Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 45 Mån 2023-11-06 v 45
10:00 - 12:00 2DS007
S 412, https://medarbetare.ki.se/s-412
Föreläsning
Dialog
Studieområde 1
Susanne Andermo Kursintroduktion och start av grupparbeten med kursansvarig
13:00 - 15:00 2DS007
S 412, https://medarbetare.ki.se/s-412
Föreläsning
Studieområde 1
Josefin Wångdahl Folkhälsa och epidemiologi
  Tis 2023-11-07
09:30 - 12:00 2DS007
S 412, https://medarbetare.ki.se/s-412
Föreläsning
Studieområde 1
Kirsi Tiitinen Mekhail Hälsolitteracitet
13:00 - 15:30 2DS007
S 412, https://medarbetare.ki.se/s-412
Workshop
Studieområde 1
Josefin Wångdahl
  Ons 2023-11-08
08:00 - 08:15 2DS007
Canvas
Självstudier
Studieområde 1
- Resten av veckan:
Arbeta med studieområde 1 och ta del av lärandematerial i Canvas
v 46 Mån 2023-11-13 v 46
08:00 - 08:15 2DS007
Canvas
Självstudier
Studieområde 1
- Fortsätt att jobba med Studieområde 1
  Tis 2023-11-14
08:00 - 08:15 2DS007
Canvas
Självstudier
Studieområde 1
- Fortsätt att jobba med Studieområde 1
  Tors 2023-11-16
08:00 - 08:15 2DS007
Canvas
Självstudier
Studieområde 2
- Genomför webbutbildningen om Våld i nära relationer
  Fre 2023-11-17
09:00 - 15:00 2DS007
S 412, https://medarbetare.ki.se/s-412
Föreläsning
Seminarium
Studieområde 2
Obligatorisk
Eva Sundborg Livsvärldsperspektivet
Studieuppgift 2: Obligatoriskt seminarium om hållbarhetsmål 3, 5 och 10 integrerat med en föreläsning om livsvärldsperspektivet
v 47 Mån 2023-11-20 v 47
09:00 - 10:00 2DS007
S 412, https://medarbetare.ki.se/s-412
Introduktion
Kursdialog
Studieområde 3
Susanne Andermo Hälsofrämjande förändringsarbete.
Tillfälle för frågor och synpunkter
10:00 - 12:00 2DS007
S 412, https://medarbetare.ki.se/s-412
Föreläsning
Studieområde 3
Susanne Andermo Från idé till projekt
13:00 - 16:00 2DS007
Zoom (online)
Länk i Canvas
Kurs
Studieområde 3
Reserverad tid
- Vi återkommer med detaljer för denna tiden
  Tis 2023-11-21
09:00 - 12:00 2DS007
S 412, https://medarbetare.ki.se/s-412
Föreläsning
Inspiration inför det hälsofrämjande förändringsarbetet
Studieområde 3
Marianna Moberg Motiverande samtalsmetodik och andra metoder för beteendeförändring
  Ons 2023-11-22
08:00 - 08:15 2DS007
Canvas
Självstudier
Studieområde 3
- Resten av veckan:
Arbeta med projektplanen.
v 48 Mån 2023-11-27 v 48
08:00 - 08:15 2DS007
Canvas
Självstudier
Studieområde 3
- v.48
Arbeta med projektplanen
v 49 Mån 2023-12-04 v 49
09:00 - 15:00 2DS007
S 306, https://medarbetare.ki.se/s-306
S 304, https://medarbetare.ki.se/s-304
S 302, https://medarbetare.ki.se/s-302
Seminarium
Studieområde 3
Obligatorisk
Eva Sundborg
Marianna Moberg
Susanne Andermo
Arbetsmanus Hälsofrämjande arbete
  Tis 2023-12-05
08:00 - 08:15 2DS007
Canvas
Självstudier
Studieområde 3
- Resten av veckan:
Slutför hälsofrämjande förändringsarbete efter synpunkter under seminariet
  Fre 2023-12-08
23:00 - 00:00 2DS007
Canvas
Självstudier
Inlämning
- Deadline kl 23.59
1. Inlämning: Hälsa, ohälsa ur ett livscykelperspektiv
2. Inlämning: Slutversionen av hälsofrämjande förändringsarbete
v 52 Mån 2023-12-25 v 52
00:00 - 00:00 Juldagen
  Tis 2023-12-26
00:00 - 00:00 Annandag jul
v 1 Mån 2024-01-01 v 1
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
  Lör 2024-01-06
00:00 - 00:00 Trettondedag jul