Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
Tentamenslänk
v 34 Mån 2023-08-21 v 34
09:30 - 11:30 1TY024
2TL048
H1 Röd, http://ki.se/medarbetare/h1
Information
Introduktion
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis T1 TDL + THYG
Intro, välkomstcermoni, upprop.
11:30 - 16:00 1TY024
2TL048
Meddelas från OF
Introduktion
Nya studenter
Odontologisk introduktion Se välkomstbrevet
  Tis 2023-08-22
10:00 - 16:00 1TY024
2TL048
Meddelas från OF
Introduktion
Nya studenter
Odontologisk introduktion Se välkomstbrevet
  Ons 2023-08-23
10:00 - 11:30 2TL048
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Introduktion Rachael Sugars Basic sciences and medicine in the dental education - why are they relevant to a dentist?
12:30 - 15:00 2TL049
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
  Tors 2023-08-24
09:00 - 12:00 1TY024
2TL048
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Information
Se Canvas
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis T1 TDL + THYG
Information om programmen, studentinflytande, studievägledning, friskvård, KIB.
För tider, se detaljschema.
13:00 - 15:00 1TY024
2TL048
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning
Information
Se Canvas
Obligatorisk
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis T1 TDL + THYG
Information fortsättning: program- och kurswebb, Canvas, E-tjänst, Ladok
+ obligatorisk föreläsning.
  Fre 2023-08-25
09:00 - 12:00 1TY024
2TL049
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling 1 - studenten
Professionell utveckling och etik
Jonas Erdenborg
Robert Schibbye
T1 TDL + THYG
13:00 - 16:00 1TY024
2TL049
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling 1 - studenten
Professionell utveckling och etik
Jonas Erdenborg
Robert Schibbye
T1 TDL + THYG
v 35 Mån 2023-08-28 v 35
08:30 - 12:00 2TL048
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis
13:00 - 17:00 2TL048
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis
  Tis 2023-08-29
09:45 - 11:45 2TL048
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis
13:00 - 17:00 2TL048
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis
  Ons 2023-08-30
08:30 - 11:30 2TL048
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis
13:00 - 17:00 2TL048
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis
  Tors 2023-08-31
08:00 - 12:00 2TL048
Se plats i detaljschema/Canvas
Nya studenter
Fotografering
Odontologisk introduktion Jörgen Jönsson T1
13:00 - 17:00 2TL048
Se plats i detaljschema/Canvas
Nya studenter
Fotografering
Odontologisk introduktion Jörgen Jönsson T1
  Fre 2023-09-01
08:30 - 09:45 2TL048
Canvas
Examination
Canvas webbmaterial
Se Canvas
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis T1
13:30 - 16:00 1TY024
2TL048
Aula Medica
Campus Solna
Nya studenter
Välkomstceremoni
v 36 Mån 2023-09-04 v 36
09:00 - 12:00 2TL050
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Introduktion
Se Canvas
Vetenskaplig teori och metod Rachael Sugars T1
Kl. 9.00-9.30: Course introduction.
Kl. 9.45-12.00: Lecture
13:00 - 16:00 2TL050
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Vetenskaplig teori och metod Rachael Sugars Self-study
Preparation reading of original scientific article for seminar 1
  Tis 2023-09-05
08:00 - 12:00 2TL050
Valfri plats
Självstudier Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 11
kull HT23 grupp 12
kull HT23 grupp 9
kull HT23 grupp 10
Preparation reading of for groupworks 1 and 2.
09:00 - 12:00 2TL050
S 114, http://ki.se/medarbetare/s-114
Seminarium
Se Canvas
Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 5
kull HT23 grupp 6
kull HT23 grupp 7
kull HT23 grupp 8
Rachael Sugars What is reliable evidence?
Peer review process
09:00 - 12:00 2TL050
Valfri plats
Workshop
Via Zoom
Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 1
kull HT23 grupp 2
kull HT23 grupp 3
kull HT23 grupp 4
Anna Mia Eborn Martinovic KIB Workshop 1: Information searching tools.

See schedule on Canvas with Zoom links.
13:00 - 16:00 2TL050
S 114, http://ki.se/medarbetare/s-114
Seminarium
Se Canvas
Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 11
kull HT23 grupp 12
kull HT23 grupp 9
kull HT23 grupp 10
Rachael Sugars What is reliable evidence?
Peer review process
13:00 - 17:00 2TL050
Valfri plats
Självstudier Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 1
kull HT23 grupp 2
kull HT23 grupp 3
kull HT23 grupp 4
Preparation reading of for groupworks 1 and 2.
13:00 - 16:00 2TL050
Valfri plats
Workshop
Via Zoom
Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 5
kull HT23 grupp 6
kull HT23 grupp 7
kull HT23 grupp 8
Anna Mia Eborn Martinovic KIB Workshop 1: Information searching tools.

See schedule on Canvas with Zoom links.
