Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
Tentamenslänk
v 35 Mån 2023-08-28 v 35
08:00 - 09:00 2TL062
ZOOM ONLINE
Introduktion Catharina Hultgren Introduktion till Mikrobiell patogenes
09:00 - 12:00 2TL062
Valfritt
Föreläsning Inspelade föreläsningar samt instudering:
Grundläggande bakteriologi
13:00 - 16:00 2TL062
ZOOM ONLINE
Föreläsning Georgios Belibasakis Oral microbiolal ecology and biofilm-related diseases
  Tis 2023-08-29
09:00 - 12:00 2TL062
Valfritt
Föreläsning Inspelade föreläsningar samt instudering:
Svampar och parasiter
13:00 - 16:00 2TL062
Valfritt
Eget arbete Inspelade föreläsningar samt instudering:
Mikrobiota
  Ons 2023-08-30
09:00 - 12:00 2TL062
Erna Möllersalen, https://medarbetare.ki.se/erna-mollersalen
Föreläsning Mikrobiell patogenes Matti Sällberg Grundläggande virologi och virus livscykel
13:00 - 16:00 2TL062
Valfritt
Eget arbete Inspelade föreläsningar samt instudering:
Antimikrobiella läkemedel: Antibiotika och antiviraler
  Tors 2023-08-31
09:00 - 12:00 2TL062
Erna Möllersalen, https://medarbetare.ki.se/erna-mollersalen
Föreläsning Mikrobiell patogenes Soham Gupta HIV/Hepatit
13:00 - 16:00 2TL062
Valfritt
Eget arbete Inspelade föreläsningar samt instudering/förberedelse inför seminarium:
Basala hygienrutiner
  Fre 2023-09-01
09:00 - 12:00 2TL062
Valfritt
Föreläsning Inspelad föreläsning "Grundläggande immunologi
" med Annica Lindkvist
13:00 - 16:00 2TL062
Valfritt
Eget arbete Projektgruppsarbete
v 36 Mån 2023-09-04 v 36
09:00 - 16:00 2TL059
Distansundervisning
Föreläsning Tandvårdens etik Tomas Månsson Tandvårdens etik

Se detaljschema på kurswebben för TE i Canvas
  Tis 2023-09-05
09:00 - 16:00 2TL059
Distansundervisning
Föreläsning Tandvårdens etik Tomas Månsson Tandvårdens etik

Se detaljschema på kurswebben för TE i Canvas
  Ons 2023-09-06
09:00 - 16:00 2TL059
Distansundervisning
Föreläsning Tandvårdens etik Tomas Månsson Tandvårdens etik

Se detaljschema på kurswebben för TE i Canvas
11:00 - 13:00 2TL055
2TL058
2TL060
2TL061
Campus Flemingsberg
Information
Campusdag
  Tors 2023-09-07
09:00 - 12:00 2TL062
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning Mikrobiell patogenes Michael Uhlin
Catharina Hultgren
Klinisk immunologi
13:00 - 15:00 2TL062
4I Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4i-takterassen
4F Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4f-takterassen
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
4L Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4l-takterassen
Seminarium
Obligatorisk
Mikrobiell patogenes Catharina Hultgren Smittskydd och basala hygienrutiner
Grupp A (4F)
Grupp B (4I)
Grupp C (4J)
Grupp D (4L)
15:00 - 16:00 2TL062
Valfritt
Eget arbete Inläsningstid
  Fre 2023-09-08
10:00 - 12:00 2TL062
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning Mikrobiell patogenes Associate Prof. Nazmiye Ülkü Tüzemen
Catharina Hultgren
Antibioticresistance
13:00 - 16:00 2TL062
Distans valfritt
Föreläsning Mikrobiell patogenes Catharina Hultgren
Catharina Hultgren
Luftvägsinfektioner
16:00 - 16:30 2TL062
Valfritt
Föreläsning Frågestund i ZOOM med Annica Lindkvist rörande grundläggande immunologi.
