Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 35 Mån 2022-08-29 v 35
08:45 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
8.45-9.10 Introduktion
9.10-9.30 Kaffe och bullar
9.30-10.15 Introduktion och virusreplikation - KV
10.30-11.10 Virologi, Replikationsstrategier DNA virus - KV
11.20-12.00 Virologi, Replikationsstrategier RNA virus - KV
13:00 - 15:30 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
13.00-13.40 Patogenes och spridning - RD
13.50-14.30 Immunitet och immune evasion - RD
14.50-15.30 HIV - JA
  Tis 2022-08-30
08:45 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
8.45-9.25 Virologi, CNS infektioner - TA
9.35-10.15 Virologi, zoonoser - RD
10.30-11.10 Virologi, Cancer - RD
11.20-12.00 Virologi, Hepatitvirus - MS
13:00 - 15:30 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
13.00-13.40 Parasitologi, Introduktion och protozoer - UR
13.50-14.30 Parasitologi, Protozoer - UR
14.45-15.30 Parasitologi, Malaria - UR
  Ons 2022-08-31
08:45 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
8.45-9.25 Parasitologi, Immunitet och immune evasion - UR
9.35-10.15 Parasitologi, Maskar - UR
10.30-11.10 Mykologi I - SN/UR
11.20-12.00 Mykologi II - SN/UR
  Tors 2022-09-01
08:45 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
8.45-9.25 Taxonomi - SPN
9.40-10.40 Normalflora - SPN
11.00-12.00 Normalflora och dysbios - SPN
13:00 - 14:30 2LK069
211, https://medarbetare.ki.se/211
224, https://medarbetare.ki.se/224
218, https://medarbetare.ki.se/218
201, https://medarbetare.ki.se/201
208, https://medarbetare.ki.se/208
215, https://medarbetare.ki.se/215
200 , https://medarbetare.ki.se/200
210, http://ki.se/medarbetare/210
Seminarium
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Parasitologiseminarium
Grupp 1: 200
Grupp 2: 201
Grupp 3: 208
Grupp 4: 210
Grupp 5: 211
Grupp 6: 215
Grupp 7: 218
Grupp 8: 224
14:45 - 16:15 2LK069
211, https://medarbetare.ki.se/211
224, https://medarbetare.ki.se/224
218, https://medarbetare.ki.se/218
201, https://medarbetare.ki.se/201
208, https://medarbetare.ki.se/208
215, https://medarbetare.ki.se/215
200 , https://medarbetare.ki.se/200
210, http://ki.se/medarbetare/210
Seminarium
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Parasitologiseminarium
Grupp 9: 200
Grupp 10: 201
Grupp 11: 208
Grupp 12: 210
Grupp 13: 211
Grupp 14: 215
Grupp 15: 218
  Fre 2022-09-02
08:45 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
8.45-9.25 Virologi: Luftvägsvirus med fokus på influensavirus - Jan Albert
9.35-10.15 Virologi: Luftvägsvirus med fokus på SARS-CoV-2 - Jan Albert
10.30-11.10 Herpesvirus - KB
11.20-12.00 Gastrointestinala virusinfektioner - KB
v 36 Mån 2022-09-05 v 36
08:45 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
8.45-9.25 Bakteriologi, Toxiner I - MSA
9.35-10.15 Bakteriologi, Toxiner II - MSA
10.30-12.00 Bakteriologi, Bakteriella luftvägsinfektioner - KB
13:00 - 14:30 2LK069
211, https://medarbetare.ki.se/211
205, https://medarbetare.ki.se/205
212, https://medarbetare.ki.se/212
201, https://medarbetare.ki.se/201
208, https://medarbetare.ki.se/208
200 , https://medarbetare.ki.se/200
202, https://staff.ki.se/202
210, http://ki.se/medarbetare/210
Seminarium
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Virologiseminarium
Grupp 9: 200
Grupp 10: 201
Grupp 11: 202
Grupp 12: 205
Grupp 13: 208
Grupp 14: 210
Grupp 15: 211
14:45 - 16:15 2LK069
211, https://medarbetare.ki.se/211
205, https://medarbetare.ki.se/205
212, https://medarbetare.ki.se/212
201, https://medarbetare.ki.se/201
208, https://medarbetare.ki.se/208
200 , https://medarbetare.ki.se/200
202, https://staff.ki.se/202
210, http://ki.se/medarbetare/210
Seminarium
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Virologiseminarium
