Lördag 2/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:15 - 00:00, Andreas Vesalius, Atrium, Cesar , Inghesalen, Petrénsalen, Rockefeller, Samuelssonsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 12:48
Söndag 3/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Andreas Vesalius, Atrium, Cesar , Inghesalen, Petrénsalen, Rockefeller, Samuelssonsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 12:48

Måndag 4/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
14:30 - 15:00, Skyddsrond, 2023-10-17 16:12
17:00 - 00:00, Andreas Vesalius, Cesar , Inghesalen, Petrénsalen, Rockefeller, Samuelssonsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 13:12
Tisdag 5/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
17:00 - 00:00, Andreas Vesalius, Atrium, Cesar , Inghesalen, Petrénsalen, Rockefeller, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 13:12
Onsdag 6/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:00 - 13:30, 2023-08-22 12:12, Disputation
14:45 - 15:00, Tid före/efter, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-04-14 12:24, Seminarium
15:00 - 16:30, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-04-14 12:24, Seminarium
16:30 - 16:45, Tid före/efter, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-04-14 12:24, Seminarium
17:00 - 23:45, Andreas Vesalius, Atrium, Cesar , Inghesalen, Petrénsalen, Rockefeller, Samuelssonsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 13:12
Torsdag 7/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:45 - 08:15, Tid före/efter, 1OP081, Kontaktologi 2, 2023-11-21 14:49, Föreläsning
08:15 - 10:00, 1OP081, Kontaktologi 2, 2023-11-21 14:54, Föreläsning
10:00 - 10:15, Tid före/efter, 1OP081, Kontaktologi 2, 2023-11-21 14:49, Föreläsning
10:30 - 10:45, Tid före/efter, 2LA004, Basvetenskap 5: Funktion och dysfunktion, 2023-03-27 10:07, Föreläsning
10:45 - 12:30, 2LA004, Basvetenskap 5: Funktion och dysfunktion, 2023-03-27 09:55, Föreläsning
14:45 - 16:30, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-04-14 12:24, Seminarium
17:00 - 00:00, Andreas Vesalius, Atrium, Cesar , Inghesalen, Petrénsalen, Rockefeller, Samuelssonsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 13:11
Fredag 8/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
15:00 - 15:15, Tid före/efter, 2LA004, Basvetenskap 5: Funktion och dysfunktion, 2023-06-13 08:37, Föreläsning
17:00 - 00:00, Andreas Vesalius, Atrium, Cesar , Petrénsalen, Rockefeller, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 13:12
Lördag 9/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Andreas Vesalius, Atrium, Cesar , Inghesalen, Petrénsalen, Rockefeller, Samuelssonsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 12:48
Söndag 10/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Andreas Vesalius, Atrium, Cesar , Inghesalen, Petrénsalen, Rockefeller, Samuelssonsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 12:48