Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
Tentamenslänk
v 35 Mån 2023-08-28 v 35
09:30 - 11:30 7KT019-020
Konrad
Information
Introduktion
Efthimia Panagiotidou
Tatiana Tourova
KUT T1
Kursupprop samt information från Studenthälsan, Canvas, m.m.
Hämtning utanför kansliet för grund- och forskarutbildning.
Adress: Alfred Nobels allé 8.
12:30 - 17:00 7KT019-020
Valfri plats
Självstudier KUT T1
  Tis 2023-08-29
09:00 - 11:30 7KT019
Konrad
Föreläsning
Se Canvas
Etik i tandvården och professionalism Nivetha Natarajan KUT T1
13:30 - 17:00 7KT020
Klinik plan 6
Preklin Dem-rum
Föreläsning
Se Canvas
Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1
  Ons 2023-08-30
08:00 - 11:30 7KT020
Preklin
Klinik plan 6
Praktisk övning
Se Canvas
Prekliniskt
Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1
13:30 - 17:00 7KT020
Preklin
Klinik plan 6
Praktisk övning
Se Canvas
Prekliniskt
Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1
  Tors 2023-08-31
08:00 - 11:30 7KT021
4V
Seminarium
Oral radiologi
Se Canvas
Tillsammans med T9
Introduktion
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
13:30 - 17:00 7KT015
7KT019-022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
KUT T1
  Fre 2023-09-01
09:00 - 11:30 7KT019
Konrad
Föreläsning
Patientfall
Se Canvas
Etik i tandvården och professionalism Nivetha Natarajan KUT T1
12:30 - 16:00 7KT015
7KT019-022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
KUT T1
v 36 Mån 2023-09-04 v 36
09:00 - 11:30 7KT019
Konrad
Föreläsning
Introduktion
Se Canvas
Journalföring och introduktion till vuxentandvård Tatiana Tourova KUT T1
12:30 - 16:00 7KT020
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Seminarium
Klinikförberedande
Se Canvas
Preklinisk parodontologi Kåre Buhlin KUT T1
  Tis 2023-09-05
09:30 - 12:00 7KT021
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Föreläsning
Oral radiologi
Se Canvas
Obligatorisk
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
13:00 - 15:00 7KT021
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Föreläsning
Oral radiologi
Se Canvas
Obligatorisk
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
  Ons 2023-09-06
08:00 - 11:00 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1
11:00 - 13:00 7KT015
7KT019-022
Campus Flemingsberg
Information
Campusdag
13:30 - 17:00 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1
  Tors 2023-09-07
08:15 - 11:15 7KT020
Konrad
Föreläsning
Klinikförberedande
Se Canvas
Preklinisk parodontologi Kåre Buhlin KUT T1
12:30 - 15:30 7KT015
Konrad
Föreläsning
Introduktion
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 1 Nivetha Natarajan KUT T1
  Fre 2023-09-08
08:00 - 11:30 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1
12:30 - 16:00 7KT019
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Föreläsning
Se Canvas
Journalföring och introduktion till vuxentandvård Tatiana Tourova KUT T1
v 37 Mån 2023-09-11 v 37
08:00 - 09:45 7KT022
Klinisk Träningscentrum (KTC)
Seminarium
HLR (hjärt- lungräddning)
Se Canvas
Obligatorisk
Käkkirurgi och HLR Robert Heymann KUT T1 Grupp 1
09:45 - 11:30 7KT022
Klinisk Träningscentrum (KTC)
Seminarium
HLR (hjärt- lungräddning)
Se Canvas
Obligatorisk
Käkkirurgi och HLR Robert Heymann KUT T1 Grupp 2
12:30 - 16:00 7KT020
Konrad
Föreläsning
Introduktion
Se Canvas
Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1
  Tis 2023-09-12
08:00 - 11:30 7KT021
Valfri plats
Eget arbete
Oral radiologi
Inför seminarium
Canvas webbmaterial
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
12:30 - 16:00 7KT019
Valfri plats
Föreläsning
Via Zoom
Se Canvas
Etik i tandvården och professionalism Nivetha Natarajan KUT T1
  Ons 2023-09-13
08:00 - 11:30 7KT021
Bryggan
Introduktion
Praktisk övning
Oral radiologi
Dockapass
Se Canvas
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
Plats: sal Bryggan + klinik oral radiologi.
