Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Modul, Grupp
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
Tentamenslänk
v 34 Mån 2023-08-21 v 34
09:30 - 11:30 1TY024
2TL048
H1 Röd, https://medarbetare.ki.se/h1
Information
Introduktion
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis T1 TDL + THYG
Intro, välkomstcermoni, upprop.
11:30 - 16:00 1TY024
2TL048
Meddelas från OF
Introduktion
Nya studenter
Odontologisk introduktion Se välkomstbrevet
  Tis 2023-08-22
10:00 - 16:00 1TY024
2TL048
Meddelas från OF
Introduktion
Nya studenter
Odontologisk introduktion Se välkomstbrevet
  Ons 2023-08-23
09:30 - 12:00 1TY024
Erna Möllersalen, https://medarbetare.ki.se/erna-mollersalen
Introduktion
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling och etik Jonas Erdenborg TH T1
13:00 - 16:30 1TY024
Erna Möllersalen, https://medarbetare.ki.se/erna-mollersalen
Introduktion
Se Canvas
Tandhygienistprofessionen
Obligatorisk
Professionell utveckling och etik Jonas Erdenborg TH T1
  Tors 2023-08-24
09:00 - 12:00 1TY024
2TL048
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://medarbetare.ki.se/jan-ake-gustafssonsalen
Information
Se Canvas
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis T1 TDL + THYG
Information om programmen, studentinflytande, studievägledning, friskvård, KIB.
För tider, se detaljschema.
13:00 - 15:00 1TY024
2TL048
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://medarbetare.ki.se/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning
Information
Se Canvas
Obligatorisk
Odontologisk introduktion Georgios Tsilingaridis T1 TDL + THYG
Information fortsättning: program- och kurswebb, Canvas, E-tjänst, Ladok
+ obligatorisk föreläsning.
  Fre 2023-08-25
09:00 - 12:00 1TY024
2TL049
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://medarbetare.ki.se/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling 1 - studenten
Professionell utveckling och etik
Jonas Erdenborg
Robert Schibbye
T1 TDL + THYG
13:00 - 16:00 1TY024
2TL049
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://medarbetare.ki.se/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling 1 - studenten
Professionell utveckling och etik
Jonas Erdenborg
Robert Schibbye
T1 TDL + THYG
v 35 Mån 2023-08-28 v 35
09:00 - 12:00 1TY024
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Information
Nya studenter
Se Canvas
Examinationsuppgift
Professionell utveckling och etik Jonas Erdenborg TH T1
Sekretess/tystnadsplikt
13:00 - 15:00 1TY024
Erna Möllersalen, https://medarbetare.ki.se/erna-mollersalen
Föreläsning
Information
Se Canvas
Professionell utveckling och etik Jonas Erdenborg TH T1
Att arbeta i grupp.
  Tis 2023-08-29
09:00 - 12:00 1TY024
Erna Möllersalen, https://medarbetare.ki.se/erna-mollersalen
Föreläsning
Obligatorisk
Professionell utveckling och etik Jonas Erdenborg TH T1
Kommunikation i ett mångkulturellt samhälle.
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Professionell utveckling och etik TH T1
  Ons 2023-08-30
09:00 - 12:00 1TY024
de Verdiersalen, https://medarbetare.ki.se/de-verdiersalen
Föreläsning
Etik
Obligatorisk
Professionell utveckling och etik Jonas Erdenborg TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Grupparbete
Patientfall
Se Canvas
Professionell utveckling och etik TH T1
  Tors 2023-08-31
10:00 - 12:00 1TY024
ZOOM
Information
Se Canvas
Informationssökning
Obligatorisk
Professionell utveckling och etik Anna Mia Eborn Martinovic TH T1 - grupp 1
KIB
13:00 - 15:00 1TY024
ZOOM
Information
Se Canvas
Informationssökning
Obligatorisk
Professionell utveckling och etik Anna Mia Eborn Martinovic TH T1 - grupp 2
KIB
  Fre 2023-09-01
09:00 - 12:00 1TY024
4U Solen, https://medarbetare.ki.se/4u
Seminarium
Etik
Patientfall
Se Canvas
Obligatorisk
Professionell utveckling och etik Jonas Erdenborg TH T1
13:30 - 16:00 1TY024
2TL048
Aula Medica
Campus Solna
Nya studenter
Välkomstceremoni
v 36 Mån 2023-09-04 v 36
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Examinationsuppgift
Professionell utveckling och etik TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Examinationsuppgift
Professionell utveckling och etik TH T1
  Tis 2023-09-05
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Examinationsuppgift
Professionell utveckling och etik TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Examinationsuppgift
Professionell utveckling och etik TH T1
  Ons 2023-09-06
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Eget arbete
Inlämning
Se Canvas
Examinationsuppgift
Obligatorisk
Professionell utveckling och etik Jonas Erdenborg TH T1
OBS: inlämning examinationsuppgift SENAST kl. 12.00.