k: https://ki-se.zoom.us/j/67197283517
v 37 Mån 2023-09-11 v 37
09:00 - 12:00 2TL062
9Q Månen, http://ki.se/medarbetare/9q
Föreläsning Mikrobiell patogenes Soham Gupta
Catharina Hultgren
Herpesviruses
13:15 - 16:15 2TL062
9Q Månen, http://ki.se/medarbetare/9q
Föreläsning Mikrobiell patogenes Catharina Hultgren Inspelade föreläsningar samt instudering: Vaccinationer
  Tis 2023-09-12
10:00 - 12:00 2TL062
Distans valfritt
Föreläsning Mikrobiell patogenes Annika Karlsson
Catharina Hultgren
Mucosaimmunologi
14:00 - 17:00 2TL062
9Q Månen, http://ki.se/medarbetare/9q
Föreläsning Mikrobiell patogenes Catharina Hultgren Klinisk bakteriologi
  Ons 2023-09-13
09:00 - 12:00 2TL062
9Q Månen, http://ki.se/medarbetare/9q
Föreläsning Mikrobiell patogenes Ute Römling
Catharina Hultgren
Biofilm formation
13:00 - 16:00 2TL062
Distans valfritt
Föreläsning Catharina Hultgren Överkänslighetsreaktioner (inspelad)
  Tors 2023-09-14
09:00 - 12:00 2TL062
Distans valfritt
Föreläsning Mikrobiell patogenes Catharina Hultgren Autoimmunitet (inspelad föreläsning)
13:00 - 16:00 2TL062
Distans valfritt
Eget arbete Catharina Hultgren Projektgruppsarbete
  Fre 2023-09-15
09:00 - 12:00 2TL062
F86 på plan 8 på Forskningsgatan i sjukhuset
Laboration
Obligatorisk
Catharina Hultgren Grupp A+B: Laboration del 1

Grupp C+D: Förberedelse seminarie
13:00 - 16:00 2TL062
F86 på plan 8 på Forskningsgatan i sjukhuset
Laboration
Obligatorisk
Catharina Hultgren Grupp C+D: Laboration del 1

Grupp A+B: Förberedelse seminarie
v 38 Mån 2023-09-18 v 38
09:00 - 12:00 2TL062
Distans valfritt
Catharina Hultgren
Föreläsning Mikrobiell patogenes Catharina Hultgren Mikrobiologisk metodik; inspelad föreläsning
13:00 - 15:00 2TL062
Valfritt
Eget arbete Catharina Hultgren Projektgruppsarbete
15:00 - 16:00 2TL062
Valfritt
https://ki-se.zoom.us/j/68177836735
Möte Catharina Hultgren Frågestund om Mucosaimmunologi med Annika Karlsson.
  Tis 2023-09-19
09:00 - 12:00 2TL062
F86 på plan 8 på Forskningsgatan i sjukhuset
Laboration
Obligatorisk
Catharina Hultgren Grupp C+D: Laboration del 2

Grupp A+B: Förberedelse seminarie
13:00 - 16:00 2TL062
F86 på plan 8 på Forskningsgatan i sjukhuset
Laboration
Obligatorisk
Catharina Hultgren Grupp A+B: Laboration del 2

Grupp C+D: Förberedelse seminarie
  Ons 2023-09-20
09:00 - 12:00 2TL062
Valfritt
Eget arbete Catharina Hultgren Projektgruppsarbete - förberedelse inför Seminarie 2
13:00 - 15:00 2TL062
Distans valfritt
Eget arbete Mikrobiell patogenes Catharina Hultgren Seminarie 2:
Redovisning av projektgruppsarbete
(Eget arbete)
15:00 - 16:00 2TL062
Valfritt
Eget arbete Catharina Hultgren Projektgruppsarbete
  Tors 2023-09-21
09:00 - 12:00 2TL062
Distans valfritt
Föreläsning Mikrobiell patogenes Catharina Hultgren INLÄSNING/ Förberedelse inför seminarie 3 (valfritt seminarium)
12:30 - 15:00 2TL062
Distans valfritt
Seminarium Mikrobiell patogenes Catharina Hultgren SEMINARIE 3
(tentamensgenomgång)
ZOOM: https://ki-se.zoom.us/j/61274084709
  Fre 2023-09-22
09:00 - 12:00 2TL059
Distansundervisning
Föreläsning Tandvårdens etik Tomas Månsson Tandvårdens etik
Eget arbete
Se detaljschema på kurswebben för TE i Canvas
09:00 - 16:00 2TL062
Valfritt
Eget arbete
Obligatorisk
Catharina Hultgren INLÄSNING
v 39 Mån 2023-09-25 v 39
09:00 - 12:00 2TL062
Valfritt
Eget arbete Catharina Hultgren INLÄSNING
13:00 - 15:00 2TL062
Erna Möllersalen, https://medarbetare.ki.se/erna-mollersalen
Föreläsning Matti Sällberg
Catharina Hultgren
Infektionsimmunologi samt behandling av infektionssjukdomar
  Tis 2023-09-26
09:00 - 16:00 2TL062
Valfritt
Eget arbete Catharina Hultgren INLÄSNING
  Ons 2023-09-27
00:00 - 00:00 Idrottsdag
  Tors 2023-09-28
08:15 - 13:15 2TL062
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Catharina Hultgren Digital tentamen
08:15 - 13:15 2TL062
Skrivsal Ana 10
Examination Catharina Hultgren Digital tentamen
  Fre 2023-09-29
08:00 - 11:30 2TL055
Valfri plats
Eget arbete
Undervisningen sker digitalt
Se Canvas
Professionell utveckling 2 - patienten Therese Kvist T3
12:30 - 16:00 2TL055
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning
Obligatorisk
Professionell utveckling 2 - patienten Therese Kvist T3
v 40 Mån 2023-10-02 v 40
09:45 - 10:00 2TL057
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Introduktion
Introduktion till Allmänmedicin
Allmänmedicin Stefan Deneberg
10:00 - 12:00 2TL057
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Föreläsning
Akutmedicin
Allmänmedicin Maria Creignou
13:00 - 14:30 2TL057
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Föreläsning
Hud
Allmänmedicin Emma Johansson
  Tis 2023-10-03
09:00 - 12:00 2TL057
Kliniskt Träningscentrum, KTC
Praktisk övning
Demonstration
Obligatorisk
Allmänmedicin Stefan Deneberg OBS! Klinikkläder. Kom i god tid.