12:30 - 17:00 7KT020
Valfri plats
Eget arbete
Utdelning uppgift
Se Canvas
Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1
  Tors 2023-09-14
08:00 - 11:30 7KT020
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Föreläsning
Se Canvas
Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1
13:30 - 17:00 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1
  Fre 2023-09-15
08:00 - 11:30 7KT021
4F Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4f-takterassen
Seminarium
Oral radiologi
Se Canvas
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
12:30 - 16:00 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1
v 38 Mån 2023-09-18 v 38
09:00 - 11:30 7KT015
Konrad
Föreläsning
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 1 Nivetha Natarajan KUT T1
12:30 - 16:00 7KT020
Konrad
Föreläsning
Klinikförberedande
Se Canvas
Preklinisk parodontologi Kåre Buhlin KUT T1
  Tis 2023-09-19
09:00 - 11:30 7KT019
Bryggan
Undervisning
Utbildning journalsystemet T4
Journalföring och introduktion till vuxentandvård Tatiana Tourova KUT T1
12:30 - 17:00 7KT019
Bryggan
Undervisning
Utbildning journalsystemet T4
Journalföring och introduktion till vuxentandvård Tatiana Tourova KUT T1
  Ons 2023-09-20
08:00 - 11:30 7KT021
Valfri plats
Självstudier
Oral radiologi
Inför seminarium
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Klinisk färdighetsträning 1 KUT T1
13:30 - 17:00 7KT021
Valfri plats
Föreläsning
Oral radiologi
Canvas webbmaterial
Se Canvas
Klinisk färdighetsträning 1 KUT T1
  Tors 2023-09-21
08:00 - 11:30 7KT022
Konrad
Föreläsning
Se Canvas
Käkkirurgi och HLR Robert Heymann KUT T1
12:30 - 16:00 7KT022
Konrad
Föreläsning
Se Canvas
Käkkirurgi och HLR Robert Heymann KUT T1
  Fre 2023-09-22
08:00 - 11:30 7KT021
Bryggan
Praktisk övning
Oral radiologi
Dockapass
Se Canvas
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
Plats: sal Bryggan + klinik oral radiologi.
12:30 - 16:00 7KT020
Preklin
Praktisk undervisning
Prekliniskt
Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1
v 39 Mån 2023-09-25 v 39
09:00 - 11:30 7KT019
Konrad
Föreläsning
Se Canvas
Journalföring och introduktion till vuxentandvård Tatiana Tourova KUT T1
13:30 - 17:00 7KT015
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 1 Nivetha Natarajan KUT T1
  Tis 2023-09-26
08:00 - 11:30 7KT021
Bryggan
Seminarium
Oral radiologi
Se Canvas
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
13:30 - 17:00 7KT020
Konrad
Föreläsning
Se Canvas
Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1
  Ons 2023-09-27
00:00 - 00:00 Idrottsdag
  Tors 2023-09-28
08:00 - 11:30 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1
13:30 - 15:30 7KT015
KIB ANA 8
Information
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 1 Anna Mia Eborn Martinovic
Nivetha Natarajan
KUT T1
Information på KIB. Lokal Hypofysen
  Fre 2023-09-29
08:00 - 11:30 7KT021
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Oral radiologi
Dockapass
Se Canvas
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
12:30 - 17:00 7KT022
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Inlämningsuppgift
Käkkirurgi och HLR Robert Heymann KUT T1
v 40 Mån 2023-10-02 v 40
08:30 - 11:30 7KT022
Digital undervisning
Föreläsning
Via Zoom
Se Canvas
Oral mikrobiologi Franziska Hetrodt KUT T1
12:30 - 15:30 7KT022
Digital undervisning
Föreläsning
Via Zoom
Se Canvas
Oral mikrobiologi Franziska Hetrodt KUT T1
  Tis 2023-10-03
08:30 - 11:30 7KT022
Digital undervisning
Föreläsning
Via Zoom
Se Canvas
Oral mikrobiologi Franziska Hetrodt KUT T1
12:30 - 15:30 7KT022
Digital undervisning
Föreläsning
Via Zoom
Se Canvas
Oral mikrobiologi Franziska Hetrodt KUT T1
  Ons 2023-10-04
08:00 - 11:30 7KT020
Preklin
Praktisk undervisning
Prekliniskt
Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1
13:00 - 17:00 7KT021
Konrad
Seminarium
Oral radiologi
Se Canvas
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
  Tors 2023-10-05
10:00 - 12:00 7KT020
ZOOM
Föreläsning
Se Canvas
Protetik