11:00 - 13:00 1TY001
1TY002
1TY024
Campus Flemingsberg
Information
Campusdag
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Eget arbete
Inlämning
Se Canvas
Kamratgranskning
Professionell utveckling och etik Jonas Erdenborg TH T1
OBS: inlämning kamratgranskning SENAST kl. 23.59.
  Tors 2023-09-07
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Revidering
Se Canvas
Examinationsuppgift
Professionell utveckling och etik TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Eget arbete
Inlämning
Revidering
Se Canvas
Examinationsuppgift
Obligatorisk
Professionell utveckling och etik Jonas Erdenborg TH T1
OBS: inlämning reviderad examinationsuppgift SENAST kl. 23.59.
  Fre 2023-09-08
08:30 - 12:00 1TY024
2TL049
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://medarbetare.ki.se/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten
Professionell utveckling och etik
Jonas Erdenborg
Robert Schibbye
T1
TDL+THYG
13:00 - 16:00 1TY024
2TL049
Jan-Åke Gustafssonsalen, https://medarbetare.ki.se/jan-ake-gustafssonsalen
Föreläsning
Se Canvas
Professionell utveckling 1 - studenten
Professionell utveckling och etik
Jonas Erdenborg
Robert Schibbye
T1
TDL+THYG
v 37 Mån 2023-09-11 v 37
09:00 - 12:00 1TY002
Petrénsalen, http://ki.se/medarbetare/petren
Föreläsning
Upprop Introduktion
Obligatorisk
Funktionell anatomi Håkan Karlsson
13:00 - 16:00 1TY002
BZ-607AB
BZ-608AB
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Grupparbete
Upprop Introduktion
Funktionell anatomi Håkan Karlsson
  Tis 2023-09-12
09:00 - 12:00 1TY002
Petrénsalen, http://ki.se/medarbetare/petren
Föreläsning
Cirkulation
Funktionell anatomi Håkan Karlsson
13:00 - 16:00 1TY002
BZ-601, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-606, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-605, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-604, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-603, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-602, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
Grupparbete
Cirkulation
Funktionell anatomi Håkan Karlsson
13:00 - 16:00 1TY002
BZ-607AB
BZ-608AB
Grupparbete
Grupparbete
Funktionell anatomi Håkan Karlsson
  Ons 2023-09-13
09:00 - 12:00 1TY002
Petrénsalen, http://ki.se/medarbetare/petren
Föreläsning
Respiration
Funktionell anatomi Håkan Karlsson
13:00 - 16:00 1TY002
BZ-607AB
BZ-608AB
Grupparbete
Grupparbete
Funktionell anatomi Håkan Karlsson
  Tors 2023-09-14
09:00 - 12:00 1TY002
Petrénsalen, http://ki.se/medarbetare/petren
Föreläsning
Nervsystemet
Funktionell anatomi Tove Almqvist
13:00 - 16:00 1TY002
Petrénsalen, http://ki.se/medarbetare/petren
Föreläsning
Kranialnerver
Funktionell anatomi Tove Almqvist
  Fre 2023-09-15
09:00 - 12:00 1TY002
Petrénsalen, http://ki.se/medarbetare/petren
Föreläsning
Munhålan
Näshålan
Funktionell anatomi Tove Almqvist
13:00 - 16:00 1TY002
BZ-607AB
BZ-608AB
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Grupparbete
Kranialnerver
Munhålan
Näshålan
Funktionell anatomi
v 38 Mån 2023-09-18 v 38
09:00 - 12:00 1TY002
Petrénsalen, http://ki.se/medarbetare/petren
Föreläsning
Kraniet
Funktionell anatomi Elias Schriwer
13:00 - 16:00 1TY002
Petrénsalen, http://ki.se/medarbetare/petren
Föreläsning
Kraniets yt- och kärlanatomi
Funktionell anatomi Elias Schriwer
  Tis 2023-09-19
09:00 - 12:00 1TY002