  Ons 2023-09-06
08:00 - 11:00 2TL050
Valfri plats
Självstudier Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 5
kull HT23 grupp 6
kull HT23 grupp 7
kull HT23 grupp 8
Preparation reading of for groupworks 1 and seminar 2
08:30 - 11:30 2TL050
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium
Se Canvas
Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 1
kull HT23 grupp 2
kull HT23 grupp 3
kull HT23 grupp 4
Rachael Sugars What is reliable evidence?
Peer review process
08:30 - 11:30 2TL050
Valfri plats
Workshop
Via Zoom
Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 11
kull HT23 grupp 12
kull HT23 grupp 9
kull HT23 grupp 10
Anna Mia Eborn Martinovic KIB Workshop 1: Information searching tools.

See schedule on Canvas with Zoom links
11:00 - 13:00 2TL048
2TL049
2TL050
Campus Flemingsberg
Information
Campusdag
13:00 - 13:30 2TL050
Valfri plats
Introduktion
Via Zoom
Vetenskaplig teori och metod Rachael Sugars Introduction to the examination tasks
13:30 - 17:00 2TL050
Valfri plats
Grupparbete Vetenskaplig teori och metod Rachael Sugars Group work 1 Evaluation of a scientific article.

Group directly upload to Canvas by 6th September 23:59 latest.
  Tors 2023-09-07
09:00 - 12:00 2TL050
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium
Se Canvas
Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 1
kull HT23 grupp 2
kull HT23 grupp 3
kull HT23 grupp 4
kull HT23 grupp 5
kull HT23 grupp 6
Rachael Sugars
09:00 - 12:00 2TL050
Valfri plats
Grupparbete Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 11
kull HT23 grupp 12
kull HT23 grupp 7
kull HT23 grupp 8
kull HT23 grupp 9
kull HT23 grupp 10
Peer review of groupwork 1 & Preparation for seminar 3
reading of RCT article.

Group directly upload to Canvas by 7th September 23:59 latest.
13:00 - 16:00 2TL050
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium
Se Canvas
Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 11
kull HT23 grupp 12
kull HT23 grupp 7
kull HT23 grupp 8
kull HT23 grupp 9
kull HT23 grupp 10
Rachael Sugars
15:00 - 17:00 2TL050
Valfri plats
Grupparbete Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 1
kull HT23 grupp 2
kull HT23 grupp 3
kull HT23 grupp 4
kull HT23 grupp 5
kull HT23 grupp 6
Groupwork 2:
Peer review of groupwork 1 & Preparation for seminar 3
reading of RCT article


Group directly upload to Canvas by 7th September 23:59 latest.
  Fre 2023-09-08
08:30 - 12:00 1TY024
2TL049
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten
Professionell utveckling och etik
Jonas Erdenborg
Robert Schibbye
T1
TDL+THYG
13:00 - 16:00 1TY024
2TL049
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten
Professionell utveckling och etik
Jonas Erdenborg
Robert Schibbye
T1
TDL+THYG
v 37 Mån 2023-09-11 v 37
08:00 - 12:00 2TL050
Valfri plats
Självstudier Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 11
kull HT23 grupp 12
kull HT23 grupp 8
kull HT23 grupp 7
kull HT23 grupp 9
kull HT23 grupp 10
Exam
preparation with literature searching techniques
09:00 - 12:00 2TL050
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium
Se Canvas
Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 1
kull HT23 grupp 2
kull HT23 grupp 3
kull HT23 grupp 4
kull HT23 grupp 5
kull HT23 grupp 6
Rachael Sugars Evaluation of clinical trails

Feedback from article evaluations and peer reviews
13:00 - 16:00 2TL050
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium
Se Canvas
Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 11
kull HT23 grupp 12
kull HT23 grupp 7
kull HT23 grupp 8
kull HT23 grupp 9
kull HT23 grupp 10
Rachael Sugars Evaluation of clinical trails

Feedback from article evaluations and peer reviews
13:00 - 17:00 2TL050
Valfri plats
Självstudier Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 1
kull HT23 grupp 2
kull HT23 grupp 3
kull HT23 grupp 4
kull HT23 grupp 5
kull HT23 grupp 6
Exam
preparation with literature searching techniques
  Tis 2023-09-12
08:00 - 17:00 2TL050
Valfri plats
Självstudier
Exam preparation time
Vetenskaplig teori och metod Rachael Sugars Online Q&A if any questions/problems with examination tasks. RS via Zoom 9:00 – 10:00
  Ons 2023-09-13
08:00 - 17:00 2TL050
Valfri plats
Självstudier
Exam preparation time
Vetenskaplig teori och metod Rachael Sugars
  Tors 2023-09-14
08:00 - 17:00 2TL050
Valfri plats
Självstudier
Exam preparation time
Vetenskaplig teori och metod Rachael Sugars Submission of oral presentation via Canvas by 23:59
  Fre 2023-09-15
08:00 - 12:00 2TL050
Valfri plats
Självstudier Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 11
kull HT23 grupp 12
kull HT23 grupp 7
kull HT23 grupp 8
kull HT23 grupp 9
kull HT23 grupp 10
Exam preparation time
09:00 - 12:00 2TL050
Valfri plats
Examination digital
Via Zoom
Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 1
kull HT23 grupp 2
kull HT23 grupp 3
kull HT23 grupp 4
kull HT23 grupp 5
kull HT23 grupp 6
Rachael Sugars See schedule on Canvas with Zoom links
13:00 - 16:00 2TL050
Valfri plats
Examination digital
Via Zoom
Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 11
kull HT23 grupp 12
kull HT23 grupp 7
kull HT23 grupp 8
kull HT23 grupp 9
kull HT23 grupp 10
Rachael Sugars See schedule on Canvas with Zoom links
13:00 - 17:00 2TL050
Valfri plats
Självstudier Vetenskaplig teori och metod
kull HT23 grupp 1
kull HT23 grupp 2
kull HT23 grupp 3
kull HT23 grupp 4
kull HT23 grupp 5
kull HT23 grupp 6
Exam preparation time.
