Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 35 Mån 2023-08-28 v 35
10:00 - 10:15 7KS011
S 113, http://ki.se/medarbetare/s-113
Introduktion Carina Söderman
Elisabeth Asplund
Gunilla Lilja
Program- och kursintroduktion
10:15 - 10:45 7KS011
S 113, http://ki.se/medarbetare/s-113
Introduktion Carina Georg Introduktion till universitetstudier och programmet KUSSK.
10:45 - 11:45 7KS011
S 113, http://ki.se/medarbetare/s-113
Introduktion Eva Broberger Information om examinators funktion
Fusk och Plagiat
Att vara student
13:00 - 13:30 7KS011
S 113, http://ki.se/medarbetare/s-113
Information Camilla Persson Administration och LADOK
Introduktion till lärplattformen Canvas
13:30 - 15:00 7KS011
S 113, http://ki.se/medarbetare/s-113
Introduktion Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Carina Söderman
Elisabeth Asplund
Gunilla Lilja
Kursintroduktion 7KS011
  Tis 2023-08-29
08:00 - 16:00 7KS011
Valfri plats
Eget arbete Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård - Självstudier:
2.1 Min "ryggsäck" steg 1-3
Läs igenom hela kursen i Canvas
  Ons 2023-08-30
09:00 - 10:00 7KS011
Biblioteket, Huddinge ANA8
Information Lisa Gottschalk Introduktion till biblioteket
10:30 - 12:00 7KS011
S 305, http://ki.se/medarbetare/s-305
S 312, http://ki.se/medarbetare/s-312
S 303, http://ki.se/medarbetare/s-303
Seminarium Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Carina Söderman
Elisabeth Asplund
Gunilla Lilja
2.1 Min "ryggsäck", steg 2

Grupp 1 och 2 - Sal S 305
Grupp 3 och 4 - Sal S 312
Grupp 5 och 6 - Sal S 303
13:00 - 16:00 7KS011
S 305, http://ki.se/medarbetare/s-305
S 312, http://ki.se/medarbetare/s-312
S 303, http://ki.se/medarbetare/s-303
Workshop Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Carina Söderman
Elisabeth Asplund
Gunilla Lilja
Grupp 1 och 2 - Sal S 305
Grupp 3 och 4 - Sal S 312
Grupp 5 och 6 - Sal S 303
  Tors 2023-08-31
09:00 - 10:15 1SJ010
7KS011
H1 Röd, http://ki.se/medarbetare/h1
Föreläsning Forskningsmetodik
Omvårdnadsvetenskap
Sjuksköterskeprofessionen
Nana Waldréus Introduktion till sjuksköterskeprofessionen, vetenskap och huvudområdet omvårdnad (kursmoment I, II, III)
10:30 - 12:00 1SJ010
7KS011
H1 Röd, http://ki.se/medarbetare/h1
Föreläsning Forskningsmetodik
Omvårdnadsvetenskap
Sjuksköterskeprofessionen
Ann Langius-Eklöf Sjuksköterskeprofessionens framväxt och introduktion till teorier inom omvårdnad (kursmoment I, II, III)
13:00 - 14:00 7KS011
S 102, http://ki.se/medarbetare/s-102
Information Christine Carlstedt Studievägledarens funktion
14:00 - 15:00 7KS011
S 102, http://ki.se/medarbetare/s-102
Information Stina Sunkel
Vanja Pilotti
Studenthälsan
  Fre 2023-09-01
08:00 - 08:15 7KS011
Valfri plats
Eget arbete Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård - Självstudier:
2.3 Etiskt förhållningssätt som sjuksköterska
2.2 Sjuksköterskans profession
2.5 Boksamtal 1: "Ro utan åror" sida 0-68
v 36 Mån 2023-09-04 v 36
09:00 - 12:00 7KS011
S 113, http://ki.se/medarbetare/s-113
Föreläsning Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Anna Slettmyr 2.3 Etiskt förhållningssätt som sjuksköterska
13:00 - 16:00 7KS011
S 113, http://ki.se/medarbetare/s-113
Workshop Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Carina Söderman
Elisabeth Asplund
Gunilla Lilja
2.4 Sjuksköterskans kärnkompetenser - grupparbete
  Tis 2023-09-05
09:00 - 16:00 7KS011
S 402, http://ki.se/medarbetare/s-402
Grupparbete
Seminarium
Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Carina Söderman
Elisabeth Asplund
2.4 Sjuksköterkskans kärnkompetenser
  Ons 2023-09-06
09:15 - 10:15 7KS011
S 414
S 415, http://ki.se/medarbetare/s-415
S 317, http://ki.se/medarbetare/s-317
Workshop Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Carina Söderman
Elisabeth Asplund
Gunilla Lilja
Basgrupp 1 och 2 - Sal S 414
Basgrupp 3 och 4 - Sal S 415
Basgrupp 5 och 6 - Sal S 317
10:30 - 11:15 7KS011
S 402, http://ki.se/medarbetare/s-402
Information
Introduktion
Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Carina Söderman
Elisabeth Asplund
Gunilla Lilja
Kursdialog och Information: Veckans ord och tal
2.7 Sjuksköterskan som omvårdnadsexpert
12:00 - 15:00 7KS011
S 402, http://ki.se/medarbetare/s-402
Workshop Kristina Froelich 2.6 Språkutveckling, del 1
Lässtrategier och referathantering
  Tors 2023-09-07
08:00 - 08:15 7KS011
Valfri plats
Eget arbete Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård - Självstudier:
2.7 Sjuksköterskan som omvårdnadsexpert
  Fre 2023-09-08
08:00 - 08:15 7KS011
Valfri plats
Eget arbete Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård - Självstudier:
2.5 Boksamtal 2, sida 69 - 133
2.8 Omvårdnadsprocessen ett redskap för sjuksköterskans omvårdnadsarbete
v 37 Mån 2023-09-11 v 37
09:15 - 10:15 7KS011
S 303, http://ki.se/medarbetare/s-303
S 314, http://ki.se/medarbetare/s-314
S 302, http://ki.se/medarbetare/s-302
Workshop Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Carina Söderman
Elisabeth Asplund
Gunilla Lilja
LA3 Boksamtal 2: "Ro utan åror"