BZ-607AB
BZ-608AB
BZ-609AB
BZ-610AB
BZ-611AB
BZ-612AB
Grupparbete
Kraniet
Kraniets yt- och kärlanatomi
Funktionell anatomi Elias Schriwer
13:00 - 16:00 1TY002
Samuelssonsalen, https://medarbetare.ki.se/samuelssonsalen
Föreläsning
Sinnesorgan
Funktionell anatomi Elias Schriwer
  Ons 2023-09-20
09:00 - 12:00 1TY002
Petrénsalen, http://ki.se/medarbetare/petren
Föreläsning
Digestion
Funktionell anatomi Håkan Karlsson
13:00 - 16:00 1TY002
BZ-601, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-606, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-605, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-604, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-603, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-602, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
Grupparbete
Digestion
Sinnesorgan
Funktionell anatomi Håkan Karlsson
  Tors 2023-09-21
09:00 - 12:00 1TY002
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning
Urin- och genitalorgan
Funktionell anatomi Håkan Karlsson
13:00 - 16:00 1TY002
BZ-601, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-606, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-605, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-604, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-603, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
BZ-602, https://ki.se/medarbetare/bz-grupprum-vaning-6
Grupparbete
Urin- och genitalorgan
Funktionell anatomi Håkan Karlsson
v 39 Mån 2023-09-25 v 39
09:00 - 12:00 1TY002
Digital undervisning
Föreläsning
Frågestund
Funktionell anatomi Håkan Karlsson Zoom möte, Länk i Canvas
  Tis 2023-09-26
14:15 - 17:15 1TY002
9TY002
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Tentamen
Examination
Funktionell anatomi Håkan Karlsson Digital tentamen
14:15 - 17:15 1TY002
9TY002
Skrivsal Enter, https://medarbetare.ki.se/enter
Tentamen
Examination
Funktionell anatomi Håkan Karlsson Digital tentamen
  Ons 2023-09-27
00:00 - 00:00 Idrottsdag
  Tors 2023-09-28
09:00 - 12:00 1TY002
ZOOM
Föreläsning
Introduktion
Se Canvas
Oral histologi och cellbiologi Angelika Silbereisen TH T1
Inspelad film i Canvas.
13:00 - 14:00 1TY024
ZOOM
Föreläsning
Hygien & Smittskydd
Se Canvas
Obligatorisk
Introduktion till oral hälsa Jonas Erdenborg TH T1
  Fre 2023-09-29
08:30 - 11:30 1TY001
Bryggan
Praktisk undervisning
Journalföringssystemet
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp A:
Bryggan plan 6.
08:30 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Obligatorisk
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp B:
Hygien
12:30 - 15:30 1TY001
Bryggan
Praktisk undervisning
Journalföringssystemet
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp B:
Bryggan plan 6.
12:30 - 15:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Obligatorisk
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp A:
Hygien
v 40 Mån 2023-10-02 v 40
08:30 - 11:30 1TY001
Bryggan
Praktisk undervisning
Journalföringssystemet
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp C:
Bryggan plan 6.
08:30 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Obligatorisk
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp D:
Hygien
13:30 - 16:30 1TY001
Bryggan
Praktisk undervisning
Journalföringssystemet
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp D:
Bryggan plan 6.