Grupp 4, 5 och 6
13:00 - 16:00 2TL057
Kliniskt Träningscentrum, KTC
Praktisk övning
Demonstration
Obligatorisk
Allmänmedicin Stefan Deneberg OBS! Klinikkläder. Kom i god tid.
Grupp 7, 8 och 9
  Ons 2023-10-04
08:30 - 16:30 2TL057
Valfri plats
Självstudier
Inläsning blödning och koagulation
Allmänmedicin
  Tors 2023-10-05
09:00 - 12:00 2TL057
4V, http://ki.se/medarbetare/4v
Föreläsning
Kardiologi
Allmänmedicin Stefan Lind
13:00 - 16:00 2TL057
4V, http://ki.se/medarbetare/4v
Föreläsning
Gastroenterologi
Allmänmedicin Anders Forss
  Fre 2023-10-06
09:00 - 12:00 2TL057
Kliniskt Träningscentrum, KTC
Praktisk övning
Demonstration
Obligatorisk
Allmänmedicin Stefan Deneberg OBS! Klinikkläder. Kom i god tid.
Grupp 1, 2 och 3
13:00 - 15:30 2TL057
Kliniskt Träningscentrum, KTC
Praktisk övning
Demonstration
Obligatorisk
Allmänmedicin Stefan Deneberg OBS! Klinikkläder. Kom i god tid.
Grupp 10, 11 och 12
v 41 Mån 2023-10-09 v 41
09:00 - 10:30 2TL057
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium
Blödning och koagulation
Obligatorisk
Allmänmedicin Cecilia Karlström Grupp 1-6
10:30 - 12:00 2TL057
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium
Blödning och koagulation
Obligatorisk
Allmänmedicin Cecilia Karlström Grupp 7-12
13:00 - 17:00 2TL059
Distansundervisning
Föreläsning Tandvårdens etik Tomas Månsson Tandvårdens etik
Eget arbete
Se detaljschema på kurswebben för TE i Canvas
  Tis 2023-10-10
08:30 - 12:00 2TL057
Valfri plats
Självstudier
Inläsning inflammation och allergi
Allmänmedicin
13:00 - 16:30 2TL057
Valfri plats
Självstudier
Inläsning kirurgi, ortopedi och gynekologi
Allmänmedicin
  Ons 2023-10-11
08:30 - 12:00 2TL057
Valfri plats
Självstudier
Inläsning inflammation och allergi
Allmänmedicin
13:00 - 16:30 2TL057
Valfri plats
Självstudier
Inläsning kirurgi, ortopedi och gynekologi
Allmänmedicin
  Tors 2023-10-12
09:00 - 12:00 2TL057
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium
kirurgi, ortopedi, gynekologi
Obligatorisk
Allmänmedicin Johan Erlandsson
  Fre 2023-10-13
08:00 - 17:00 2TL059
Distansundervisning
Föreläsning Tandvårdens etik Tomas Månsson Tandvårdens etik
Examination
Se detaljschema på kurswebben för TE i Canvas
v 42 Mån 2023-10-16 v 42
08:30 - 16:30 2TL057
Valfri plats
Självstudier
Inläsning Infektion, Lungmedicin, Pediatrik, Näringslära
Allmänmedicin
  Tis 2023-10-17
09:00 - 11:00 2TL057
4V, http://ki.se/medarbetare/4v
Föreläsning
Infektion
Allmänmedicin Wilhelm Hedin
11:00 - 12:00 2TL057
4V, http://ki.se/medarbetare/4v
Föreläsning
Lungmedicin
Allmänmedicin Apostolos Bossios
13:00 - 15:00 2TL057
4V, http://ki.se/medarbetare/4v
Föreläsning
Pediatrik
Allmänmedicin Kalle Hildebrand
15:00 - 16:00 2TL057
4V, http://ki.se/medarbetare/4v
Föreläsning
Näringslära
Allmänmedicin Catarina Lindqvist
  Ons 2023-10-18
08:30 - 16:30 2TL057
Valfri plats
Självstudier
Inläsning Neurologi, Psykiatri, Njurmedicin, Endokrinologi
Allmänmedicin
  Tors 2023-10-19
09:00 - 10:00 2TL057
4V, http://ki.se/medarbetare/4v
Föreläsning
Neurologi
Allmänmedicin Björn Evertsson
10:00 - 12:00 2TL057
4V, http://ki.se/medarbetare/4v
Föreläsning
Psykiatri
Allmänmedicin Olle Thunberg
13:00 - 14:00 2TL057
4V, http://ki.se/medarbetare/4v
Föreläsning
Endokrinologi
Allmänmedicin Jesper Bäckdahl
14:00 - 15:30 2TL057
4V, http://ki.se/medarbetare/4v
Föreläsning
Njurmedicin
Allmänmedicin Ehab Al-Sodany
  Fre 2023-10-20
09:00 - 12:00 2TL057
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Föreläsning
Inflammatoriska systemsjukdomar
Allmänmedicin Kerstin Sundell
Francesca Faustini
13:00 - 14:00 2TL057
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Föreläsning
Allergier och överkänslighet
Allmänmedicin Gabriel Afram
14:00 - 16:00 2TL057
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Föreläsning
Hälsodeklaration
Allmänmedicin Stefan Deneberg Grupp 7-12
v 43 Mån 2023-10-23 v 43
09:00 - 12:00 2TL057
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Föreläsning
Onkologi och hematologi
Allmänmedicin Stefan Deneberg
13:00 - 15:00 2TL057
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Föreläsning
Hälsodeklaration
Allmänmedicin Stefan Deneberg Grupp 1-6
  Tis 2023-10-24
08:30 - 16:30 2TL057
Valfri plats
Självstudier Allmänmedicin
  Ons 2023-10-25
08:30 - 16:30 2TL057
Valfri plats
Självstudier Allmänmedicin
  Tors 2023-10-26
08:30 - 16:30 2TL057
Valfri plats
Självstudier Allmänmedicin
  Fre 2023-10-27
14:15 - 17:45 2TL057
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Allmänmedicin Stefan Deneberg Digital tentamen
Tentamen är till 16:45. Förlängd tid är till 17:45.
14:15 - 17:45 2TL057