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Karin Madeleine Jansson Pamenius KUT T1
13:00 - 16:30 7KT020
Valfri plats
Introduktion
Seminarium
Via Zoom
Se Canvas
Protetik
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Karin Madeleine Jansson Pamenius KUT T1
  Fre 2023-10-06
08:00 - 11:30 7KT021
Bryggan
Examination
Prov - prekliniskt
Se Canvas
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
Klinik + Bryggan
12:30 - 17:00 7KT021
Canvas
Seminarium
Oral radiologi
Canvas webbmaterial
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
v 41 Mån 2023-10-09 v 41
08:00 - 11:30 7KT021
4F Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4f-takterassen
Seminarium
Oral radiologi
Se Canvas
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
13:30 - 17:00 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Protetik
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
  Tis 2023-10-10
08:00 - 11:30 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Protetik
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
12:30 - 16:00 7KT022
Lundström
Föreläsning
Se Canvas
Ortodonti Sinan Dehrab KUT T1
  Ons 2023-10-11
08:00 - 11:30 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Protetik
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
12:30 - 16:00 7KT020
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Inläsningstid
Protetik
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion KUT T1
  Tors 2023-10-12
09:00 - 11:30 7KT019
Konrad
Föreläsning
Se Canvas
Journalföring och introduktion till vuxentandvård Tatiana Tourova KUT T1
12:30 - 16:00 7KT020
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Inläsningstid
Protetik
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion KUT T1
  Fre 2023-10-13
08:00 - 11:30 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Protetik
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
12:30 - 16:00 7KT022
Lundström
Föreläsning
Se Canvas
Käkkirurgi och HLR Robert Heymann KUT T1
v 42 Mån 2023-10-16 v 42
08:00 - 11:30 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Protetik
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
13:30 - 17:00 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Protetik
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
  Tis 2023-10-17
08:00 - 11:30 7KT020
Lundström
Föreläsning
Klinikförberedande
Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1
12:30 - 16:00 7KT022
Sundström
Föreläsning
Se Canvas
Ortodonti Sinan Dehrab KUT T1
  Ons 2023-10-18
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk undervisning
Klinikförberedande
Se Canvas
Preklinisk parodontologi Kåre Buhlin KUT T1 Grupp 1
08:00 - 11:30 7KT021
Rondrummet
Föreläsning
Oral radiologi
Se Canvas
Obligatorisk
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1 - grupp 2
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk undervisning
Klinikförberedande
Se Canvas
Preklinisk parodontologi Kåre Buhlin KUT T1 Grupp 2
13:30 - 17:00 7KT021
Rondrummet
Föreläsning
Oral radiologi
Se Canvas
Obligatorisk
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1 - grupp 1
  Tors 2023-10-19
08:00 - 11:30 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Protetik
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
12:30 - 16:00 7KT019
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Föreläsning
Se Canvas
Journalföringssystemet
Journalföring och introduktion till vuxentandvård Tatiana Tourova
  Fre 2023-10-20
08:30 - 11:30 7KT020
Lundström
Föreläsning Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1
12:30 - 16:00 7KT020
Lundström
Föreläsning Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1
v 43 Mån 2023-10-23 v 43
08:00 - 11:30 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
13:30 - 17:00 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
  Tis 2023-10-24
08:00 - 11:30 7KT022
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Föreläsning
Se Canvas
Ortodonti Sinan Dehrab KUT T1
12:30 - 16:00 7KT022
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Föreläsning
