Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 35 Mån 2022-08-29 v 35
08:30 - 10:15 1QA138
Franklinsalen, https://ki.se/medarbetare/franklinsalen
Introduktion
Kursstart & kursinformation
Tomas Schiffer Moment 1
10:30 - 12:00 1QA138
Franklinsalen, https://ki.se/medarbetare/franklinsalen
Praktisk undervisning
Kursgenomgång
Tomas Schiffer
13:00 - 15:45 1QA138
Distans. Förinspelad föreläsning
Föreläsning
Biokemi & cellbiologi
Jessica Norrbom
  Tis 2022-08-30
08:30 - 10:15 1QA138
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning
Histologi
David Freiholtz
10:30 - 12:15 1QA138
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning
Anatomi
David Freiholtz
13:15 - 15:00 1QA138
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning
Nervsystemet
Carl Johan Sundberg
  Ons 2022-08-31
08:30 - 10:15 1QA138
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning
Hjärta & Cirkulation
Carl Johan Sundberg
10:30 - 12:15 1QA138
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning
Digestion
Carl Johan Sundberg
  Tors 2022-09-01
08:15 - 10:00 1QA138
Valfri plats
Självstudier
Endokrinologi
Självstudier - Se Canvas!
10:15 - 12:15 1QA138
BZ-601, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-606, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-605, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-604, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-603, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-602, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
Praktisk undervisning
Gruppövning anatomi
David Freiholtz
13:00 - 15:00 1QA138
BZ-601, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-606, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-605, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-604, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-603, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-602, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
Praktisk undervisning
Gruppövning anatomi
David Freiholtz
  Fre 2022-09-02
09:00 - 12:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning biokemi och cellbiologi
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning fysiologi
v 36 Mån 2022-09-05 v 36
09:00 - 11:45 1QA138
Distansundervisning
Praktisk undervisning
Biokemi
Jessica Norrbom ZOOM undervisning
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning anatomi och histologi
  Tis 2022-09-06
10:00 - 11:45 1QA138
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning
Respiratory system
Tomas Schiffer
13:00 - 14:45 1QA138
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning
Njure, vätskebalans
Jessica Norrbom
  Ons 2022-09-07
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning biokemi och cellbiologi
  Tors 2022-09-08
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning fysiologi
  Fre 2022-09-09
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning fysiologi
v 37 Mån 2022-09-12 v 37
13:45 - 15:15 1QA138
Distansundervisning
Föreläsning
Integrering fysiologi introduktion
Carl Johan Sundberg Via Zoom
  Tis 2022-09-13
08:30 - 10:00 1QA138
Franklinsalen, https://ki.se/medarbetare/franklinsalen
Föreläsning
Anatomi & histologi
David Freiholtz
  Ons 2022-09-14
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Repetition och arbete med instuderingsfrågor
  Tors 2022-09-15
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Repetition och arbete med instuderingsfrågor
  Fre 2022-09-16
09:00 - 13:00 1QA138
Distans
Examination
Hemtenta
Tomas Schiffer Deltentamen 1 - Hemtenta
v 38 Mån 2022-09-19 v 38
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Endokrinologi och reproduktion
Moment 2
Se på inspelade klipp Endokrinologi och reproduktion
  Tis 2022-09-20
09:00 - 12:00 1QA138
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning
Endokrinologi
Elisabet Stener-Victorin
  Ons 2022-09-21
10:15 - 12:00 1QA138
Distansundervisning
Föreläsning
Digestion
Carl Johan Sundberg ZOOM undervisning
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Sinnesfysiologi
Se på inspelade klipp sinnesfysiologi
  Tors 2022-09-22
09:30 - 11:45 1QA138
Distansundervisning
Föreläsning
AP, MP, synaps, fortledning, bansystem
Carl Johan Sundberg ZOOM undervisning
13:15 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning nervsystemet
  Fre 2022-09-23
09:00 - 12:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning nervsystemet
13:15 - 16:00 1QA138
Distansundervisning
Föreläsning
Sinnesfysiologi: Syn och hörsel
Christopher Cederroth ZOOM undervisning
v 39 Mån 2022-09-26 v 39
09:00 - 11:45 1QA138
Franklinsalen, https://ki.se/medarbetare/franklinsalen
Föreläsning
Högre CNS/inlärning minne
Carl Sellgren
13:00 - 15:00 1QA138
Franklinsalen, https://ki.se/medarbetare/franklinsalen
Praktisk övning
Nervsystemet
Carl Johan Sundberg
  Tis 2022-09-27
09:00 - 11:30 1QA138
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk övning
Lab Hörsel & Vestibularis
Niklas Edvall Grupp 1
12:30 - 15:00 1QA138
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk övning
Lab Hörsel & Vestibularis
Niklas Edvall Grupp 2