Enskilt rum Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Allmänmedicin Stefan Deneberg Digital tentamen
Tentamen är till 16:45. Förlängd tid är till 17:45.
v 44 Mån 2023-10-30 v 44
09:00 - 09:30 2TL056
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Introduktion
Allmän patologi
Obligatorisk
Allmän patologi
09:30 - 11:00 2TL056
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Allmän patologi
Allmän patologi Martin Hysek Cellskada och adaption
12:00 - 13:30 2TL056
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Allmän patologi
Allmän patologi Jonas Fuxe Inflammation
13:45 - 15:15 2TL056
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Allmän patologi
Allmän patologi Laszlo Szekely Cancer – patogenes och progression
  Tis 2023-10-31
08:15 - 11:30 2TL055
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning Professionell utveckling 2 - patienten Therese Kvist T3
12:30 - 16:00 2TL055
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning Professionell utveckling 2 - patienten Therese Kvist T3
  Ons 2023-11-01
08:15 - 11:30 2TL055
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning Professionell utveckling 2 - patienten Therese Kvist T3
12:30 - 16:00 2TL055
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning Professionell utveckling 2 - patienten Therese Kvist T3
  Tors 2023-11-02
09:00 - 10:30 2TL056
Via ZOOM
Föreläsning
Allmän patologi
Allmän patologi Sara Windahl Skelett och leder
10:45 - 12:15 2TL056
Via ZOOM
Föreläsning
Allmän patologi
Allmän patologi Anna Vikström Hudsjukdomar
13:15 - 15:00 2TL056
Via ZOOM
Föreläsning
Allmän patologi
Allmän patologi Katalin Dobra Respiration
15:00 - 17:00 2TL056
Valfritt
Självstudier
Allmän patologi
Allmän patologi
  Fre 2023-11-03
09:00 - 10:30 2TL056
Via ZOOM
Föreläsning
Allmän patologi
Allmän patologi Sjukdomar i lever, pankreas och gallvägar
10:45 - 12:15 2TL056
Via ZOOM
Föreläsning
Allmän patologi
Allmän patologi Endokrina sjukdomar
12:00 - 00:00 Allhelgonaafton
  Lör 2023-11-04
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
v 45 Mån 2023-11-06 v 45
09:00 - 10:30 2TL056
Via ZOOM
Föreläsning
Allmän patologi
Allmän patologi Laszlo Szekely Hjärt och kärlsjukdomar
10:45 - 12:15 2TL056
Via ZOOM
Föreläsning
Allmän patologi
Allmän patologi Franziska Thimm Gastropatologi
13:15 - 17:00 2TL056
Valfritt
Självstudier
Allmän patologi
Allmän patologi
  Tis 2023-11-07
09:00 - 10:30 2TL056
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Allmän patologi
Allmän patologi Balazs Acs Sjukdomar i urinvägarna, Genitala och bröst
10:45 - 12:00 2TL056
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Allmän patologi
Allmän patologi Sulaf Abd Own Hematologiska sjukdomar
13:00 - 14:00 2TL056
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Projektarbete
Allmän patologi
Allmän patologi Margaret Sällberg Chen
14:15 - 17:00 2TL056
Valfritt
Självstudier
Allmän patologi
Allmän patologi
  Ons 2023-11-08
09:00 - 17:00 2TL056
Valfritt
Grupparbete
Projektarbete
Allmän patologi
Allmän patologi
  Tors 2023-11-09
09:00 - 17:00 2TL056
Valfritt
Grupparbete
Projektarbete
Allmän patologi
Allmän patologi
  Fre 2023-11-10
09:00 - 17:00 2TL056
Valfritt
Grupparbete
Projektarbete
Allmän patologi
Allmän patologi
  Lör 2023-11-11
08:15 - 13:15 2TL062
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Mikrobiell patogenes Catharina Hultgren Digital tentamen
v 46 Mån 2023-11-13 v 46
08:30 - 15:30 2TL056
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Grupparbete
Projektarbete
Allmän patologi
Allmän patologi Margaret Sällberg Chen Powerpoint Presentation
  Tis 2023-11-14
08:30 - 17:00 2TL056
Fritt
Självstudier
Allmän patologi
Allmän patologi
  Ons 2023-11-15
08:30 - 17:00 2TL056
Fritt
Självstudier
Allmän patologi
Allmän patologi
  Tors 2023-11-16
08:15 - 13:15 2TL056
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Jaakko Patrakka Digital tentamen
08:15 - 13:15 2TL056
Enskilt rum pl.4 ANA 10
Examination Jaakko Patrakka Digital tentamen
08:15 - 13:15 2TL056
Skrivsal Ana 10
Examination Jaakko Patrakka Digital tentamen
  Fre 2023-11-17
08:30 - 11:30 2TL055
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning Professionell utveckling 2 - patienten Therese Kvist T3
12:30 - 16:00 2TL055
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Professionell utveckling 2 - patienten T3
v 47 Mån 2023-11-20 v 47
08:15 - 11:30 2TL055
H2 Grön, http://ki.se/medarbetare/h2
Föreläsning
Obligatorisk
Professionell utveckling 2 - patienten Therese Kvist T3
12:30 - 16:00 2TL055
H2 Grön, http://ki.se/medarbetare/h2
Föreläsning
Obligatorisk
Professionell utveckling 2 - patienten Therese Kvist T3
  Tis 2023-11-21