Grupp 1: 200
Grupp 2: 201
Grupp 3: 202
Grupp 4: 205
Grupp 5: 208
Grupp 6: 210
Grupp 7: 211
Grupp 8: 212
  Tis 2022-09-06
08:45 - 10:15 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Allmän Farmakologi och blod- gruppövning grupp 1-12
Inger Johansson
10:30 - 11:15 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Allmän Farmakologi och blod- gruppövning grupp 1-12
Inger Johansson
11:15 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Receptorfarmakologi
Gunnar Schulte
13:00 - 14:45 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Receptorfarmakologi
Gunnar Schulte
  Ons 2022-09-07
08:45 - 10:15 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Allmän Farmakologi och blod- gruppövning grupp 1-12
Inger Johansson
10:30 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Perifer och central neurotransmission
Sophie Erhardt
12:00 - 12:15 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Information om IDT
Daniel Andersson
13:00 - 14:45 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Central neurotransmission
Sophie Erhardt
  Tors 2022-09-08
08:45 - 10:15 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Migrän, Antiemetika
Sophie Erhardt
10:30 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Beroendeframkallande medel
Lilly Schwieler
13:00 - 14:45 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Allmän Farmakologi och blod- gruppövning grupp 1-12
Magnus Ingelman-Sundberg
  Fre 2022-09-09
08:30 - 12:00 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk undervisning
Allmän Farmakologi och blod- gruppövning grupp 1-12
Obligatorisk
Grupp 1-8
13:00 - 16:30 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk undervisning
Allmän Farmakologi och blod- gruppövning grupp 1-12
Obligatorisk
Grupp 9-15
v 37 Mån 2022-09-12 v 37
08:30 - 12:00 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk undervisning
Allmän Farmakologi och blod- gruppövning grupp 1-12
Obligatorisk
Grupp 9-15
13:00 - 16:30 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk undervisning
Allmän Farmakologi och blod- gruppövning grupp 1-12
Obligatorisk
Grupp 1-8
  Tis 2022-09-13
08:45 - 10:15 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Parkinson & Degenerativa sjd
Lilly Schwieler
10:30 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Antiepileptika
Anxiolytika,Sedativa,Hypnotika
Lilly Schwieler
13:00 - 14:45 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Anestesi
Eddie Weitzberg
15:00 - 15:45 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Naturläkemedel: Användning och evidens
Johanna Hök
  Ons 2022-09-14
08:45 - 10:15 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Antidepressiva läkemedel
Lilly Schwieler
10:30 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Antipsykotiska läkemedel
Sophie Erhardt
13:00 - 14:30 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Opioidanalgetika och lm vid neuropatisk smärta
Max Bell
  Tors 2022-09-15
08:30 - 12:00 2LK069
208, https://medarbetare.ki.se/208
215, https://medarbetare.ki.se/215
214, https://medarbetare.ki.se/214
200 , https://medarbetare.ki.se/200
202, https://staff.ki.se/202
210, http://ki.se/medarbetare/210
Grupparbete
Neurotransmission & neuropsykofarmakologi
Kent Jardemark Grupprum i HUS 75 eller valfri plats
12:45 - 14:00 2LK069
211, https://medarbetare.ki.se/211
205, https://medarbetare.ki.se/205
212, https://medarbetare.ki.se/212
214, https://medarbetare.ki.se/214
202, https://staff.ki.se/202
210, http://ki.se/medarbetare/210
Grupparbete
Neurotransmission & neuropsykofarmakologi
Obligatorisk
Grupprum Hus75
Grupp 6-10
Grupp 6 rum 211
Grupp 7 rum 205
Grupp 8 rum 212
Grupp 9 rum 214
Grupp 10 rum 202
14:00 - 15:15 2LK069
