Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 35 Mån 2023-08-28 v 35
09:00 - 10:00 1QA130
Via ZOOM
Introduktion Infektioner och smittskydd Annica Lindkvist Träff 1
Välkommen till kursintroduktion!

Vi kommer att gå igenom upplägget för kursen.
10:00 - 11:00 1QA130
Via ZOOM
Föreläsning Infektioner och smittskydd Matti Sällberg Vad är en infektion?
11:00 - 12:00 1QA130
Via ZOOM
Föreläsning Infektioner och smittskydd Ali Mirazimi Zoonoser - vad är det och vilken betydelse har de?