Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Utrustning
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 39 Ons 2023-09-27 v 39
00:00 - 00:00 Idrottsdag
v 44 Fre 2023-11-03 v 44
12:00 - 00:00 Allhelgonaafton
  Lör 2023-11-04
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
v 48 Mån 2023-11-27 v 48
13:00 - 14:00 1AR035
1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Föreläsning
Introduktion
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete
Metoder för datainsamling och databearbetning
Lisa Holmlund Dator 8 - AT Introducerande föreläsning till forsknignsprocessen och val av uppsatsämne. Mer information i Canvas (kurs 1AR037).
14:15 - 16:15 1AR025
1AR035
1AR037
S 306, http://ki.se/medarbetare/s-306
S 304, http://ki.se/medarbetare/s-304
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
S 302, http://ki.se/medarbetare/s-302
S 313, http://ki.se/medarbetare/s-313
Diskussion
Mingel
Presentation
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete Lisa Holmlund Presentation av forskargrupperna och diskussioner av förslag till uppsatsämnen - inom ramen för kurs 1AR037, T5. Gemensamt tillfälle för studenter på T2 och T5.

S 112: Stor sal (gemensam)

S 302: Annika
S 304: Eric
S 306: Camilla
S 313: Linda
v 49 Mån 2023-12-04 v 49
09:45 - 10:00 1AR036
1AR037
Canvas
Redovisning
Inlämning
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete Lisa Holmlund Inlämning av skrivpar och uppsatsämne (kurs 1AR037). I Canvas, senast 10.00.
  Tis 2023-12-05
09:00 - 12:00 1AR035
1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Föreläsning Metoder för datainsamling och databearbetning Camilla Malinowsky Introduktion till enkätuppgiften (kurs 1AR037).
  Tors 2023-12-07
13:00 - 16:00 1AR035
1AR037
S 417, http://ki.se/medarbetare/s-417
S 416, http://ki.se/medarbetare/s-416
Handledning
Obligatorisk
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete Annika Sköld
Lisa Holmlund
Lisette Farias Vera
Mandana Fallah Pour
Handledning 1 i arbetsplanen, kurs 1AR037.

"Biblioteket A4": Lisa Holmlund
"Röda Rummet A4": Mandana Fallah Pour
S 416: Annika Sköld
S 417: Lisette Farias Vera
  Fre 2023-12-08
09:00 - 12:00 1AR035
1AR037
Röda rummet, A4, ANA 23 (1:a rummet till höger)
Handledning
Obligatorisk
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete Linda Nordstrand Handledning 1 i arbetsplanen (Lindas Nordstrands grupp), kurs 1AR037.
v 50 Mån 2023-12-11 v 50
10:00 - 12:00 1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Föreläsning Metoder för datainsamling och databearbetning Lisa Holmlund Kursintroduktion, kurs 1AR037: Vetenskaplig design och metod. Mer information i Canvas (kurs 1AR037).
13:00 - 16:00 1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Föreläsning Metoder för datainsamling och databearbetning Lena Von Koch Design och metod.
  Tis 2023-12-12
09:00 - 12:00 1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Föreläsning
Workshop
Obligatorisk
Metoder för datainsamling och databearbetning Lisa Holmlund Kvalitativ metod.
13:00 - 16:00 1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Föreläsning
Workshop
Metoder för datainsamling och databearbetning Lisa Holmlund Databearbetning kvalitativ metod.
  Ons 2023-12-13
13:00 - 16:00 1AR037
Zoom (online)
Se zoomlänk i Canvas
Handledning Metoder för datainsamling och databearbetning Lisa Holmlund Kvalitativ metod - kategorisering.
  Tors 2023-12-14
13:00 - 16:00 1AR037
Zoom (online)
Se zoomlänk i Canvas
Handledning Metoder för datainsamling och databearbetning Lisa Holmlund Kvalitativ metod - tematisering.
  Fre 2023-12-15
09:00 - 11:30 1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Föreläsning Metoder för datainsamling och databearbetning Mandana Fallah Pour Observation.
15:45 - 16:00 1AR037
Canvas
Redovisning
Inlämning
Metoder för datainsamling och databearbetning - Inlämning uppgift kvalitativ metod. Inlämning på anvisad plats i Canvas senast 16.00.
v 51 Mån 2023-12-18 v 51
13:00 - 16:00 1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Examination
Seminarium
Obligatorisk
Metoder för datainsamling och databearbetning Lisa Holmlund Examinationsseminarium inom kvalitativ metod.
  Tis 2023-12-19
09:00 - 12:00 1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Workshop Metoder för datainsamling och databearbetning Camilla Malinowsky Databearbetning enkät.
13:00 - 16:00 1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Workshop Metoder för datainsamling och databearbetning Camilla Malinowsky Databearbetning enkät.
  Ons 2023-12-20
09:00 - 12:00 1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Workshop Metoder för datainsamling och databearbetning Camilla Malinowsky Analys enkät.
13:00 - 16:00 1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Workshop Metoder för datainsamling och databearbetning Camilla Malinowsky Analys enkät.
  Tors 2023-12-21
09:00 - 12:00 1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Workshop Metoder för datainsamling och databearbetning Camilla Malinowsky Analys enkät.
13:00 - 16:00 1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Föreläsning
Obligatorisk
Metoder för datainsamling och databearbetning Mandana Fallah Pour Litteraturstudier.
  Fre 2023-12-22
09:00 - 12:00 1AR037
Zoom (online)
Se zoomlänkar i Canvas
Handledning
Obligatorisk
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete Lisette Farias Vera
Mandana Fallah Pour
Handledning 2 arbetsplanen (Lisette och Mandanas grupp).
15:45 - 16:00 1AR037
Canvas
Redovisning
Inlämning
Metoder för datainsamling och databearbetning - Inlämning uppgift kvantitativ metod. Inlämning på anvisad plats i Canvas senast 16.00.
v 52 Mån 2023-12-25 v 52
00:00 - 00:00 Juldagen
  Tis 2023-12-26
00:00 - 00:00 Annandag jul
  Tors 2023-12-28
10:00 - 12:00 1AR037
Zoom (online)
Se zoomlänk i Canvas
Examination
Seminarium
Obligatorisk
Metoder för datainsamling och databearbetning Camilla Malinowsky Examinationsseminarium inom kvantitativ metod.
13:00 - 15:30 1AR037
Zoom (online)
Se zoomlänk i Canvas
Föreläsning
Obligatorisk
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete Lisa Holmlund Att skriva arbetsplan + forskningens roll i samhället.
  Fre 2023-12-29
09:00 - 12:00 1AR037
Zoom (online)
Se zoomlänkar i Canvas
Handledning
Obligatorisk
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete Annika Sköld
Linda Nordstrand
Lisa Holmlund
Handledning 2 arbetsplanen (Annika, Lisa och Lindas grupper).
13:00 - 14:00 1AR037
Zoom (online)
Se zoomlänk i Canvas
Föreläsning Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete Lisette Farias Vera Forskningsetik.
v 1 Mån 2024-01-01 v 1
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
  Ons 2024-01-03
12:45 - 13:00 1AR037
Canvas
Redovisning
Inlämning
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete - Inlämning inför handledning 3. På anvisad plats i Canvas senast kl 13.00.
  Tors 2024-01-04
09:00 - 12:00 1AR037
S 416, http://ki.se/medarbetare/s-416
Se zoomlänk i Canvas
Handledning
Obligatorisk
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete Annika Sköld
Linda Nordstrand
Lisa Holmlund
Lisette Farias Vera
Mandana Fallah Pour
Handledning 3 i arbetsplanen.