Se Canvas
Ortodonti Sinan Dehrab KUT T1
  Ons 2023-10-25
08:00 - 11:30 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
13:30 - 17:00 7KT015
7KT019-022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
KUT T1
  Tors 2023-10-26
08:15 - 11:15 7KT020
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination Preklinisk endodonti
Preklinisk kariologi
Conny Abrahamsson
Peggy Näsman
Papper och penna / Pen and paper
12:30 - 13:15 7KT021
ZOOM
Information
Oral radiologi
Inför tentamen
Frågestund
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
13:30 - 17:00 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
  Fre 2023-10-27
09:30 - 11:30 7KT020
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Föreläsning
Se Canvas
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Karin Madeleine Jansson Pamenius KUT T1
12:30 - 16:00 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
v 44 Mån 2023-10-30 v 44
08:00 - 11:30 7KT019
Lilla kliniken
Undervisning
Utbildning journalsystemet T4
Journalföring och introduktion till vuxentandvård Tatiana Tourova KUT T1
12:30 - 16:00 7KT019
Lilla kliniken
Undervisning
Utbildning journalsystemet T4
Journalföring och introduktion till vuxentandvård Tatiana Tourova KUT T1
  Tis 2023-10-31
08:00 - 11:30 7KT022
Lundström
Föreläsning
Se Canvas
Ortodonti Sinan Dehrab KUT T1
13:30 - 17:00 7KT020
Preklin
Praktisk övning
Prekliniskt
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
  Ons 2023-11-01
08:15 - 10:15 7KT022
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination Oral mikrobiologi Georgios Belibasakis Digital tentamen
13:30 - 17:00 7KT020
Preklin Dem-rum
Seminarium
Se Canvas
Rita
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Carl-Gustav Svensson KUT T1
  Tors 2023-11-02
08:00 - 11:30 7KT020
S104 ANA 23
S114 ANA 23
Seminarium Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
Tillsammans med T5.
12:30 - 16:00 7KT019
Konrad
Undervisning
Utbildning journalsystemet T4
Journalföring och introduktion till vuxentandvård Tatiana Tourova
  Fre 2023-11-03
08:00 - 17:00 7KT021
Valfri plats
Självstudier
Oral radiologi
Inför tentamen
Klinisk färdighetsträning 1 KUT T1
12:00 - 00:00 Allhelgonaafton
  Lör 2023-11-04
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
v 45 Mån 2023-11-06 v 45
08:15 - 11:15 7KT021
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand Digital tentamen
13:30 - 17:00 7KT020
Preklin Dem-rum
Föreläsning Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Mariel Unger Karlström KUT T1
  Tis 2023-11-07
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Undervisning
Inför klinik
Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1
12:30 - 15:00 7KT015
Lundström
Föreläsning
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 1 Nivetha Natarajan KUT T1 Grupp 2
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1 Grupp 1
  Ons 2023-11-08
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1 Grupp 2
09:00 - 11:30 7KT015
Konrad
Föreläsning
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 1 Nivetha Natarajan KUT T1 Grupp 1
13:00 - 16:30 7KT021
Bryggan
Seminarium
Oral radiologi
Se Canvas
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
  Tors 2023-11-09
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1 Grupp 1
08:00 - 11:30 7KT021
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Se Canvas
Klinikpass
Patientbehandling
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
Grupp 2
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1 Grupp 2
13:30 - 17:00 7KT021
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Se Canvas
Klinikpass
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
Grupp 1
  Fre 2023-11-10
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1 Grupp 2
08:00 - 11:30 7KT021
Bryggan
Undervisning
Oral radiologi
Se Canvas
Utlåtandeskrivning
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1 - grupp 1
12:30 - 16:00 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk kariologi Conny Abrahamsson KUT T1 Grupp 1
