Tid
Kurs, Lokal, Plats , Länk
Aktivitet, Beskrivning, Obligatorisk
Föreläsare, Lärare
Övrig info, Kommentar visas i schemat
v 40 Tis 2022-10-04 v 40
09:00 - 11:00 1BI041
Rockefeller, http://ki.se/medarbetare/rockefeller
Föreläsning Jonas Sundbäck
1BI041
9.00-9.30 Intro Mandatory
JS
10.00-10.45 Intro Group work
JS
11:00 - 12:15 1BI041
Rockefeller, http://ki.se/medarbetare/rockefeller
Föreläsning Jonas Sundbäck
1BI041
11.00-12.00 Intro Immunology Overwiew
BC
  Ons 2022-10-05
09:00 - 10:00 1BI041
Cesar , http://ki.se/medarbetare/gustaf-retzius
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041 9.00-9.45
Anatomy of the immune system
CE
10:00 - 11:45 1BI041
Cesar , http://ki.se/medarbetare/gustaf-retzius
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 10.00-11.45
10.00-11.45 Innate Immunity I BC
  Tors 2022-10-06
09:00 - 09:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041 9.00.9.45
Cytokines and chemokines
MU
10:00 - 11:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning Jonas Sundbäck
1BI041 10.00-11.45
Innate Immunity II
BC
13:00 - 13:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning Jonas Sundbäck
1BI041 13.00-13.45
Innate Immunity II
BC
  Fre 2022-10-07
09:00 - 14:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041 9.00-14.45
9.00-9.45 Antigen presenting cells
10.00-10.45 MHC I presentation
11.00-11.45 MHC II presentation
13.00-13.45 NK cells and ILCs cells
14.00-14.45 MAIT & NKT
BC
v 41 Mån 2022-10-10 v 41
09:00 - 11:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041 9.00-11.45
9.00-10.45 T cell selection
11.00-11.45 T cell effector
JM
13:00 - 15:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041 13.00-15.45
13.00.13.45 B cell development
14.00-15.45 B cell responses
CE
  Tis 2022-10-11
09:00 - 16:00 1BI041
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 9.00-16.00 Immunology lab
  Ons 2022-10-12
09:00 - 16:00 1BI041
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 9.00-16.00 Immunology lab
  Tors 2022-10-13
09:00 - 09:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041 9.00-9.45
Congential Immunodeficies
MU
10:00 - 11:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
10.00-11.45 Anatomy of the immune response
JM
  Fre 2022-10-14
09:00 - 09:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041 9.00-9.45
Intro to autoimmunity
CG
10:00 - 10:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
10.00-10.45 Rheumatoid arthritis
KL
11:00 - 11:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
Autoimm. in endocrinology
NL
13:00 - 14:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning Jonas Sundbäck
1BI041
13.00-14.45 Case discussions
v 42 Mån 2022-10-17 v 42
09:00 - 11:00 1BI041
211, http://ki.se/medarbetare/211
205, http://ki.se/medarbetare/205
212, http://ki.se/medarbetare/212
215, http://ki.se/medarbetare/215
202, http://ki.se/medarbetare/202
210, http://ki.se/medarbetare/210
Seminarium
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 1BI041
9.00-11.00 Teacher led discussion Immunology
BC
12:00 - 13:15 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 1BI041
12.00-13.15 The Great Debate
BC
  Tis 2022-10-18
09:00 - 11:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041 9.00-11.45
9.00-9.45 Intro to parasitology and protozoa. UR
10.00-10.45 Malaria I UR
11.00-11.45 Malaria II UR
13:00 - 14:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
13.00-13.45 Intestinal Protozoa UR
14.00-14.45 Trypanosomes UR
  Ons 2022-10-19
08:45 - 12:00 1BI041
Petrénsalen, http://ki.se/medarbetare/petren
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041 9.00-11.45
9.00-9.45 Antigenic variation in protozoa UR
10.00-11.45 Parasitic worms and ectoparasites I, II UR
  Tors 2022-10-20
09:00 - 12:00 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041 9.00-1200