08:00 - 11:30 2TL061
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning Odontologisk radiologi 1 Tobias Regnstrand T3
12:30 - 14:30 2TL058
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning
Se Canvas
Den friska munhålan - avvikelser från det normala Sabrina Svedjevik T3
14:30 - 17:00 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Odontologisk radiologi 1 T3
Inläsningstid för seminarium 1
  Ons 2023-11-22
08:00 - 11:30 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Odontologisk radiologi 1 T3
Inläsningstid för seminarium 1
12:30 - 17:00 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den friska munhålan - avvikelser från det normala
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Sabrina Svedjevik T3
12:30 - 16:00 2TL061
4X, http://ki.se/medarbetare/4x
Seminarium Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
Tobias Regnstrand T3
  Tors 2023-11-23
08:00 - 11:30 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den friska munhålan - avvikelser från det normala
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Sabrina Svedjevik T3
08:00 - 11:30 2TL061
4X, http://ki.se/medarbetare/4x
Seminarium Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
Tobias Regnstrand T3
12:30 - 17:00 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den friska munhålan - avvikelser från det normala
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
Sabrina Svedjevik T3
12:30 - 16:00 2TL061
4X, http://ki.se/medarbetare/4x
Seminarium Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Tobias Regnstrand T3
  Fre 2023-11-24
08:30 - 11:30 2TL058
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Seminarium
Se Canvas
Den friska munhålan - avvikelser från det normala Sabrina Svedjevik T3
12:30 - 17:00 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den friska munhålan - avvikelser från det normala Sabrina Svedjevik T3
v 48 Mån 2023-11-27 v 48
08:00 - 11:30 2TL060
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Administrativ klinik Daniela Vidojevic T3
13:30 - 17:00 2TL060
Sundström
Praktisk övning
Demonstration
Se Canvas
Klinikpass
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
Daniela Vidojevic T3
Sundström + klinik plan 6
13:30 - 17:00 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
13:30 - 17:00 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
T3
  Tis 2023-11-28
08:00 - 11:30 2TL060
Sundström
Praktisk övning
Demonstration
Se Canvas
Klinikpass
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
Daniela Vidojevic T3
Sundström + klinik plan 6
08:00 - 11:30 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
13:30 - 17:00 2TL060
Sundström
Praktisk övning
Demonstration
Se Canvas
Klinikpass
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Daniela Vidojevic T3
Sundström + klinik plan 6
13:30 - 17:00 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
13:30 - 17:00 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Tobias Regnstrand T3
  Ons 2023-11-29
08:30 - 11:30 2TL058
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Seminarium
Se Canvas
Den friska munhålan - avvikelser från det normala Sabrina Svedjevik T3
13:30 - 17:00 2TL060
Sundström
Praktisk övning
Demonstration
Se Canvas
Klinikpass
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
Daniela Vidojevic T3
Sundström + klinik plan 6
13:30 - 17:00 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 11
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
  Tors 2023-11-30
08:00 - 11:30 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den friska munhålan - avvikelser från det normala
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
Sabrina Svedjevik T3
08:00 - 11:30 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
13:30 - 17:00 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den friska munhålan - avvikelser från det normala
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Sabrina Svedjevik T3
13:30 - 17:00 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
  Fre 2023-12-01
08:00 - 11:30 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den friska munhålan - avvikelser från det normala
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Sabrina Svedjevik T3
08:00 - 11:30 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
12:30 - 16:00 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
13:30 - 17:00 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den friska munhålan - avvikelser från det normala
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Sabrina Svedjevik T3
v 49 Mån 2023-12-04 v 49
08:00 - 11:30 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den friska munhålan - avvikelser från det normala