"Biblioteket A4": Lisa Holmlund
"Röda Rummet A4": Mandana Fallah Pour
"Glasrummet B4": Linda Nordstrand
S 416: Annika Sköld
Via zoom: Lisette Farias Vera
  Lör 2024-01-06
00:00 - 00:00 Trettondedag jul
v 2 Mån 2024-01-08 v 2
15:45 - 16:00 1AR037
Canvas
Redovisning
Inlämning
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete - Inlämning av arbetsplan inför examinationsseminarium. På anvisad plats i Canvas senast 16.00.
  Tis 2024-01-09
15:45 - 16:00 1AR037
Canvas
Redovisning
Inlämning
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete - Inlämning av arbetsplan inför examinationsseminarium för studenter med förlängd inlämningstid. På anvisad plats i Canvas senast 16.00.
  Ons 2024-01-10
09:00 - 12:00 1AR037
S 306, http://ki.se/medarbetare/s-306
S 304, http://ki.se/medarbetare/s-304
S 302, http://ki.se/medarbetare/s-302
Examination
Seminarium
Obligatorisk
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete Annika Sköld
Linda Nordstrand
Lisa Holmlund
Lisette Farias Vera
Mandana Fallah Pour
Examinationsseminarium.

"Biblioteket A4": Lisa Holmlund
"Röda Rummet A4": Mandana Fallah Pour
S 302: Linda Nordstrand
S 304: Annika Sköld
S 306: Lisette Farias Vera
12:00 - 12:30 1AR037
S 112, http://ki.se/medarbetare/s-112
Undervisning
Kursutvärdering
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete
Metoder för datainsamling och databearbetning
Lisa Holmlund Kursutvärdering.

OBS! Glöm inte att även besvara den skriftliga kursutvärdering som mejlas ut i samband med kursavslut.
  Tors 2024-01-11
14:30 - 16:00 1AR022
1AR023
1AR027
1AR029
1AR037
1AR040
2XX078
Mingelytan, plan 5, ANA 23
Examensceremoni Anna Brorsson
Camilla Malinowsky
Rosceremoni för avgående T6:or med bl a Artemis. Vid mingelytan på plan 5.

OBS! Anmäl deltagande via följande länk senast 11/12 2023: https://survey.ki.se/Survey/36280
  Fre 2024-01-12
15:45 - 16:00 1AR037
Canvas
Redovisning
Inlämning
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete - Inlämning av arbetsplan. På anvisad plats i Canvas senast 16.00.
v 3 Mån 2024-01-15 v 3
15:45 - 16:00 1AR037
Canvas
Redovisning
Inlämning
Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete - Inlämning av arbetsplan för studenter med förlängd inlämningstid. På anvisad plats i Canvas senast 16.00.

  Ändrade inom de senaste 2 dagarna.