13:30 - 16:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Obligatorisk
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp C:
Hygien
  Tis 2023-10-03
08:00 - 12:00 1TY002
Valfri plats
Självstudier
Instuderingsuppgifter
Se Canvas
Oral histologi och cellbiologi TH T1
13:00 - 16:00 1TY002
ZOOM
Föreläsning
Se Canvas
Oral histologi och cellbiologi Angelika Silbereisen TH T1
Inspelad film i Canvas.
  Ons 2023-10-04
08:00 - 12:00 1TY002
Valfri plats
Självstudier
Instuderingsuppgifter
Se Canvas
Oral histologi och cellbiologi TH T1
13:00 - 17:00 1TY002
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Oral histologi och cellbiologi TH T1
14:00 - 15:00 1TY001
1TY002
1TY024
Plan 9, (ANA 8)
Möte
Se Canvas
Programråd
Jonas Erdenborg TH T1
Rum Yalow, plan 9.
  Tors 2023-10-05
09:00 - 12:00 1TY002
Erna Möllersalen, https://medarbetare.ki.se/erna-mollersalen
Föreläsning
Introduktion
Se Canvas
Obligatorisk
Tandanatomi/Bettutveckling Jonas Erdenborg TH T1
Kl. 12.15: Hälsointyg FTV.
12:00 - 13:00 1TY002
Erna Möllersalen, https://medarbetare.ki.se/erna-mollersalen
Föreläsning
Introduktion
Se Canvas
Obligatorisk
Tandanatomi/Bettutveckling Jonas Erdenborg TH T1
Kl. 12.15: Hälsointyg FTV.
13:00 - 17:00 1TY002
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Tandanatomi/Bettutveckling TH T1
  Fre 2023-10-06
08:30 - 12:00 1TY002
6O, https://medarbetare.ki.se/6o
Undervisning
Demonstration
Obligatorisk
Tandanatomi/Bettutveckling Jonas Erdenborg TH T1 - grupp A + B
13:00 - 16:30 1TY002
6O, https://medarbetare.ki.se/6o
Undervisning
Demonstration
Obligatorisk
Tandanatomi/Bettutveckling Jonas Erdenborg TH T1 - grupp C + D
v 41 Mån 2023-10-09 v 41
08:00 - 11:30 1TY002
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Tandanatomi/Bettutveckling Jonas Erdenborg TH T1 - grupp C + D
09:00 - 12:00 1TY002
6O, https://medarbetare.ki.se/6o
Undervisning
Modellövning
Se Canvas
Tandanatomi/Bettutveckling Jonas Erdenborg TH T1
Kl. 9.00: grupp A
Kl. 10.30: grupp B
13:00 - 16:00 1TY002
6O, https://medarbetare.ki.se/6o
Undervisning
Modellövning
Se Canvas
Tandanatomi/Bettutveckling Jonas Erdenborg TH T1
Kl. 13.00: grupp C
Kl. 14.30: grupp D
13:30 - 17:00 1TY002
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Tandanatomi/Bettutveckling Jonas Erdenborg TH T1 - grupp A + B
  Tis 2023-10-10
08:00 - 12:00 1TY002
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Tandanatomi/Bettutveckling TH T1
13:00 - 15:00 1TY002
Rappesalen, https://medarbetare.ki.se/rappesalen
Workshop
Se Canvas
Oral histologi och cellbiologi Angelika Silbereisen TH T1
  Ons 2023-10-11
09:00 - 12:00 1TY002
9Q Månen, https://medarbetare.ki.se/9q
Föreläsning
Bettutveckling
Se Canvas
Tandanatomi/Bettutveckling Marie Pegelow TH T1
13:00 - 17:00 1TY002
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Tandanatomi/Bettutveckling TH T1
  Tors 2023-10-12
09:00 - 12:00 1TY002
4X, https://medarbetare.ki.se/4x
Undervisning
Se Canvas
Modellanalys
Obligatorisk
Tandanatomi/Bettutveckling Marie Pegelow TH T1 - grupp C + D.
13:00 - 16:00 1TY002
4X, https://medarbetare.ki.se/4x
Undervisning
Se Canvas
Modellanalys
Obligatorisk
Tandanatomi/Bettutveckling Marie Pegelow TH T1 - grupp A + B.