v 38 Mån 2023-09-18 v 38
09:00 - 10:15 2TL051
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Introduktion
Kursintroduktion
Obligatorisk
Cell- och molekylärbiologi Anna-Klara Rundlöf, Ronaldo Lira Júnior
Maura Heverin
Welcome and Introduction to OBM1
10:15 - 11:30 2TL051
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Introduktion
Momentintroduktion
Obligatorisk
Cell- och molekylärbiologi Ronaldo Lira Júnior Introduction to Moment 1
13:00 - 16:00 2TL051
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning
Föreläsning
Cell- och molekylärbiologi Ronaldo Lira Júnior Cells & organelles, and microscopy (CB)
  Tis 2023-09-19
08:00 - 12:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Cell- och molekylärbiologi Online lectures and seminar questions: 1) Genes, chromosomes & Chromatin
2) DNA & replication (MB)
12:00 - 16:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Cell- och molekylärbiologi Online lectures and seminar questions: 1) RNA processing & translation
2) Control of gene expression (MB)
  Ons 2023-09-20
09:00 - 12:00 2TL051
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium Cell- och molekylärbiologi Alamdar Hussain Gr 1-6:Seminar: Genes, DNA and Replication (MB)
Gr 7-12 : Online lectures and seminar questions: Cell signalling & signalling molecules (CB)
13:00 - 16:00 2TL051
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium Cell- och molekylärbiologi Alamdar Hussain Gr 7-12:Seminar: Genes, DNA and Replication (MB)
Gr 1-6 : Online lectures and seminar questions: Cell signalling & signalling molecules (CB)
  Tors 2023-09-21
09:00 - 12:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Cell- och molekylärbiologi Prokaryotic cells (CB/MB/LM)
The live lecture unfortunately is cancelled.
There is a recorded lecture on 'Prokaryotic cells' available on Canvas instead (lecture 1.8).
12:00 - 16:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Cell- och molekylärbiologi Online lectures and seminar questions: 1)ECM, cell adhesion & contacts
2) Cytoskeleton (CB)
  Fre 2023-09-22
09:00 - 12:00 2TL051
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium Cell- och molekylärbiologi Alamdar Hussain Gr 7-12:Seminar: RNA, translation & gene expression (MB)
Gr 1-6: Online lectures and seminar questions-Cell cycle & regulation, & cytoskeleton (CB/MB/LM)
13:00 - 16:00 2TL051
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium Cell- och molekylärbiologi Alamdar Hussain Gr 1-6:Seminar: RNA, translation & gene expression (MB)
Gr 7-12: Online lectures and seminar questions-Cell cycle & regulation, & cytoskeleton (CB/MB/LM)
v 39 Mån 2023-09-25 v 39
09:00 - 12:00 2TL051
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium Cell- och molekylärbiologi Ronaldo Lira Júnior Gr 7-12:Seminar: ECM, cell adhesion & contacts
Cell signalling & signalling molecules (CB)
Gr 1-6: Online lectures and seminar questions-1) Intracellular compartments, ER Golgi & protein sorting
2) Mitochondria, lysosome & peroxisome (CB)
13:00 - 16:00 2TL051
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium Cell- och molekylärbiologi Ronaldo Lira Júnior Gr 1-6:Seminar: ECM, cell adhesion & contacts
Cell signalling & signalling molecules (CB)
Gr 7-12:Online lectures and seminar questions-1) Intracellular compartments, ER Golgi & protein sorting
2) Mitochondria, lysosome & peroxisome (CB)
  Tis 2023-09-26
09:00 - 12:00 2TL051
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium Cell- och molekylärbiologi Rachael Sugars Gr 7-12:Seminar: Cell cycle & regulation, & cytoskeleton (CB/MB/LM)
ALSO:Examination
information
Gr 1-6: Online lectures and seminars-Cell & molecular methods (I – III)
13:00 - 16:00 2TL051
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium Cell- och molekylärbiologi Rachael Sugars Gr 1-6:Seminar: Cell cycle & regulation, & cytoskeleton (CB/MB/LM)