9.00-12.00 Olle Bergman presentation technique
13:00 - 15:00 1BI041
202, http://ki.se/medarbetare/202
Seminarium
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 13.00-15.00 Seminarium Parasitology
13:00 - 15:00 1BI041
208, http://ki.se/medarbetare/208
Seminarium
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 13.00-15.00 Seminar Parasitology
13:00 - 15:00 1BI041
210, http://ki.se/medarbetare/210
Seminarium
Obligatorisk
Jonas Sundbäck
13.00-15.00 Seminar Parasitology
13:00 - 15:00 1BI041
211, http://ki.se/medarbetare/211
Seminarium
Obligatorisk
Jonas Sundbäck
13.00-15.00 Seminar Parasitology
13:00 - 15:00 1BI041
212, http://ki.se/medarbetare/212
Seminarium
Obligatorisk
Jonas Sundbäck
13.00-15.00 Seminar Parasitology
13:00 - 15:00 1BI041
215, http://ki.se/medarbetare/215
Seminarium
Obligatorisk
Jonas Sundbäck
13.00-15.00 Seminar Parasitology
  Fre 2022-10-21
13:00 - 16:00 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
13.00-13.45 Ethics and global health questions SB
14.00-14.45 Ethics and global health questions SB seminar 6 groups
15.00-15.45 Ethics and global health questions
v 43 Mån 2022-10-24 v 43
09:00 - 09:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
9.00-9.45 Intro Virology GM
10:00 - 10:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
10.00-10.45 Virus structure GM
11:00 - 11:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
11.00-11.45 Virus Classification GM
  Tis 2022-10-25
09:00 - 09:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1Bi041
9.00-9.45 Virus Gene Expr. and replication I GM
10:00 - 10:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
10.00-10.45 Virus Gene expr. and Replication II GM
11:00 - 11:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
11.00-11.45 Viral Pathogenesis and Patterns of inf. GM
  Ons 2022-10-26
09:00 - 09:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
9.00-9.45 Evasion of Innate Immunity GM
10:00 - 10:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
10.00-10.45 Evasion of Adaptive Immunity GM
11:00 - 11:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
11.00-11.45 Subversion of Cell Cycle and Apoptosis JLP
13:00 - 13:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
13.00-13.45 Emerging Viruses GM
  Tors 2022-10-27
09:00 - 09:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
9.00-9.45 Influenza Virus LH
10:00 - 10:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041 10.00-10.45
10.00 10.45 Hepatitis C Virus HB
11:00 - 11:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
11.00-11.45 HIV DS
13:00 - 13:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 13.00-13.45 1BI041
SARS-CoV-2
DS
  Fre 2022-10-28
10:00 - 10:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
10.00-10.45 Human Herpes Viruses JD
11:00 - 11:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
11.00-11.45 Human Papillomavirus JD
v 44 Mån 2022-10-31 v 44
09:45 - 11:00 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning Jonas Sundbäck
1BI041
10.00-10.45 Antivirals GM
11:00 - 11:45 1BI041
Wangari, http://ki.se/medarbetare/wangari
Föreläsning
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 1BI041
Viral vectors and lab intro
GM
13:00 - 15:00 1BI041
204, http://ki.se/medarbetare/204
206, http://ki.se/medarbetare/206
207, http://ki.se/medarbetare/207
209, http://ki.se/medarbetare/209
213, http://ki.se/medarbetare/213
203, http://ki.se/medarbetare/203
Seminarium
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 1BI041
13.00-15.00 Revision seminars Virology
GM
  Tis 2022-11-01
09:00 - 17:00 1BI041
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 9.00-17.00 Virology lab
  Ons 2022-11-02
09:00 - 17:00 1BI041
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 9.00-17.00 Virology lab