  Fre 2023-10-13
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1
08:00 - 12:00 1TY002
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Oral histologi och cellbiologi
Tandanatomi/Bettutveckling
TH T1 - grupp 2
12:30 - 16:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 2
13:00 - 17:00 1TY002
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Oral histologi och cellbiologi
Tandanatomi/Bettutveckling
TH T1 - grupp 1
v 42 Mån 2023-10-16 v 42
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 2
08:00 - 12:00 1TY002
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Oral histologi och cellbiologi
Tandanatomi/Bettutveckling
TH T1 - grupp 1
13:30 - 17:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 2
  Tis 2023-10-17
08:00 - 12:00 1TY002
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Tandanatomi/Bettutveckling TH T1
13:00 - 17:00 1TY002
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Oral histologi och cellbiologi TH T1
  Ons 2023-10-18
08:00 - 12:00 1TY002
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Tandanatomi/Bettutveckling TH T1
13:00 - 17:00 1TY002
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Oral histologi och cellbiologi TH T1
  Tors 2023-10-19
08:00 - 12:00 1TY002
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Tandanatomi/Bettutveckling TH T1
14:15 - 17:45 1TY002
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination Oral histologi och cellbiologi
Tandanatomi/Bettutveckling
Angelika Silbereisen Papper och penna / Pen and paper
14:15 - 17:45 1TY002
Skrivsal Ana 10
Examination Oral histologi och cellbiologi
Tandanatomi/Bettutveckling
Angelika Silbereisen Papper och penna / Pen and paper
  Fre 2023-10-20
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1
12:30 - 16:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1
v 43 Mån 2023-10-23 v 43
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 2
13:30 - 17:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 2
  Tis 2023-10-24
09:00 - 10:00 1TY002
4X, https://medarbetare.ki.se/4x
Introduktion Mikrobiologi Catharina Hultgren Introduktion till Moment 4 (Allmän och oral mikrobiologi)
10:00 - 12:00 1TY002
4X, https://medarbetare.ki.se/4x
Föreläsning Mikrobiologi Catharina Hultgren Grundläggande bakteriologi
13:00 - 16:00 1TY002
4X, https://medarbetare.ki.se/4x
Föreläsning Mikrobiologi Catharina Hultgren Grundläggande immunologi
  Ons 2023-10-25
09:00 - 12:00 1TY002
4X, https://medarbetare.ki.se/4x
Föreläsning Mikrobiologi Catharina Hultgren Grundläggande virologi (virus uppbyggnad samt livscykel)
13:00 - 14:00 1TY001
1TY002
1TY024
Plan 9, (ANA 8)
Möte Emelie Boberg TH T1
Pråd studentrepr. + lärare.
Rum Yalow på plan 9.
13:00 - 15:00 1TY002
Rappesalen, https://medarbetare.ki.se/rappesalen
Seminarium
Obligatorisk
Mikrobiologi Catharina Hultgren Seminarie 1
15:00 - 16:00 1TY002
Valfritt
Eget arbete Mikrobiologi Catharina Hultgren Grundläggande virologi (virus uppbyggnad samt livscykel)
  Tors 2023-10-26
09:00 - 12:00 1TY002
F86 på plan 8 på Forskningsgatan i sjukhuset
Laboration
Obligatorisk
Mikrobiologi Catharina Hultgren Grupp 1: Laboration 1
Grupp 2: Eget arbete
13:00 - 16:00 1TY002
F86 på plan 8 på Forskningsgatan i sjukhuset
Laboration Mikrobiologi Catharina Hultgren Grupp 1: Eget arbete
Grupp 2: Laboration 1
  Fre 2023-10-27
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1
12:30 - 16:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1
v 44 Mån 2023-10-30 v 44
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 2
13:30 - 17:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 2
  Tis 2023-10-31
09:00 - 12:00 1TY002
F86 på plan 8 på Forskningsgatan i sjukhuset
Laboration
Obligatorisk
Mikrobiologi Catharina Hultgren Grupp 1: Arbeta med inlästa föreläsningar (mykologi, mikrobiota och antibiotika)

Grupp 2: Laboration 2