ALSO:Examination information
Gr 7-12:Online lectures and seminars-Cell & molecular methods (I – III)
  Ons 2023-09-27
00:00 - 00:00 Idrottsdag
  Tors 2023-09-28
09:00 - 12:00 2TL051
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium Cell- och molekylärbiologi Ronaldo Lira Júnior Gr 1-6:Seminar: Cell & molecular methods (LM)
Gr 7-12: STUDY time
13:00 - 16:00 2TL051
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Seminarium Cell- och molekylärbiologi Ronaldo Lira Júnior Gr 7-12:Seminar: Cell & molecular methods (LM)
Gr 1-6: STUDY time
  Fre 2023-09-29
08:00 - 12:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Cell- och molekylärbiologi Reflektion assignment
13:00 - 17:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Cell- och molekylärbiologi STUDY time
17:00 - Deadline for submission of reflection assignment
v 40 Mån 2023-10-02 v 40
08:30 - 09:45 2TL048
Canvas
Examination
Canvas webbmaterial
Se Canvas
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis T1 - rest1
10:30 - 11:30 2TL051
ZOOM ONLINE
Introduktion
Obligatorisk
Embryologi Maura Heverin Moment 3 start: Embryology. Overview of the module
11:30 - 17:00 2TL051
Valfritt
Introduktion Embryologi Maura Heverin Online material: Early Embryogenesis and development of the head and neck
  Tis 2023-10-03
08:00 - 12:00 2TL051
Valfritt
Introduktion Embryologi Maura Heverin Online material: Early Embryogenesis and development of the head and neck
13:00 - 16:00 2TL051
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://ki.se/medarbetare/jan-ake-gustafssonsalen
Grupparbete
Obligatorisk
Embryologi Maura Heverin Start of fetal development group work. Attendance compulsory.
  Ons 2023-10-04
08:00 - 17:00 2TL051
Valfritt
Grupparbete Embryologi Maura Heverin Study and group work: Fetal development. Preparation of oral presentation
  Tors 2023-10-05
08:00 - 17:00 2TL051
Valfritt
Grupparbete Embryologi Maura Heverin Study and group work: Fetal development. Preparation of oral presentation
  Fre 2023-10-06
09:00 - 12:00 2TL051
S 306, http://ki.se/medarbetare/s-306
S 305, http://ki.se/medarbetare/s-305
S 312, http://ki.se/medarbetare/s-312
S 303, http://ki.se/medarbetare/s-303
S 304, http://ki.se/medarbetare/s-304
S 302, http://ki.se/medarbetare/s-302
S 313, http://ki.se/medarbetare/s-313
Examination
Examination
Embryologi Maura Heverin, My Nguyen, Debra Dorotea, Ana Vankova, Ping Chen, Xinran Dong, Staffan Wallin. Examination/Oral jigsaw presentation. See Canvas for details. ONLY groups 1-6
13:00 - 16:00 2TL051
S 306, http://ki.se/medarbetare/s-306
S 305, http://ki.se/medarbetare/s-305
S 312, http://ki.se/medarbetare/s-312
S 303, http://ki.se/medarbetare/s-303
S 304, http://ki.se/medarbetare/s-304
S 302, http://ki.se/medarbetare/s-302
S 313, http://ki.se/medarbetare/s-313
Examination
Examination
Embryologi Maura Heverin, My Nguyen, Debra Dorotea, Ana Vankova, Ping Chen, Xinran Dong, Staffan Wallin. Examination/Oral jigsaw presentation. See Canvas for details. ONLY groups 7-12
v 41 Mån 2023-10-09 v 41
08:00 - 17:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Cell- och molekylärbiologi
Embryologi
STUDY time for Moment 1 and 3 exam
  Tis 2023-10-10
08:00 - 17:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Cell- och molekylärbiologi
Embryologi
STUDY time for Moment 1 and 3 exam
  Ons 2023-10-11
08:00 - 17:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Cell- och molekylärbiologi
Embryologi
STUDY time for Moment 1 and 3 exam
  Tors 2023-10-12
08:00 - 13:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Cell- och molekylärbiologi
Embryologi
STUDY time for Moment 1 and 3 exam
14:15 - 18:15 2TL051
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Cell- och molekylärbiologi
Embryologi
Maura Heverin Digital tentamen
Exam i Inspera program. Se info i Canvas om det. Glöm inte legitimation.