  Ons 2022-09-28
00:00 - 00:00 Idrottsdag
13:00 - 16:00 1QA138
Distansundervisning
Genomgång
genomgång projektarbete A + Workshop litteratursökning
Andreas Jacobson
Eric Emanuelsson
Via Zoom
  Tors 2022-09-29
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
  Fre 2022-09-30
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
Arbete med projektarbetet
v 40 Mån 2022-10-03 v 40
09:00 - 10:45 1QA138
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning
Muskel och Motorik
Johanna Lanner
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning endokrinologi
Inläsning endokrinologi + instuderingsfrågor
  Tis 2022-10-04
08:30 - 10:30 1QA138
Distansundervisning
Grupparbete
Praktisk undervisning
Endokrinologi
Elisabet Stener-Victorin ZOOM undervisning
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning digestion
Inläsning endokrinologi
  Ons 2022-10-05
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Arbete med projekt
  Tors 2022-10-06
09:00 - 12:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Arbete med projekt
  Fre 2022-10-07
09:00 - 13:00 1QA138
Distans
Tentamen Rest
Hemtenta
Tomas Schiffer Rest Deltentamen 1
v 41 Mån 2022-10-10 v 41
09:00 - 10:00 1QA138
Distansundervisning
Praktisk undervisning
Avstämning projektarbeten
Eric Emanuelsson ZOOM Undervisning
  Tis 2022-10-11
09:00 - 10:45 1QA138
Distansundervisning
Föreläsning
Integration Endokrinologi
Elisabet Stener-Victorin ZOOM undervisning
  Ons 2022-10-12
13:00 - 14:30 1QA138
Distansundervisning
Föreläsning
Integration nervsystem/digestion
Carl Johan Sundberg ZOOM undervisning
  Tors 2022-10-13
09:00 - 12:00 1QA138
Distansundervisning
Examination
Dugga 1-2
Carl Johan Sundberg
Elisabet Stener-Victorin
ZOOM
09.00-10.30: Grupp 1
10.30-12.00: Grupp 2
  Fre 2022-10-14
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
v 42 Mån 2022-10-17 v 42
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Arbete med projekt
Arbete med projektarbetet + inlämning av skriftliga arbetet via Canvas
  Tis 2022-10-18
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Arbete med projekt
Arbete med projektarbetet, förbered opponering och presentation + Inlämning skriftlig opponering via Canvas
  Ons 2022-10-19
08:30 - 12:00 1QA138
Ragnar Granit, https://medarbetare.ki.se/biomedicum-3
Peter Reichard, https://medarbetare.ki.se/peter-reichard
Examination
Presentation projektarbete A
Eric Emanuelsson
Tomas Schiffer
15:00 - 16:30 1QA138
Distansundervisning
Praktisk undervisning
Reglering av digestion och ämnesomsättning (case)
Carl Johan Sundberg
Jessica Norrbom
ZOOM undervisning
  Fre 2022-10-21
09:00 - 12:00 1QA138
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Examination digital
Deltentamen 2
Jessica Norrbom
v 43 Mån 2022-10-24 v 43
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Respiratory system
Moment 3
Titta på inspelade klipp Respiration
  Tis 2022-10-25
08:30 - 10:45 1QA138
Franklinsalen, https://ki.se/medarbetare/franklinsalen
Föreläsning
Respiratory system
Tomas Schiffer
11:00 - 12:00 1QA138
Franklinsalen, https://ki.se/medarbetare/franklinsalen
Praktisk övning
Introduktion Projektarbete B
Eric Emanuelsson
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Hjärta & Cirkulation
Titta på inspelade klipp Hjärta och Cirkulation
  Ons 2022-10-26
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning Hjärta och Cirkulation
  Tors 2022-10-27
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
  Fre 2022-10-28
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Arbete med projekt
v 44 Mån 2022-10-31 v 44
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
  Tis 2022-11-01
10:00 - 12:00 1QA138
Distansundervisning
Föreläsning
Hjärta & Cirkulation
Carl Johan Sundberg ZOOM undervisning
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Arbete med projekt
  Ons 2022-11-02
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Njure, vätskebalans
Titta på inspelade klipp Njure/Vätskebalans
  Tors 2022-11-03
09:00 - 12:00 1QA138
Distansundervisning
Praktisk undervisning
Cirkulation
Tomas Schiffer ZOOM undervisning
13:00 - 14:30 1QA138
Distansundervisning
Föreläsning
Njure, vätskebalans
Carl Johan Sundberg Zoom undervisning
  Fre 2022-11-04
10:00 - 11:00 1QA138
Distansundervisning
Seminarium
Avstämning projektarbeten
Eric Emanuelsson ZOOM undervisning
12:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Avstämning projektarbeten
12:00 - 00:00 Allhelgonaafton
  Lör 2022-11-05
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
v 45 Mån 2022-11-07 v 45
09:00 - 12:00 1QA138
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk övning
Laboration Hjärta & Cirkulation
Tomas Schiffer Grupp 2
13:00 - 16:00 1QA138
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk övning
Laboration Hjärta & Cirkulation
Tomas Schiffer Grupp 1
  Tis 2022-11-08
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
  Ons 2022-11-09
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
  Tors 2022-11-10
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Arbete med projekt
  Fre 2022-11-11
09:00 - 12:00 1QA138
