Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 39 Ons 2023-09-27 v 39
00:00 - 00:00 Idrottsdag
v 43 Fre 2023-10-27 v 43
12:15 - 13:15 1AR024-025
1AR028
1AR030
1AR033-036
1AR039-040
S 314 och S 315 ANA23
Studentevent
Fika
- Varmt välkomna till fika som ordnas av den lokala styrelsen i Sveriges Arbetsterapeutstudenter för att fira Arbetsterapidagen!

Under fikat visas en föreläsning om arbetsterapi i skolan tillsammans med Sveriges Arbetsterapeutstudenter.
v 44 Tors 2023-11-02 v 44
12:00 - 13:00 1AR024-025
1AR028
1AR033-035
1AR039-040
Mingelytan, plan 5, ANA 23
https://ki.se/nvs/fik-at-ett-unikt-och-hallbart-trivselkoncept
Studentevent
Fik-AT
- Varmt välkomna till Fik-AT, som denna gång anordnas av T2! Vi kommer att vara på plan 5:s mingelyta i ANA 23!
  Fre 2023-11-03
12:00 - 00:00 Allhelgonaafton
  Lör 2023-11-04
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
v 45 Mån 2023-11-06 v 45
09:00 - 09:45 1AR028
S 113, https://medarbetare.ki.se/s-113
Introduktion Anna Brorsson Kursintroduktion.
10:00 - 11:15 1AR028
S 113, https://medarbetare.ki.se/s-113
Föreläsning Aktivitetsvetenskap Lisette Farias Vera Föreläsning: aktivitetsvetenskap.
11:30 - 12:30 1AR028
S 113, https://medarbetare.ki.se/s-113
Föreläsning Aktivitetsvetenskap Lisette Farias Vera Föreläsning: aktivitetsvetenskap.

Introduktion till grupparbete- begrepp.
  Tis 2023-11-07
09:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Canvas
Självstudier
Inläsning
- Inläsning: seminarium och examination.
  Ons 2023-11-08
09:00 - 16:00 1AR028
VFU/VIL
VFU/VIL - VIL.

Lämna in VIL närvaro via Canvas.
  Tors 2023-11-09
09:00 - 16:00 1AR028
VFU/VIL
VFU/VIL - VIL.

Lämna in VIL närvaro via Canvas.
  Fre 2023-11-10
09:00 - 16:00 1AR028
VFU/VIL
VFU/VIL - VIL.

Lämna in VIL närvaro via Canvas.
v 46 Mån 2023-11-13 v 46
09:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Canvas
Självstudier
Inläsning
- Inläsning: seminarium och examination.
  Tis 2023-11-14
09:30 - 12:00 1AR028
S 401, https://medarbetare.ki.se/s-401
S 411, https://medarbetare.ki.se/s-411
Seminarium Aktivitetsvetenskap Lisette Farias Vera
Sofia Vikström
Seminarium: VIL i ett aktivitetsvetenskapsperspektiv.

S 401: Grupp A1, A2 och B1 (Lisette Farias Vera)

S 411: Grupp B2, C1 och C2 (Sofia Vikström)
13:00 - 14:30 1AR028
Zoom (online)
Se zoomlänkar i Canvas
Handledning Aktivitetsvetenskap Lisette Farias Vera
Sofia Vikström
Handledning av individuell studieuppgift aktivitetsvetenskap.

Lisette Farias Vera:
13.00-13.45 grupp B2
13.45-13.30 grupp C1
13.45-14.30 grupp C2

(Sofia Vikström):
13.00-13.45 grupp A1
13.45-13.30 grupp A2
13.45-14.30 grupp B1
  Ons 2023-11-15
09:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Canvas
Självstudier
Inläsning
- Inläsning: seminarium och examination.
  Tors 2023-11-16
09:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Canvas
Självstudier
Inläsning
- Inläsning: seminarium och examination.
  Fre 2023-11-17
10:00 - 12:00 1AR028
S 401, https://medarbetare.ki.se/s-401
S 411, https://medarbetare.ki.se/s-411
Seminarium Aktivitetsvetenskap Lisette Farias Vera
Mandana Fallah Pour
Seminarium om begrepp.

S 401: Grupp A1, A2 och B1 grupp presenterar (Lisette).