14:15 - 18:15 2TL051
Enskilt rum pl.4 ANA 10
Examination Cell- och molekylärbiologi
Embryologi
Maura Heverin Digital tentamen
Exam i Inspera program. Se info i Canvas om det. Glöm inte legitimation.
14:15 - 18:15 2TL051
Skrivsal Ana 10
Examination Cell- och molekylärbiologi
Embryologi
Maura Heverin Digital tentamen
Exam i Inspera program. Se info i Canvas om det. Glöm inte legitimation.
  Fre 2023-10-13
09:00 - 11:00 2TL051
de Verdiersalen, https://ki.se/medarbetare/de-verdiersalen
Introduktion
Obligatorisk
Allmän och medicinsk kemi Victoria Menendez Benito
Maura Heverin
Introduction to Moment 2: General and Medical Chemistry.
Kursråd
Online on Campus and via Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/67328909180?pwd=QjdxN2M3YnNnVHRibnNacGliSGhxQT09
12:00 - 17:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi Online lectures and seminar questions 1) Atoms. 2)Ionic and molecular compounds. 3)Gases. 4)Chemical reactions. 5)Chemical equilibrium
v 42 Mån 2023-10-16 v 42
09:00 - 12:00 2TL051
S 114, http://ki.se/medarbetare/s-114
S 104, http://ki.se/medarbetare/s-104
Seminarium Allmän och medicinsk kemi Staffan Wallin,
Maura Heverin
Seminar 1: Everything from atoms to chemical equilibrium
Gr 1-6: S114
Gr 7-12: S104
13:00 - 18:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi Online lectures and seminar questions 1) Solutions 2)Acids and Bases. 3) Buffers
  Tis 2023-10-17
08:00 - 17:00 2TL049
Se plats i detaljschema/Canvas
Interprofessionellt lärande
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
  Ons 2023-10-18
09:00 - 12:00 2TL051
S 114, http://ki.se/medarbetare/s-114
S 104, http://ki.se/medarbetare/s-104
Seminarium Allmän och medicinsk kemi Staffan Wallin,
Veronika Tillander
Seminar 2: Solutions, acids and bases, and buffers.
Gr 1-6: S114
Gr 7-12: S104
13:00 - 18:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi Online lectures and seminar questions 1) Organic chemistry. 2)Biomolecules.
  Tors 2023-10-19
08:00 - 12:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi Online lectures and seminar questions 1) Organic chemistry. 2)Biomolecules.
13:00 - 16:00 2TL051
S 114, http://ki.se/medarbetare/s-114
S 104, http://ki.se/medarbetare/s-104
Seminarium Allmän och medicinsk kemi Victoria Menendez Benito
Maura Heverin
Seminar 3: Organic chemistry and biomolecules.
Gr 1-6: S114
Gr 7-12: S104
  Fre 2023-10-20
08:00 - 17:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi Online lectures and seminar questions 1) Amino acids and protein function. 2)Protein function
v 43 Mån 2023-10-23 v 43
09:00 - 12:00 2TL051
S 114, http://ki.se/medarbetare/s-114
S 104, http://ki.se/medarbetare/s-104
Seminarium Allmän och medicinsk kemi Victoria Menendez Benito
Maura Heverin
Seminar 4: Amino acids, protein structure and function
Gr 1-6: S114
Gr 7-12: S104
13:00 - 18:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi Online lectures and seminar questions 1) Enzymes and vitamins. 2)Blood
  Tis 2023-10-24
08:00 - 12:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi Online lectures and seminar questions 1) Enzymes and vitamins. 2)Blood
13:00 - 16:00 2TL051
S 114, http://ki.se/medarbetare/s-114
S 104, http://ki.se/medarbetare/s-104
Seminarium Allmän och medicinsk kemi Debra Dorotea
Maura Heverin
Seminar 5: Enzymes, vitamins and blood
Gr1-6: S114
Gr7-12: S104
  Ons 2023-10-25
08:00 - 12:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi See Canvas: Reading material and compulsory quizes to complete before attendance of laboratory practical
13:00 - 16:00 2TL051
Kurslab, plan 8, ANA8
Eget arbete
Laboration
Obligatorisk
Allmän och medicinsk kemi My Nguyen, Ana Vankova, Veronika Tillander, Victoria Menendez Benito Gr 1,2,3:Laboratory practical:Amylase,cola and buffers. See Canvas for more info.
Gr 4-12: Online lectures and seminar questions related to carbohydrate,lipid and protein metabolism and regulation
  Tors 2023-10-26
09:00 - 12:00 2TL051
Kurslab, plan 8, ANA8
Eget arbete
Laboration
Obligatorisk
Allmän och medicinsk kemi My Nguyen, Ana Vankova, Victoria Menendez Benito Gr 4,5,6:Laboratory practical:Amylase,cola and buffers. See Canvas for more info.