13:00 - 16:00 1TY002
F86 på plan 8 på Forskningsgatan i sjukhuset
Laboration Mikrobiologi Catharina Hultgren Grupp 1: Laboration 2

Grupp 2: Arbeta med inlästa föreläsningar (mykologi, mikrobiota och antibiotika)
  Ons 2023-11-01
09:00 - 12:00 1TY002
4X, https://medarbetare.ki.se/4x
Föreläsning Mikrobiologi Catharina Hultgren Klinisk virologi med Matti
13:00 - 15:00 1TY002
Fritt
Eget arbete Mikrobiologi Catharina Hultgren Genomgång av inspelade föreläsningar
15:00 - 16:00 1TY002
Valfritt
Eget arbete Mikrobiologi Catharina Hultgren Grundläggande virologi (virus uppbyggnad samt livscykel)
  Tors 2023-11-02
09:00 - 16:00 1TY002
Valfritt
Eget arbete Mikrobiologi Catharina Hultgren Inspelade föreläsningar i Antibiotika, Mykologi och mikrobiota

INLÄSNING
16:15 - 17:30 1TY002
Fritt
Eget arbete Mikrobiologi Catharina Hultgren Extra frågestund avseende föreläsningar i Mykologi-Mikrobiota och Antibiotika i ZOOM länk: Invite Link
Invite Link https://ki-se.zoom.us/j/68343766632
https://ki-se.zoom.us/j/68343766632
https://ki-se.zoom.us/j/68343766632
  Fre 2023-11-03
08:00 - 12:00 1TY001
1TY002
1TY024
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
TH T1
12:00 - 00:00 Allhelgonaafton
  Lör 2023-11-04
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
v 45 Mån 2023-11-06 v 45
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1
13:30 - 17:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1
  Tis 2023-11-07
09:30 - 11:30 1TY002
Rappesalen, https://medarbetare.ki.se/rappesalen
Seminarium Mikrobiologi Catharina Hultgren SEMINARIE 3
12:30 - 16:00 1TY002
Valfritt
Eget arbete Mikrobiologi Catharina Hultgren INLÄSNING
  Ons 2023-11-08
08:15 - 10:15 1TY002
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Mikrobiologi Catharina Hultgren Digital tentamen
  Tors 2023-11-09
09:00 - 12:00 1TY024
Erna Möllersalen, https://medarbetare.ki.se/erna-mollersalen
Information
Introduktion
Cariologi
Se Canvas
Obligatorisk
Introduktion till oral hälsa Emelie Boberg TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
  Fre 2023-11-10
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 2
12:30 - 16:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 2
v 46 Mån 2023-11-13 v 46
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1
13:30 - 17:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1
  Tis 2023-11-14
10:00 - 12:00 1TY024
Erna Möllersalen, https://medarbetare.ki.se/erna-mollersalen
Föreläsning
Se Canvas
Lagar & Professionen
Introduktion till oral hälsa Sebastian Malmqvist TH T1
13:00 - 15:00 1TY024
Erna Möllersalen, https://medarbetare.ki.se/erna-mollersalen
Föreläsning
Se Canvas
Lagar & Professionen
Introduktion till oral hälsa Sebastian Malmqvist TH T1
  Ons 2023-11-15
09:00 - 11:00 1TY024
ZOOM
Föreläsning
Seminarium
Vetenskapsteori
Se Canvas
Obligatorisk
Introduktion till oral hälsa Annsofi Johannsen
Sebastian Malmqvist
TH T1
14:15 - 17:15 1TY002
9TY002
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Examination Funktionell anatomi Håkan Karlsson Digital tentamen
  Tors 2023-11-16
09:00 - 11:00 1TY024
ZOOM
Introduktion
Parodontologi
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa Annsofi Johannsen TH T1
12:30 - 17:00 1TY024
ZOOM
Information
Se Canvas
Fördjupning
Informationssökning
Obligatorisk
Introduktion till oral hälsa Anna Mia Eborn Martinovic TH T1 - KIB
Grupp 1: kl. 12.30
Grupp 2: kl. 15.00
  Fre 2023-11-17
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 2
12:30 - 16:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 2
v 47 Mån 2023-11-20 v 47
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1
13:30 - 17:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1
  Tis 2023-11-21
09:30 - 11:30 1TY024
ZOOM
Föreläsning
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa Georgios Belibasakis TH T1
Dentala biofilmen.