S 411: Grupp B2, C1 och C2 presenterar (Mandana).
13:00 - 16:00 1AR028
Röda rummet, A4, ANA 23 (1:a rummet till höger)
Självstudier
Workshop
Anna Brorsson Workshop "Textil".
Grupp C. Självstudier.
v 47 Mån 2023-11-20 v 47
09:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Självstudier Aktivitetsvetenskap - Självstudier: arbete med examination.
  Tis 2023-11-21
09:00 - 12:00 1AR028
S 113, https://medarbetare.ki.se/s-113
Workshop Anna Brorsson Workshop ”Vad är kreativitet?”
13:00 - 13:15 1AR028-029
S 113, https://medarbetare.ki.se/s-113
Information Egen erfarenhet av aktivitet Minna Teriö
-
Information om studiebesök i kursen Mångfald, social inklusion och hälsa (1AR029).
13:15 - 16:00 1AR028
S 113, https://medarbetare.ki.se/s-113
Föreläsning Egen erfarenhet av aktivitet Mandana Fallah Pour Föreläsning ”Aktivitetsanalys” introduktion till examinationsuppgift (moment 2).
  Ons 2023-11-22
09:00 - 12:00 1AR028
Valfri
Självstudier - Självstudier.
14:00 - 16:00 1AR028
Röda rummet, A4, ANA 23 (1:a rummet till höger)
Workshop
Inläsning
Staffan Josephsson Workshop "Berättande".
Grupp C. Inläsning examination.
  Tors 2023-11-23
09:00 - 12:00 1AR028
Röda rummet, A4, ANA 23 (1:a rummet till höger)
Självstudier
Workshop
Anna Brorsson Workshop "Textil".
Grupp A. Självstudier.
14:00 - 16:00 1AR028
Röda rummet, A4, ANA 23 (1:a rummet till höger)
Workshop
Inläsning
Staffan Josephsson Workshop "Berättande".
Grupp B. Inläsning examination.
  Fre 2023-11-24
09:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Självstudier
Inläsning
- Självstudier: inläsning.
v 48 Mån 2023-11-27 v 48
09:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Självstudier
Inläsning
- Självstudier: inläsning.
  Tis 2023-11-28
09:00 - 12:00 1AR028
Röda rummet, A4, ANA 23 (1:a rummet till höger)
Självstudier
Workshop
Anna Brorsson Workshop "Textil".
Grupp B. Självstudier.
13:00 - 16:00 1AR028
Röda rummet, A4, ANA 23 (1:a rummet till höger)
Självstudier
Workshop
Anna Brorsson Workshop "Levande verkstad".
Grupp A. Självstudier.
  Ons 2023-11-29
09:00 - 12:00 1AR028
Röda rummet, A4, ANA 23 (1:a rummet till höger)
Självstudier
Workshop
Anna Brorsson Workshop "Levande verkstad".
Grupp C. Självstudier.
13:00 - 16:00 1AR028
Röda rummet, A4, ANA 23 (1:a rummet till höger)
Självstudier
Workshop
Anna Brorsson Workshop "Levande verkstad".
Grupp B. Självstudier.
  Tors 2023-11-30
10:00 - 12:00 1AR028
Röda rummet, A4, ANA 23 (1:a rummet till höger)
Workshop
Inläsning
Staffan Josephsson Workshop "Berättande".
Grupp A. Inläsning examination.
13:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Självstudier Aktivitetsvetenskap - Självstudier: arbete med examination.
  Fre 2023-12-01
08:15 - 12:15 1AR028
Valfri
Bengt Winbladsalen i Neohuset
Omexamination
Självstudier
Inläsning
- Omexamination Medicinska Ämnen 1 (1AR026). Se aktuell kurswebb samt schema för 1AR026 för mer info.

Inläsning examination moment 2, kurs 1AR028.
13:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Canvas
Examination
Redovisning
Självstudier
Inläsning
Aktivitetsvetenskap
Egen erfarenhet av aktivitet
- Inlämning examination moment 1 kl 16 på anvisad plats i Canvas.