211, https://medarbetare.ki.se/211
205, https://medarbetare.ki.se/205
212, https://medarbetare.ki.se/212
214, https://medarbetare.ki.se/214
202, https://staff.ki.se/202
210, http://ki.se/medarbetare/210
Grupparbete
Neurotransmission & neuropsykofarmakologi
Obligatorisk
Grupprum Hus75
Grupp 11-15
Grupp 11 rum 211
Grupp 12 rum 205
Grupp 13 rum 212
Grupp 14 rum 214
Grupp 15 rum 202
15:15 - 16:30 2LK069
211, https://medarbetare.ki.se/211
205, https://medarbetare.ki.se/205
212, https://medarbetare.ki.se/212
214, https://medarbetare.ki.se/214
202, https://staff.ki.se/202
210, http://ki.se/medarbetare/210
Grupparbete
Neurotransmission & neuropsykofarmakologi
Obligatorisk
Grupprum i Hus75
Grupp 1-5
Grupp 1 rum 211
Grupp 2 rum 205
Grupp 3 rum 212
Grupp 4 rum 214
Grupp 5 rum 202
  Fre 2022-09-16
08:45 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
8.45-9.25 Antibiotika Effekter och resistensmekanismer - GG
9.30-10.15 Antibiotika Effekter och resistensmekanismer - GG
10.30-11.10 Antibiotika Resistensspridning - GG
11.20-12.00 Antiviraler och resistens - RD
13:00 - 13:45 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
13.00-13.45 Antiviraler och resistens - RD
v 38 Mån 2022-09-19 v 38
08:30 - 11:00 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
Ögonfarmakologi
Obligatorisk
Grupp 11-15
10:30 - 12:00 2LK069
212, https://medarbetare.ki.se/212
215, https://medarbetare.ki.se/215
214, https://medarbetare.ki.se/214
202, https://staff.ki.se/202
210, http://ki.se/medarbetare/210
Seminarium
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Seminarium Antibiotika och antiviraler
Grupp 6: 202
Grupp 7: 210
Grupp 8: 212
Grupp 9: 214
Grupp 10: 215
11:15 - 13:45 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
Ögonfarmakologi
Obligatorisk
Grupp 1-5
13:00 - 14:30 2LK069
212, https://medarbetare.ki.se/212
215, https://medarbetare.ki.se/215
214, https://medarbetare.ki.se/214
202, https://staff.ki.se/202
210, http://ki.se/medarbetare/210
Seminarium
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Seminarium Antibiotika och antiviraler
Grupp 11: 202
Grupp 12: 210
Grupp 13: 212
Grupp 14: 214
Grupp 15: 215
14:00 - 16:30 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
Ögonfarmakologi
Obligatorisk
Grupp 6-10
14:45 - 16:15 2LK069
212, https://medarbetare.ki.se/212
215, https://medarbetare.ki.se/215
214, https://medarbetare.ki.se/214
202, https://staff.ki.se/202
210, http://ki.se/medarbetare/210
Seminarium
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Seminarium Antibiotika och antiviraler
Grupp 1: 202
Grupp 2: 210
Grupp 3: 212
Grupp 4: 214
Grupp 5: 215
  Tis 2022-09-20
14:00 - 16:00 2LK069
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Dugga
Frivillig
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Skriftlig frivillig dugga i mikrobiologi
  Ons 2022-09-21
12:30 - 14:30 2LK069
220, https://staff.ki.se/220
204, https://staff.ki.se/204
206, https://staff.ki.se/206
207, https://staff.ki.se/207
209, https://staff.ki.se/209
303, https://staff.ki.se/303
213, https://staff.ki.se/213
203, https://staff.ki.se/203
Dugga
Muntlig Dugga Farmakologi
Obligatorisk
Grupp 9-15
Grupp 9: 220
Grupp 10: 204
Grupp 11: 206
Grupp 12: 207
Grupp 13: 209
Grupp 14: 213
Grupp 15: 203
13:00 - 14:30 2LK069
211, https://medarbetare.ki.se/211
224, https://medarbetare.ki.se/224
311, http://ki.se/medarbetare/311
218, https://medarbetare.ki.se/218
201, https://medarbetare.ki.se/201
208, https://medarbetare.ki.se/208
200 , https://medarbetare.ki.se/200
326, http://ki.se/medarbetare/326
Seminarium Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Duggarättningsseminarium
Grupp 1: 200
Grupp 2: 201
Grupp 3: 208
Grupp 4: 211
Grupp 5: 218
Grupp 6: 224
Grupp 7: 311