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Sabrina Svedjevik T3
08:00 - 11:30 2TL060
Sundström
Praktisk övning
Demonstration
Se Canvas
Klinikpass
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
Daniela Vidojevic T3
Sundström + klinik plan 6
08:00 - 11:30 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
13:30 - 17:00 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den friska munhålan - avvikelser från det normala
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Sabrina Svedjevik T3
13:30 - 17:00 2TL060
Sundström
Praktisk övning
Demonstration
Se Canvas
Klinikpass
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 11
Daniela Vidojevic T3
Sundström + klinik plan 6
13:30 - 17:00 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
  Tis 2023-12-05
08:00 - 11:30 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 11
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
08:00 - 11:30 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
T3
08:15 - 11:30 2TL055
4X, http://ki.se/medarbetare/4x
Föreläsning
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Therese Kvist T3
12:30 - 16:00 2TL058
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium
Se Canvas
Den friska munhålan - avvikelser från det normala Sabrina Svedjevik T3
  Ons 2023-12-06
08:00 - 11:30 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den sjuka munhålan - Oral patologi
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Sabrina Svedjevik T3
08:00 - 11:30 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Demonstration
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Daniela Vidojevic T3
08:00 - 11:30 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
T3
13:30 - 17:00 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den sjuka munhålan - Oral patologi
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Sabrina Svedjevik T3
13:30 - 17:00 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Demonstration
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
Daniela Vidojevic T3
  Tors 2023-12-07
08:00 - 11:30 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Demonstration
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 11
Daniela Vidojevic T3
08:00 - 11:30 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
T3
12:30 - 16:00 2TL055
4X, http://ki.se/medarbetare/4x
Föreläsning
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Therese Kvist T3
13:30 - 17:00 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
13:30 - 17:00 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
T3
  Fre 2023-12-08
08:30 - 11:30 2TL058
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Seminarium
Se Canvas
Den sjuka munhålan - Oral patologi Sabrina Svedjevik T3
12:30 - 17:00 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den sjuka munhålan - Oral patologi
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 11
Sabrina Svedjevik T3
12:30 - 16:00 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
v 50 Mån 2023-12-11 v 50
08:00 - 11:30 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
08:15 - 11:30 2TL055
4Y, http://ki.se/medarbetare/4y
4X, http://ki.se/medarbetare/4x
Examination
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
Therese Kvist T3
08:15 - 11:30 2TL055
Klinisk Träningscentrum (KTC)
Undervisning
HLR (hjärt- lungräddning)
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
Therese Kvist T3
12:30 - 16:00 2TL055
4Y, http://ki.se/medarbetare/4y
4X, http://ki.se/medarbetare/4x
Examination
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Therese Kvist T3
13:30 - 17:00 2TL055
Klinisk Träningscentrum (KTC)
Undervisning
HLR (hjärt- lungräddning)
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
Therese Kvist T3
13:30 - 17:00 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den sjuka munhålan - Oral patologi
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
Sabrina Svedjevik T3
13:30 - 17:00 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 11
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
  Tis 2023-12-12
08:00 - 11:30 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
08:15 - 11:30 2TL055
4Y, http://ki.se/medarbetare/4y
4X, http://ki.se/medarbetare/4x
Examination
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Therese Kvist T3
08:15 - 11:30 2TL055
Klinisk Träningscentrum (KTC)
Undervisning
HLR (hjärt- lungräddning)
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Therese Kvist T3
12:30 - 16:00 2TL055
4Y, http://ki.se/medarbetare/4y
4X, http://ki.se/medarbetare/4x
Examination
