Lördag 2/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 3/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Måndag 4/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
14:00 - 16:00, 1BA146, Cell- och molekylärbiologi 2
Tisdag 5/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
12:00 - 13:30
Onsdag 6/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
09:00 - 09:15, Tid före/efter, NU4029, Folkhälsonutrition
09:15 - 12:00, NU4029, Folkhälsonutrition
12:45 - 13:00, Tid före/efter, NU4029, Folkhälsonutrition
13:00 - 14:00, NU4029, Folkhälsonutrition
14:00 - 14:15, Tid före/efter, NU4029, Folkhälsonutrition
14:15 - 16:00, NU4029, Folkhälsonutrition
Torsdag 7/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 8/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 9/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18