  Tors 2022-11-03
09:00 - 12:00 1BI041
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Jonas Sundbäck
  Fre 2022-11-04
09:00 - 12:00 1BI041
Cesar , http://ki.se/medarbetare/gustaf-retzius
Examination
Frivillig
Jonas Sundbäck 9.00-11.00 1BI041 Half time exam
12:00 - 00:00 Allhelgonaafton
13:00 - 15:00 1BI041
Cesar , http://ki.se/medarbetare/gustaf-retzius
Föreläsning
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 13.00-15.00 Self correction half time exam
JS
  Lör 2022-11-05
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
v 45 Mån 2022-11-07 v 45
09:00 - 16:30 1BI041
Franklinsalen, https://ki.se/medarbetare/franklinsalen
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
9.00-10.45 Structure of bacterial cell ARN
11.00-11.45 Taxonomy ARN
13.00.13.45 Important groups of bacteria ARN
14.00-15.45 Bacteriophages and horizontal DNA transfere UR
10.00-16.30 Intro Bacteriology lab FI
  Tis 2022-11-08
09:00 - 12:00 1BI041
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 9.00-12.00 Bacteriology lab FI
  Ons 2022-11-09
09:00 - 16:00 1BI041
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 9.00-16.00 Bacteriology lab FI
  Tors 2022-11-10
09:00 - 16:00 1BI041
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 9.00-16.00 Bacteriology lab FI
  Fre 2022-11-11
09:00 - 13:00 1BI041
MTC:s kurslabb, Scheeles väg 2
Laboration
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 9.00-13.00 Bacteriology lab FI
v 46 Mån 2022-11-14 v 46
09:00 - 14:45 1BI041
Andreas Vesalius, http://ki.se/medarbetare/andreas-vesalius
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
15:00 - 15:45 1BI041
Via ZOOM
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck
1BI041 Bacteriology spotlights, external speaker
  Tis 2022-11-15
09:00 - 16:00 1BI041
Rockefeller, http://ki.se/medarbetare/rockefeller
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
9.00-10.45 Enteropathogenic bacteria and food borne bac.diseases GE
11.00-11.45 Antibiotics and antibiotic resistance
13.00-13.45 Antibiotics and antibiotic resistance GE
14.00-15.45 Nanomedicine and infections GS
  Ons 2022-11-16
09:00 - 11:45 1BI041
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning Jonas Sundbäck
1Bi041
9.00-9.45 Microbiota in health and disease SP
10.00-10.45 Imaging of bacterial infections FI
11.00-11.45 Bacterial infections and cancer JD
  Tors 2022-11-17
13:00 - 14:00 1BI041
Amartya, https://medarbetare.ki.se/amartya
WH-1, http://ki.se/medarbetare/wh-1
WH-2, http://ki.se/medarbetare/wh-2
Parker, http://ki.se/medarbetare/parker
Ruth, http://ki.se/medarbetare/ruth
Lina
Seminarium
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 1BI041
15:00 - 15:45 1BI041
Via ZOOM
Föreläsning
Frivillig
Federico Iovino 1BI041
15.00-15.45
Imaging of bacterial infections
FI zoom"
  Fre 2022-11-18
09:00 - 16:00 1BI041
Ragnar Granit, https://medarbetare.ki.se/biomedicum-3
Föreläsning
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 1BI041
v 47 Mån 2022-11-21 v 47
10:00 - 14:00 1BI041
4Z, http://ki.se/medarbetare/4z
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041
10.00-10.45 Allo HSCT DH
11.00-11.45 Organ transplantation CJ
13.00-14.00 Adoptive cell therapy after HSCT MU
  Tis 2022-11-22
09:00 - 11:00 1BI041
Inghesalen, http://ki.se/medarbetare/inghesalen
Föreläsning
Frivillig
Jonas Sundbäck 1BI041 9.00-10.30 Revision seminar
  Fre 2022-11-25
07:30 - 08:00 1BI041
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Examination digital
Obligatorisk
Jonas Sundbäck
08:00 - 14:00 1BI041
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Examination digital
Obligatorisk
Jonas Sundbäck 1BI041
14:00 - 15:00 1BI041
Skrivsal BZ, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bz
Examination digital
Obligatorisk
Jonas Sundbäck