Grupp 8: 326
14:45 - 16:15 2LK069
211, https://medarbetare.ki.se/211
224, https://medarbetare.ki.se/224
311, http://ki.se/medarbetare/311
218, https://medarbetare.ki.se/218
201, https://medarbetare.ki.se/201
208, https://medarbetare.ki.se/208
200 , https://medarbetare.ki.se/200
Seminarium Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Duggarättningsseminarium
Grupp 9: 200
Grupp 10: 201
Grupp 11: 208
Grupp 12: 211
Grupp 13: 218
Grupp 14: 224
Grupp 15: 311
14:45 - 16:45 2LK069
220, https://staff.ki.se/220
204, https://staff.ki.se/204
206, https://staff.ki.se/206
207, https://staff.ki.se/207
209, https://staff.ki.se/209
303, https://staff.ki.se/303
213, https://staff.ki.se/213
203, https://staff.ki.se/203
Dugga
Muntlig Dugga Farmakologi
Obligatorisk
Grupp 1-8
Grupp 1: 220
Grupp 2: 204
Grupp 3: 206
Grupp 4: 207
Grupp 5: 209
Grupp 6: 303
Grupp 7: 213
Grupp 8: 203
  Tors 2022-09-22
09:15 - 11:15 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk undervisning
IDT workshop
IDT-workshop + Inläsning
Frivillig för den halvan av Kursen som inte har PV
  Fre 2022-09-23
09:15 - 11:15 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk undervisning
IDT workshop
IDT-workshop + Inläsning
Frivillig för den halvan av Kursen som inte har PV
  Lör 2022-09-24
10:00 - 12:00 2LK069
Skrivsal Widerströmska, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-widerstromska
Dugga
Frivillig
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Skriftlig frivillig dugga i mikrobiologi, resttillfälle
12:00 - 13:30 2LK069
Skrivsal Widerströmska, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-widerstromska
Dugga
Frivillig
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Duggarättningsseminarium, resttillfälle
v 39 Mån 2022-09-26 v 39
09:00 - 10:30 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Antitrombotiska läkemedel
Johan Mårtensson
10:45 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Endokrin farmakologi
Duarte Ferreira
13:00 - 14:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Diuretika
Jon Lundberg
14:15 - 15:30 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Lokalanestetika
Malin Jonsson Fagerlund
  Tis 2022-09-27
09:00 - 10:15 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Lipidsänkande medel
Daniel Andersson
10:30 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Kardiovaskulär farmakologi-Hypertoni
Daniel Andersson
13:00 - 14:30 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Kardiovaskulär farmakologi-Hjärtinfarkt, Angina Pectoris
Daniel Andersson
14:45 - 16:15 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Kardiovaskulär farmakologi(KF) - Hjärtsvikt
Daniel Andersson
  Ons 2022-09-28
00:00 - 00:00 Idrottsdag
09:00 - 11:00 2LK069
Biomedicum B0317
Dugga
Restdugga
Frivillig
11:00 - 13:00 2LK069
Biomedicum B0317
Grupparbete
Allmän Farmakologi och blod- gruppövning grupp 1-12
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel Duarte Ferreira Rest gruppövning
  Tors 2022-09-29
08:30 - 12:00 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk undervisning
Kardiovaskulär farmakologi
Kent Jardemark Kurslab eller valfri plats
12:00 - 13:00 2LK069
Biomedicum B0313
Kursrådsmöte Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
13:00 - 13:45 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk undervisning
Kardiovaskulär farmakologi
Obligatorisk
Kent Jardemark Grupp 1-5
14:00 - 14:45 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk undervisning
Kardiovaskulär farmakologi
Obligatorisk
Kent Jardemark Grupp 6-10
15:00 - 15:45 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk undervisning
Kardiovaskulär farmakologi
Obligatorisk
Kent Jardemark Grupp 11-15
  Fre 2022-09-30
