Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 36 Mån 2024-09-02 v 36
08:30 - 12:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Introduktion Kristina Gottberg Välkommen till programmet, programdirektor Kristina Gottberg m.fl. och studentkåren välkomnar.  

Se separat schema för programintroduktionen.
13:00 - 13:30 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Information Peter Jörlebo Student-IT
13:30 - 14:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Information Elisabeth Svanfeldt Träning och friskvård på KI
14:15 - 15:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Information Stina Sunkel Studenthälsan
15:15 - 15:45 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Information Christine Carlstedt Presentation och information, studievägledare
  Tis 2024-09-03
09:00 - 09:45 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Information Caroline Erika Mattisson Introduktion till Canvas, Zoom och TimeEdit, utbildningsadministratör
10:00 - 12:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Introduktion Christina Sandlund
Johanna Wangmar
Linda Eriksson
Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, Kursansvariga & examinator
13:00 - 14:30 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Föreläsning Lena Boman Introduktion till pedagogik på KI
15:00 - 16:00 1SJ010
Biblioteket, Huddinge ANA8
https://kib.ki.se/om-kib/kontakt-oppettider
Information Martin Andersson Information och mingel med KI Biblioteket (KIB)
  Ons 2024-09-04
09:30 - 12:00 1SJ010
S 111, https://medarbetare.ki.se/s-111
Grupparbete
Introduktion
Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 1
Anja Gebhardt Studiegrupper träffas med grupplärare som är med första delen av träffen
- Introduktion och bilda smågrupper
- Introduktion förhållnings¬regler
- Genomgång gruppens sida
- Studieplanering i grupp
- Skriv samarbetsavtal
09:30 - 12:00 1SJ010
S 303, https://medarbetare.ki.se/s-303
Grupparbete
Introduktion
Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 7
Ingrid Wijk Studiegrupper träffas med grupplärare som är med första delen av träffen
- Introduktion och bilda smågrupper
- Introduktion förhållnings¬regler
- Genomgång gruppens sida
- Studieplanering i grupp
- Skriv samarbetsavtal
09:30 - 12:00 1SJ010
S 306, https://medarbetare.ki.se/s-306
Grupparbete
Introduktion
Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 3
Malin Olsson Studiegrupper träffas med grupplärare som är med första delen av träffen
- Introduktion och bilda smågrupper
- Introduktion förhållnings¬regler
- Genomgång gruppens sida
- Studieplanering i grupp
- Skriv samarbetsavtal
09:30 - 12:00 1SJ010
S 312, https://medarbetare.ki.se/s-312
Grupparbete
Introduktion
Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 10
Hélio Manhica Studiegrupper träffas med grupplärare som är med första delen av träffen
- Introduktion och bilda smågrupper
- Introduktion förhållnings¬regler
- Genomgång gruppens sida
- Studieplanering i grupp
- Skriv samarbetsavtal
09:30 - 12:00 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Grupparbete
Introduktion
Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 5
Sandro Campana Studiegrupper träffas med grupplärare som är med första delen av träffen
- Introduktion och bilda smågrupper
- Introduktion förhållnings¬regler
- Genomgång gruppens sida
- Studieplanering i grupp
- Skriv samarbetsavtal
13:00 - 15:30 1SJ010
S 111, https://medarbetare.ki.se/s-111
Grupparbete
Introduktion
Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 2
Anna Slettmyr Studiegrupper träffas med grupplärare som är med första delen av träffen
- Introduktion och bilda smågrupper
- Introduktion förhållnings¬regler
- Genomgång gruppens sida
- Studieplanering i grupp
- Skriv samarbetsavtal
13:00 - 15:30 1SJ010
S 205, https://medarbetare.ki.se/s-205
Grupparbete
Introduktion
Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 8
Ingrid Wijk Studiegrupper träffas med grupplärare som är med första delen av träffen
- Introduktion och bilda smågrupper
- Introduktion förhållnings¬regler
- Genomgång gruppens sida
- Studieplanering i grupp
- Skriv samarbetsavtal
13:00 - 15:30 1SJ010
S 303, https://medarbetare.ki.se/s-303
Grupparbete
Introduktion
Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 9