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
Therese Kvist T3
13:30 - 17:00 2TL055
Klinisk Träningscentrum (KTC)
Undervisning
HLR (hjärt- lungräddning)
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Therese Kvist T3
13:30 - 17:00 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
  Ons 2023-12-13
08:00 - 11:30 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den sjuka munhålan - Oral patologi Sabrina Svedjevik T3
13:30 - 17:00 2TL061
Bryggan
Praktisk övning
Se Canvas
Klinisk övning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
Tobias Regnstrand T3
Bryggan + klinik
13:30 - 17:00 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
T3
  Tors 2023-12-14
08:00 - 11:30 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Demonstration
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
Daniela Vidojevic T3
08:15 - 12:15 2TL056
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Sara Windahl Digital tentamen
Extra rum
13:30 - 17:00 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Demonstration
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
Daniela Vidojevic T3
13:30 - 17:00 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Restpass
Se Canvas
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Tobias Regnstrand T3
13:30 - 17:00 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
T3
  Fre 2023-12-15
08:00 - 11:30 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Demonstration
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
Daniela Vidojevic T3
08:00 - 11:30 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Restpass
Se Canvas
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
Tobias Regnstrand T3
12:30 - 16:00 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Demonstration
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 11
Daniela Vidojevic T3
12:30 - 16:00 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Restpass
Se Canvas
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
Tobias Regnstrand T3
  Lör 2023-12-16
08:15 - 13:15 2TL062
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Omtentamen
Examination
Mikrobiell patogenes Catharina Hultgren Digital tentamen
v 51 Mån 2023-12-18 v 51
08:00 - 11:30 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den sjuka munhålan - Oral patologi
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Sabrina Svedjevik T3
08:00 - 11:30 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Demonstration
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
Daniela Vidojevic T3
08:00 - 11:30 2TL061
S 114, http://ki.se/medarbetare/s-114
Seminarium Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Tobias Regnstrand T3
08:00 - 11:30 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 9
Tobias Regnstrand T3
12:30 - 16:00 2TL061
S 114, http://ki.se/medarbetare/s-114
Seminarium Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Tobias Regnstrand T3
13:30 - 17:00 2TL055
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
Therese Kvist T3
13:30 - 17:00 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Demonstration
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
Daniela Vidojevic T3
13:30 - 17:00 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 5
Tobias Regnstrand T3
  Tis 2023-12-19
08:00 - 11:15 2TL055
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 1
Therese Kvist T3
08:00 - 11:30 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den sjuka munhålan - Oral patologi
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
Sabrina Svedjevik T3
08:00 - 11:30 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Demonstration
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Daniela Vidojevic T3
08:00 - 11:30 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 10
Tobias Regnstrand T3
13:30 - 17:00 2TL055
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 11
Therese Kvist T3
13:30 - 17:00 2TL058
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid inför seminarium
Den sjuka munhålan - Oral patologi
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Sabrina Svedjevik T3
13:30 - 17:00 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Demonstration
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
Daniela Vidojevic T3
13:30 - 17:00 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 12
Tobias Regnstrand T3
  Ons 2023-12-20
08:00 - 11:15 2TL055
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
Therese Kvist T3
08:00 - 11:30 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Demonstration
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
Daniela Vidojevic T3
08:00 - 11:30 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 11