12:30 - 16:00 7KT021
Bryggan
Undervisning
Oral radiologi
Se Canvas
Utlåtandeskrivning
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1 - grupp 2
v 46 Mån 2023-11-13 v 46
08:00 - 11:30 7KT020
Valfri plats
Eget arbete
Föreläsning
Canvas webbmaterial
Protetik
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion KUT T1
12:30 - 16:00 7KT015
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 1 KUT T1
  Tis 2023-11-14
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1 Grupp 1
08:00 - 11:30 7KT021
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Se Canvas
Klinikpass
Patientbehandling
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
Grupp 2
12:30 - 13:15 7KT021
Sundström
Genomgång
Oral radiologi
Tentamensgenomgång
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1 Grupp 2
13:30 - 17:00 7KT021
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Se Canvas
Klinikpass
Patientbehandling
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
Grupp 1
  Ons 2023-11-15
08:00 - 11:30 7KT021
Bryggan
Undervisning
Oral radiologi
Se Canvas
Utlåtandeskrivning
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
12:30 - 17:00 7KT015
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 1 Nivetha Natarajan KUT T1
  Tors 2023-11-16
09:00 - 11:30 7KT019
Konrad
Föreläsning
Se Canvas
Samhällsodontologi, författningskunskap och tandvårdsstöd Nivetha Natarajan
12:30 - 16:00 7KT019
Konrad
Föreläsning
Se Canvas
Samhällsodontologi, författningskunskap och tandvårdsstöd Nivetha Natarajan
  Fre 2023-11-17
08:00 - 11:30 7KT015
7KT019-022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
KUT T1
12:30 - 16:00 7KT015
7KT019-022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
KUT T1
v 47 Mån 2023-11-20 v 47
08:00 - 11:30 7KT021
Klinik oral radiologi
Examination
Oral radiologi
Se Canvas
Praktiskt prov
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
Grupp 1
13:30 - 17:00 7KT021
Klinik oral radiologi
Examination
Oral radiologi
Se Canvas
Praktiskt prov
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
Grupp 2
  Tis 2023-11-21
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1
Grupp 2
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1
Grupp 1
  Ons 2023-11-22
08:15 - 11:15 7KT020
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Preklinisk parodontologi
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion
Efthimia Panagiotidou
Kåre Buhlin
Digital tentamen
12:30 - 16:00 7KT019
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Samhällsodontologi, författningskunskap och tandvårdsstöd KUT T1
  Tors 2023-11-23
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1
Grupp 1
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1
Grupp 2
  Fre 2023-11-24
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
Grupp 1
08:00 - 11:30 7KT022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Ortodonti KUT T1
Grupp 2
12:30 - 16:00 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
Grupp 2
12:30 - 16:00 7KT022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Ortodonti KUT T1
Grupp 1
v 48 Mån 2023-11-27 v 48
08:15 - 11:15 7KT022
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination Ortodonti Sinan Dehrab Papper och penna / Pen and paper
12:30 - 16:00 7KT022
Lundström
Föreläsning
Se Canvas
Obligatorisk
Orofacial medicin Karin Garming-Legert KUT T1
  Tis 2023-11-28
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
Grupp 1
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
Grupp 2
14:15 - 17:15 7KT020
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination Preklinisk endodonti
Preklinisk kariologi
Conny Abrahamsson
Peggy Näsman
Papper och penna / Pen and paper
  Ons 2023-11-29
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
Grupp 1
13:30 - 17:00 7KT015
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 1 KUT T1 Grupp 1
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
Grupp 2
  Tors 2023-11-30
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
Grupp 2
09:00 - 11:30 7KT015
