***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
22
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 36 Mån 2/9 v 36
13:15 - 15:00 9D303 30 pl Thomas Blom, Ulrika Åkerlund TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Programintroduktion och kursintroduktion
  Tis 3/9
13:15 - 15:00 9D303 30 pl Ulrika Åkerlund TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Introduktion till turism och platsdesign
  Tors 5/9
08:15 - 12:00 9D303 30 pl Thomas Blom TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Turismens historia, idéhistoria och turismen i dagens samhälle
  Fre 6/9
10:15 - 12:00 9D303 30 pl Ulrika Åkerlund TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Genomgång av projektarbete samt använda och tolka statistik
v 37 Mån 9/9 v 37
13:15 - 15:00 Zoom Ulrika Åkerlund TVGP11, 45808 Grupp B: Lab Excel (Zoom)
  Tis 10/9
10:15 - 12:00 9D303 30 pl Ulrika Åkerlund TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Workshop: Att skriva PM i Turismvetenskap
  Tors 12/9
10:15 - 12:00 9D303 30 pl Thomas Blom TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Exempel på forskning inom turism och platsdesign
  Fre 13/9
10:15 - 12:00 9D303 30 pl Ulrika Åkerlund TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Turistdestinationer
v 38 Mån 16/9 v 38
13:15 - 15:00 Zoom Ulrika Åkerlund TVGP11, 45808 Handledning projektarbete (Zoom)
  Tis 17/9
10:15 - 12:00 9D313 32 pl Thomas Blom TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Workshop: Att läsa vetenskapliga texter (Campus)
13:15 - 15:00 Zoom Thomas Blom TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Workshop: Att läsa vetenskapliga texter (Zoom)
  Ons 18/9
10:15 - 12:00 9D313 32 pl Thomas Blom TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Turism och samhällskriser och dess olika uttryck
  Tors 19/9
13:15 - 15:00 Zoom Thomas Blom TVGP11, 45808 Grupp B: Sem 1. Genusaspekter och etiska aspekter i ett turismperspektiv (Zoom)
  Fre 20/9
10:15 - 12:00 9D303 30 pl Ulrika Åkerlund TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Turismnäringens aktörer och marknader
v 39 Mån 23/9 v 39
13:15 - 15:00 Zoom Thomas Blom TVGP11, 45808 Handledning projektarbete (Zoom)
  Tis 24/9
10:15 - 12:00 9D303 30 pl Ulrika Åkerlund TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Turismen i samhället
  Tors 26/9
13:15 - 15:00 Zoom Thomas Blom TVGP11, 45808 Grupp B: Sem. 2. Turism och platsdesign - upplevelsevärden (Zoom)
v 40 Tis 1/10 v 40
23:45 - 00:00 9D303 30 pl Ulrika Åkerlund TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Inlämning av projektarbete i Canvas
  Ons 2/10
08:15 - 12:15 . TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Salstentamen.
  Tors 3/10
13:00 - 15:00 12A226 30 pl Thomas Blom, Ulrika Åkerlund TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Avslutning delkurs 1 och uppsummering
v 42 Tors 17/10 v 42
10:15 - 12:00 Zoom Thomas Blom TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Uppsamlingsseminarium (Zoom)
v 46 Ons 13/11 v 46
08:15 - 12:15 . TVGP11, TVGP11, 45807, 45808 Omtentamen.