Tobias Regnstrand T3
13:30 - 17:00 2TL055
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Professionell utveckling 2 - patienten
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Therese Kvist T3
13:30 - 17:00 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 1
Tobias Regnstrand T3
  Tors 2023-12-21
08:30 - 11:30 2TL058
Digital undervisning
Seminarium
Se Canvas
Den sjuka munhålan - Oral patologi Sabrina Svedjevik T3
13:30 - 17:00 2TL055
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Professionell utveckling 2 - patienten Therese Kvist T3
  Fre 2023-12-22
08:15 - 16:00 2TL055
Valfri plats
Examination Professionell utveckling 2 - patienten Therese Kvist T3
Inlämning av examinationsuppgift
v 52 Mån 2023-12-25 v 52
00:00 - 00:00 Juldagen
  Tis 2023-12-26
00:00 - 00:00 Annandag jul
  Ons 2023-12-27
08:00 - 17:00 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1 T3
  Tors 2023-12-28
08:00 - 17:00 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1 T3
  Fre 2023-12-29
08:00 - 17:00 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1 T3
v 1 Mån 2024-01-01 v 1
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
  Tis 2024-01-02
08:00 - 11:30 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1 T3
13:30 - 17:00 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1 T3
  Ons 2024-01-03
08:00 - 11:30 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1 T3
13:30 - 17:00 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1 T3
  Tors 2024-01-04
08:00 - 11:30 2TL060
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Administrativ klinik Daniela Vidojevic T3
Eget arbete filmer
13:30 - 17:00 2TL060
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Administrativ klinik Daniela Vidojevic T3
Eget arbete filmer
  Fre 2024-01-05
08:00 - 11:30 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1 T3
12:30 - 15:00 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1 T3
  Lör 2024-01-06
00:00 - 00:00 Trettondedag jul
v 2 Mån 2024-01-08 v 2
08:00 - 11:30 2TL060
Valfri plats
Eget arbete
Inlämning
Inlämningsuppgift
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
T3
08:00 - 11:30 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 3
Tobias Regnstrand T3
08:00 - 11:30 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 4
T3
13:30 - 17:00 2TL060
Valfri plats
Eget arbete
Inlämning
Inlämningsuppgift
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
T3
13:30 - 17:00 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 6
Tobias Regnstrand T3
13:30 - 17:00 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
T3
  Tis 2024-01-09
08:00 - 11:30 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Demonstration
Restpass
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Daniela Vidojevic T3
08:00 - 11:30 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 7
Tobias Regnstrand T3
13:30 - 17:00 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Demonstration
Restpass
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Daniela Vidojevic T3
13:30 - 17:00 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 4
Tobias Regnstrand T3
13:30 - 17:00 2TL061
Valfri plats
Självstudier
Förberedelser/Inläsning
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
T3
  Ons 2024-01-10
08:15 - 10:45 2TL061
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Odontologisk radiologi 1 Tobias Regnstrand Digital tentamen
13:30 - 17:00 2TL060
Klinik plan 6
Praktisk undervisning
Restpass
Administrativ klinik Daniela Vidojevic T3
Restpass 1
  Tors 2024-01-11
08:15 - 11:30 2TL055
4X, http://ki.se/medarbetare/4x
Undervisning
Se Canvas
Resttillfälle
Professionell utveckling 2 - patienten Therese Kvist T3
13:30 - 17:00 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Restpass
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 12
kull HT22 grupp 7
kull HT22 grupp 8
kull HT22 grupp 9
kull HT22 grupp 10
kull HT22 grupp 11
Daniela Vidojevic T3
Bryggan / Klinik plan 6.
  Fre 2024-01-12
08:00 - 11:30 2TL060
Bryggan
Praktisk undervisning
Restpass
Se Canvas
Administrativ klinik
kull HT22 grupp 1
kull HT22 grupp 2
kull HT22 grupp 3
kull HT22 grupp 4
kull HT22 grupp 5
kull HT22 grupp 6
Daniela Vidojevic T3
Bryggan / Klinik plan 6.
08:00 - 11:30 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 8
Tobias Regnstrand T3
12:30 - 16:00 2TL055
Klinisk Träningscentrum (KTC)
Undervisning
Resttillfälle HLR/KTC
Professionell utveckling 2 - patienten Therese Kvist T3
12:30 - 16:00 2TL061
Klinik oral radiologi
Praktisk övning
Klinikpass
Odontologisk radiologi 1
kull HT22 grupp 2
Tobias Regnstrand T3