08:30 - 12:00 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk undervisning
Kardiovaskulär farmakologi
Kent Jardemark Kurslab eller valfri plats
12:30 - 13:15 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk undervisning
Kardiovaskulär farmakologi
Obligatorisk
Kent Jardemark Grupp 11-15
13:30 - 14:15 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk undervisning
Kardiovaskulär farmakologi
Obligatorisk
Kent Jardemark Grupp 6-10
14:30 - 15:15 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk undervisning
Kardiovaskulär farmakologi
Obligatorisk
Kent Jardemark Grupp 1-5
v 40 Mån 2022-10-03 v 40
09:30 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
9.35-10.15 Bakteriologi Tarminfektioner - MR
10.30-11.10 Bakteriologi Mykobakterier - MaR
11.20-12.00 Bakteriologi Klamydia - MaR
13:00 - 15:45 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
13.00-13.40 Bakteriologi Spiroketer - EL
13.50-14.30 Bakteriologi Stafylokocker - JK
14.50-15.40 Bakteriologi Neisseria spp. - JK
  Tis 2022-10-04
08:45 - 12:00 2LK069
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
8.45-9.20 Allmän vaccinologi - PB
9.35-10.15 Vaccin immunologi - PB
10.30-11.10 Virusvaccin - PB
11.20-12.00 Bakterievaccin - PB
13:00 - 14:30 2LK069
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Laboration 1, grupp 1-8
14:30 - 16:00 2LK069
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Laboration 1, grupp 9-16
  Ons 2022-10-05
08:45 - 12:00 2LK069
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Laboration 2, grupp 9-16
10:30 - 12:00 2LK069
211, https://medarbetare.ki.se/211
205, https://medarbetare.ki.se/205
212, https://medarbetare.ki.se/212
208, https://medarbetare.ki.se/208
215, https://medarbetare.ki.se/215
214, https://medarbetare.ki.se/214
202, https://staff.ki.se/202
210, http://ki.se/medarbetare/210
Seminarium
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Bakteriologiseminarium
Grupp 1: 202
Grupp 2: 205
Grupp 3: 208
Grupp 4: 210
Grupp 5: 211
Grupp 6: 212
Grupp 7: 214
Grupp 8: 215
13:00 - 14:30 2LK069
211, https://medarbetare.ki.se/211
205, https://medarbetare.ki.se/205
212, https://medarbetare.ki.se/212
208, https://medarbetare.ki.se/208
214, https://medarbetare.ki.se/214
202, https://staff.ki.se/202
210, http://ki.se/medarbetare/210
Seminarium
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Bakteriologiseminarium
Grupp 9: 202
Grupp 10: 205
Grupp 11: 208
Grupp 12: 210
Grupp 13: 211
Grupp 14: 212
Grupp 15: 214
13:00 - 16:30 2LK069
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Laboration 2, grupp 1-8
  Tors 2022-10-06
08:45 - 12:00 2LK069
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Laboration 3, grupp 1-8
13:00 - 16:30 2LK069
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Laboration 3, grupp 9-16
  Fre 2022-10-07
08:30 - 11:00 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
Lokalanestetika
Obligatorisk
Grupp 1-5
08:45 - 11:00 2LK069
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Laboration 4, grupp 6-10
11:15 - 13:45 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
Lokalanestetika
Obligatorisk
Grupp 6-10
11:15 - 13:45 2LK069
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Laboration 4, grupp 11-15
14:00 - 16:30 2LK069
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Laboration
Lokalanestetika
Obligatorisk
Grupp 11-15
14:00 - 16:30 2LK069
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel
Laboration 4, grupp 1-5
v 41 Ons 2022-10-12 v 41
07:30 - 14:00 2LK069
Skrivsal Space , https://medarbetare.ki.se/space
Examination digital
Obligatorisk
Kent Jardemark
09:00 - 13:00 2LK069
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Examination digital
Digital Examination
Obligatorisk
Kent Jardemark