Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 35 Mån 2023-08-28 v 35
09:00 - 09:15 2ON017
Zoom (online)
Introduktion Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar Carina Lindblad Introduktion

Zoom (v g se Canvas för zoomlänkar)
09:15 - 12:00 2ON017
Zoom (online)
Föreläsning Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar Helena Ullgren Omvårdnad vid onkologisk behandling

Zoom (v g se Canvas för zoomlänkar)
13:00 - 13:45 2ON017
Zoom (online)
Föreläsning Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar Hanna Rafstedt
Kontaktsjuksköterskans roll

Zoom (v g se Canvas för zoomlänkar)
14:00 - 16:00 2ON017
Zoom (online)
Föreläsning Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar Lena Boman Patientens lärande och lärandeteorier, inför VIL 2

Zoom (v g se Canvas för zoomlänkar)
  Tis 2023-08-29
09:00 - 17:00 2ON017
Valfri
Eget arbete Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
Egna studier (Tis 29/8 - Fre 1/9)
  Ons 2023-08-30
09:00 - 17:00 2ON017
Valfri
Eget arbete Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
Egna studier (Tis 29/8 - Fre 1/9)
  Tors 2023-08-31
09:00 - 17:00 2ON017
Valfri
Eget arbete Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
Egna studier (Tis 29/8 - Fre 1/9)
  Fre 2023-09-01
09:00 - 17:00 2ON017
Valfri
Eget arbete Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
Egna studier (Tis 29/8 - Fre 1/9)
23:45 - 00:00 2ON017
Canvas
Projektarbete
Inlämning
Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
Deadline:

Inlämning Studieuppgift Vårdvetenskapliga begrepp (individuell del)
v 36 Mån 2023-09-04 v 36
09:00 - 09:15 2ON017
VFU/VIL
VFU/VIL Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
VIL 2, Observera: Varierande veckodagar Vecka 36-39 alt. 40-43.
09:15 - 09:30 2ON017
Distans valfritt
Grupparbete Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
Studieuppgift Vårdvetenskapliga begrepp.
Diskussion i studentgruppen under vecka 36 - 43 (Gruppen bestämmer tid, valfri digital plattform)
v 37 Mån 2023-09-11 v 37
09:00 - 09:15 2ON017
VFU/VIL
VFU/VIL Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
VIL 2, Observera: Varierande veckodagar Vecka 36-39 alt. 40-43.
  Tors 2023-09-14
15:00 - 16:00 2ON017
Zoom (online)
Resurstillfälle Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar Carina Lindblad Resurstid på Zoom (frivillig) för frågor ang. studie- och examinationsuppgifter m.m

Zoom (v g se Canvas för zoomlänkar)
v 38 Mån 2023-09-18 v 38
09:00 - 09:15 2ON017
VFU/VIL
VFU/VIL Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
VIL 2, Observera: Varierande veckodagar Vecka 36-39 alt. 40-43.
v 39 Mån 2023-09-25 v 39
09:00 - 09:15 2ON017
VFU/VIL
VFU/VIL Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
VIL 2, Observera: Varierande veckodagar Vecka 36-39 alt. 40-43.
  Ons 2023-09-27
00:00 - 00:00 Idrottsdag
v 40 Mån 2023-10-02 v 40
09:00 - 09:15 2ON017
VFU/VIL
VFU/VIL Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
VIL 2, Observera: Varierande veckodagar Vecka 36-39 alt. 40-43.
v 41 Mån 2023-10-09 v 41
09:00 - 09:15 2ON017
VFU/VIL
VFU/VIL Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
VIL 2, Observera: Varierande veckodagar Vecka 36-39 alt. 40-43.
  Tis 2023-10-10
15:00 - 16:00 2ON017
Zoom (online)
Resurstillfälle Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar Carina Lindblad Resurstid på Zoom (frivillig) för frågor ang. studie- och examinationsuppgifter m.m

Zoom (v g se Canvas för zoomlänkar)
v 42 Mån 2023-10-16 v 42
09:00 - 09:15 2ON017
VFU/VIL
VFU/VIL Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
VIL 2, Observera: Varierande veckodagar Vecka 36-39 alt. 40-43.
v 43 Mån 2023-10-23 v 43
09:00 - 09:15 2ON017
VFU/VIL
VFU/VIL Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
VIL 2, Observera: Varierande veckodagar Vecka 36-39 alt. 40-43.
  Fre 2023-10-27
23:45 - 00:00 2ON017
Canvas
Information
Inlämning
Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
Deadline:

Inlämning Studieuppgift Vårdvetenskapliga begrepp sammanfattning av gruppdiskussion (en inlämning/grupp)

Deadline:

Inlämning Studieuppgift Pedagogiskt möte (individuell)
v 44 Mån 2023-10-30 v 44
09:00 - 09:15 2ON017
Zoom (online)
Introduktion Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar Carina Lindblad Introduktion

Zoom (v g se Canvas för zoomlänkar)
09:15 - 10:00 2ON017
Zoom (online)
Föreläsning Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar Tina Gustavell Specialistsjuksköterskans roll ur ett kirurgiskt perspektiv

Zoom (v g se Canvas för zoomlänkar)
10:15 - 11:00 2ON017
Zoom (online)
Föreläsning Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar Maria Fjell Specialistsjuksköterskans roll ur ett onkologiskt perspektiv

Zoom (v g se Canvas för zoomlänkar)
11:15 - 12:00 2ON017
Zoom (online)
Föreläsning Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar Carina Lindblad Specialistsjuksköterskans roll ur ett palliativt perspektiv

Zoom (v g se Canvas för zoomlänkar)
13:00 - 14:00 2ON017
Zoom (online)
Diskussion Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar Carina Lindblad Gruppdiskussion: Specialistsjuksköterskans roll

Zoom (Länk meddelas i samband med diskussion)
14:15 - 15:00 2ON017
Zoom (online)
Diskussion Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar Carina Lindblad Uppföljning Studieuppgift Pedagogiskt möte

Zoom (v g se Canvas för zoomlänkar)
15:00 - 15:30 2ON017
Zoom (online)
Information Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar Carina Lindblad Avslutning

Zoom (v g se Canvas för zoomlänkar)
  Tis 2023-10-31
09:00 - 17:00 2ON017
Valfri
Eget arbete Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
Egna studier (Tis 31/10 - Fre 3/11)
  Ons 2023-11-01
09:00 - 17:00 2ON017
Valfri
Eget arbete Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
Egna studier (Tis 31/10 - Fre 3/11)
  Tors 2023-11-02
09:00 - 17:00 2ON017
Valfri
Eget arbete Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
Egna studier (Tis 31/10 - Fre 3/11)
  Fre 2023-11-03
09:00 - 17:00 2ON017
Valfri
Eget arbete Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
Egna studier (Tis 31/10 - Fre 3/11)
12:00 - 00:00 Allhelgonaafton
23:45 - 00:00 2ON017
Canvas
Examination
Inlämning
Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar
Deadline:

Inlämning Examinationsuppgift Moment 2

Deadline:

Genomförande av Självtest Säkerhets- och kvalitetsaspekter vid antitumoral behandling