Hélio Manhica Studiegrupper träffas med grupplärare som är med första delen av träffen
- Introduktion och bilda smågrupper
- Introduktion förhållnings¬regler
- Genomgång gruppens sida
- Studieplanering i grupp
- Skriv samarbetsavtal
13:00 - 15:30 1SJ010
S 306, https://medarbetare.ki.se/s-306
Grupparbete
Introduktion
Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 4
Malin Olsson Studiegrupper träffas med grupplärare som är med första delen av träffen
- Introduktion och bilda smågrupper
- Introduktion förhållnings¬regler
- Genomgång gruppens sida
- Studieplanering i grupp
- Skriv samarbetsavtal
13:00 - 15:30 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Grupparbete
Introduktion
Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 6
Sandro Campana Studiegrupper träffas med grupplärare som är med första delen av träffen
- Introduktion och bilda smågrupper
- Introduktion förhållnings¬regler
- Genomgång gruppens sida
- Studieplanering i grupp
- Skriv samarbetsavtal
  Tors 2024-09-05
09:00 - 10:30 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Föreläsning Forskningsmetodik
Omvårdnadsvetenskap
Sjuksköterskeprofessionen
Ann Langius-Eklöf Sjuksköterskeprofessionens fram-växt och introduktion till teorier inom omvårdnads¬vetenskap, professor
11:00 - 12:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Information Maria Bokedal Langius Information om VFU/fältstudieveckan, JoBSH och e-tjänstekort, utbildningssamordnare
13:00 - 14:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Föreläsning Christian Edling
Lisa Norberg
Det vetenskapliga förhållnings-sättet inkl. fusk & plagiat
14:15 - 15:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Information Caroline Erika Mattisson Frågor kring Canvas och TimeEdit, utbildningsadministratör
v 37 Mån 2024-09-09 v 37
09:00 - 09:45 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Introduktion
Kursdialog
Forskningsmetodik Linda Eriksson Frågestund inför start av moment 1, kursansvarig
10:00 - 12:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Föreläsning Forskningsmetodik Rebecca Popenoe Introduktion till vetenskapligt tänkande
13:00 - 15:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Föreläsning Forskningsmetodik Rebecca Popenoe Forskningsprocessen
  Tis 2024-09-10
09:00 - 10:00 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Grupparbete
Självstudier
Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 1
Genomför självstudieuppgifter inför gruppaktivitet kl. 10.00
10:00 - 12:00 1SJ010
S 302, https://medarbetare.ki.se/s-302
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 5
Sandro Campana Uppstart Forskningsmetodik
10:00 - 12:00 1SJ010
S 304, https://medarbetare.ki.se/s-304
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 3
Malin Olsson Uppstart Forskningsmetodik
10:00 - 12:00 1SJ010
S 313, https://medarbetare.ki.se/s-313
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 7
Ingrid Wijk Uppstart Forskningsmetodik
10:00 - 12:00 1SJ010
S 314, https://medarbetare.ki.se/s-314
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 9
Hélio Manhica Uppstart Forskningsmetodik
10:00 - 12:00 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 1
Anja Gebhardt Informationssökning i studie-grupper: KIB steg 1
10:00 - 12:00 1SJ010
S 412, https://medarbetare.ki.se/s-412
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 2
Anna Slettmyr Informationssökning i studie-grupper: KIB steg 1
13:00 - 15:00 1SJ010
S 102, https://medarbetare.ki.se/s-102
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 6
Sandro Campana Uppstart Forskningsmetodik
13:00 - 15:00 1SJ010
S 205, https://medarbetare.ki.se/s-205
Seminarium
Introduktion
Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 2
Anna Slettmyr Uppstart Forsknings¬metodik
13:00 - 15:00 1SJ010
S 303, https://medarbetare.ki.se/s-303
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 4
Malin Olsson Uppstart Forskningsmetodik
13:00 - 15:00 1SJ010
S 312, https://medarbetare.ki.se/s-312
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 8
Ingrid Wijk Uppstart Forskningsmetodik
13:00 - 15:00 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 10
Hélio Manhica Uppstart Forskningsmetodik
  Ons 2024-09-11
09:00 - 10:00 1SJ010
S 111, https://medarbetare.ki.se/s-111
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 5