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk övning
Laboration: Respiration
Tomas Schiffer
13:00 - 16:00 1QA138
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk övning
Laboration: Respiration
Tomas Schiffer
v 46 Mån 2022-11-14 v 46
09:00 - 12:00 1QA138
Distans
Självstudier
Träningsfysiologi
Titta på inspelade klipp -Träningsfysiologi
13:00 - 14:45 1QA138
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning
Akuta och Långtidseffekter av träning
Jessica Norrbom
  Tis 2022-11-15
10:00 - 12:00 1QA138
Distansundervisning
Praktisk undervisning
Njure, vätskebalans
Carl Johan Sundberg
Tomas Schiffer
ZOOM undervisning
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning Omgivningsfysiologi
  Ons 2022-11-16
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Arbete med projekt
  Tors 2022-11-17
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning hälsa och inaktivitet
  Fre 2022-11-18
10:45 - 12:30 1QA138
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Hälsa och inaktivitet
Omgivningsfysiologi
Carl Johan Sundberg
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
v 47 Mån 2022-11-21 v 47
10:00 - 12:00 1QA138
Distansundervisning
Praktisk undervisning
Fysiologisk stress/träning
Carl Johan Sundberg ZOOM undervisning
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
  Tis 2022-11-22
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
  Ons 2022-11-23
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Immunologi
Immunologi inspelad föreläsning + frågor
  Tors 2022-11-24
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Arbete med projekt
Arbete med projektarbetet + inlämning av skriftliga arbetet via Canvas
  Fre 2022-11-25
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Arbete med projekt
Arbete med projektarbetet, förbered opponering och presentation
v 48 Mån 2022-11-28 v 48
09:00 - 12:00 1QA138
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk övning
Laboration: Tillämpad fysiologi/arbetsfysiologi
Tomas Schiffer Grupp 1
13:00 - 16:00 1QA138
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Praktisk övning
Laboration: Tillämpad fysiologi/arbetsfysiologi
Tomas Schiffer Grupp 2
  Tis 2022-11-29
09:00 - 13:00 1QA138
Scheele rum 312
Scheele Kurslab 313
Scheele rum 314
Scheele rum 316
Scheele rum 318
Scheele rum 320
Scheele rum 322
Scheele rum 324
Examination
Redovisning Projektarbete B
Eric Emanuelsson
Tomas Schiffer
14:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
  Ons 2022-11-30
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
  Tors 2022-12-01
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
  Fre 2022-12-02
09:00 - 23:45 1QA138
Distans
Självstudier
Arbete med projekt
Inlämning slutversion Projektarbete B
13:00 - 16:00 1QA138
Distansundervisning
Dugga
Dugga 2
Obligatorisk
Tomas Schiffer
v 49 Mån 2022-12-05 v 49
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
  Tis 2022-12-06
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Inläsning
  Ons 2022-12-07
10:00 - 11:30 1QA138
Distansundervisning
Praktisk undervisning
Frågestund inför DT3
Carl Johan Sundberg ZOOM undervisning
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Repetition och arbete med instuderingsfrågor
  Tors 2022-12-08
09:00 - 12:00 1QA138
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Examination digital
Deltentamen 3
Tomas Schiffer
v 50 Mån 2022-12-12 v 50
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Repetition
Moment 4
  Tis 2022-12-13
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Repetition
  Ons 2022-12-14
10:15 - 11:45 1QA138
Louis, http://ki.se/medarbetare/louis
Föreläsning
Integrering inför ST
Carl Johan Sundberg
13:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Repetition
  Tors 2022-12-15
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Repetition
  Fre 2022-12-16
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Repetition
v 51 Mån 2022-12-19 v 51
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Repetition
  Tis 2022-12-20
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Repetition
  Lör 2022-12-24
00:00 - 00:00 Julafton
  Sön 2022-12-25
00:00 - 00:00 Juldagen
v 52 Mån 2022-12-26 v 52
00:00 - 00:00 Annandag jul
  Lör 2022-12-31
00:00 - 00:00 Nyårsafton
v 1 Mån 2023-01-02 v 1
09:00 - 16:00 1QA138
Distans
Självstudier
Repetition
  Tis 2023-01-03
10:00 - 11:30 1QA138
Distansundervisning
Praktisk undervisning
Frågestund inför ST
Carl Johan Sundberg ZOOM undervisning
  Tors 2023-01-05
09:00 - 15:00 1QA138
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Examination digital
Sluttentamen del 1 + 2
Tomas Schiffer
  Fre 2023-01-06
00:00 - 00:00 Trettondedag jul
v 2 Ons 2023-01-11 v 2
06:45 - 18:30 1QA138
2LK010
Skrivsal Enter, https://medarbetare.ki.se/enter
Skrivsal Space , https://medarbetare.ki.se/space
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Skrivrum 3 BZ
Examination digital
Digital Examination
Obligatorisk
Daniel Andersson
16:00 - 19:00 1QA138
Valfri plats
Examination digital
Digital Examination - Rest
Introduktion Tomas Schiffer Rest Deltentamen 1