Inläsning examination moment 2.
v 49 Mån 2023-12-04 v 49
10:00 - 12:00 1AR028-029
S 113, https://medarbetare.ki.se/s-113
Föreläsning
Introduktion
Minna Teriö
-
Kursintroduktion, kurs 1AR029.
13:00 - 15:00 1AR028-029
S 113, https://medarbetare.ki.se/s-113
Seminarium Helena Tinnerholm Ljungberg Seminarium; Diskriminering, kurs 1AR029.
  Tis 2023-12-05
09:30 - 12:00 1AR028-029
S 113, https://medarbetare.ki.se/s-113
Föreläsning Minna Teriö
-
Föreläsning: Occupational Justice, kurs 1AR029.
13:00 - 16:00 1AR028-029
S 113, https://medarbetare.ki.se/s-113
Föreläsning Hassan Sharif
-
Föreläsning: Sociologiska perspektiv, etnicitet, genus, intersektionalitet, kurs 1AR029.
  Ons 2023-12-06
09:00 - 11:00 1AR028-029
Zoom (online)
zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68727001499
Föreläsning Minna Teriö
-
Föreläsning: Migration och hälsa, kurs 1AR029.

Via zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68727001499
  Tors 2023-12-07
13:00 - 16:00 1AR028-029
S 113, https://medarbetare.ki.se/s-113
Seminarium Minna Teriö
-
Seminarium: Olika villkor för hälsa – nationellt perspektiv, kurs 1AR029.
  Fre 2023-12-08
09:00 - 12:00 1AR028-029
S 411, https://medarbetare.ki.se/s-411
S 317, https://medarbetare.ki.se/s-317
Seminarium Karin Johansson Seminarium: Begrepp, teori och reflektion, kurs 1AR029.

För gruppindelning och vilken grupp som ska vara i vilken sal - se separat dokument i Canvas.
14:00 - 16:00 1AR028-029
S 102, https://medarbetare.ki.se/s-102
Seminarium Lisette Farias Vera Seminarium: Olika villkor för hälsa – debatt.
v 50 Mån 2023-12-11 v 50
09:00 - 12:00 1AR028
S 113, https://medarbetare.ki.se/s-113
Seminarium Samspel i aktivitet Anna Brorsson Seminarium: Samspel i aktivitet: Introduktion.
13:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Eget arbete - Förberedelse individuell intervju kartlägga intressen och problem.
  Tis 2023-12-12
09:00 - 12:00 1AR028
Zoom (online)
Se zoomlänkar i Canvas
Seminarium Samspel i aktivitet Anna Brorsson
Minna Teriö
Pernilla Lundh
Seminarium: Samspel i aktivitet. Individuella intervjuer.

Anna: Grupp A1, A2

Minna: Grupp B1, B2,

Pernilla: Grupp C1, C2
13:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Eget arbete - Individuell uppgift intervju.
  Ons 2023-12-13
09:00 - 12:00 1AR028
S 401, https://medarbetare.ki.se/s-401
Grupparbete
Omexamination
Anna Brorsson S 401: Omexamination individuell intervju (Anna).

Övriga: Grupparbete A1,A2,B1,B2,C1 och C2 (valfri plats).
13:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Grupparbete - Grupparbete A1,A2,B1,B2,C1 och C2 (valfri plats).
  Tors 2023-12-14
09:00 - 12:00 1AR028
Valfri
Grupparbete - Grupparbete A1,A2,B1,B2,C1 och C2 (valfri plats).
13:00 - 16:00 1AR028
Zoom (online)
Se zoomlänkar i Canvas/per mejl
Handledning
Seminarium
Samspel i aktivitet Anna Brorsson
Minna Teriö
Seminarium: Samspel i aktivitet.

Handledning planerad aktivitet, 30 min per grupp.

Grupp A1, A2 och B1: Anna Brorsson.

Grupp B2, C1 och C2: Minna Teriö.
  Fre 2023-12-15
09:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Grupparbete - Grupparbete A1,A2,B1,B2,C1 och C2 (valfri plats).
v 51 Mån 2023-12-18 v 51
09:00 - 12:00 1AR028
S 402, https://medarbetare.ki.se/s-402
S 112, https://medarbetare.ki.se/s-112
Seminarium Minna Teriö
Anna Brorsson
Seminarium: Leda aktivitet.

S 112: Grupp B2, C1, C2 (Minna Teriö)

S 402: Grupp A1, A2, B1 (Anna Brorsson)
13:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Grupparbete - Grupparbete A1,A2,B1,B2,C1 och C2 (valfri plats).
  Tis 2023-12-19
09:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Grupparbete - Grupparbete A1,A2,B1,B2,C1 och C2 (valfri plats).
  Ons 2023-12-20
09:00 - 11:30 1AR028
S 401, https://medarbetare.ki.se/s-401
S 411, https://medarbetare.ki.se/s-411
Seminarium Samspel i aktivitet Minna Teriö
Anna Brorsson
Seminarium: reflektion kring samspel i aktivitet.