13:00 - 15:00 1TY024
ZOOM
Föreläsning
Se Canvas
Obligatorisk
Introduktion till oral hälsa Michelle Lau TH T1
Patientundervisning.
  Ons 2023-11-22
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Parodontologi
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Parodontologi
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
  Tors 2023-11-23
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Parodontologi
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
14:15 - 17:45 1TY002
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination Oral histologi och cellbiologi
Tandanatomi/Bettutveckling
Angelika Silbereisen
Jonas Erdenborg
Papper och penna / Pen and paper
TH T1 - rest1
  Fre 2023-11-24
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Extrapass/Övning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1+2
(bedöms av Havili A.)
12:30 - 16:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Extrapass/Övning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1+2
(bedöms av Havili A.)
v 48 Mån 2023-11-27 v 48
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Examination
Klinikpass
Klinisk examination
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1+2
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:30 - 17:00 1TY001
Klinik plan 7
Examination
Klinikpass
Klinisk examination
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1+2
  Tis 2023-11-28
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Parodontologi
Inläsningstid
Inför tentamen
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Parodontologi
Inläsningstid
Inför tentamen
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
  Ons 2023-11-29
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Parodontologi
Inläsningstid
Inför tentamen
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
12:30 - 17:00 1TY001
Klinik plan 7
Examination
Klinikpass
Klinisk examination
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1+2
  Tors 2023-11-30
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Parodontologi
Inläsningstid
Inför tentamen
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Parodontologi
Inläsningstid
Inför tentamen
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
  Fre 2023-12-01
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
v 49 Mån 2023-12-04 v 49
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
14:15 - 17:45 1TY024
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Introduktion till oral hälsa Emelie Boberg Papper och penna / Pen and paper
14:15 - 17:45 1TY024
Skrivsal Ana 10
Examination Introduktion till oral hälsa Emelie Boberg Papper och penna / Pen and paper
  Tis 2023-12-05
08:00 - 12:00 1TY001
FTV
Praktisk undervisning
Auskultation
Se Canvas
Obligatorisk
Oral hälsa - klinik 1 TH T1
Tider meddelas från FTV.
13:00 - 17:00 1TY001
FTV
Praktisk undervisning
Auskultation
Se Canvas
Obligatorisk
Oral hälsa - klinik 1 TH T1
Tider meddelas från FTV.
  Ons 2023-12-06
08:00 - 12:00 1TY001
FTV
Praktisk undervisning
Auskultation
Se Canvas
Obligatorisk
Oral hälsa - klinik 1 TH T1
Tider meddelas från FTV.
13:00 - 17:00 1TY001
FTV
Praktisk undervisning
Auskultation
Se Canvas
Obligatorisk
Oral hälsa - klinik 1 TH T1
Tider meddelas från FTV.
  Tors 2023-12-07
08:00 - 12:00 1TY001
FTV
Praktisk undervisning
Auskultation
Se Canvas
Obligatorisk
Oral hälsa - klinik 1 TH T1
Tider meddelas från FTV.
13:00 - 17:00 1TY001
FTV
Praktisk undervisning
Auskultation
Se Canvas
Obligatorisk
Oral hälsa - klinik 1 TH T1
Tider meddelas från FTV.
  Fre 2023-12-08
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Extrapass/Övning
Klinikpass
Inför examination
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1+2
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
12:30 - 16:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Extrapass/Övning
Klinikpass
Inför examination
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1+2
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
v 50 Mån 2023-12-11 v 50
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Examination
Klinikpass
Resttillfälle
Klinisk examination
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - rest1
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:30 - 17:00 1TY001
Klinik plan 7
Examination
Klinikpass
Resttillfälle
Klinisk examination
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - rest1
  Tis 2023-12-12
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
  Ons 2023-12-13
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
08:15 - 10:15 1TY002
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination Mikrobiologi Catharina Hultgren Digital tentamen
12:30 - 13:30 1TY001
1TY002
1TY024
Plan 9, (ANA 8)
Möte Emelie Boberg TH T1
Pråd studentrepr. + lärare.