Genomför självstudieuppgifter inför gruppaktivitet kl. 10.00
09:00 - 10:00 1SJ010
S 215, https://medarbetare.ki.se/s-215
Grupparbete
Självstudier
Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 2
Genomför själv¬studieuppgifter inför grupp¬aktivitet kl. 10.00
09:00 - 10:00 1SJ010
S 303, https://medarbetare.ki.se/s-303
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 4
Genomför självstudieuppgifter inför gruppaktivitet kl. 10.00
09:00 - 10:00 1SJ010
S 304, https://medarbetare.ki.se/s-304
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 7
Genomför självstudieuppgifter inför gruppaktivitet kl. 10.00
09:00 - 10:00 1SJ010
S 306, https://medarbetare.ki.se/s-306
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 3
Genomför självstudieuppgifter inför gruppaktivitet kl. 10.00
09:00 - 10:00 1SJ010
S 312, https://medarbetare.ki.se/s-312
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 8
Genomför självstudieuppgifter inför gruppaktivitet kl. 10.00
09:00 - 10:00 1SJ010
S 314, https://medarbetare.ki.se/s-314
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 9
Genomför självstudieuppgifter inför gruppaktivitet kl. 10.00
09:00 - 10:00 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 10
Genomför självstudieuppgifter inför gruppaktivitet kl. 10.00
09:00 - 10:00 1SJ010
S 402, https://medarbetare.ki.se/s-402
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 6
Genomför självstudieuppgifter inför gruppaktivitet kl. 10.00
10:00 - 12:00 1SJ010
S 111, https://medarbetare.ki.se/s-111
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 5
Informationssökning i studie-grupper: KIB steg 1
10:00 - 12:00 1SJ010
S 303, https://medarbetare.ki.se/s-303
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 4
Informationssökning i studie-grupper: KIB steg 1
10:00 - 12:00 1SJ010
S 304, https://medarbetare.ki.se/s-304
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 7
Informationssökning i studie-grupper: KIB steg 1
10:00 - 12:00 1SJ010
S 306, https://medarbetare.ki.se/s-306
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 3
Informationssökning i studie-grupper: KIB steg 1
10:00 - 12:00 1SJ010
S 312, https://medarbetare.ki.se/s-312
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 8
Informationssökning i studie-grupper: KIB steg 1
10:00 - 12:00 1SJ010
S 313, https://medarbetare.ki.se/s-313
Grupparbete
Introduktion
Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 1
Anja Gebhardt Uppstart Forskningsmetodik
10:00 - 12:00 1SJ010
S 314, https://medarbetare.ki.se/s-314
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 9
Informationssökning i studie-grupper: KIB steg 1
10:00 - 12:00 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 10
Informationssökning i studie-grupper: KIB steg 1
10:00 - 12:00 1SJ010
S 402, https://medarbetare.ki.se/s-402
Grupparbete Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 6
Informationssökning i studie-grupper: KIB steg 1
  Tors 2024-09-12
10:00 - 12:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Introduktion
13:00 - 14:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Introduktion
v 38 Mån 2024-09-16 v 38
13:00 - 16:00 1SJ010
S 412, https://medarbetare.ki.se/s-412
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 1
Anja Gebhardt Forskningsprocessen och vetenskapligt arbetssätt
  Tis 2024-09-17
08:30 - 12:00 1SJ010
S 111, https://medarbetare.ki.se/s-111
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 2
Anna Slettmyr Forskningsprocessen och vetenskapligt arbetssätt
08:30 - 12:00 1SJ010
S 211, https://medarbetare.ki.se/s-211
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 10
Hélio Manhica Forskningsprocessen och vetenskapligt arbetssätt
08:30 - 12:00 1SJ010
S 303, https://medarbetare.ki.se/s-303
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 4
Malin Olsson Forskningsprocessen och vetenskapligt arbetssätt
08:30 - 12:00 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 6
Sandro Campana Forskningsprocessen och vetenskapligt arbetssätt
08:30 - 12:00 1SJ010
S 412, https://medarbetare.ki.se/s-412
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 8
Ingrid Wijk Forskningsprocessen och vetenskapligt arbetssätt
13:00 - 16:00 1SJ010
S 211, https://medarbetare.ki.se/s-211
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 3