Gr 1-3, 7-12: Online lectures and seminar questions related to carbohydrate,lipid and protein metabolism and regulation
13:00 - 16:00 2TL051
Kurslab, plan 8, ANA8
Eget arbete
Laboration
Obligatorisk
Allmän och medicinsk kemi My Nguyen, Ana Vankova, Victoria Menendez Benito Gr 7,8,9:Laboratory practical:Amylase,cola and buffers. See Canvas for more info.
Gr 1-6, 10-12: Online lectures and seminar questions related to carbohydrate,lipid and protein metabolism and regulation
  Fre 2023-10-27
09:00 - 12:00 2TL051
Kurslab, plan 8, ANA8
Eget arbete
Laboration
Obligatorisk
Allmän och medicinsk kemi My Nguyen, Ana Vankova, Veronika Tillander, Gr 10,11,12:Laboratory practical:Amylase,cola and buffers. See Canvas for more info.
Gr 1-9: Online lectures and seminar questions related to carbohydrate,lipid and protein metabolism and regulation
13:00 - 16:00 2TL051
S 104, http://ki.se/medarbetare/s-104
Seminarium Allmän och medicinsk kemi Staffan Wallin Follow-up seminar on laboratory practical and acids, bases and buffer.
13:00 - 16:00 2TL051
S 316, http://ki.se/medarbetare/s-316
Omexamination Embryologi Maura Heverin Repeat Oral embryology exam - see Canvas for details
v 44 Mån 2023-10-30 v 44
08:00 - 12:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi Online lectures and seminar questions 1) Metabolic pathways for lipids. 2)Metabolica pathways for amino acids. 3)Regulation of metabolism
13:00 - 16:00 2TL051
S 114, http://ki.se/medarbetare/s-114
S 104, http://ki.se/medarbetare/s-104
Seminarium Allmän och medicinsk kemi Ana Vankova, Debra Dorotea Seminar 6:Carbohydrate metabolism and Energy production
Gr 1-6:S114
Gr 7-12:S104
  Tis 2023-10-31
08:00 - 12:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi Online lectures and seminar questions 1) Metabolic pathways for lipids. 2)Metabolica pathways for amino acids. 3)Regulation of metabolism
13:00 - 16:00 2TL051
S 114, http://ki.se/medarbetare/s-114
S 104, http://ki.se/medarbetare/s-104
Seminarium Allmän och medicinsk kemi Veronika Tillander,
Maura Heverin
Seminar 7:Metabolism of lipids and amino acids
Gr 1-6:S114
Gr 7-12:S104
  Ons 2023-11-01
08:00 - 12:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi Online lectures and seminar questions 1) Regulation of metabolism
13:00 - 16:00 2TL051
S 114, http://ki.se/medarbetare/s-114
S 104, http://ki.se/medarbetare/s-104
Seminarium Allmän och medicinsk kemi Anna-Klara Rundlöf
Veronika Tillander
Seminar 8:Regulation of Metabolism
Gr 1-6: S114
Gr 7-12:S104
  Tors 2023-11-02
08:00 - 16:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi Reflection assignment to do: Dealine kl 23.59 this evening.
STUDY time for the Moment 2 exam (General and Medical Chemistry)
  Fre 2023-11-03
08:00 - 12:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi STUDY time for the Moment 2 exam (General and Medical Chemistry)
12:00 - 00:00 Allhelgonaafton
  Lör 2023-11-04
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
v 45 Mån 2023-11-06 v 45
08:00 - 16:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi STUDY time for the Moment 2 exam (General and Medical Chemistry)
  Tis 2023-11-07
08:00 - 16:00 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi STUDY time for the Moment 2 exam (General and Medical Chemistry)
  Ons 2023-11-08
08:00 - 13:15 2TL051
Valfritt
Eget arbete Allmän och medicinsk kemi STUDY time for the Moment 2 exam (General and Medical Chemistry)
14:15 - 19:15 2TL051
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Allmän och medicinsk kemi Maura Heverin Digital tentamen
Exam i Inspera program. Se info i Canvas om det. Glöm inte legitimation. Egen miniräknare ej tillåtet. Miniräknare finns i Inspera
14:15 - 20:15 2TL051
Skrivsal Ana 10
Examination Allmän och medicinsk kemi Maura Heverin Digital tentamen
Exam i Inspera program. Se info i Canvas om det. Glöm inte legitimation. Egen miniräknare ej tillåtet. Miniräknare finns i Inspera
  Tors 2023-11-09
09:30 - 11:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Introduktion
Introduktion och information
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Björn Meister
Jessica Norrbom
12:15 - 14:00 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Introduktion
Introduktion till kroppens vävnader Ytepitel
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Björn Meister
  Fre 2023-11-10
09:30 - 10:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Körtelepitel
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Björn Meister
10:30 - 11:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Bindväv 1
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Björn Meister
12:45 - 14:30 2TL052
Digital undervisning
Genomgång
Gruppmikroskopering
Preparatgenomgång 1
Epitelvävnad
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
v 46 Mån 2023-11-13 v 46
10:00 - 10:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Bindväv 2
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Björn Meister
11:00 - 11:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Bindväv 3
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Björn Meister
12:45 - 13:30 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Brosk
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Björn Meister
13:45 - 14:30 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Ben
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Björn Meister
  Tis 2023-11-14
10:00 - 10:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Muskelvävnad
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Björn Meister
11:00 - 11:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Muskelvävnad 2
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Björn Meister
12:45 - 14:30 2TL052
Digital undervisning
Genomgång
Bindväv/brosk/ben
Gruppmikroskopering
Preparatgenomgång 2
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Ons 2023-11-15
08:45 - 09:30 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Hud 1
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Björn Meister
09:45 - 10:30 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Hud 2
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Björn Meister
12:45 - 14:30 2TL052
Digital undervisning
Genomgång
Gruppmikroskopering
Muskulatur, hud
Preparatgenomgång 3
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Tors 2023-11-16
09:00 - 09:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Introduktion anatomi, medicinsk terminologi
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Håkan Karlsson
10:00 - 10:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Rörelseapparaten 1
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Håkan Karlsson
11:00 - 11:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Rörelseapparaten 2
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Håkan Karlsson
13:00 - 14:15 2TL048
Canvas
Examination
Canvas webbmaterial
Se Canvas
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis T1 - rest2
13:00 - 17:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Fre 2023-11-17
09:00 - 09:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Rörelseapparaten 3
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Håkan Karlsson
10:00 - 10:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Rörelseapparaten 4