Basgrupp 1 och 2 - S 303
Basgrupp 3 och 4 - S 314
Basgrupp 5 och 6 - S 302
10:30 - 11:45 7KS011
S 403, http://ki.se/medarbetare/s-403
Information Maria Bokedal Langius 0.5 e-tjänstekort och JOBSH
11:45 - 16:00 7KS011
S 309, http://ki.se/medarbetare/s-309
S 308, http://ki.se/medarbetare/s-308
S 318, http://ki.se/medarbetare/s-318
S 319, http://ki.se/medarbetare/s-319
S 407, http://ki.se/medarbetare/s-407
S 406, http://ki.se/medarbetare/s-406
S 403, http://ki.se/medarbetare/s-403
Grupparbete Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Carina Söderman
Gunilla Lilja
2.7 Sjuksköterskan som omvårdnadsexpert (TA MED DATOR)
  Tis 2023-09-12
09:30 - 12:00 7KS011
S 309, http://ki.se/medarbetare/s-309
S 305, http://ki.se/medarbetare/s-305
S 308, http://ki.se/medarbetare/s-308
S 318, http://ki.se/medarbetare/s-318
S 303, http://ki.se/medarbetare/s-303
Seminarium Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård - Tvärgruppsredovisning:
2.7 Sjuksköterskan omvårdnadsexpert
09:30 - 12:00 7KS011
S 402, http://ki.se/medarbetare/s-402
Seminarium Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Carina Söderman
Elisabeth Asplund
Gunilla Lilja
Tvärgruppsredovisning:
2.7 Sjuksköterskan omvårdnadsexpert
13:00 - 14:30 7KS011
S 402, http://ki.se/medarbetare/s-402
Seminarium Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Carina Söderman
Elisabeth Asplund
Gunilla Lilja
2.7 Sjuksköterskan omvårdnadsexpert (sammanfattning)
14:45 - 16:00 7KS011
S 402, http://ki.se/medarbetare/s-402
Diskussion Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård - Kursdialog
  Ons 2023-09-13
09:00 - 16:00 7KS011
S 102, http://ki.se/medarbetare/s-102
Föreläsning Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Gunnel Wärn-Hede 2.8 Omvårdnadsprocessen ett redskap för sjuksköterskans omvårdnadsarbete, del 1
  Tors 2023-09-14
08:00 - 08:15 7KS011
Valfri plats
Eget arbete Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård - Självstudier:
3.1 Kliniska färdigheter, steg 1 och 2
  Fre 2023-09-15
08:00 - 08:15 7KS011
Valfri plats
Eget arbete Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård - Självstudier:
2.5 Boksamtal 2, sida 134 - 226
0.4 Genomför: AHOS - Fusk och plagiat
2.10 Hälso- och sjukvårdens organisation, steg 1, 2
v 38 Mån 2023-09-18 v 38
09:00 - 16:00 7KS011
Valfri plats
Eget arbete Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård
Självstudier:
Arbeta med Examinationen Omvårdnad
  Tis 2023-09-19
08:30 - 10:00 1SJ010
7KS011
H1 Röd, http://ki.se/medarbetare/h1
Föreläsning Sjuksköterskeprofessionen Eva Broberger Introduktion till interprofessionellt samarbete.
10:30 - 12:00 1SJ010
7KS011
H1 Röd, http://ki.se/medarbetare/h1
Föreläsning Sjuksköterskeprofessionen Elin Inge
Anne-Marie Boström
Sjuksköterskeprofessionen i nutid
13:00 - 15:30 1SJ010
7KS011
H1 Röd, http://ki.se/medarbetare/h1
Föreläsning Sjuksköterskeprofessionen Marie Iwarzon
Hälso- och sjukvårdens organisation. Tystnadsplikt
15:45 - 16:15 1SJ010
7KS011
H1 Röd, http://ki.se/medarbetare/h1
Föreläsning Marie Iwarzon
SSF-svensk sjuksköterskeförening
  Ons 2023-09-20
11:00 - 12:00 7KS011
S 305, http://ki.se/medarbetare/s-305
S 312, http://ki.se/medarbetare/s-312
S 303, http://ki.se/medarbetare/s-303
Workshop Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Carina Söderman
Elisabeth Asplund
Gunilla Lilja
LA3 Boksamtal 3: "Ro utan åror"