S 401: Grupp A1, A2 och B1 (Anna Brorsson)

S 411: Grupp B2, C1 och C2 (Minna Teriö)
11:30 - 12:00 1AR028
Zoom (online)
Se zoomlänk i Canvas
Undervisning
Kursutvärdering
Anna Brorsson Kursutvärdering.

OBS! Glöm inte att även besvara kursutvärderingen som skickas ut per mejl i samband med kursavslut.
13:00 - 16:00 1AR028-029
Studiebesök extern plats
Studiebesök - Studiebesök, kurs 1AR029. Se aktuellt kursrum i Canvas för mer info.
  Tors 2023-12-21
09:00 - 16:00 1AR028-029
Studiebesök extern plats
Studiebesök - Studiebesök, kurs 1AR029. Se aktuellt kursrum i Canvas för mer info.
  Fre 2023-12-22
09:00 - 16:00 1AR028-029
Studiebesök extern plats
Studiebesök - Studiebesök, kurs 1AR029. Se aktuellt kursrum i Canvas för mer info.
v 52 Mån 2023-12-25 v 52
00:00 - 00:00 Juldagen
  Tis 2023-12-26
00:00 - 00:00 Annandag jul
  Ons 2023-12-27
09:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Självstudier
Inläsning
Egen erfarenhet av aktivitet - Inläsning examination moment 2.
  Tors 2023-12-28
09:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Självstudier
Inläsning
Egen erfarenhet av aktivitet - Inläsning examination moment 2.
  Fre 2023-12-29
09:00 - 16:00 1AR028
Valfri
Självstudier
Inläsning
Egen erfarenhet av aktivitet - Inläsning examination moment 2.
v 1 Mån 2024-01-01 v 1
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
  Tis 2024-01-02
09:00 - 16:00 1AR028
Canvas
Examination
Redovisning
Egen erfarenhet av aktivitet - Examination moment 2.

Examinationen öppnas kl 9 och stänger 16.
  Ons 2024-01-03
09:00 - 16:00 1AR028-029
Valfri
Grupparbete
Självstudier
Inläsning
- Inläsning litteratur/ grupparbete förbereda presentation av studiebesök, kurs 1AR029.
  Tors 2024-01-04
09:00 - 16:00 1AR028-029
Valfri
Grupparbete
Självstudier
Inläsning
- Inläsning litteratur/ grupparbete förbereda presentation av studiebesök, kurs 1AR029.
  Fre 2024-01-05
09:00 - 16:00 1AR028-029
Valfri
Grupparbete
Självstudier
Inläsning
- Inläsning litteratur/ grupparbete förbereda presentation av studiebesök, kurs 1AR029.
  Lör 2024-01-06
00:00 - 00:00 Trettondedag jul
v 2 Mån 2024-01-08 v 2
09:00 - 12:00 1AR028-029
S 113, https://medarbetare.ki.se/s-113
Redovisning
Presentation
Minna Teriö, Pernilla Lundh
-
Presentation av studiebesök, kurs 1AR029.
13:00 - 14:00 1AR028-029
Valfri
Eget arbete - Eget arbete fundera över frågeställning, kurs 1AR029.
14:00 - 16:00 1AR028-029
S 113, https://medarbetare.ki.se/s-113
Seminarium Minna Teriö
Karin Johansson
Seminarium: Formulera frågeställning, kurs 1AR029.
  Tis 2024-01-09
09:00 - 16:00 1AR028-029
Valfri
Eget arbete - Arbete med individuell examination, kurs 1AR029.
  Ons 2024-01-10
09:00 - 12:00 1AR028-029
Valfri
Eget arbete - Arbete med individuell examination, kurs 1AR029.
13:00 - 16:00 1AR028-029
S 112, https://medarbetare.ki.se/s-112
Seminarium Lisette Farias Vera Seminarium: Olika villkor för hälsa – globala perspektiv, kurs 1AR029.
  Tors 2024-01-11
09:00 - 16:00 1AR028-029
Valfri
Eget arbete - Arbete med individuell examination, kurs 1AR029.
  Fre 2024-01-12
09:00 - 16:00 1AR028-029
Valfri
Eget arbete - Arbete med individuell examination, kurs 1AR029.
16:45 - 17:00 1AR028-029
Canvas
Examination
Redovisning
- Inlämning av individuell examinationsuppgift på anvisad plats i Canvas senast kl 17.00, kurs 1AR029.