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 1 KUT T1 Grupp 1
13:30 - 17:00 7KT015
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 1 KUT T1 Grupp 2
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
Grupp 1
  Fre 2023-12-01
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Examination
Prep prov
Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1 Grupp 2
12:30 - 17:00 7KT015
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 1 KUT T1 Grupp 2
12:30 - 16:00 7KT020
Lilla kliniken
Examination
Prep prov
Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1 Grupp 1
v 49 Mån 2023-12-04 v 49
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
Grupp 2
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion Efthimia Panagiotidou KUT T1
Grupp 1
14:15 - 16:15 7KT022
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Oral mikrobiologi Georgios Belibasakis Digital tentamen
  Tis 2023-12-05
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Examination
Prep prov
Preklinisk kariologi
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion
Conny Abrahamsson
Efthimia Panagiotidou
KUT T1 Grupp 1
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Examination
Prep prov
Preklinisk kariologi
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion
Conny Abrahamsson
Efthimia Panagiotidou
KUT T1 Grupp 2
  Ons 2023-12-06
08:00 - 11:30 7KT022
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Föreläsning
Se Canvas
Orofacial medicin Karin Garming-Legert KUT T1
13:30 - 17:00 7KT021
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Restpass
Se Canvas
Klinisk färdighetsträning 1 Tobias Regnstrand KUT T1
  Tors 2023-12-07
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Träningspass
Inför examination
Preklinisk kariologi
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion
Conny Abrahamsson
Efthimia Panagiotidou
KUT T1 Grupp 1
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Träningspass
Inför examination
Preklinisk kariologi
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion
Conny Abrahamsson
Efthimia Panagiotidou
KUT T1 Grupp 2
  Fre 2023-12-08
08:00 - 11:30 7KT019
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Samhällsodontologi, författningskunskap och tandvårdsstöd KUT T1
12:30 - 16:00 7KT015
7KT019-022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
KUT T1
v 50 Mån 2023-12-11 v 50
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Träningspass
Inför examination
Preklinisk kariologi
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion
Conny Abrahamsson
Efthimia Panagiotidou
KUT T1
08:15 - 11:15 7KT020
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination Preklinisk parodontologi
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion
Efthimia Panagiotidou
Kåre Buhlin
Digital tentamen
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Träningspass
Inför examination
Preklinisk endodonti
Preklinisk kariologi
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion
Conny Abrahamsson
Efthimia Panagiotidou
KUT T1
  Tis 2023-12-12
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Examination
Prep prov - rest 1
Preklinisk kariologi
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion
Anastasios Grigoriadis
Conny Abrahamsson
KUT T1 Grupp 1
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Examination
Prep prov - rest 1
Preklinisk kariologi
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion
Anastasios Grigoriadis
Conny Abrahamsson
KUT T1 Grupp 2
  Ons 2023-12-13
08:00 - 11:30 7KT022
Konrad
Föreläsning
Se Canvas
Orofacial medicin Karin Garming-Legert KUT T1
12:30 - 16:00 7KT019
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Samhällsodontologi, författningskunskap och tandvårdsstöd KUT T1
  Tors 2023-12-14
08:00 - 11:30 7KT020
Konrad
Undervisning
Se Canvas
Preklinisk akuttandvård Efthimia Panagiotidou
  Fre 2023-12-15
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Examination
Prep prov - rest 1
Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1 Grupp 2
