***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
22
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 41 Mån 7/10 v 41
10:15 - 12:00 9D303 30 pl Fredrik Hoppstadius, Thomas Blom TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Kursintroduktion. Föreläsning: Friluftslivets och naturturismens historia (Emmelin m.fl.)
  Tis 8/10
10:15 - 12:00 9D303 30 pl Fredrik Hoppstadius TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Föreläsning: Naturbegreppet, en introduktion
  Ons 9/10
13:15 - 15:00 9D303 30 pl Fredrik Hoppstadius TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Föreläsning: Kulturbegreppet, en introduktion
  Tors 10/10
13:15 - 15:00 Zoom Thomas Blom TVGP12, 45810 Seminarium 1. Grupp B: Naturturism. Obligatorisk närvaro (Zoom)
  Fre 11/10
10:15 - 12:00 9D303 30 pl Thomas Blom TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Föreläsning: Kulturturism med platsdesign i fokus
v 42 Mån 14/10 v 42
10:15 - 12:00 9D303 30 pl Fredrik Hoppstadius TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Observation som metod samt introduktion till PM-uppgift. Genomgång grupparbete
  Tis 15/10
13:15 - 15:00 Zoom Thomas Blom TVGP12, 45810 Seminarium 2. Grupp B: Kulturell hållbarhet och platsdesign (litteratur: Duxbury) Obligatorisk närvaro (Zoom)
  Tors 17/10
13:15 - 15:00 9D303 30 pl Fredrik Hoppstadius TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Föreläsning: Kultur som utvecklingsfaktor för turism (litteratur: DuCros & McKercher)
  Fre 18/10
10:15 - 12:00 9D303 30 pl Thomas Blom TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga effekter av turism
v 43 Mån 21/10 v 43
13:15 - 15:00 Zoom Fredrik Hoppstadius TVGP12, 45810 Metodseminarium, observation. Grupp B. Obligatorisk närvaro (Zoom)
  Tis 22/10
10:15 - 12:00 9D313 32 pl Fredrik Hoppstadius TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Föreläsning: Ekoturism (litteratur: Fennell)
  Ons 23/10
08:15 - 10:00 Zoom Thomas Blom TVGP12, 45810 Seminarium 3. Grupp B: Hållbar turism. Obligatorisk närvaro (Zoom)
  Tors 24/10
13:15 - 15:00 Zoom Fredrik Hoppstadius TVGP12, 45810 Grupp B: Grupphandledning av projektarbete (Zoom)
v 44 Mån 28/10 v 44
10:15 - 12:00 3D418 36 pl Fredrik Hoppstadius TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Föreläsning: Ansvarsfull turism (litteratur: Huijbens, artiklar)
  Tors 31/10
13:15 - 15:00 Zoom Fredrik Hoppstadius TVGP12, 45810 Grupp B: Grupphandledning av projektarbete (Zoom)
v 45 Mån 4/11 v 45
10:15 - 12:00 3D417 36 pl Fredrik Hoppstadius TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Föreläsning: Turismteori och jorden (litteratur: Huijbens, artiklar)
13:15 - 15:00 Zoom Thomas Blom TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Uppsamlingsseminarium avseende seminarium 1-3 samt metodseminariet (Zoom)
  Ons 6/11
14:00 - 18:00 . TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Salstentamen.
  Fre 8/11
10:15 - 12:00 3C512 32 pl Fredrik Hoppstadius, Thomas Blom TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Redovisning av grupparbeten/PM-uppgift.
13:15 - 15:00 3C510 32 pl Fredrik Hoppstadius, Thomas Blom TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Redovisning av grupparbeten/PM-uppgift.
v 47 Ons 20/11 v 47
10:15 - 12:00 Zoom Thomas Blom TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Uppsamlingseminarium avseende grupparbeten/PM-uppgift (Zoom)
v 50 Ons 11/12 v 50
08:15 - 12:15 . TVGP12, TVGP12, 45809, 45810 Omtentamen.