Malin Olsson Forskningsprocessen och vetenskapligt arbetssätt
13:00 - 16:00 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 9
Hélio Manhica Forskningsprocessen och vetenskapligt arbetssätt
13:00 - 16:00 1SJ010
S 317, https://medarbetare.ki.se/s-317
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 5
Sandro Campana Forskningsprocessen och vetenskapligt arbetssätt
13:00 - 16:00 1SJ010
S 412, https://medarbetare.ki.se/s-412
Seminarium Forskningsmetodik
HT24 C Grupp 7
Ingrid Wijk Forskningsprocessen och vetenskapligt arbetssätt
  Ons 2024-09-18
09:00 - 09:45 1SJ010
Zoom (online)
Information
Frågestund
Forskningsmetodik Linda Eriksson Frågestund inför examination i moment 1, kursansvarig
10:00 - 12:00 1SJ010
Zoom (online)
Föreläsning Forskningsmetodik Karl Gudmundsson Qureshi Språkverkstan – Introduktion till akademiskt skrivande
  Fre 2024-09-20
09:00 - 11:00 1SJ010
Canvas
Examination Forskningsmetodik
Moment 1 Forskningsmetodik; Examinationsquiz
v 39 Mån 2024-09-23 v 39
13:00 - 13:45 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Information
Frågestund
Sjuksköterskeprofessionen Linda Eriksson Frågestund inför start av moment 2
14:30 - 16:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Introduktion Sjuksköterskeprofessionen Anne-Marie Boström Sjuksköterskeprofessionen i nutid
  Tis 2024-09-24
13:00 - 15:30 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Introduktion Sjuksköterskeprofessionen Marie Östlund-Iwarzon Hälso- och sjukvårdens organisa¬tion och Tystnadsplikt
15:45 - 16:15 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Introduktion Sjuksköterskeprofessionen Marie Östlund-Iwarzon SSF – Svensk sjuksköterske-förening
  Ons 2024-09-25
09:00 - 11:00 1SJ010
Zoom (online)
Föreläsning Sjuksköterskeprofessionen Josefin Wångdahl Hälsolitteracitet – vad är det, varför viktigt & hur arbeta med det?
  Tors 2024-09-26
09:00 - 12:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Workshop Sjuksköterskeprofessionen Carina Söderman Professionell utveckling (PU) och självkännedom
v 40 Mån 2024-09-30 v 40
10:00 - 12:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Föreläsning Sjuksköterskeprofessionen Rebecca Popenoe Sociokulturellt perspektiv i omvårdnad (del 1)
13:00 - 15:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Föreläsning Sjuksköterskeprofessionen Rebecca Popenoe Sociokulturellt perspektiv i omvårdnad (del 2)
  Tis 2024-10-01
09:30 - 11:30 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 1
Anja Gebhardt Sjuksköterskeprofessionens ansvar och roll i hälso- och sjukvårdsarbete
09:30 - 11:30 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 3
Malin Olsson Sjuksköterskeprofessionens ansvar och roll i hälso- och sjukvårdsarbete
09:30 - 11:30 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 5
Sandro Campana Sjuksköterskeprofessionens ansvar och roll i hälso- och sjukvårdsarbete
09:30 - 11:30 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 7
Ingrid Wijk Sjuksköterskeprofessionens ansvar och roll i hälso- och sjukvårdsarbete
09:30 - 11:30 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 9
Hélio Manhica Sjuksköterskeprofessionens ansvar och roll i hälso- och sjukvårdsarbete
11:45 - 12:30 1SJ010
Zoom (online)
Information
Frågestund
Forskningsmetodik Linda Eriksson Frågestund inför examination i moment 2
13:00 - 15:00 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 10
Hélio Manhica Sjuksköterskeprofessionens ansvar och roll i hälso- och sjukvårdsarbete
13:00 - 15:00 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 2
Anna Slettmyr Sjuksköterskeprofessionens ansvar och roll i hälso- och sjukvårdsarbete
13:00 - 15:00 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 4
Malin Olsson Sjuksköterskeprofessionens ansvar och roll i hälso- och sjukvårdsarbete
13:00 - 15:00 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 6
Sandro Campana Sjuksköterskeprofessionens ansvar och roll i hälso- och sjukvårdsarbete
13:00 - 15:00 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 8
Ingrid Wijk Sjuksköterskeprofessionens ansvar och roll i hälso- och sjukvårdsarbete
  Ons 2024-10-02
00:00 - 00:00 Idrottsdag
  Tors 2024-10-03
09:00 - 12:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Föreläsning Sjuksköterskeprofessionen Gunnel Wärn-Hede Introduktion till omvårdnads-processen
