Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 3 Mån 2022-01-17 v 3
10:00 - 12:00 1TY019-023
Distans
Introduktion
Via Zoom
Examensarbete i oral hälsa
Tobaksprevention och tobaksavvänjning 2
Vuxentandvård - prevention och behandling
Michelle Lau TH T6
13:00 - 17:00 1TY019-023
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
TH T6
  Tis 2022-01-18
08:00 - 17:00 1TY021
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Ons 2022-01-19
09:00 - 12:00 1TY023
Distans
Introduktion
Workshop
Via Zoom
Obligatorisk
Organisation och ledarskap Ann-Christin Johansson TH T6
13:00 - 16:00 1TY023
Distans
Föreläsning
Via Zoom
Obligatorisk
Organisation och ledarskap Viveka Holm
Ann-Christin Johansson
TH T6 - Rekrytering & branding
  Tors 2022-01-20
08:00 - 11:30 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk övning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 1
13:30 - 17:00 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk övning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 1
  Fre 2022-01-21
08:00 - 17:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examinationsuppgift
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
v 4 Mån 2022-01-24 v 4
09:00 - 10:30 1TY023
Distans
Föreläsning
Via Zoom
Organisation och ledarskap Annsofi Johannsen TH T6
13:00 - 16:00 1TY023
Distans
Föreläsning
Via Zoom
Obligatorisk
Organisation och ledarskap Katarina Wadstein
Ann-Christin Johansson
TH T6 - Offentlig tandvård
  Tis 2022-01-25
10:00 - 12:00 1TY023
Distans
Seminarium
Via Zoom
Organisation och ledarskap Ann-Christin Johansson TH T6 - Case sem.
13:00 - 16:00 1TY023
Distans
Föreläsning
Via Zoom
Obligatorisk
Organisation och ledarskap Mona von Bahr
Ann-Christin Johansson
TH T6 - Genus ledarskap
  Ons 2022-01-26
08:00 - 12:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examinationsuppgift
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examinationsuppgift
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Tors 2022-01-27
08:00 - 11:30 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk övning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 2
13:30 - 17:00 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk övning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 2
  Fre 2022-01-28
08:00 - 12:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examinationsuppgift
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examinationsuppgift
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
v 5 Mån 2022-01-31 v 5
08:00 - 12:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examinationsuppgift
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examinationsuppgift
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Tis 2022-02-01
08:00 - 12:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examinationsuppgift
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examinationsuppgift
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Ons 2022-02-02
08:00 - 12:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examinationsuppgift
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
09:00 - 12:00 1TY018
Konrad
Resttentamen Statistik
Vetenskapsteori
Sebastian Malmqvist TH T5 - rest2
13:00 - 17:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examinationsuppgift
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Tors 2022-02-03
08:00 - 11:30 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk undervisning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 1
13:30 - 17:00 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk undervisning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 1
  Fre 2022-02-04
08:00 - 12:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examinationsuppgift
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examinationsuppgift
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
v 6 Mån 2022-02-07 v 6
08:00 - 12:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Inför seminarium
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Inför seminarium
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Tis 2022-02-08
08:00 - 12:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Inför seminarium
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Inför seminarium
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Ons 2022-02-09
08:00 - 12:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Inför seminarium
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 14:00 1TY019-023
Distansundervisning
Möte
Via Zoom
Michelle Lau TH T6 - P-råd
13:00 - 17:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Inför seminarium
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Tors 2022-02-10
08:00 - 11:30 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk undervisning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 2
13:30 - 17:00 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk undervisning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 2
  Fre 2022-02-11
08:00 - 12:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Inför seminarium
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021
1TY023
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Inför seminarium
Organisation och ledarskap
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
v 7 Mån 2022-02-14 v 7
09:00 - 14:00 1TY023
Distansundervisning
Seminarium
Via Zoom
Organisation och ledarskap Ann-Christin Johansson TH T6
13:00 - 17:00 1TY022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa Annsofi Johannsen TH T6:
Inför träff med handledare
  Tis 2022-02-15
08:00 - 11:30 1TY022
Se plats i detaljschema/Canvas
Handledning
Se Canvas
Examensarbete
Examensarbete i oral hälsa Annsofi Johannsen TH T6:
Handledarträff 1 och start examensarbete. Individuella tider.
13:00 - 17:00 1TY019-023
ANA 8
Utställning
Arbetsmarknadsdag
TH T6
  Ons 2022-02-16
08:00 - 17:00 1TY019-023
Valfri plats
Idrottsdag
TH T6
  Tors 2022-02-17
08:00 - 11:30 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk undervisning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 1
13:00 - 14:00 1TY021
Konrad
Bryggan
Seminarium
Patientseminarium
Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 1
14:00 - 17:00 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk undervisning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 1:
Patient kl. 14.00
  Fre 2022-02-18
08:00 - 12:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
v 8 Mån 2022-02-21 v 8
08:00 - 12:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Tis 2022-02-22
08:00 - 12:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Ons 2022-02-23
08:00 - 12:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Tors 2022-02-24
08:00 - 11:30 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk undervisning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 2
13:00 - 14:00 1TY021
Konrad
Bryggan
Seminarium
Patientseminarium
Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 2
14:00 - 17:00 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk undervisning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 2:
Patient kl. 14.00
  Fre 2022-02-25
08:00 - 12:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
v 9 Mån 2022-02-28 v 9
08:00 - 12:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Tis 2022-03-01
08:00 - 12:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Ons 2022-03-02
08:00 - 12:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Tors 2022-03-03
08:00 - 11:30 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk undervisning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 1:
Mitterminssamtal kl. 11.00
09:00 - 12:00 1TY022
Distansundervisning
Introduktion
Via Zoom
Kamratåterkoppling
Metod
Examensarbete i oral hälsa Annsofi Johannsen TH T6 - grupp 2
13:30 - 17:00 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk undervisning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 1:
Mitterminssamtal kl. 16.00
  Fre 2022-03-04
08:00 - 12:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
v 10 Mån 2022-03-07 v 10
08:00 - 12:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Tis 2022-03-08
08:00 - 12:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Ons 2022-03-09
08:00 - 12:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
  Tors 2022-03-10
08:00 - 11:30 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk undervisning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 2:
Mitterminssamtal kl. 11.00
09:00 - 12:00 1TY022
Distansundervisning
Introduktion
Via Zoom
Kamratåterkoppling
Metod
Examensarbete i oral hälsa Annsofi Johannsen TH T6 - grupp 1
13:30 - 17:00 1TY021
Klinik plan 6
Praktisk undervisning Vuxentandvård - prevention och behandling Michelle Lau TH T6 - grupp 2:
Mitterminssamtal kl. 16.00
  Fre 2022-03-11
08:00 - 12:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6
13:00 - 17:00 1TY021-022
Valfri plats
FTV
Självstudier
VFU/VIL
Inläsningstid
Examensarbete i oral hälsa
Vuxentandvård - prevention och behandling
TH T6