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Håkan Karlsson
11:00 - 11:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Frågestund Preparatgenomgång 1 - 3
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Björn Meister
12:45 - 15:30 2TL052
BZ-601, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-606, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-605, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-604, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-603, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-602, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
Grupparbete
Rörelseapparaten
Gruppövning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Björn Meister
v 47 Mån 2023-11-20 v 47
09:00 - 10:30 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Nervsystemets anatomi
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Lennart Brodin
10:45 - 12:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Neuronets struktur
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Lennart Brodin
13:00 - 17:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Tis 2023-11-21
09:00 - 10:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Neuronets funktion 1-2
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Karima Chergui
11:00 - 11:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Neuronets funktion 3
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Karima Chergui
12:45 - 14:30 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Neuronets funktion 4-5
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Karima Chergui
  Ons 2023-11-22
09:00 - 10:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Neuronets funktion 6-7
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Karima Chergui
11:00 - 11:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Neuronets funktion 8
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Karima Chergui
13:00 - 17:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Tors 2023-11-23
09:30 - 10:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
ANS
Autonoma nervsystemet
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Elisabet Stener-Victorin
10:30 - 12:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
ANS
Autonoma nervsystemet
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Elisabet Stener-Victorin
13:00 - 17:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Fre 2023-11-24
09:00 - 12:00 2TL052
BZ-607AB
BZ-608AB
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Dissektionssal 1
Dissektionssal 2
Workshop
Workshop - Nervsystemet
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Grupp 1-4 är i dissektionssalen kl 09:00 - 12:00

Grupp 5-8 histologi i grupprum 607-612 kl 09-12
13:00 - 16:00 2TL052
BZ-607AB
BZ-608AB
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Dissektionssal 1
Dissektionssal 2
Workshop
Workshop - Nervsystemet
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Grupp 5-8 är i dissektionssalen kl 13:00 - 16:00

Grupp 1-4 histologi i grupprum 607-612 kl. 13-16
v 48 Mån 2023-11-27 v 48
08:30 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Tis 2023-11-28
08:30 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Ons 2023-11-29
08:30 - 10:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Sinnesorganens struktur och funktion; öga, syn
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Christopher Cederroth
10:30 - 12:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Sinnesorganens struktur och funktion; öga, syn
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Christopher Cederroth
12:30 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Tors 2023-11-30
08:30 - 10:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Sinnesorganens struktur och funktion:öra -hörsel
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Christopher Cederroth
10:30 - 12:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Sinnesorganens struktur och funktion; balans
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Christopher Cederroth
12:15 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Fre 2023-12-01
08:30 - 10:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Sinnesorganens struktur och funktion; balans
Smak & Lukt
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Christopher Cederroth
10:30 - 11:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Sinnesorgan Smak & lukt
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Christopher Cederroth
12:15 - 14:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Sensoriska systemens funktionella anatomi
Nervsystemet
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Tobias Karlsson
v 49 Mån 2023-12-04 v 49
08:30 - 11:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Smärtfysiologi
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Camilla Svensson
11:30 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Tis 2023-12-05
10:00 - 11:45 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Muskelfysiologi 1 - 2
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Daniel Andersson
12:45 - 14:30 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Muskelfysiologi 3-4
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Daniel Andersson
  Ons 2023-12-06
08:30 - 10:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Muskelfysiologi 5
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Daniel Andersson
10:30 - 12:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Motorik 1 - 2
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Daniel Andersson
12:45 - 14:30 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Högre hjärnfunktioner
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Zakaryah Abdulkarim
  Tors 2023-12-07
08:30 - 10:15 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
Högre hjärnfunktioner
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Zakaryah Abdulkarim
10:30 - 12:30 2TL052
Cesar , https://medarbetare.ki.se/cesar
Föreläsning
CNS-sjukdomar
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Lennart Brodin
13:00 - 16:30 2TL052
BZ-607AB
BZ-608AB
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Självstudier Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Fre 2023-12-08
10:15 - 11:00 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Orala smärtledningsbanor 1
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Lärare: Zabih Aurfan
11:15 - 12:00 2TL052
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Orala smärtledningsbanor 2
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Lärare: Zabih Aurfan
13:00 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
v 50 Mån 2023-12-11 v 50
08:30 - 13:00 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Tis 2023-12-12
08:30 - 11:15 2TL052
BZ-607AB
BZ-608AB
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Självstudier Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
11:15 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
14:15 - 18:15 2TL051
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Digital tentamen
Examination
Cell- och molekylärbiologi
Embryologi
Maura Heverin Digital tentamen
Exam i Inspera program. Se info i Canvas om det. Glöm inte legitimation.