13:00 - 16:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Föreläsning Sjuksköterskeprofessionen Malin Olsson Vårdhygien – Rena händer räddar liv
v 41 Mån 2024-10-07 v 41
12:00 - 15:30 1SJ010
Zoom (online)
Examination
Examinationsseminarium
Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 1
Anja Gebhardt Moment 2 Sjuk¬sköterske-professionen; poster
12:00 - 15:30 1SJ010
Zoom (online)
Examination
Examinationsseminarium
Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 3
Malin Olsson Moment 2 Sjuk¬sköterske-professionen; poster
12:00 - 15:30 1SJ010
Zoom (online)
Examination
Examinationsseminarium
Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 5
Sandro Campana Moment 2 Sjuk¬sköterske-professionen; poster
12:00 - 15:30 1SJ010
Zoom (online)
Examination
Examinationsseminarium
Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 7
Ingrid Wijk Moment 2 Sjuk¬sköterske-professionen; poster
12:00 - 15:30 1SJ010
Zoom (online)
Examination
Examinationsseminarium
Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 9
Hélio Manhica Moment 2 Sjuk¬sköterske-professionen; poster
  Tis 2024-10-08
08:30 - 12:00 1SJ010
Zoom (online)
Examination
Examinationsseminarium
Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 10
Hélio Manhica Moment 2 Sjuk¬sköterske-professionen; poster
08:30 - 12:00 1SJ010
Zoom (online)
Examination
Examinationsseminarium
Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 2
Anna Slettmyr Moment 2 Sjuk¬sköterske-professionen; poster
08:30 - 12:00 1SJ010
Zoom (online)
Examination
Examinationsseminarium
Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 4
Malin Olsson Moment 2 Sjuk¬sköterske-professionen; poster
08:30 - 12:00 1SJ010
Zoom (online)
Examination
Examinationsseminarium
Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 6
Sandro Campana Moment 2 Sjuk¬sköterske-professionen; poster
08:30 - 12:00 1SJ010
Zoom (online)
Examination
Examinationsseminarium
Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 8
Ingrid Wijk Moment 2 Sjuk¬sköterske-professionen; poster
13:00 - 13:45 1SJ010
Zoom (online)
Information
Kursdialog
Omvårdnadsvetenskap Linda Eriksson Frågestund inför start av moment 3, kursansvarig
  Tors 2024-10-10
10:30 - 12:00 1SJ010
Zoom (online)
Föreläsning Omvårdnadsvetenskap Albertine Ranheim Introduktion till omvårdnads-begrepp
13:00 - 14:15 1SJ010
Zoom (online)
Information Sjuksköterskeprofessionen Utbildningssamordnare
Maria Bokedal Langius
Information om VFU/fältstudie-veckan, utbildningssamordnare
14:30 - 16:00 1SJ010
Zoom (online)
Föreläsning Omvårdnadsvetenskap Anna Slettmyr Omvårdnadens etiska grunder
v 42 Mån 2024-10-14 v 42
10:00 - 12:00 1SJ010
Zoom (online)
Föreläsning Omvårdnadsvetenskap Anja Gebhardt Hälsa och lidande
  Tis 2024-10-15
09:00 - 12:00 1SJ010
S 201, https://medarbetare.ki.se/rum-s-201
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 1
Anja Gebhardt Huvudområdet omvårdnad – teorier och begrepp
09:00 - 12:00 1SJ010
S 211, https://medarbetare.ki.se/s-211
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 5
Sandro Campana Huvudområdet omvårdnad – teorier och begrepp
09:00 - 12:00 1SJ010
S 314, https://medarbetare.ki.se/s-314
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 3
Malin Olsson Huvudområdet omvårdnad – teorier och begrepp
09:00 - 12:00 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 9
Hélio Manhica Huvudområdet omvårdnad – teorier och begrepp
09:00 - 12:00 1SJ010
S 401, https://medarbetare.ki.se/s-401
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 7
Ingrid Wijk Huvudområdet omvårdnad – teorier och begrepp
13:00 - 16:00 1SJ010
S 205, https://medarbetare.ki.se/s-205
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 6
Sandro Campana Huvudområdet omvårdnad – teorier och begrepp
13:00 - 16:00 1SJ010
S 314, https://medarbetare.ki.se/s-314
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 8
Ingrid Wijk Huvudområdet omvårdnad – teorier och begrepp
13:00 - 16:00 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 10
Hélio Manhica Huvudområdet omvårdnad – teorier och begrepp
13:00 - 16:00 1SJ010
S 401, https://medarbetare.ki.se/s-401
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 2
Anna Slettmyr Huvudområdet omvårdnad – teorier och begrepp