12:30 - 16:00 7KT020
Lilla kliniken
Examination
Prep prov - rest 1
Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1 Grupp 1
v 51 Mån 2023-12-18 v 51
08:00 - 11:30 7KT020
Konrad
Föreläsning
Se Canvas
Preklinisk akuttandvård Efthimia Panagiotidou KUT T1
13:00 - 16:00 7KT015
Lundström
Projektarbete
Se Canvas
Förberedelse
Vetenskapligt arbete 1 Nivetha Natarajan KUT T1
  Tis 2023-12-19
08:00 - 11:30 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk övning
Inför examination
Preklinisk endodonti
Preklinisk kariologi
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion
Efthimia Panagiotidou
Kåre Buhlin
KUT T1
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Examination
Prep prov - rest 2
Preklinisk kariologi
Preklinisk protetik samt orofacial smärta och käkfunktion
Conny Abrahamsson
Efthimia Panagiotidou
KUT T1
  Ons 2023-12-20
08:00 - 11:30 7KT020
Sundström
Föreläsning
Se Canvas
Terapiplanering Stavroula Stamouli KUT T1
  Tors 2023-12-21
09:00 - 11:30 7KT019
ZOOM
Grupparbete
Seminarium
Frågestund
Se Canvas
Samhällsodontologi, författningskunskap och tandvårdsstöd Nivetha Natarajan KUT T1
13:30 - 17:00 7KT020
Lilla kliniken
Examination
Prep prov - rest 2
Preklinisk endodonti Peggy Näsman KUT T1
  Fre 2023-12-22
08:00 - 16:00 7KT015
7KT019-022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
KUT T1
v 52 Mån 2023-12-25 v 52
00:00 - 00:00 Juldagen
  Tis 2023-12-26
00:00 - 00:00 Annandag jul
  Ons 2023-12-27
08:00 - 17:00 7KT015
7KT019-022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
KUT T1
  Tors 2023-12-28
08:00 - 17:00 7KT015
7KT019-022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
KUT T1
  Fre 2023-12-29
08:00 - 16:00 7KT015
7KT019-022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
KUT T1
v 1 Mån 2024-01-01 v 1
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
  Tis 2024-01-02
08:00 - 11:30 7KT022
Valfri plats
Eget arbete
Inläsningstid
Se Canvas
Orofacial medicin KUT T1
12:30 - 17:00 7KT022
Valfri plats
Eget arbete
Inläsningstid
Se Canvas
Orofacial medicin KUT T1
  Ons 2024-01-03
08:00 - 11:30 7KT019
Valfri plats
Eget arbete
Inläsningstid
Se Canvas
Samhällsodontologi, författningskunskap och tandvårdsstöd KUT T1
12:30 - 17:00 7KT019
Valfri plats
Eget arbete
Inläsningstid
Se Canvas
Samhällsodontologi, författningskunskap och tandvårdsstöd KUT T1
  Tors 2024-01-04
08:00 - 11:30 7KT015
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Vetenskapligt arbete 1 KUT T1
12:30 - 17:00 7KT015
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Vetenskapligt arbete 1 KUT T1
  Fre 2024-01-05
08:00 - 11:30 7KT015
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Vetenskapligt arbete 1 KUT T1
12:30 - 15:00 7KT015
7KT019-022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
KUT T1
  Lör 2024-01-06
00:00 - 00:00 Trettondedag jul
v 2 Mån 2024-01-08 v 2
08:00 - 11:30 7KT022
Konrad
Seminarium
Se Canvas
Orofacial medicin Karin Garming-Legert KUT T1
12:30 - 16:00 7KT020
Lilla kliniken
Praktisk undervisning
Se Canvas
Preklinisk akuttandvård Efthimia Panagiotidou KUT T1
  Tis 2024-01-09
08:00 - 11:30 7KT020
Lundström
Föreläsning
Se Canvas
Terapiplanering Stavroula Stamouli KUT T1
12:30 - 16:00 7KT020
Lundström
Föreläsning
Se Canvas
Terapiplanering Stavroula Stamouli KUT T1
  Ons 2024-01-10
09:00 - 11:30 7KT019
ZOOM
Föreläsning
Se Canvas
Samhällsodontologi, författningskunskap och tandvårdsstöd Nivetha Natarajan KUT T1
12:30 - 16:00 7KT020
Lilla kliniken
Rum Insulinet, plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Preklinisk akuttandvård Efthimia Panagiotidou KUT T1
  Tors 2024-01-11
09:00 - 12:00 7KT015
Lundström
Examination
Se Canvas
Presentation
Muntlig
Vetenskapligt arbete 1 Nivetha Natarajan KUT T1
13:30 - 17:00 7KT015
7KT019-022
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
KUT T1
  Fre 2024-01-12
08:00 - 11:30 7KT020
Konrad
Föreläsning
Se Canvas
Terapiplanering Stavroula Stamouli KUT T1
12:30 - 16:00 7KT020
Konrad
Föreläsning
Se Canvas
Terapiplanering Stavroula Stamouli KUT T1