  Ons 2023-12-13
08:30 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Tors 2023-12-14
09:00 - 12:00 2TL049
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
13:00 - 16:00 2TL049
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
  Fre 2023-12-15
09:00 - 12:00 2TL049
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
13:00 - 16:00 2TL049
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
v 51 Mån 2023-12-18 v 51
09:00 - 12:00 2TL049
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
13:00 - 16:00 2TL049
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
  Tis 2023-12-19
09:00 - 12:00 2TL049
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
13:00 - 16:00 2TL049
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
  Ons 2023-12-20
09:00 - 12:00 2TL049
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
13:00 - 16:00 2TL049
4U Solen, http://ki.se/medarbetare/4u
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
  Tors 2023-12-21
09:00 - 12:00 2TL049
4F Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4f-takterassen
4L Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4l-takterassen
Seminarium
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
13:00 - 16:00 2TL049
4F Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4f-takterassen
4L Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4l-takterassen
Seminarium
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
  Fre 2023-12-22
09:00 - 12:00 2TL049
4F Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4f-takterassen
4L Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4l-takterassen
Seminarium
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
13:00 - 16:00 2TL049
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
v 52 Mån 2023-12-25 v 52
00:00 - 00:00 Juldagen
  Tis 2023-12-26
00:00 - 00:00 Annandag jul
  Ons 2023-12-27
08:00 - 17:00 2TL048
2TL049
2TL050
Valfri plats
Ledigt - kompensation för studievecka 0 T1
  Tors 2023-12-28
08:00 - 17:00 2TL048
2TL049
2TL050
Valfri plats
Ledigt - kompensation för studievecka 0 T1
  Fre 2023-12-29
08:00 - 17:00 2TL048
2TL049
2TL050
Valfri plats
Ledigt - kompensation för studievecka 0 T1
v 1 Mån 2024-01-01 v 1
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
  Tis 2024-01-02
08:00 - 12:00 2TL049
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten
13:00 - 17:00 2TL049
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten
  Ons 2024-01-03
08:30 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Tors 2024-01-04
08:30 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Fre 2024-01-05
08:30 - 16:30 2TL052
Valfri plats
Självstudier
Inläsning
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1
  Lör 2024-01-06
00:00 - 00:00 Trettondedag jul
v 2 Mån 2024-01-08 v 2
14:15 - 18:15 2TL052
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1 Digital tentamen
  Tis 2024-01-09
08:30 - 12:00 2TL049
4Y, http://ki.se/medarbetare/4y
4X, http://ki.se/medarbetare/4x
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
13:00 - 16:00 2TL049
4Y, http://ki.se/medarbetare/4y
4X, http://ki.se/medarbetare/4x
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
  Ons 2024-01-10
08:30 - 12:00 2TL049
4Y, http://ki.se/medarbetare/4y
4X, http://ki.se/medarbetare/4x
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
13:00 - 16:00 2TL049
4Y, http://ki.se/medarbetare/4y
4X, http://ki.se/medarbetare/4x
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye
  Tors 2024-01-11
08:00 - 10:00 2TL049
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten
10:00 - 12:00 2TL049
Valfri plats
Genomgång
Via Zoom
Frågestund
Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye Frågestund inför examen
13:00 - 17:00 2TL049
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten
  Fre 2024-01-12
08:00 - 11:00 2TL049
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten
11:15 - 14:15 2TL049
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Professionell utveckling 1 - studenten Robert Schibbye Digital tentamen