13:00 - 16:00 1SJ010
S 402, https://medarbetare.ki.se/s-402
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 4
Malin Olsson Huvudområdet omvårdnad – teorier och begrepp
  Ons 2024-10-16
10:30 - 12:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Föreläsning Omvårdnadsvetenskap Anna Slettmyr Det mellanmänskliga mötet
  Tors 2024-10-17
13:00 - 16:00 1SJ010
S 103, https://medarbetare.ki.se/s-103
Workshop
Frågestund
Omvårdnadsvetenskap Karl Gudmundsson Qureshi Akademiskt skrivande
Frågor du önskar ta upp skickas till
karl.gudmundsson.qureshi@ki.se
  Fre 2024-10-18
09:00 - 11:00 1SJ010
Canvas
Omexamination Forskningsmetodik
Forskningsmetodik; Examinationsquiz, Canvas. Deltagande kräver föranmälan i Ladok.
v 43 Mån 2024-10-21 v 43
08:00 - 08:15 1SJ010
VFU/VIL
VFU/VIL Sjuksköterskeprofessionen
Fältstudievecka
32 timmar fältstudier och 8 timmar själv¬studier fördelas under de fem dagarna mån-sön av respektive vård¬avdelning/ handledare. Schema från verk-samheten kommer ca 2 veckor före fältstudieveckan.
  Tis 2024-10-22
08:00 - 08:15 1SJ010
Se separat schema på Canvas
Interprofessionellt lärande Sjuksköterskeprofessionen
IPL-dagen Obligatorisk aktivitet. Ta del av information på IPL-dagens Canvassida om innehåll och plats.
v 44 Mån 2024-10-28 v 44
09:00 - 10:15 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 1
Anja Gebhardt Reflektion efter fältstudieveckan
  Tis 2024-10-29
09:00 - 10:15 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 10
Hélio Manhica Reflektion efter fältstudieveckan
09:00 - 10:15 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 2
Anna Slettmyr Reflektion efter fältstudieveckan
09:00 - 10:15 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 4
Malin Olsson Reflektion efter fältstudieveckan
09:00 - 10:15 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 6
Sandro Campana Reflektion efter fältstudieveckan
09:00 - 10:15 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 8
Ingrid Wijk Reflektion efter fältstudieveckan
10:45 - 12:00 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 3
Malin Olsson Reflektion efter fältstudieveckan
10:45 - 12:00 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 5
Sandro Campana Reflektion efter fältstudieveckan
10:45 - 12:00 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 7
Ingrid Wijk Reflektion efter fältstudieveckan
10:45 - 12:00 1SJ010
Zoom (online)
Webbinarium Sjuksköterskeprofessionen
HT24 C Grupp 9
Hélio Manhica Reflektion efter fältstudieveckan
  Fre 2024-11-01
09:00 - 12:00 1SJ010
S 201, https://medarbetare.ki.se/rum-s-201
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 1
Anja Gebhardt Etik för omvårdnad
09:00 - 12:00 1SJ010
S 211, https://medarbetare.ki.se/s-211
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 3
Malin Olsson Etik för omvårdnad
09:00 - 12:00 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 5
Sandro Campana Etik för omvårdnad
09:00 - 12:00 1SJ010
S 317, https://medarbetare.ki.se/s-317
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 9
Hélio Manhica Etik för omvårdnad
09:00 - 12:00 1SJ010
S 401, https://medarbetare.ki.se/s-401
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 7
Ingrid Wijk Etik för omvårdnad
13:00 - 16:00 1SJ010
S 201, https://medarbetare.ki.se/rum-s-201
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 2
Anna Slettmyr Etik för omvårdnad
13:00 - 16:00 1SJ010
S 211, https://medarbetare.ki.se/s-211
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 4
Malin Olsson Etik för omvårdnad
13:00 - 16:00 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 6
Sandro Campana Etik för omvårdnad
13:00 - 16:00 1SJ010
S 317, https://medarbetare.ki.se/s-317
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 10
Hélio Manhica Etik för omvårdnad
13:00 - 16:00 1SJ010
S 401, https://medarbetare.ki.se/s-401
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 8
Ingrid Wijk Etik för omvårdnad
  Lör 2024-11-02
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
v 45 Mån 2024-11-04 v 45
10:30 - 12:00 1SJ010
Zoom (online)
Föreläsning Omvårdnadsvetenskap Albertine Ranheim Vårdmiljö
  Ons 2024-11-06
09:00 - 12:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Workshop Omvårdnadsvetenskap Anna Slettmyr Etik; Medlidande och empati
OBS! Föranmälan krävs!
