Ferreira
  Fre 2023-02-17
09:00 - 13:00 1QA047
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Dugga
Dugga 1
Allmän farmakologi Funda Orhan
Lilly Schwieler
Rest Dugga 1
v 8 Mån 2023-02-20 v 8
09:00 - 10:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Lipidsänkande medel
Allmän farmakologi Funda Orhan
11:00 - 12:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Antitrombotiska läkemedel
Allmän farmakologi Duarte Ferreira
  Tis 2023-02-21
09:00 - 10:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Endokrin farmakologi
Allmän farmakologi Duarte Ferreira
11:00 - 11:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Endokrin farmakologi
Allmän farmakologi Duarte Ferreira
  Ons 2023-02-22
09:00 - 10:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Diuretika
Allmän farmakologi Mattias Carlström
13:00 - 14:30 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Luftvägarnas farmakologi
Allmän farmakologi Funda Orhan
  Tors 2023-02-23
09:00 - 12:00 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Kardiovaskulär farmakologi
Allmän farmakologi Funda Orhan
Lilly Schwieler
GRUPPÖVNING 3A
  Fre 2023-02-24
09:00 - 12:00 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Kardiovaskulär farmakologi
Allmän farmakologi Funda Orhan
Lilly Schwieler
GRUPPÖVNING 3B
v 10 Mån 2023-03-06 v 10
09:00 - 11:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Immunmodulerande Läkemedel
Allmän farmakologi Camilla Svensson
13:00 - 14:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Immunmodulerande Läkemedel
Allmän farmakologi Camilla Svensson
  Tis 2023-03-07
09:00 - 11:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Immunmodulerande Läkemedel
Allmän farmakologi Camilla Svensson
  Ons 2023-03-08
09:00 - 10:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Immunmodulerande Läkemedel
Allmän farmakologi Camilla Svensson
  Tors 2023-03-09
09:00 - 12:00 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Immun och inflammationsfarmakologi
Obligatorisk
Allmän farmakologi Funda Orhan
Isabel Barragán
Lilly Schwieler
GRUPPÖVNING 4A
13:00 - 15:00 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Forskningsinformation
Allmän farmakologi Funda Orhan
  Fre 2023-03-10
09:00 - 12:00 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Immun och inflammationsfarmakologi
Obligatorisk
Allmän farmakologi Funda Orhan
Isabel Barragán
Lilly Schwieler
GRUPPÖVNING 4B
v 11 Mån 2023-03-13 v 11
09:00 - 10:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Cytostatika
Allmän farmakologi Erik Norberg
12:00 - 13:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Mag och tarmkanalens farmakologi
Allmän farmakologi Lilly Schwieler
  Tis 2023-03-14
09:00 - 10:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Medel mot infektioner
Allmän farmakologi Göran Engberg
11:00 - 11:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Medel mot infektioner
Allmän farmakologi Göran Engberg
  Ons 2023-03-15
09:00 - 10:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Medel mot infektioner
Allmän farmakologi Göran Engberg
11:00 - 11:45 1QA047
Distansundervisning
Undervisningen sker digitalt
Medel mot infektioner
Allmän farmakologi Göran Engberg
v 12 Mån 2023-03-20 v 12
09:00 - 13:00 1QA047
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Dugga
Dugga 2
Allmän farmakologi Funda Orhan
Göran Engberg
Lilly Schwieler
  Ons 2023-03-22
09:00 - 13:00 1QA047
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Dugga
Rest Dugga
Allmän farmakologi Funda Orhan
Lilly Schwieler
Rest Dugga 1+2
  Fre 2023-03-24
08:15 - 12:15 1QA047
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Examination Integrering Lilly Schwieler Digital tentamen
v 14 Fre 2023-04-07 v 14
00:00 - 00:00 Långfredag
  Sön 2023-04-09
00:00 - 00:00 Påskdagen
v 15 Mån 2023-04-10 v 15
00:00 - 00:00 Annandag påsk