v 48 
Lördag 2/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Charles, David, Gunnar Höglund, John, Louis, Marie, Mary, Parker, Rolf Bergin, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-11-07 11:03
v 48 
Söndag 3/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Charles, David, Gunnar Höglund, John, Louis, Marie, Mary, Parker, Rolf Bergin, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-11-07 11:03

v 49 
Måndag 4/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 4FH083, Biostatistik 1, 2023-04-21 10:45, Föreläsning
09:00 - 12:00, 4FH083, Biostatistik 1, 2023-03-09 13:22, Föreläsning
17:00 - 00:00, Charles, David, Louis, Marie, Mary, Parker, Rolf Bergin, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-11-07 11:07
v 49 
Tisdag 5/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 4FH083, Biostatistik 1, 2023-04-21 10:45, Föreläsning
10:00 - 12:00, 4FH083, Biostatistik 1, 2023-03-09 13:22, Föreläsning
13:00 - 16:00, 2023-10-09 09:06, Möte
17:00 - 00:00, Charles, Gunnar Höglund, John, Louis, Marie, Mary, Parker, Rolf Bergin, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-11-07 11:08
v 49 
Onsdag 6/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 4BI109, Bioinformatik, 2023-04-21 16:41, Grupparbete
13:00 - 16:00, 4BI109, Bioinformatik, 2023-04-21 16:39, Grupparbete
17:00 - 00:00, Charles, David, Gunnar Höglund, John, Louis, Marie, Mary, Parker, Rolf Bergin, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-11-07 11:04
v 49 
Torsdag 7/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:30 - 16:30, Folkhälsomyndigheten, 2023-10-10 12:15, Möte
17:00 - 00:00, Charles, David, Gunnar Höglund, John, Louis, Marie, Mary, Parker, Rolf Bergin, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-11-07 11:04
v 49 
Fredag 8/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 2PS036, Arbets- och organisationspsykologi 1, 2023-11-06 10:26, Undervisning
10:00 - 13:00, 2PS036, Arbets- och organisationspsykologi 1, 2023-11-06 10:26, Undervisning
17:00 - 00:00, Charles, David, Gunnar Höglund, John, Louis, Marie, Mary, Parker, Rolf Bergin, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-11-07 11:04
v 49 
Lördag 9/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Charles, David, Gunnar Höglund, John, Louis, Marie, Mary, Parker, Rolf Bergin, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-11-07 11:04
v 49 
Söndag 10/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 23:45, Charles, David, Gunnar Höglund, John, Louis, Marie, Mary, Parker, Rolf Bergin, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-11-07 11:04