13:00 - 14:00 1SJ010
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Information
Kursdialog
Omvårdnadsvetenskap Linda Eriksson Frågestund inför examination i moment 3, kursansvarig
  Tors 2024-11-07
08:30 - 12:00 1SJ010
S 205, https://medarbetare.ki.se/s-205
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 2
Anna Slettmyr Patientens värld + återkoppling Vetenskapligt arbetssätt
08:30 - 12:00 1SJ010
S 211, https://medarbetare.ki.se/s-211
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 4
Malin Olsson Patientens värld + återkoppling Vetenskapligt arbetssätt
08:30 - 12:00 1SJ010
S 215, https://medarbetare.ki.se/s-215
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 10
Hélio Manhica Patientens värld + återkoppling Vetenskapligt arbetssätt
08:30 - 12:00 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 6
Sandro Campana Patientens värld + återkoppling Vetenskapligt arbetssätt
08:30 - 12:00 1SJ010
S 401, https://medarbetare.ki.se/s-401
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 8
Ingrid Wijk Patientens värld + återkoppling Vetenskapligt arbetssätt
13:00 - 16:30 1SJ010
S 205, https://medarbetare.ki.se/s-205
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 1
Anja Gebhardt Patientens värld + återkoppling Vetenskapligt arbetssätt
13:00 - 16:30 1SJ010
S 215, https://medarbetare.ki.se/s-215
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 3
Malin Olsson Patientens värld + återkoppling Vetenskapligt arbetssätt
13:00 - 16:30 1SJ010
S 316, https://medarbetare.ki.se/s-316
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 5
Sandro Campana Patientens värld + återkoppling Vetenskapligt arbetssätt
13:00 - 16:30 1SJ010
S 317, https://medarbetare.ki.se/s-317
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 9
Hélio Manhica Patientens värld + återkoppling Vetenskapligt arbetssätt
13:00 - 16:30 1SJ010
S 401, https://medarbetare.ki.se/s-401
Seminarium Omvårdnadsvetenskap
HT24 C Grupp 7
Ingrid Wijk Patientens värld + återkoppling Vetenskapligt arbetssätt
v 46 Tis 2024-11-12 v 46
09:00 - 12:00 1SJ010
Zoom (online)
Omexamination Sjuksköterskeprofessionen
Moment 2 Sjuksköterskeprofessionen. Deltagande kräver föranmälan i Ladok.
  Fre 2024-11-15
08:00 - 08:15 1SJ010
Canvas
Examination Omvårdnadsvetenskap
12.00 CANVAS
Senaste inlämningstid för hemexamination, moment 3 Omvårdnadsvetenskap.
v 52 Ons 2024-12-25 v 52
00:00 - 00:00 Juldagen
  Tors 2024-12-26
00:00 - 00:00 Annandag jul
v 1 Tis 2024-12-31 v 1
00:00 - 00:00 Nyårsafton
  Ons 2025-01-01
00:00 - 00:00 Nyårsdagen