Grupp 1 och 2 - S 305
Grupp 3 och 4 - S 312
Grupp 5 och 6 - S 303
13:00 - 16:00 7KS011
S 103, http://ki.se/medarbetare/s-103
Workshop Kristina Froelich Workshop 2:
2.6 Språkutveckling: Ordbildning och ordkunskap
  Tors 2023-09-21
08:00 - 08:15 7KS011
Valfri plats
Eget arbete Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård - Självstudier:
3.1 Kliniska färdigheter, steg 1 och 2
Arbeta med Examinationen Omvårdnad
  Fre 2023-09-22
08:00 - 08:15 7KS011
Valfri plats
Eget arbete Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård - Självstudier:
2.9 Introduktion patientsäkerhet, Lagar & Författningskunskap, steg 1
3.1 Kliniska färdigheter, steg 1 & 2
v 39 Mån 2023-09-25 v 39
09:00 - 16:00 7KS011
KTC Huddinge
Se separat schema på Canvas
Workshop Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Elisabeth Asplund
Violetta Ademi
3.1 Färdighetsträning, steg 4
CVK, PiccLine

Kom ihåg kläder för ombyte

Övrig tid: Arbeta med Examinationen Omvårdnad
  Tis 2023-09-26
09:00 - 16:00 7KS011
KTC Huddinge
Se separat schema på Canvas
Workshop Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Mia D
Gunilla Lilja
3.1 Färdighetsträning, steg 4
Intra muskulärt, KAD

Kom ihåg kläder för ombyte

Övrig tid: Arbeta med Examinationen Omvårdnad
  Ons 2023-09-27
00:00 - 00:00 Idrottsdag
09:00 - 16:00 7KS011
KTC Huddinge
Se separat schema på Canvas
Workshop Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Elisabeth Asplund
Violetta Ademi
3.1 Färdighetsträning, steg 4
PVK, Läkemedelshantering

Kom ihåg kläder för ombyte

Övrig tid: Arbeta med Examinationen Omvårdnad
  Tors 2023-09-28
09:00 - 12:00 7KS011
S 102, http://ki.se/medarbetare/s-102
Föreläsning Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Esmat Esmaeil Zadeh
-
2.9 Introduktion patientsäkerhet, lag. Lagar och författningskunskap
13:00 - 15:00 7KS011
S 102, http://ki.se/medarbetare/s-102
Workshop Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Elisabeth Asplund 2.11 Strategier för patientsäker kommunikation
  Fre 2023-09-29
08:00 - 08:15 7KS011
Valfri plats
Eget arbete Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård - Självstudier:
Arbeta med Examination Omvårdnad

Inlämning senast 1/10 kl. 23:59