Rum Yalow på plan 9.
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Eget arbete
Vetenskapsteori
Inlämning
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa Sebastian Malmqvist TH T1
Inlämning första utkast SENAST kl. 18.00.
  Tors 2023-12-14
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inläsningstid
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
  Fre 2023-12-15
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Extrapass/Övning
Klinikpass
Inför examination
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1+2
12:30 - 16:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Extrapass/Övning
Klinikpass
Inför examination
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1+2
v 51 Mån 2023-12-18 v 51
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Examination
Klinikpass
Resttillfälle
Klinisk examination
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - rest2
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:30 - 17:00 1TY001
Klinik plan 7
Examination
Klinikpass
Resttillfälle
Klinisk examination
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - rest2
  Tis 2023-12-19
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
  Ons 2023-12-20
08:15 - 11:15 1TY002
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Examination Funktionell anatomi Håkan Karlsson Digital tentamen
13:15 - 17:15 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
  Tors 2023-12-21
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
  Fre 2023-12-22
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
v 52 Mån 2023-12-25 v 52
00:00 - 00:00 Juldagen
  Tis 2023-12-26
00:00 - 00:00 Annandag jul
  Ons 2023-12-27
08:00 - 17:00 1TY001
1TY002
1TY024
Valfri plats
Ledigt - kompensation för studievecka 0 TH T1
  Tors 2023-12-28
08:00 - 17:00 1TY001
1TY002
1TY024
Valfri plats
Ledigt - kompensation för studievecka 0 TH T1
  Fre 2023-12-29
08:00 - 17:00 1TY001
1TY002
1TY024
Valfri plats
Ledigt - kompensation för studievecka 0 TH T1
v 1 Mån 2024-01-01 v 1
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
  Tis 2024-01-02
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
14:15 - 17:45 1TY002
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination Oral histologi och cellbiologi
Tandanatomi/Bettutveckling
Angelika Silbereisen
Jonas Erdenborg
Papper och penna / Pen and paper
  Ons 2024-01-03
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
  Tors 2024-01-04
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
  Fre 2024-01-05
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Cariologi
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
  Lör 2024-01-06
00:00 - 00:00 Trettondedag jul
v 2 Mån 2024-01-08 v 2
08:00 - 11:30 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 2
13:30 - 17:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Se Canvas
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1
  Tis 2024-01-09
09:00 - 12:00 1TY024
de Verdiersalen, https://medarbetare.ki.se/de-verdiersalen
Seminarium
Cariologi
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa Emelie Boberg TH T1
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Eget arbete
Vetenskapsteori
Revidering
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
  Ons 2024-01-10
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Eget arbete
Vetenskapsteori
Inlämning
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa Annsofi Johannsen
Sebastian Malmqvist
TH T1
Inlämning reviderad uppsats till lärare och opponent SENAST kl. 12.00.
12:30 - 14:00 1TY001
1TY002
1TY024
ZOOM
Möte
Se Canvas
Curriculum council
Emelie Boberg TH T1
För studentrepr. + lärare.
13:00 - 17:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
  Tors 2024-01-11
08:00 - 12:00 1TY024
Valfri plats
Självstudier
Vetenskapsteori
Inför seminarium
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa TH T1
13:00 - 16:00 1TY024
de Verdiersalen, https://medarbetare.ki.se/de-verdiersalen
Seminarium
Vetenskapsteori
Se Canvas
Introduktion till oral hälsa Annsofi Johannsen
Sebastian Malmqvist
TH T1
  Fre 2024-01-12
08:15 - 11:45 1TY024
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination Introduktion till oral hälsa Emelie Boberg Papper och penna / Pen and paper
12:30 - 16:00 1TY001
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Extrapass/Övning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 1 Havili Alpak TH T1 - grupp 1+2